BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14072890
ostatnia aktualizacja BIP'u:
09-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Rocznik 2017Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
19917_grafika
Uchwała Nr XXII/302/2017
UCHWAŁY Nr XXII/302/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: nadania nazw ulicom położonym w Psarach Polskich Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 m.
23713_grafika
Uchwała nr XXII/295/2017
UCHWAŁA NR XXII/295/2017RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 206 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo....
19857_grafika
Uchwała Nr XXII/300/2017
Uchwała Nr XXII/300/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej znajdującej się w Gutowie Wielkim, na terenie Miasta i Gminy Września. Na podstawie art. 7 ust. 3....
19856_grafika
Uchwała Nr XXII/299/2017
Uchwała Nr XXII/299/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi dz. nr geod. 131/1, 5/1, 21 znajdującej się w Gutowie Wielkim w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych. Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o....
19842_grafika
Uchwała Nr XXII/298/2017
Uchwała NR XXII/298/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2017 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej znajdującej się w Gonicach, na terenie Miasta i Gminy Września. Na podstawie art. 7 ust. 3 u.
23715_grafika
Uchwała Nr XXII/297/2017
Uchwała Nr XXII/297/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi dz. nr 38 – odnoga od drogi krajowej nr 92, znajdującej się w Gonicach w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia....
23714_grafika
uchwała nr XXII/296/2017
UCHWAŁA NR XXII/296/2017RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego" Na podstawie art. 10 ust. 2....
23712_grafika
Uchwała Nr XXII/294/2017
UCHWAŁA NR XXII/294/2017Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 69/9, położonej w Obłaczkowie. Na podstawie art. 14 ust. 1....
23711_grafika
Uchwała Nr XXII/293/2017
UCHWAŁA NR XXII/293/2017 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z....
23710_grafika
Uchwała Nr XXII/292/2017
Uchwała nr XXII/292/2017Rady Miejskiej we Wrześniz 23 lutego 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Grzybowie.Na podstawie § 1 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr V/46/03 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i....
23709_grafika
Uchwała Nr XXII/291/2017
Uchwała nr XXII/291/2017Rady Miejskiej we Wrześniz 23 lutego 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gutowie Wielkim. Na podstawie § 1 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr V/46/03 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia,....
19898_grafika
Uchwała Nr XXII/304/2017
UCHWAŁA Nr XXII/304/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2017 r.w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie w rejonie ul. Kościelnej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13....
19894_grafika
Uchwała Nr XXII/303/2017
Uchwała Nr XXII/303/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2017 r.w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Gutowie Małym w rejonie ul. Za Parkiem. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.....
19858_grafika
Uchwała Nr XXII/301/2017
Uchwała Nr XXII/301/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicom położonym w Psarach Polskich w rejonie drogi Września – Czerniejewo - Słomowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym....
21058_grafika
Uchwała Nr XXIX/398/2017
Uchwała Nr XXIX/398/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r. Na podstawie § 75 ust. 1, uchwały Nr IX/112/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Gminy Września (Dziennik....
21057_grafika
Uchwała Nr XXIX/397/2017
UCHWAŁA NR XXIX/397/2017RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Września oraz warunków i zasad korzystania z przedmiotowych przystanków przez....
21056_grafika
Uchwała Nr XXIX/396/2017
Uchwała nr XXIX/396/2017Rady Miejskiej we Wrześniz 21 grudnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia przetargu na zawarcie umowy najmu nieruchomości położonej w Gozdowie.Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce....
21055_grafika
Uchwała Nr XXIX/395/2017
UCHWAŁA Nr XXIX/395/2017 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września na lata 2018 - 2022 Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,....
21054_grafika
Uchwała Nr XXIX/394/2017
UCHWAŁA Nr XXIX/394/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Wrzesiński Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni. Na podstawie art. 8 ust. 17....
