Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Rocznik 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZARZĄDZENIE nr 112/2023 - Rocznik 2023, menu 458, artykuł 10565 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2023

ZARZĄDZENIE nr 112/2023

Zarządzenie nr 112

Burmistrza Miasta i Gminy Września

z dnia 12 maja 2023 roku

 

 

w sprawie: ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta i gminy Września.

Na podstawie art. 6, art. 8 ust. 1 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz.485 i Dz. U. z 2023 r. poz. 28) zarządza się, co następuje:

§1.

Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta i gminy Września stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 


§2.

Ogłoszenie, którego treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia będzie zamieszczone:

a) w formie obwieszczenia,

b) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Września,

c) na stronie internetowej gminy Września www.wrzesnia.pl,

d) na tablicy ogłoszeń.

 


§3.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 20 maja 2023 r. do 18 czerwca 2023 r.

 


§4.

Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

a) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej zarządzenia, poprzez jego złożenie:

- w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni,

- listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września,

- elektronicznie na adres: wrzesnia@wrzesnia.pl, wpisując w tytule maila: „Konsultacje do projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”,

- poprzez ePUAP (adres skrytki: /303005/skrytka),

b) debaty, która odbędzie się w dniu 24 maja 2023 r., w godzinach 16:00 do 18:00 we Wrzesińskim Ośrodku Kultury przy ul. Kościuszki 21, 62-300 Września,

c) spotkania w formie wideokonferencji, po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zamiaru na adres e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl w terminie do 12 czerwca.

 


§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ
/-/ Tomasz Kałużny

 

Załącznik nr 1 - Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Września

Załącznik nr 2 - Ogłoszenie

Załącznik nr 3 - Formularz zgłaszania uwag

Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Września

Załączniki mapowe:

Załącznik nr 1 cz. 1

Załącznik nr 1 cz. 2

Załącznik nr 1 cz. 3

Załącznik nr 1 cz. 4

Załącznik nr 1 cz. 5

Załącznik nr 1 cz. 6

Załącznik nr 1 cz. 7

Załącznik nr 1 cz. 8

Załącznik nr 1 cz. 9

Załącznik nr 1 cz. 10

Załącznik nr 1 cz. 11

Załącznik nr 1 cz. 12

Załącznik nr 1 cz. 13

Załącznik nr 1 cz. 14

Załącznik nr 2 cz. 1

Załącznik nr 2 cz. 2

Załącznik nr 2 cz. 3

Załącznik nr 2 cz. 4

Załącznik nr 2 cz. 5

Załącznik nr 2 cz. 6

Załącznik nr 2 cz. 7

Załącznik nr 2 cz. 8

Metryka

sporządzono
2023-05-12 przez Joanna Andrzejak
udostępniono
2023-05-12 15:20 przez Walkowska Agata
zmodyfikowano
2023-05-12 15:33 przez Walkowska Agata
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
207
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.