Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Załatw sprawę w urzędzie Sprawy obywatelskie
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Sprawy obywatelskie, bieżące, menu 395 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Sprawy obywatelskie

Sprawy obywatelskie

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Karta usług publicznych

Wniosek

Pełnomocnictwo

 

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Karta usług publicznych

 

Uznanie ojcostwa

Karta usług publicznych

Wniosek

 

Zawarcie związku małżeńskiego 

Karta usług publicznych

Wniosek o udzielenie ślubu cywilnego poza urzędem stanu cywilnego

Wniosek o wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego

Wniosek o zezwolenie na zawarcie małżeństwa, o którym mówi art. 4 KRiO

 

Zgłoszenie zgonu

Karta usług publicznych

 

Zmiana imienia i nazwiska

Karta usług publicznych

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska małoletniego dziecka

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska

Oświadczenie dziecka powyżej 13 lat o zgodzie na zmianę imienia/imion/nazwiska

 

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Karta usług publicznych

Wniosek

 

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

Karta usług publicznych

Wniosek

 

Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego

Karta usług publicznych

Wniosek

 

Transkrypcja aktu stanu cywilnego

Karta usług publicznych

Akt małżeństwa – wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego

Akt urodzenia/akt zgonu – wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego

Pełnomocnictwo

 

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Karta usług publicznych

Wniosek

Pełnomocnictwo

 

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Karta usług publicznych

Wniosek

Pełnomocnictwo

 

Powrót rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Karta usług publicznych

 

Zgłoszenie jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego

Wniosek

 

DOWODY OSOBISTE

 

Uzyskaj numer PESEL oraz profil zaufany - usługa dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wzór wniosku o nadanie numeru PESEL Wersja polsko-ukraińska

Wzór wniosku o nadanie numeru PESEL Wersja polsko-rosyjska

 

Wydanie dowodu osobistego

Karta usług publicznych

 

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Karta usług publicznych

Formularz zgłoszenia

 

Zgłoszenie podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Karta usług publicznych

Formularz zgłoszenia

 

Zawieszanie, cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego

Karta usług publicznych

Formularz zgłoszenia zawieszenia

Formularz zgłoszenia cofnięcia zawieszenia

 

Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych

Karta usług publicznych

Wniosek

 

Zaświadczenie z Rejestru Dowodów Osobistych

Karta usług publicznych

Podanie w wersji edytowalnej

Podanie w wersji pdf

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI

 

Zameldowanie na pobyt stały obywatela: polskiego, UE oraz państwa członkowskiego EFTA - strony umowy o EOG, Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków rodzin ww.

Karta usług publicznych

Formularz zgłoszenia pobytu stałego

Pełnomocnictwo

 

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemca niebędącego obywatelem: UE, państwa członkowskiego EFTA - strony umowy o EOG, Konfederacji Szwajcarskiej lub niebędącego członkiem rodziny ww.

Karta usług publicznych

Formularz zgłoszenia pobytu stałego

Pełnomocnictwo

 

Zameldowanie na pobyt czasowy obywatela: polskiego, UE oraz państwa członkowskiego EFTA - strony umowy o EOG, Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków rodzin ww.

Karta usług publicznych

Formularz zgłoszenia pobytu czasowego

Pełnomocnictwo

 

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca niebędącego obywatelem: UE, państwa członkowskiego EFTA - strony umowy o EOG, Konfederacji Szwajcarskiej lub niebędącego członkiem rodziny ww.

Karta usług publicznych

Formularz zgłoszenia pobytu czasowego

Pełnomocnictwo

 

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

Karta usług publicznych

Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Pełnomocnictwo

 

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego

Karta usług publicznych

Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Pełnomocnictwo

 

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Karta usług publicznych

Formularz zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Pełnomocnictwo

 

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Karta usług publicznych

Formularz zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Pełnomocnictwo

 

Nadanie numeru PESEL

Karta usług publicznych

Wniosek o nadanie numeru PESEL

 

Zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

Karta usług publicznych

Wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL składany w organie gminy

 

Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Karta usług publicznych

 

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Karta usług publicznych

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

 

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania

Karta usług publicznych

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania (obywatele polscy)

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania (obywatele Unii Europejskiej oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej)

 

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Karta usług publicznych

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

 

Zmiana miejsca głosowania

Karta usług publicznych

Wniosek o zmianę miejsca głosowania

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna ogólna

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - dowody osobiste

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - Urząd Stanu Cywilnego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - ewidencja ludności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - Kodeks wyborczy

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - Rejestr Danych Kontaktowych

Klauzula po ukraińsku - rejestr PESEL - UKR

Metryka

sporządzono
2021-09-30 przez Fiebig-Kaczmarek Karolina, Wyderkiewicz Monika
udostępniono
2021-09-30 00:00 przez Wyderkiewicz Monika
zmodyfikowano
2024-07-18 12:14 przez Wyderkiewicz Monika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
42741
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.