BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14271491
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Rocznik 2019
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
24027_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 246/2019
Zarządzenie Nr 246/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019..
23992_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 245/2019
Zarządzenie nr 245/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani Teresy Filipczak - kierownika Sekcji Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatków....
23991_grafika
ZARZADZENIE Nr 244/2019
ZARZĄDZENIE Nr 244/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: odwołania ogłoszonego pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego znajdującego się na piętrze budynku położonego we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego 38 o powierzchni (...).
23990_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 243/2019
ZARZĄDZENIE Nr 243/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 20 grudnia 2019 roku pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Sienkiewicza 19 o powierzchni użytkowej: 25,10 m2..
23989_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 242/2019
ZARZĄDZENIE NR 242/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00007382/4. .
23970_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 241/2019
ZARZĄDZENIE NR 241/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00007382/4..
23969_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 240/2019
Zarządzenie nr 240/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019..
23894_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 239/2019
Zarządzenie nr 239/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 231 z dnia 02 grudnia 2019, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej..
23893_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 238/2019
Zarządzenie nr 238/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 grudnia 2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr 230 z dnia 02 grudnia 2019 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej..
23891_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 237/2019
Zarządzenie nr 237/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 grudnia 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020 r. .
23890_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 236/2019
Zarządzenie nr 236/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 grudnia 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020 r..
23889_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 235/2019
ZARZĄDZENIE Nr 235/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie: zasobu tymczasowych pomieszczeń, które przeznacza się na wynajem..
23888_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 234/2019
ZARZĄDZENIE NR 234/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych PO1F/00046694/9 oraz PO1F/00046695/9. .
23868_grafika
ZARZĄDZENIE NR 233/2019
ZARZĄDZENIE Nr 233/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej..
23867_grafika
ZARZĄDZENIE NR 232/2019
ZARZĄDZENIE Nr 232/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego..
23846_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 231/2019
Zarządzenie nr 231/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 02 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej..
23845_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 230/2019
Zarządzenie nr 230/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 02 grudnia 2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej..
23844_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 229/2019
ZARZĄDZENIE Nr 229/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 2 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. .
23843_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 228/2019
ZARZĄDZENIE NR 228/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00027862/9. .
23827_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 227/2019
ZARZĄDZENIE Nr 227/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 25 listopada 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. .
23826_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 226/2019
ZARZĄDZENIE Nr 226/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 25 listopada 2019 roku pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego oznaczonego nr ,,11", znajdującego się na piętrze budynku położonego we Wrześni....
23825_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 225/2019
ZARZĄDZENIE Nr 225/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 25 listopada 2019 roku szóstego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym, przy ul. Centralnej 20, o powierzchni użytkowej: 54,60 m2.
23824_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 224/2019
ZARZĄDZENIE Nr 224/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 25 listopada 2019 roku szóstego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Słowackiego 54, o powierzchni użytkowej: 60,68 m2.
23823_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 223/2019
ZARZĄDZENIE Nr 223/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 25 listopada 2019 roku szóstego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Słowackiego 54, o powierzchni użytkowej: 58,31 m2.
23822_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 222/2019
ZARZĄDZENIE Nr 222/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 25 listopada 2019 roku szóstego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym, przy ul. Centralnej 20 o powierzchni użytkowej: 54,60 m2..
23821_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 221/2019
ZARZĄDZENIE Nr 221/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 25 listopada 2019 roku pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego oznaczonego nr „11", znajdującego się na piętrze budynku położonego we Wrześni (...).
23820_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 220/2019
ZARZĄDZENIE Nr 220/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 25 listopada 2019 roku szóstego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Słowackiego 54 o powierzchni użytkowej: 60,68 m2..
23819_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 219/2019
ZARZĄDZENIE Nr 219/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 25 listopada 2019 roku szóstego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Słowackiego 54 o powierzchni użytkowej: 58,31 m2.
23818_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 218/2019
Zarządzenie nr 218/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019..
23799_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 217/2019
ZARZĄDZENIE Nr 217/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 listopada 2019r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września. .
23798_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 216/2019
ZARZĄDZENIE Nr 216/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 listopada 2019r. w sprawie: zasobu tymczasowych pomieszczeń, które przeznacza się na wynajem. .
