BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
11282971
ostatnia aktualizacja BIP'u:
22-03-2019
Informacja o samorządzie
(265474)
Zamówienia publiczne
(106563)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(96010)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(71357)
Przetargi 2015
(52670)
Oferty pracy
(49489)
Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(49059)
Aktualne oferty pracy
(48747)
Urząd Miasta i Gminy
(43200)
Przetargi 2014 - archiwum
(42101)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(40824)
Przetargi 2017
(40422)
Przetargi 2016
(35797)
Władze
(35721)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(32398)
Kontakt
(28308)
Przetargi 2018
(27931)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(27864)
Akty prawne i protokoły
(26448)
Przetargi - archiwum 2012
(25856)
Podatki lokalne
(25456)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(23210)
Opłata śmieciowa
(22332)
Przetargi - archiwum 2013
(22207)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(21770)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2019
(19316)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(18782)
Oświadczenia majątkowe radnych
(18544)
Aktualne wyniki naborów
(16784)
Uchwały Rady Miejskiej
(16610)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(16410)
Jednostki organizacyjne gminy
(16377)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(15951)
Rada Miejska we Wrześni
(15442)
Informacja o wynikach przetargów
(15307)
Archiwum zakładowe
(15076)
Ogłoszenia
(13742)
Sprawy finansowe
(13445)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(13405)
Jednostki pomocnicze gminy
(13268)
Zarządzenia Burmistrza
(13128)
Konsultacje społeczne
(12897)
Zastępcy Burmistrza
(12710)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(12321)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(12226)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(12133)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(11954)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(10609)
Publicznie dostępne wykazy danych
(10586)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(10571)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(10456)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(10254)
Archiwum ofert pracy
(9210)
Ogłoszenia
(9117)
Spółki z udziałem gminy
(8915)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(8524)
Protokoły z sesji
(7662)
Przetargi 2019
(7654)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(7614)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(7430)
Deklaracja
(7341)
Terminy wpłaty opłaty
(6831)
Sprawozdania finansowe
(6739)
Archiwum wyników naborów
(6617)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(6599)
Przetargi - archiwum
(6464)
Składy Komisji
(6430)
Archiwum 2001-2002
(6319)
Segregacja odpadów komunalnych
(6295)
Metoda naliczania opłaty i wysokość stawki
(6275)
Zmiany Budżetowe
(6234)
Placówki oświatowe
(6127)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(5996)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(5960)
Uchwała budżetowa
(5865)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(5856)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(5750)
Schronisko dla zwierząt
(5745)
Protokoły z komisji edukacji
(5653)
Nazwy i adresy
(5415)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(5385)
Muzeum Regionalne
(5384)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(5295)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(5291)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(5209)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(5159)
Protokoły z komisji rozwoju wsi
(5145)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury
(5142)
Uchwały Zarządu
(4937)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(4930)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(4914)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(4901)
Zgromadzenia publiczne
(4892)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(4886)
Statut Miasta i Gminy
(4881)
Protokoły z komisji rewizyjnej
(4869)
Biblioteka Publiczna
(4830)
Statut Miasta i Gminy Września
(4804)
Podatki lokalne w 2019 r.
(4773)
Podatki lokalne w roku 2019 - druki interaktywne
(4763)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(4688)
Strategia Miasta i Gminy Września
(4685)
Majątek komunalny
(4660)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(4638)
Wybory samorządowe 2018
(4593)
Rocznik 2014
(4583)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4546)
Plan Rozwoju Lokalnego
(4468)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(4434)
Plany zamówień publicznych
(4413)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(4402)
Opłaty lokalne
(4358)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(4348)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(4345)
Rocznik 2015
(4329)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(4321)
Rocznik 2014
(4316)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(4266)
Rocznik 2012
(4247)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(4222)
Rocznik 2013
(4175)
Rocznik 2012
(4162)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(4154)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(4129)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(4089)
Petycje
(3990)
Rocznik 2013
(3955)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych - 2017 r.
