BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14284243
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-08-2020
Portal - Informacja o samorządzie
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gmina Września zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Gminy Września.

Data publikacji strony internetowej: 2011-01-01 . Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2011-01-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jakub Goc, jakub.goc@wrzesnia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 640 40 84. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1.

  Do budynku prowadzą trzy wejścia, jedno od ulicy Ratuszowej do urzędu, drugie do Straży Miejskiej, trzecie od ulicy Fabrycznej.

  Do wejścia do urzędu od strony ulicy Ratuszowej prowadzą schody. Do Straży Miejskiej wejście jest możliwe wprost z poziomu terenu, po wejściu do budynku można skorzystać zarówno ze schodów, jak również z platformy dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Natomiast wejście od strony ulicy Fabrycznej jest dostępne przy pomocy windy.

  Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

  Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

  Przy budynku od strony ulicy Fabrycznej znajduje się winda.

  Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na 1, 2 i 3 piętrze.

  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w siedzibie Straży Miejskiej.

  Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych.

  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.00 – 15.00, ul. Ratuszowa 1, pok. 1.  

 2. Budynek: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Chopina 9.

  Do budynku prowadzą dwa wejścia od ulicy Chopina.

  Do wejść do budynku prowadzą schody.

  Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

  Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

  W budynku nie ma windy.

  Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

  Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych.

  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.00 – 15.00, ul. Ratuszowa 1, pok. 1.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.