23797_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 215/2019
ZARZĄDZENIE Nr 215/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 listopada 2019r. w sprawie: wykazu budynków komunalnych Gminy Września wyłączonych ze sprzedaży. .
23796_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 214/2019
ZARZĄDZENIE Nr 214/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 listopada 2019r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Mieszkaniowej, działającej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Września. .
23795_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 213/2019
ZARZĄDZENIE Nr 213/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 listopada 2019r. w sprawie: określenia Regulaminu pracy Komisji Mieszkaniowej, działającej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Września. Na podstawie §2 ust. 7 Uchwały IX/106/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia....
23794_grafika
ZARZĄDZENIE NR 212/2019
ZARZĄDZENIE Nr 212 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Września na 2020 rok.
23793_grafika
ZARZĄDZENIE NR 211/2019
Zarządzenie nr 211 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2020 - 2040.
23791_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 210/2019
Zarządzenie nr 210/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019. .
23762_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 209/2019
ZARZĄDZENIE NR 209/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drugim przetargu. .
23761_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 208/2019
Zarządzenie nr 208/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019..
23685_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 207/2019
ZARZĄDZENIE Nr 207/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 października 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 21 października 2019 roku przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Sikorskiego 38 o powierzchni użytkowej 52,53m2..
23683_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 206/2019
ZARZĄDZENIE NR 206/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Września. .
23682_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 205/2019
ZARZĄDZENIE Nr 205/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 października 2019 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla Szkoły Podstawowej Collegium Artes we Wrześni. .
23681_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 204/2019
ZARZĄDZENIE Nr 204/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 października 2019 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla Zespołu Szkół Społecznych w Grzybowie..
23677_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 203/2019
ZARZĄDZENIE NR 203/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 października 2019 r. w sprawie: pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00000718/0. .
23676_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 202/2019
ZARZĄDZENIE Nr 202/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 października 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 21 października 2019 roku przetargu na najem lokalu użytkowego znajdującego się na piętrze budynku położonego we Wrześni, przy ul. Gen. (...).
23675_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 201/2019
ZARZĄDZENIE NR 201/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 października 2019 r. w sprawie: pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00013234/7. .
23671_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 200/2019
Zarządzenie nr 200/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019..
23655_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 199/2019
ZARZĄDZENIE NR 199/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 października 2019 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości lokalowej przeznaczonej do pierwszego przetargu. .
23654_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 198/2019
ZARZĄDZENIE NR 198/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 października 2019 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00008752/6. .
23653_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 197/2019
ZARZĄDZENIE NR 197/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 października 2019 r. w sprawie: dzierżawy części nieruchomości położonej nad Zalewem Wrzesińskim we Wrześni..
23652_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 196/2019
ZARZĄDZENIE NR 196/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 października 2019 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych PO1F/00050207/0 oraz PO1F/00029791/4..
23651_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 195/2019
Zarządzenie nr 195/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019..
23650_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 194/2019
ZARZĄDZENIE NR 194/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: oddania w dzierżawę pawilonu handlowego nr 3 na Targowisku Miejskim przy ulicy Kościelnej we Wrześni..
23649_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 193/2019
Zarządzenie nr 193/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019..
23602_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 192/2019
ZARZĄDZENIE Nr 192/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 20 września 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. .
23601_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 191/2019
Zarządzenie Nr 191/2019 Burmistrza Miasta Gminy Września z dnia 13 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019. .
23599_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 190/2019
ZARZĄDZENIE NR 190/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 września 2019 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych PO1F/00050207/0 oraz PO1F/00029791/4. .
23598_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 189/2019
ZARZĄDZENIE NR 189/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 września 2019 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych PO1F/00050207/0 oraz PO1F/00029791/4. .
23597_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 188/2019
ZARZĄDZENIE NR 188/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 września 2019 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/0050776/9. .
23596_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 187/2019
Zarządzenie Nr 187/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 września 2019 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok..
23595_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 186/2019
ZARZĄDZENIE Nr 186/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 września 2019 r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Września jest organem prowadzącym na 2019 rok. .
23594_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 185/2019
ZARZĄDZENIE NR 185/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 września 2019 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00044188/5..