(3951)
Petycje
(3932)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(3893)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
Podstawa prawna systemu
(3825)
Rocznik 2011
(3815)
Rocznik 2010
(3791)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(3720)
Rocznik 2015
(3704)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(3662)
Protokoły z komisji budżetowej
(3646)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(3610)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(3606)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(3605)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(3601)
PROTOKÓŁ NR 63
(3565)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(3558)
Protokoły z komisji oświaty
(3545)
Rocznik 2008
(3541)
PROTOKÓŁ NR 69
(3531)
Rocznik 2011
(3513)
Protokoły z komisji zdrowia
(3498)
Protokoły z komisji gospodarczej
(3497)
Deklaracja elektroniczna
(3470)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(3462)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(3459)
Rocznik 2005
(3451)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
Rocznik 2009
(3444)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(3418)
Oświadczenie majątkowe
(3411)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(3405)
PROTOKÓŁ NR 58
(3400)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(3382)
PROTOKÓŁ NR 67
(3376)
Protokół 59
(3356)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(3336)
Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni - zmiana terminu składania ofert (17)
(3336)
PROTOKÓŁ NR 66
(3331)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(3330)
PROTOKÓŁ NR 60
(3299)
Worki do segregacji odpadów
(3293)
PROTOKÓŁ NR 70
(3292)
PROTOKÓŁ NR 61
(3291)
2014 rok
(3252)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(3238)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(3229)
Archiwum 2011
(3223)
PROTOKÓŁ NR 65
(3217)
PROTOKÓŁ NR 64
(3212)
2012 rok
(3191)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3163)
Protokół nr 62
(3153)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(3123)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3122)
PROTOKÓŁ NR 68
(3108)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(3095)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(3095)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(3084)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(3083)
PROTOKÓŁ NR 71
(3058)
Rocznik 2006
(3054)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3044)
Podatek rolny w 2015 roku
(3039)
Rocznik 2017
(3030)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(3017)
Rocznik 2005
(3013)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(3013)
Rocznik 2007
(3003)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(3003)
Opłata targowa
(2975)
Lobbing
(2955)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(2954)
Rocznik 2003
(2947)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(2946)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(2936)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(2925)
Rocznik 2010
(2922)
Rocznik 2002
(2919)
Rocznik 2004
(2903)
Rocznik 2009
(2890)
Rocznik 2003
(2868)
Rocznik 2008
(2866)
Rocznik 2007
(2863)
Informacja o wyborze oferty
(2861)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(2860)
Rocznik 2016
(2856)
Rocznik 2004
(2841)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2839)
Nieograniczone
(2832)
Tabela stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych i kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
(2800)
za 2010 rok
(2794)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(2791)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2788)
Rocznik 2006
(2788)
2013 rok
(2762)
Przedszkola
(2752)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2745)
Majątek komunalny
(2743)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(2733)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2708)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(2706)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(2694)
Rocznik 2016
(2690)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2685)
2013 rok
(2684)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(2677)
2011 rok
(2667)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2651)
Poziomy recyklingu
(2644)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(2643)
Konkursy
(2628)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(2623)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(2611)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(2609)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(2608)
Plan Rozwoju Lokalnego
(2596)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2584)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(2572)
Oświadczenie majątkowe
(2567)
2011 rok
(2551)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2542)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(2531)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(2527)
Podatki lokalne w roku 2016
(2526)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(2523)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2513)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(2508)
Sprzedaż lokali komunalnych
(2493)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(2478)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2464)
Oświata Niepubliczna
(2461)
Inne ogłoszenia
(2459)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(2454)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(2444)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(2444)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(2441)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2436)
Oświadczenie majątkowe
(2432)
Protokół Nr 60
(2425)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(2415)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(2394)
Rada Nadzorcza
(2389)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(2379)
Archiwum
(2376)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(2372)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(2369)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2367)
Rocznik 2001
(2367)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(2358)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2353)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(2351)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(2341)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(2336)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(2336)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(2327)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(2325)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2325)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(2323)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(2322)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2320)
Protokół 1
(2319)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(2302)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(2300)
Oświadczenie majątkowe
(2299)
CRP Sp. z o. o.