21053_grafika
Uchwała Nr XXIX/393/2017
UCHWAŁA NR XXIX/393/2017 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Wrześni – dz. 908/3Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art.....
21052_grafika
Uchwała Nr XXIX/392/2017
UCHWAŁA NR XXIX/392/2017RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej i Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach....
21051_grafika
Uchwała Nr XXIX/391/2017
UCHWAŁA NR XXIX/391/2017 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: nadania nazwy rondu w ciągu ulicy Wrocławskiej u zbiegu ulic Objazdowej i Działkowców we Wrześni. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity....
21050_grafika
Uchwała Nr XXIX/390/2017
UCHWAŁA NR XXIX/390/2017 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej we Wrześni w rejonie ulicy Józefa Piłsudskiego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.....
21049_grafika
Uchwała Nr XXIX/389/2017
Uchwała nr XXIX/389/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z 21 grudnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz....
21048_grafika
Uchwała Nr XXIX/388/2017
Uchwała nr XXIX/388/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z 21 grudnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Sobiesiernie. Na podstawie § 1 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr V/46/03 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie określenia zasad....
21045_grafika
Uchwała Nr XXIX/387/2017
Uchwała nr XXIX/387/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z 21 grudnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Gonice.Na podstawie § 1 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr V/46/03 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia,....
21044_grafika
Uchwała XXIX/386/2017
Uchwała nr XXIX/386/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z 21 grudnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni. Na podstawie § 1 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr V/46/03 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia,....
21043_grafika
Uchwała Nr XXIX/405/2017
Uchwała Nr XXIX/405/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
21042_grafika
Uchwała Nr XXIX/404/2017
Uchwała Nr XXIX/404/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018- 2023.
21041_grafika
Uchwała Nr XXIX/403/2017
Uchwała Nr XXIX/403/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
21040_grafika
Uchwała XXIX/402/2017
Uchwała XXIX/402/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017 - 2022 .
21039_grafika
Uchwała Nr XXIX/401/2017
Uchwała Nr XXIX/401/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wykazu wydatków budżetu na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego .
21038_grafika
Uchwała Nr XXIX/400/2017
Uchwała Nr XXIX/400/2017Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/358/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z....
21037_grafika
Uchwała Nr XXIX/399/2017
Uchwała Nr XXIX/399/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/357/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z....
20962_grafika
Uchwała Nr XXVIII/385/2017
UCHWAŁA NR XXVIII/385/2017 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Pilskiej w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września. Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst.
20954_grafika
Uchwała Nr XXVIII/384/2017
UCHWAŁA NR XXVIII/384/2017 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi ul. Pilskiej położonej w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września.Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca....
20766_grafika
Uchwała XXVI/381/2017
Uchwała XXVI/381/2017Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017 - 2022.
20847_grafika
Uchwała Nr XXVII/383/2017
UCHWAŁA NR XXVII/383/2017 Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2018 na terenie Gminy Września Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o....
20767_grafika
Uchwała Nr XXVI/382/2017
Uchwała Nr XXVI/382/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
20693_grafika
Uchwała Nr XXVI/380/2017
Uchwała Nr XXVI/380/2017Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 27 września 2017 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 czerwca 2017 r. Na podstawie art. 229 pkt 3 art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego....
20692_grafika
Uchwała Nr XXVI/379/2017
Uchwała Nr XXVI/379/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni Na podstawie art. 229 pkt 3 oraz art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst....
20691_grafika
Uchwała Nr XXVI/378/2017
Uchwała Nr XXVI/378/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy....
20690_grafika
Uchwała Nr XXVI/377/2017
Uchwała Nr XXVI/377/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z....
20689_grafika
Uchwała Nr XXVI/376/2017
Uchwała Nr XXVI/376/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Września na lata 2017 – 2023 stanowiącego aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Września na lata 2011....
20681_grafika
Uchwała Nr XXVI/375/2017
Uchwała nr XXVI/375/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie praw do nieruchomości niezbędnych do realizacji budowy drogi łączącej istniejącą drogę....