23593_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 184/2019
ZARZĄDZENIE NR 184/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 05 września 2019 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 299 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie: przyznawania dodatków wyrównawczych. .
23592_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 183/2019
Zarządzenie Nr 183/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 września 2019 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych oraz założeń przyjętych do opracowania projektu budżetu na 2020 rok..
23590_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 182/2019
ZARZĄDZENIE Nr 182/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 września 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym. .
23589_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 181/2019
ZARZĄDZENIE Nr 181/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym....
23588_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 180/2019
ZARZĄDZENIE Nr 180/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym....
23587_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 179/2019
Zarządzenie nr 179/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za pierwsze półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansow.
23556_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 178/2019
ZARZĄDZENIE Nr 178/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia „ Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego" w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni..
23555_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 177/2019
Zarządzenie nr 177/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019..
23528_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 176/2019
Zarządzenie nr 176/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni, Pani Magdalenie Sobczak - Jankiewicz upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń....
23526_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 175/2019
Zarządzenie nr 175/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie: ustalenia składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego we Wrześni .
23525_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 174/2019
ZARZĄDZENIE Nr 174/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury Pani Moniki Broniarczyk na stanowisko wicedyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie. .
23520_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 173/2019
Zarządzenie nr 173/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019..
23513_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 172/2019
Zarządzenie nr 172/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019..
23512_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 171/2019
ZARZĄDZENIE NR 171/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie: najmu części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej. .
23511_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 170/2019
ZARZĄDZENIE Nr 170/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni..
23492_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 169/2019
Zarządzenie Nr 169/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019..
23458_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 168/2019
ZARZĄDZENIE Nr 168/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Na podstawie § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady....
23450_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 167/2019
ZARZĄDZENIE Nr 167/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 6 sierpnia 2019 roku pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego oznaczonego nr „9", znajdującego się na piętrze budynku położonego we Wrześni,....
23445_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 166/2019
Zarządzenie nr 166/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani Magdaleny Sobczak-Jankiewicz - Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć w sprawach świadczenia dobry start, w tym do wydawania decy.
23444_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 165/2019
Zarządzenie nr 165/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani Magdaleny Sobczak-Jankiewicz - Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej....
23443_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 164/2019
Zarządzenie nr 164/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani Magdaleny Sobczak-Jankiewicz - Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć w sprawach świadczeń rodzinnych, w tym do wydawania....
23442_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 163/2019
Zarządzenie nr 163/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani Magdaleny Sobczak-Jankiewicz - Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatków mieszkaniowych, w tym do....
23441_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 162/2019
Zarządzenie nr 162/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani Magdaleny Sobczak-Jankiewicz - Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć w sprawach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych....
23440_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 161/2019
Zarządzenie nr 161/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani Magdaleny Sobczak-Jankiewicz - Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć w sprawach zasiłków dla opiekunów, w tym....
23439_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 160/2019
Zarządzenie nr 160/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani Magdaleny Sobczak-Jankiewicz - Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym do....
23438_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 159/2019
Zarządzenie nr 159/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani Magdaleny Sobczak-Jankiewicz - Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w....
23437_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 158/2019
Zarządzenie nr 158/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani Magdaleny Sobczak-Jankiewicz - Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć w sprawach świadczeń wychowawczych, w tym do....
23435_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 157/2019
Zarządzenie nr 157/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani Magdaleny Sobczak-Jankiewicz - Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć w sprawach o świadczenie, o którym mowa w art.....
23434_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 156/2019
Zarządzenie nr 156/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Magdalenie Sobczak-Jankiewicz - Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do dokonywania wszelkich czynności związanych z funkcjonowaniem Ośrodka....
23431_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 155/2019
Zarządzenie Nr 155/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 168 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie: ustanowienia regulaminu rozliczeń ciepła dostarczonego do lokali stanowiących własność Gminy Września.....
23420_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 154/2019
ZARZĄDZENIE NR 154/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie: najmu części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej..
23419_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 153/2019
ZARZĄDZENIE NR 153/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA w sprawie powołania komisji przetargowej z dnia 29 lipca 2019 roku. .