(2298)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(2298)
Oświadczenie majątkowe
(2291)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(2290)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2287)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(2286)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(2280)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(2275)
2014 rok
(2271)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(2270)
Oświadczenie majątkowe
(2258)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(2258)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(2257)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(2256)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(2255)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(2244)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(2241)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(2238)
Protokół nr XIV/2003
(2233)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(2226)
Protokół nr 19
(2222)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(2222)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(2218)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(2215)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(2213)
2012 rok
(2212)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2203)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(2202)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(2199)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(2194)
Protokół 3
(2194)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(2189)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(2187)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(2185)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(2177)
Uchwała Nr X/132/2011
(2175)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(2173)
Oświadczenie majątkowe
(2170)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(2168)
Rocznik 2017
(2167)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(2161)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2157)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(2157)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(2154)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(2153)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(2148)
Rejestr umów przetargowych
(2143)
Uchwały w sprawach podatkowych obowiązujące w 2019 roku.
(2138)
Oświadczenie majątkowe
(2138)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(2137)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(2129)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(2128)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(2124)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(2123)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(2122)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2119)
Protokół 2
(2113)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(2106)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(2097)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(2095)
Zarząd
(2093)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(2084)
Rocznik 2018
(2082)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(2080)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(2077)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(2067)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2066)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(2064)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(2064)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2063)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2059)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2054)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(2054)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(2051)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(2051)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(2047)
EKO-SKÓRTEX Sp. z o. o.
(2037)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(2035)
Rocznik 2002
(2035)
2010 rok
(2031)
Unieważnienia przetargów
(2029)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(2028)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(2027)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(2016)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(2012)
Protokół 4
(2008)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(2008)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(2007)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(2005)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(2004)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1995)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(1993)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1988)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1985)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1984)
Adres
(1983)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(1983)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1977)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(1975)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(1969)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1967)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1964)
PROTOKÓŁ NR 53
(1963)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(1963)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(1962)
Opieka serwisowa nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(1962)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(1961)
PROTOKÓŁ NR 32
(1960)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1960)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1960)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(1958)
Protokół
(1956)
Protokół
(1953)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1949)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1948)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1943)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1941)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1940)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1938)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1938)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1937)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(1937)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1937)
Protokół Nr 46
(1934)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1933)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(1932)
PROTOKÓŁ NR 42
(1931)
Protokół Nr LX / 2002
(1930)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1930)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1925)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1925)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1925)
Uchwała Nr II/31/2014
(1924)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1924)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(1924)
PROTOKÓŁ Nr 1
(1923)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(1923)
Zespoły Szkół
(1920)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1918)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1917)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(1916)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1911)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(1911)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1909)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(1908)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1907)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1906)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1903)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(1900)
Umowa spółki
(1894)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1891)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1891)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(1889)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1888)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1888)
Zakup energii elektrycznej na lata 2018-2019 - informacja o sprostowaniu ogłoszenia
(1887)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni - wyjaśnienia siwz (5), zmiana terminu składania ofert
(1885)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(1885)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(1885)
Protokół 69
(1884)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(1884)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1882)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(1882)
PROTOKÓŁ NR 47
(1880)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2016 roku
(1878)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1878)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1878)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(1876)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 9 grudnia 2014 r.
