BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14273982
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała Nr XXXX/498/2018

UCHWAŁA NR XXXX/498/2018
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI
z dnia 2 listopada 2018 r.


w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Września, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 133 ust. 2 - 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:


§ 1. Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Września, liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.


§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym, którym mowa w §1, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się następującą punktację:
1) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły - 10 punktów;
2) wielodzietność rodziny kandydata - 6 punktów;
3) kandydat objęty kształceniem specjalnym - 5 punktów;
4) niepełnosprawność w rodzinie kandydata - 4 punkty;
5) rodzice lub jeden z rodziców (prawnych opiekunów) kandydata jest absolwentem danej szkoły - 2 punkty.


§ 3. 1. Potwierdzenie spełnienia kryterium o którym mowa w § 2 pkt 1 dokonuje dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji szkoły.
2. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 2 uznaje się oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) o wielodzietności rodziny w której wychowuje się kandydat.
3. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 3 uważa się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej.
4. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 4 uważa się orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.).
5. Potwierdzenia spełnienia kryterium o którym mowa w § 2 pkt 5 dokonuje dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji szkoły.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Waldemar Grześkowiak

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.