20680_grafika
Uchwała Nr XXVI/374/2017
UCHWAŁA NR XXVI/374/2017 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 27 września 2017 r.w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/187/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa....
20679_grafika
Uchwała Nr XXVI/373/2017
UCHWAŁA NR XXVI/373/2017 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 27 września 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Małych w rejonie ul. Przylesie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt....
20678_grafika
Uchwała Nr XXVI/372/2017
UCHWAŁA Nr XXVI/372/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 r.w sprawie wspólnego udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca....
20675_grafika
Uchwała Nr XXVI/369/2017
Uchwała nr XXVI/369/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 r. w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24.
20676_grafika
Uchwała Nr XXVI/370/2017
UCHWAŁA NR NR XXVI/370/2017 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 27 września 2017 w sprawie przyjęcia „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata....
20677_grafika
Uchwała Nr XXVI/371/2017
Uchwała Nr XXVI/371/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok Na podstawie art. 4ˡ ust. 2 i 5....
20674_grafika
Uchwała Nr XXVI/368/2017
UCHWAŁA NR XXVI/368/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 roku w sprawie: zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do....
20673_grafika
Uchwała Nr XXVI/367/2017
Uchwała Nr XXVI/367/2017Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 27 września 2017 r. w sprawie: wskazania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej nr 3 we Wrześni Na podstawie § 21 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 w sprawie szczegółowej organizacji....
20671_grafika
Uchwała Nr XXVI/366/2017
UCHWAŁA NR XXVI/366/2017RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚN Iz dnia 27 września 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie wsi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.Na podstawie....
20670_grafika
Uchwała Nr XXVI/365/2017
Uchwała Nr XXVI/365/2017Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową w obrębie ulicy Wierzbowej w Bierzglinku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o....
20668_grafika
Uchwała Nr XXVI/364/2017
UCHWAŁA NR XXVI/364/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XXXIV/449/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 8 listopada 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej....
20666_grafika
Uchwała Nr XXVI/363/2017
UCHWAŁA NR XXVI/363/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 r.w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Wrześni w rejonie ulicy Kolejowej. Na....
20665_grafika
Uchwała Nr XXVI/362/2017
UCHWAŁA NR XXVI/362/2017RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 R. w sprawie: udzielania dotacji w 2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15....
20663_grafika
Uchwała Nr XXVI/361/2017
Uchwała nr XXVI/361/2017Rady Miejskiej we Wrześni z 27 września 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni, przy ulicy Gnieźnieńskiej 1.Na podstawie § 1 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr V/46/03 z dnia 20 stycznia 2003 r. w....
20287_grafika
Uchwała Nr XXV/360/2017
Uchwała Nr XXV/360/2017Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn.....
20286_grafika
Uchwała XXV/359/2017
Uchwała XXV/359/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017 - 2022 .
20285_grafika
Uchwała Nr XXV/358/2017
Uchwała Nr XXV/358/2017Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Rekultywacja kwatery 2a składowiska odpadów....
20284_grafika
Uchwała Nr XXV/357/2017
Uchwała Nr XXV/357/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Zagospodarowanie Parku im. Dzieci Wrzesińskich we....
20283_grafika
Uchwała Nr XXV/356/2017
Uchwała Nr XXV/356/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w....
20282_grafika
Uchwała Nr XXV/355/2017
Uchwała Nr XXV/355/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie....
20280_grafika
Uchwał Nr XXV/354/2017
Uchwała Nr XXV/354/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września w związku z nierozpatrzeniem wniosków stowarzyszenia Projekt Września z 16 marca 2017 r. (numer wpływu wniosków na pieczęci Urzędu....
20279_grafika
Uchwała Nr XXV/353/2017
Uchwała nr XXV/353/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Wrześni Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o....
