Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Rocznik 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZARZĄDZENIE Nr 69/2023 - Rocznik 2023, menu 458, artykuł 10362 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2023

ZARZĄDZENIE Nr 69/2023

ZARZĄDZENIE NR 69

Burmistrza Miasta i Gminy Września

z dnia 9 marca 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie Miasta i Gminy Września

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art.6 ust. 5a, 5aa i 5ab ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) zarządza się co następuje:


§ 1. Zarządza się przeprowadzenie kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie Miasta i Gminy Września, wg Planu Kontroli stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Kontrola przeprowadzona zostanie przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Września. Szczegółowy zakres kontroli zostanie określony przez Burmistrza w upoważnieniach do przeprowadzenia kontroli i zawiadomieniach o zamiarze wszczęcia kontroli.


§ 3. Kontrola obejmować będzie w szczególności:

1) sposób pozbywania się nieczystości ciekłych (zbiornik bezodpływowy, przydomowa oczyszczalnia ścieków)

2) stwierdzenie posiadania przez właściciela nieruchomości umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

3) częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,

4) okazania dowodu uiszczenia opłat za usługę wywozu nieczystości ciekłych (data ostatniego wywozu).


§ 4. Ustala się wzory dokumentów kontrolnych:

1) wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli właściciela nieruchomości, nie będącego przedsiębiorcą, stanowiący załącznik Nr 2 do nieinszego zarządzenia,

2) wzór protokołu kontroli właścicieli nieruchomości (osoba fizyczna, wspólnota mieszkaniowa), stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

3) wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli właściciela nieruchomości, będącego przedsiębiorcą, stanowiący załącznik Nr 4 do nieinszego zarządzenia,

4) wzór protokołu właściciela nieruchomości, będącego przedsiębiorcą, stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszego zrządzenia,

5) wzór upoważnienia o charakterze generalnym (ogólnego) do przeprowadzenia kontroli właścicieli nieruchomości (osoba fizyczna, wspólnota mieszkaniowa), stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia,

6) wzór upoważnienia szczegółowego do przeprowadzenia kontroli właściciela nieruchomości, będącego przedsiębiorcą, stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wraz z załącznikami wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

/-/ Tomasz KałużnyZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 69 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 marca 2023 r. (PDF, 83,0 KB)
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 69 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 marca 2023 r. (PDF, 95,0 KB)
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 69 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 marca 2023 r. (PDF, 127,0 KB)
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 69 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 marca 2023 r. (PDF, 98,0 KB)
Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 69 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 marca 2023 r. (PDF, 115,0 KB)
Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 69 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 marca 2023 r. (PDF, 92,0 KB)
Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 69 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 marca 2023 r. (PDF, 114,0 KB)

Metryka

sporządzono
2023-03-13 przez Wydział Inwestycyjno Komunalny
udostępniono
2023-03-13 14:08 przez Rosa Nataliia
zmodyfikowano
2023-03-13 14:17 przez Rosa Nataliia
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
49
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.