BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14116388
ostatnia aktualizacja BIP'u:
14-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała Nr XXIII/314/2017

 

                                                       UCHWAŁA NR XXIII/314/2017
                                                      RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIA

                                                             z dnia 30 marca 2017 r.w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

    Na podstawie art. 210 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:
1) plan sieci Samorządowych Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Września, a także granice obwodów samorządowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Września, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały;
2) plan sieci prowadzonych przez Gminę Września dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów dotychczasowych dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Września na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały;
3) projekt planu sieci ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Września, od dnia 1 września 2019, który stanowi załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty                      we Wrześni o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI z siedzibą we Wrześni przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VIII:

1) nazwa szkoły: Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni,
2) siedziba: 62-300 Września, ul. Szkolna 1
3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.,
4) rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie: 2017/2018.

§ 3. Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI z siedzibą we Wrześni przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VIII:
1) nazwa szkoły: Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni,
2) siedziba: 62-300 Września, ul. Kościuszki 24
3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.,
4)  rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie: 2017/2018.
§ 4. Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI z siedzibą we Wrześni przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VIII:
1) nazwa szkoły: Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni,
2) siedziba: 62-300 Września, ul. Batorego 8,
3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.,
4)  rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie: 2017/2018.
§ 5. Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni włącza się do Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II na następujących warunkach:
1) Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni rozpocznie działalność z dniem  1 września 2017 r.,
2) kształcenie w klasie I Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018,
3) Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 6. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI z siedzibą w Chwalibogowie przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VIII:
1) nazwa szkoły: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie,
2) siedziba: 62-323 Chwalibogowo, Chwalibogowo 38,
3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.,
4) rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie: 2017/2018.

§ 7. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kaczanowie o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI z siedzibą w Kaczanowie przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VIII:
1) nazwa szkoły: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kaczanowie,
2) siedziba: 62-303 Kaczanowo, ul. Kaliska 1a,
3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.,
4) rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie: 2017/2018.
§ 8. Zespół Szkół nr 1 we Wrześni, w skład którego wchodzi Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3  o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI oraz Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika  przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VIII:
1) nazwa szkoły: Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 we Wrześni,
2) siedziba: 62-300 Września, ul. Kosynierów 32,
3) Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 we Wrześni rozpocznie działalność z dniem                    1 września 2017 r.,
4) kształcenie w klasie I Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrześni rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018,
5) Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół nr 1 we Wrześni zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 9. Zespół Szkół w Marzeninie, w skład którego wchodzi Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI oraz Gimnazjum im. Marii Konopnickiej przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VIII:
1) nazwa szkoły: Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Marzeninie,
2) siedziba: 62-301 Marzenin, ul. Księdza Twardego 22,
3) Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Marzeninie rozpocznie działalność z dniem  1 września 2017 r.,
4) kształcenie w klasie I Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej                      w Marzeninie rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018,
5) Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół w Marzeninie zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 10. Zespół Szkół w Nowym Folwarku, w skład którego wchodzi Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI oraz Gimnazjum  im. Polskich Noblistów przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VIII:
1) nazwa szkoły: Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku,
2) siedziba: 62-300 Września, Nowy Folwark, ul. Nowa 5,
3) Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku rozpocznie działalność z dniem  1 września 2017 r.,
4) kształcenie w klasie I Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018,
5) Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Zespole Szkół w Nowym Folwarku zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 11. Zespół Szkół w Otocznej, w skład którego wchodzi Samorządowa Szkoła Podstawowa im. gen. Tadeusza Kutrzeby o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI oraz Gimnazjum  przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VIII:
1) nazwa szkoły: Samorządowa Szkoła Podstawowa im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Otocznej,
2) siedziba: 62-302 Węgierki, Otoczna 2
3) Samorządowa Szkoła Podstawowa im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Otocznej rozpocznie działalność z dniem  1 września 2017 r.,
4) kształcenie w klasie I Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Otocznej rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018,
5) Gimnazjum w Zespole Szkół w Otocznej zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 12. W Uchwale nr XXXII/374/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r., w sprawie ustalenia sieci publicznego przedszkola i publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września wprowadza się następujące zmiany:
1. Ustala się sieć prowadzonych przez gminę przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września w sposób następujący:
1) Przedszkole nr 6 „Pszczółka Maja”, ul. Zielonogórska 17, 62-300 Września.
2) Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty, ul. Szkolna 1, 62-300 Września.
3) Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich, ul. Kościuszki 24, 62-300 Września.
4) Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 , ul. Kosynierów 32, 62-300 Września.
5) Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II, ul. Batorego 8, 62-300 Września.
6) Samorządowa Szkoła Podstawowa, Chwalibogowo 38, 62-323 Chwalibogowo.
7) Samorządowa Szkoła Podstawowa, ul. Kaliska 1a, 62-303 Kaczanowo.
8) Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej, ul. Księdza Twardego 22, 62- 301 Marzenin.
9) Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów, ul. Nowa 5, Nowy Folwark, 62-300 Września.
10) Samorządowa Szkoła Podstawowa, im. gen. Tadeusza Kutrzeby, Otoczna 12, 62-302 Węgierki.
§ 13. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, a także  na stronie  Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni
                                                                                                            /-/Waldemar Grześkowiak

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.