23417_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 152/2019
ZARZĄDZENIE Nr 152/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
23416_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 151/2019
ZARZĄDZENIE Nr 151/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
23415_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 150/2019
ZARZĄDZENIE Nr 150/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
23414_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 149/2019
ZARZĄDZENIE Nr 149/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
23413_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 148/2019
ZARZĄDZENIE Nr 148/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego..
23412_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 147/2019
ZARZĄDZENIE Nr 147/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
23411_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 146/2019
ZARZĄDZENIE Nr 146/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
23410_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 145/2019
Zarządzenie nr 145/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019..
23409_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 144/2019
Zarządzenie Nr 144/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019 - 2029..
23386_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 143/2019
ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.1.143.2019BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia wspólnego zamówienia na zakup energii elektrycznej. .
23384_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 142/2019
ZARZĄDZENIE NR 142/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości położonej we Wrześni, w rejonie ulicy Wincentego Gawęckiego i Michała Strzykały. .
23380_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 141/2019
Zarządzenie nr 141/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 .
23358_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 140/2019
ZARZĄDZENIE NR 140/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie: pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00019403/5..
23355_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 139/2019
ZARZĄDZENIE Nr 139/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie: wynajęcia lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Miłosławskiej 5. .
23347_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 138/2019
ZARZĄDZENIE NR 138/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00020725/8. .
23346_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 137/2019
ZARZĄDZENIE Nr 137/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 8 lipca 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej..
23320_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 136/2019
ZARZĄDZENIE Nr 136/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 2 lipca 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. .
23318_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 135/2019
Zarządzenie nr 135/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku położonego we Wrześni przy ul. Witkowskiej 3 (Świetlica Środowiskowa i Poradnia Leczenia Uzależnień) ..
23317_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 134/2019
Zarządzenie nr 134/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019..
23300_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 133/2019
ZARZĄDZENIE NR 133/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: najmu części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej..
23279_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 132/2019
ZARZĄDZENIE Nr 132/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 25 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. .
23275_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 131/2019
Zarządzenie nr 131/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani Anity Biadasz - kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Sekcji Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć w....
23274_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 130/2019
Zarządzenie nr 130/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani Anny Rybackiej - kierownika Sekcji Świadczeń Wychowawczych Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć w sprawach o świadczenie dobry....
23273_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 129/2019
Zarządzenie nr 129/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani Anity Biadasz - kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Sekcji Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć w....
23272_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 128/2019
Zarządzenie nr 128/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani Anny Rybackiej - kierownika Sekcji Świadczeń Wychowawczych Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć w sprawach świadczeń....
23271_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 127/2019
ZARZĄDZENIE NR 127/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia średnich cen 1 m2 gruntów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Września przyjętych do celów ewidencyjnych..
23270_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 126/2019
ZARZĄDZENIE NR 126/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych PO1F/00050207/0 oraz PO1F/00029791/4. .
23267_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 125/2019
Zarządzenie nr 125/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019..
23261_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 124/2019
ZARZĄDZENIE Nr 124/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 24 czerwca 2019 roku trzeciego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Sienkiewicza 19 o powierzchni użytkowej:....
23260_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 123/2019
ZARZĄDZENIE Nr 123/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 24 czerwca 2019 roku trzeciego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Sienkiewicza 19 o powierzchni użytkowej:....
23259_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 122/2019
Zarządzenie nr 122/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019..
23237_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 121/2019
ZARZĄDZENIE Nr 121/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela. .
23227_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 120/2019
Zarządzenie nr 120/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019..
23202_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 119/2019
ZARZĄDZENIE NR 119/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni..
23189_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 118/2019
ZARZĄDZENIE Nr 118/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela. .
23188_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 117/2019
ZARZĄDZENIE NR 117/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w pierwszym przetargu. .
23182_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 116/2019
ZARZĄDZENIE NR 116/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie: najmu części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej..
23181_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 115/2019
ZARZĄDZENIE NR 115/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00036594/5. .
23180_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 114/2019
Zarządzenie nr 114/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019..
23179_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 113/2019
ZARZĄDZENIE NR 113/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 69 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 marca 2019 r. .
23174_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 112/2019
ZARZĄDZENIE NR 112/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych PO1F/00050207/0 oraz PO1F/00029791/4. .
