BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14271105
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
ZARZĄDZENIE NR 48/2019

Zarządzenie Nr 48
Burmistrza Miasta i Gminy Września
z dnia 18 lutego 2019 r.


w sprawie konkursu ofert na wybór w 2019 r. realizatora „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2020 dla Gminy Września" oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) , art.7 ust. 1, art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ) oraz Uchwały Nr XXVI/370/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2020 dla Gminy Września" zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Ogłasza się konkurs ofert na wybór w 2019 r. realizatora „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2020 dla Gminy Września" .
2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
3. Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
4. Wzór umowy na realizację programu stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
5. Wzór sprawozdania z realizacji programu stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2
Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Września.
2) na stronie internetowej www.wrzesnia.pl
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Września
§ 3
1. W celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w § 1 ust. 1, powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, w składzie:
1) Karol Nowak - Przewodniczący Komisji,
2) Anna Grzybowska - Członek Komisji,
3) Jarosław Malicki - Członek Komisji,
4) Tomasz Koralewski- Członek Komisji.
2. Członek Komisji podlega wyłączeniu od udziału w komisji, gdy oferentem jest:
1) jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia,
2) osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
3) osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, Burmistrz Miasta i Gminy Września może uzupełnić skład i powołać do Komisji nowego członka.
4. Prace Komisji są ważne przy udziale co najmniej 3 członków Komisji.
5. Komisja z przebiegu prac sporządza protokół.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ
/-/ Tomasz Kałużny

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA WYBÓR W 2019 ROKU REALIZATORA „PROGRAMU ZDROWOTNEGO W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO HPV NA LATA 2017-2020”.



Zamawiający Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września zawiadamia o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór w 2019 roku realizatora „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2017- 2020”.
W niniejszym postępowaniu została wybrana oferta złożona przez:


„Edictum” Sp. zo.o.
ul. Mickiewicza 31,
60-835 Poznań


Cena wybranej oferty brutto wynosi: 96.444,00 złotych.


Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert ogłoszonymi Zarządzeniem Nr 48 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 lutego 2019 r. uznał, że jest to najkorzystniejsza oferta.
Jednocześnie informuję, że ww. postępowaniu nie wpłynęły inne oferty.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.