20278_grafika
Uchwała Nr XXV/352/2017
Uchwała Nr XXV/352/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Statutu Wrzesińskich Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych we Wrześni Na podstawie art.11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.....
20275_grafika
Uchwała Nr XXV/351/2017
UCHWAŁY Nr XXV/351/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) Rada Miejska we....
20273_grafika
Uchwała Nr XXV/350/2017
UCHWAŁA Nr XXV/350/2017 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI a z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter....
20272_grafika
Uchwała Nr XXV/349/2017
UCHWAŁA NR XXV/349/2017RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIV/421/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe....
20271_grafika
Uchwała Nr XXV/348/2017
UCHWAŁA NR XXV/348/2017RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Otocznej w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Otocznej. Na podstawie art. 191 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia....
20270_grafika
Uchwała Nr XXV/347/2017
UCHWAŁA NR XXV/347/2017 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Nowym Folwarku w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku. Na podstawie art. 191 ust. 2 ustawy z....
20267_grafika
Uchwała Nr XXV/346/2017
UCHWAŁA NR XXV/346/2017RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Marzeninie w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Marzeninie. Na podstawie art. 191 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia....
20265_grafika
Uchwała Nr XXV/345/2017
UCHWAŁA NR XXV/345/2017RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową nr 3 we Wrześni. Na podstawie art. 191 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy....
20264_grafika
Uchwała Nr XXV/344/2017
UCHWAŁA NR XXV/344/2017RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową w Kaczanowie. Na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy....
20263_grafika
Uchwała Nr XXV/343/2017
UCHWAŁA NR XXV/343/2017RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową w Chwalibogowie. Na podstawie art. 117 ust. 4....
20262_grafika
Uchwała Nr XXV/342/2017
UCHWAŁA NR XXV/342/2017RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową nr 6 im. Jana Pawła II we....
20259_grafika
Uchwała Nr XXV/341/2017
UCHWAŁA NR XXV/341/2017RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową nr 2 im. Dzieci....
20256_grafika
Uchwała Nr XXV/340/2017
UCHWAŁA NR XXV/340/2017RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową nr 1 im. 68....
20254_grafika
Uchwała Nr XXV/339/2017
UCHWAŁA NR XXV/339/2017RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: zakończenia działalności Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni Na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017....
20253_grafika
Uchwała Nr XXV/338/2017
UCHWAŁA NR XXV/338/2017 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie wsi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów....
20252_grafika
Uchwała Nr XXV/337/2017
UCHWAŁA NR XXV/337/2017 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 21 czerwca 2017 r.w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzest.
20251_grafika
Uchwała Nr XXV/336/2017
Uchwała nr XXV/336/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z 21 czerwca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na....
20250_grafika
Uchwała Nr XXV/335/2017
UCHWAŁA NR XXV/335/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017 r. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września – część E Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o....
20248_grafika
Uchwała Nr XXV/334/2017
UCHWAŁA NR XXV/334/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017 r.w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo -....
20247_grafika
Uchwała Nr XXV/333/2017
Uchwała nr XXV/333/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z 21 czerwca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Chociczy Wielkiej Na podstawie § 1 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej we....
20245_grafika
Uchwała Nr XXV/332/2017
UCHWAŁA Nr XXV/332/2017 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy....
20243_grafika
Uchwała Nr XXV/ 331/2017
UCHWAŁA Nr XXV/331/2017 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2016 rok.Na podstawie....
20195_grafika
Uchwała nr XXIV/330/2017
Uchwała Nr XXIV/330/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
20191_grafika
Uchwała nr XXIV/329/2017
Uchwała XXIV/329/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017 – 2022 .
20034_grafika
Uchwała Nr XXIV/327/2017
Uchwała Nr XXIV/327/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie: zmiany zatwierdzenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2011 – 2020” wraz z....