23173_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 111/2019
ZARZĄDZENIE NR 111/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie: dzierżawy części nieruchomości stanowiącej Park im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni. .
23172_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 110/2019
ZARZĄDZENIE NR 110/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie: najmu części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej. .
23170_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 109/2019
Zarządzenie nr 109/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019. .
23155_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 108/2019
ZARZĄDZENIE NR 108/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00050367/9. .
23152_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 107/2019
ZARZĄDZENIE NR 107/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie: dzierżawy części nieruchomości stanowiącej Park im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni. .
23151_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 106/2019
ZARZĄDZENIE Nr 106/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 maja 2019r. w sprawie: zasobu tymczasowych pomieszczeń, które przeznacza się na wynajem. .
23150_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 105/2019
Zarządzenie nr 105/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019..
23107_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 104/2019
ZARZĄDZENIE NR 104/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 6 maja 2019 r. w sprawie: nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, na okres do 3 lat, położonych we Wrześni, przy ul. Kościuszki 20B. .
23106_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 103/2019
ZARZĄDZENIE NR 103/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni w rejonie ulicy Kosynierów i Kopernika. .
23105_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 102/2019
ZARZĄDZENIE NR 102/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie: nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, a której prawo użytkowania wieczystego przysługuje PKP S.A., położonej we Wrześni....
23104_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 101/2019
ZARZĄDZENIE Nr 101/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 2 maja 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej..
23103_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 100/2019
ZARZĄDZENIE NR 100/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 2 maja 2019 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej. .
23102_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 99/2019
Zarządzenie nr 99/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 02.05.2019 w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku położonego we Wrześni przy ul. Chopina 8. .
23101_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 98/2019
Zarządzenie nr 98/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019..
23092_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 97/2019
ZARZĄDZENIE Nr 97/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. .
23091_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 96/2019
ZARZĄDZENIE NR 96/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: najmu części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej. .
23090_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 95/2019
ZARZĄDZENIE NR 95/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00036897/9. .
23089_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 94/2019
ZARZĄDZENIE NR 94/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie: najmu części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej. .
23070_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 93/2019
ZARZĄDZENIE Nr 93/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 21 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 stycznia 2018r., w sprawie: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Września lokali, które przeznacza....
23069_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 92/2019
Zarządzenie nr 92/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019..
23048_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 91/2019
ZARZĄDZENIE NR 91/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00034717/0..
23047_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 90/2019
Zarządzenie nr 90/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani Anny Prusak - Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do podpisywania informacji i sprawozdań dotyczących zadań statutowych Ośrodka przy pomocy bezpiecznego podpisu....
23046_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 89/2019
Zarządzenie nr 89/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019..
23005_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 88/2019
ZARZĄDZENIE NR 88/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni, w rejonie ulicy Opieszyn. .
23004_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 87/2019
ZARZĄDZENIE Nr 87/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę części nieruchomości. .
22998_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 86/2019
ZARZĄDZENIE NR 86/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie: najmu części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Wielkopolskiej 1. .
22997_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 85/2019
ZARZĄDZENIE Nr 85/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 12 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2018/2019. .
22993_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 84/2019
ZARZĄDZENIE NR 84/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 03 kwietnia 2019 r. w sprawie: ustalenia minimalnej stawki czynszu za najem gruntu stanowiącego własność Gminy Września. .
22990_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 83/2019
Zarządzenie Nr 83/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok .
22989_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 82/2019
ZARZĄDZENIE NR 82/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: najmu części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej. .
22987_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 81/2019
ZARZĄDZENIE NR 81/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 29 marca 2019 r. w sprawie: najmu części nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni przy ul. Daszyńskiego (przy rondzie im. ks. Jerzego Popiełuszki). .
22986_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 80/2019
ZARZĄDZENIE NR 80/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 29 marca 2019 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej. .
22985_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 79/2019
ZARZĄDZENIE NR 79/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 29 marca 2019 r. w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu. .
22983_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 78/2019
Zarządzenie nr 78/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019. .
22969_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 77/2019
ZARZĄDZENIE Nr 77/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 28 marca 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. .
22968_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 76/ 2019
ZARZĄDZENIE Nr 76/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 28 marca 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. .
22967_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 75/2019
Zarządzenie nr 75/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2018..
22944_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 74/2019
ZARZĄDZENIE Nr 74/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 22 marca 2019 roku drugiego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Sienkiewicza 19 o powierzchni użytkowej: 25,10 m2.....
22942_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 73/2019
ZARZĄDZENIE Nr 73/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku na rok szkolny 2018/2019. .
22935_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 72/2019
ZARZĄDZENIE Nr 72/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 11 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2018/2019. .
22934_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 71/2019
ZARZĄDZENIE Nr 71/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie na rok szkolny 2018/2019..
22933_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 70/2019
ZARZĄDZENIE NR 70/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: najmu części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej. .
22932_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 69/2019
ZARZĄDZENIE NR 69/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, pozostającą we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa położonej w Psarach Małych ozn. nr geod. 130/5. .
22931_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 68/2019
ZARZĄDZENIE NR 68/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00020956/6. .
22930_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 67/2019
ZARZĄDZENIE Nr 67/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 22 marca 2019 roku drugiego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Sienkiewicza 19 o powierzchni użytkowej: 25,10 m2.....
22928_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 66/2019
ZARZĄDZENIE Nr 66/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie: pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Września w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Z NAMI WARTO". .
22927_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 65/2019
ZARZĄDZENIE NR 65/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie: wydzierżawienia części nieruchomości położonej na terenie miasta Wrześni..
22926_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 64/2019
Zarządzenie nr 64/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019..
22895_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 63/2019
ZARZĄDZENIE Nr 63/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku na rok szkolny 2018/2019. .
22894_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 62/2019
ZARZĄDZENIE NR 62/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00020824/2. .
22893_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 61/2019
ZARZĄDZENIE Nr 61/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 10 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2018/2019. .
22892_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 60/2019
Zarządzenie nr 60/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019. .
22866_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 59/2019
ZARZĄDZENIE Nr 59/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla Szkoły Podstawowej Collegium Artes we Wrześni. .
22865_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 58/2019
ZARZĄDZENIE Nr 58/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla Zespołu Szkół Społecznych w Grzybowie. .
22864_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 57/2019
ZARZĄDZENIE NR 57/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00020962/1. .
22855_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 56/2019
ZARZĄDZENIE NR 56/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drugim przetargu. .
22853_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 55/2019
Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i....
22851_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 54/2019
ZARZĄDZENIE NR 54/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni..
22850_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 53/2019
ZARZĄDZENIE NR 53/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: najmu części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej..
22849_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 52/2019
ZARZĄDZENIE NR 52/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: dzierżawy straganów i pawilonów handlowych zlokalizowanych na Targowisku Miejskim położonym we Wrześni przy ulicy Kościelnej. .
22814_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 51/2019
ZARZĄDZENIE Nr 51/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie na rok szkolny 2018/2019. .
22808_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 50/2019
ZARZĄDZENIE Nr 50/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni na rok szkolny 2018/2019. .
22807_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 49/2019
Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie....
22805_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 47/2019
ZARZĄDZENIE NR 47/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie: najmu części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej. .
22804_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 46/2019
Zarządzenie nr 46/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019. .
22793_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 45/2019
ZARZĄDZENIE Nr 45/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni na rok szkolny 2018/2019. .
22782_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 44/2019
ZARZĄDZENIE Nr 44/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku. .
22781_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 43/2019
ZARZĄDZENIE Nr 43/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2019 roku. .
22779_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 42/2019
ZARZĄDZENIE Nr 42/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli za rok 2019 oraz specjalności i formy kształcenia..
22778_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 41/2019
ZARZĄDZENIE Nr 41/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Września jest organem prowadzącym na 2019 rok..
22775_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 40/2019
ZARZĄDZENIE Nr 40/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni .
22774_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 39/2019
ZARZĄDZENIE Nr 39/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku na rok szkolny 2018/2019..
22773_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 38/2019
ZARZĄDZENIE Nr 38/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 12 lutego 2019 roku przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Sienkiewicza 19 o powierzchni użytkowej: 25,10 m2..
22762_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 37/2019
ZARZĄDZENIE Nr 37/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 4 lutego 2019 roku pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126 o powierzchni użytkowej: 100,00 m2..