20033_grafika
Uchwała Nr XXIV/326/2017
Uchwała Nr XXIV/326/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 kwietnia 2017 r.w sprawie uchwalenia Aktualizacji Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy....
20040_grafika
Uchwała Nr XXIV/321/2017
UCHWAŁA NR XXIV/321/2017 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września – część....
20025_grafika
Uchwała Nr XXIV/320/2017
UCHWAŁA NR XXIV/320/2017 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul.....
20020_grafika
Uchwała Nr XXIV/316/2017
Uchwała Nr XXIV/316/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2015-2016 r. „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2013-2016” Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8....
20035_grafika
Uchwała Nr XXIV/328/2017
UCHWAŁA NR XXIV/328/2017 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 21 kwietnia 2017 r.w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji zadania pn. „ Przebudowa drogi pow.
20032_grafika
Uchwała Nr XXIV/325/2017
UCHWAŁA Nr XXIV/325/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 kwietnia 2017 r.w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich w rejonie drogi Psary Polskie - Słomowo. Na podstawie art.....
20031_grafika
Uchwała nr XXIV/324/2017
UCHWAŁA NR XXIV/324/2017RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ulicy Sokołowskiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2016 r., poz. 446 z....
20030_grafika
Uchwała Nr XXIV/323/2017
Uchwała Nr XXIV/323/17 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 kwietnia 2017 r.w sprawie : wyborów sołtysa w sołectwie Psary Polskie Na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Sołectwa Psary Polskie, stanowiącego....
20029_grafika
Uchwała Nr XXIV/322/2017
UCHWAŁA NR XXIV/322/2017 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z 21 kwietnia 2017 r.w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty. Na podstawie art. 68 ust. 2c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.....
20024_grafika
Uchwała Nr XXIV/319/2017
UCHWAŁA NR XXIV/319/2017 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni Na podstawie art.....
20023_grafika
Uchwała Nr XXIV/318/2017
Uchwała nr XXIV/318/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z 21 kwietnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Chociczy Wielkiej Na podstawie § 1 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni....
20022_grafika
Uchwała Nr XXIV/317/2017
UCHWAŁA NR XXIV/317/2017 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2020".Na podstawie art. 87 ust 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami....
19938_grafika
Uchwała Nr XXIII/315/2017
UCHWAŁA NR XXIII/315/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 marca 2017 r .w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz....
19935_grafika
Uchwała Nr XXIII/314/2017
UCHWAŁA NR XXIII/314/2017 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 210 ust. 1 -....
19919_grafika
Uchwała Nr XXII/311/2017
UCHWAŁA NR XXII/311/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: współdziałania z gminami z terenu Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie....
19918_grafika
Uchwała Nr XXII/310/2017
Uchwała Nr XXII/310/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r. Na podstawie § 75 ust. 1, uchwały Nr IX/112/2011 Rady Miejskiej we Wrześni....
19916_grafika
Uchwała Nr XXII/309/2017
UCHWAŁA NR XXII/309/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: rozpatrzenia ponownej skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni. Na podstawie art. 229 pkt 3 i art. 239 §....
19899_grafika
Uchwała Nr XXII/306/2017
Uchwała nr XXII/306/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/461/10 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków....
19913_grafika
Uchwała Nr XXII/308/2017
Uchwała Nr XXII/308/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany Planu Odnowy Miejscowości Przyborki, Psary Małe . Na podstawie § 4 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
19911_grafika
Uchwała Nr XXII/307/2017
Uchwała Nr XXII/307/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: zgłoszenia sołectw z terenu Gminy Września do Programu ,,Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”Na podstawie art. 18 ust. 1....
19843_grafika
Uchwała Nr XXII/305/2017
UCHWAŁA NR XXII/305/2017 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2017 r. Na....
19839_grafika
Uchwała Nr XXII/312/2017
Uchwała XXII/312/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017 – 2022 .
19838_grafika
Uchwała Nr XXII/313/2017
Uchwała XXII/313/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.