22761_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 36/2019
ZARZĄDZENIE NR 36/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: najmu części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej. .
22760_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 35/2019
ZARZĄDZENIE Nr 35/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 9 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2018/2019..
22759_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 34/2019
ZARZĄDZENIE Nr 34/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie na rok szkolny 2018/2019. .
22758_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 33/2019
ZARZĄDZENIE Nr 33/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i...
22757_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 32/2019
ZARZĄDZENIE Nr 32/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury....
22756_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 31/2019
Zarządzenie Nr 31 /2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia dodatkowego terminu składania wniosków o udzielenie dotacji w 2019 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru....
22755_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 30/2019
ZARZĄDZENIE NR 30/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu. .
22754_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 29/2019
ZARZĄDZENIE NR 29/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00045728/0. .
22753_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 28/2019
Zarządzenie nr 28/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019..
22752_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 27/2019
ZARZĄDZENIE NR 27/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: dzierżawy części nieruchomości położonej nad Zalewem Wrzesińskim we Wrześni. .
22727_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 26/2019
Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i....
22722_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 25/2019
ZARZĄDZENIE Nr 25/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 29 stycznia 2019 roku drugiego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Warszawskiej 7 o powierzchni użytkowej: 84,80....
22721_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 24/2019
ZARZĄDZENIE Nr 24/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 4 lutego 2019 roku pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126 o powierzchni użytkowej: 100,00 m2. .
22706_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 23/2019
ZARZĄDZENIE Nr 23/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie: wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Sienkiewicza 19 we Wrześni. .
22693_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 22/2019
ZARZĄDZENIE Nr 22/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 18 stycznia 2019 r. w sprawie: zbycia lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 2, stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie....
22691_grafika
ZARZĄDZENIE NR 21/2019
ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni na rok szkolny 2018/2019..
22690_grafika
ZARZĄDZENIE NR 20/2019
ZARZĄDZENIE NR 20/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa oraz zasad korzystania z samochodów służbowych, ciągników rolniczych i kosiarek samobieżnych stanowiących własność Gminy Września .
22689_grafika
ZARZĄDZENIE NR 19/2019
Zarządzenie nr 19/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 .
22676_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 18/2019
Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie: określenia sposobu zagospodarowania drewna stanowiącego własność Gminy Września..
22669_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 17/2019
ZARZĄDZENIE Nr 17/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie: wynajęcia lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126..
22659_grafika
ZARZĄDZENIE NR 16/2019
ZARZĄDZENIE Nr 16/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla....
22655_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 15/2019
Zarządzenie nr 15/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2019 roku..
22654_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 14/2019
Zarządzenie nr 14/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku. .
22653_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 13/2019
Zarządzenie nr 13/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 stycznia 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 r..
22652_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 12/2019
Zarządzenie nr 12/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 stycznia 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019r..
22651_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 11/2019
ZARZĄDZENIE Nr 11/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 9 stycznia 2019 roku pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Warszawskiej 7 o powierzchni użytkowej: 84,80....
22650_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 10/2019
ZARZĄDZENIE Nr 10/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości Nagród Burmistrza dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Września na rok 2019..
22646_grafika
ZARZĄDZENIE NR 9/2019
ZARZĄDZENIE Nr 9/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z komunalnych obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych. .
22645_grafika
ZARZĄDZENIE NR 8/2019
ZARZĄDZENIE Nr 8/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Września. .
22644_grafika
ZARZĄDZENIE NR 7/2019
ZARZĄDZENIE Nr 7/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie na rok szkolny 2018/2019. ...
22643_grafika
ZARZĄDZENIE NR 6/2019
ZARZĄDZENIE Nr 6/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2018/2019. .
22642_grafika
ZARZĄDZENIE NR 5/2019
Zarządzenie Nr 5/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie: preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
22641_grafika
ZARZĄDZENIE NR 4/2019
Zarządzenie Nr 4/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie: preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. .
22636_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 3/2019
ZARZĄDZENIE NR 3/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA w sprawie powołania komisji przetargowej z dnia 2 stycznia 2019 roku .
22635_grafika
ZARZĄDZENIE NR 2/2019
Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. .
22633_grafika
ZARZĄDZENIE NR 1/2019
Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. .
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.