(1875)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(1875)
Protokół
(1874)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru rowerowego „PUMPTRACK” we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - odpowiedzi na pytania (2)
(1871)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1870)
Protokół 47
(1868)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(1864)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(1861)
PROTOKÓŁ NR 66
(1860)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(1858)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(1857)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1854)
Nazwa i adres
(1853)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(1849)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(1846)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1844)
Archiwum 2012
(1844)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(1844)
2015 rok
(1843)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1843)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(1843)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1841)
PROTOKÓŁ NR 18
(1841)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(1840)
PROTOKÓŁ NR 30
(1835)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(1833)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(1832)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1830)
Uchwała nr XLIV/431/06
(1830)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(1829)
Paweł-Trans
(1828)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1827)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1826)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(1825)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1823)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1820)
Uchwała Nr III/17/2010
(1819)
PROTOKÓŁ NR 84
(1816)
DECYZJA Nr 600/2010
(1816)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1813)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(1812)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(1812)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(1812)
Protokół nr 45
(1809)
Uchwała Nr 322
(1808)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(1807)
PROTOKÓŁ Nr 33
(1806)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1805)
Jakość wody do spożycia
(1804)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1800)
2012 rok
(1800)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1797)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1796)
Protokół LXVI
(1796)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1796)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(1795)
PROTOKÓŁ NR LIX
(1794)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(1794)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1794)
Protokół NR 57
(1793)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(1792)
PROTOKÓŁ NR 11
(1788)
PROTOKÓŁ NR 87
(1787)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1786)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1785)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1784)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1784)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(1783)
DECYZJA nr 360/2013
(1782)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(1781)
Obwody głosowania
(1779)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1779)
2009 rok
(1778)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1777)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1777)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1774)
Protokół 62
(1774)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1773)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego DK 15 z DK 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 1 - informacja o złożonych ofertach
(1773)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w 2019 r.
(1772)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1770)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(1770)
Protokół 43
(1770)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(1769)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(1769)
Protokół 12
(1768)
Protokół Nr I / 2002
(1767)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1766)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1765)
PROTOKÓŁ NR 14
(1764)
Protokół Nr 62
(1763)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(1763)
PROTOKÓŁ NR 85
(1763)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(1762)
Protokół Nr 50
(1761)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(1761)
Protokół 48
(1760)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1759)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
(1759)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1757)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1755)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1753)
Gimnazja
(1753)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(1752)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(1752)
PROTOKÓŁ NR LXI
(1751)
PROTOKÓŁ NR 4
(1751)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(1749)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1748)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1748)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(1748)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1747)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1746)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1745)
za 2009 rok
(1745)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1744)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1743)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1743)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1742)
Protokół
(1742)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(1740)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1737)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(1735)
PROTOKÓŁ NR LXII
(1735)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(1733)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1732)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1731)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1728)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1727)
Protokół Nr 56
(1726)
Protokół
(1725)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(1725)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1724)
PROTOKÓŁ NR 13
(1723)
Uchwała Nr XX/267/2013
(1723)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1721)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1721)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1719)
Protokół nr 51
(1719)
PROTOKÓŁ NR 54
(1717)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1717)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1716)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(1716)
2010 rok
(1715)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1715)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1715)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(1715)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1714)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(1713)
PROTOKÓŁ NR 43
(1711)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1711)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(1710)
Protokół nr 56
(1710)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1710)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1709)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(1705)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(1704)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1703)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1703)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1702)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1702)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(1700)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1699)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(1699)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1698)
Protokół Nr LIII / 2002
(1696)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1696)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(1695)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1695)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1694)
Dane podstawowe
(1694)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1693)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1692)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1692)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1692)
Protokół 49
(1689)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1687)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1687)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(1686)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1685)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
Protokół 38
(1683)
PROTOKÓŁ NR 23
(1682)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(1680)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1680)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(1680)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1680)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(1680)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(1679)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1678)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1677)
Protokół Nr VIII / 2003
(1677)
PROTOKÓŁ NR 16
(1675)
Protokół nr 32
(1673)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1672)
PROTOKÓŁ Nr 83
(1672)
Obowiązek Informacyjny
(1672)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1672)
Uchwała nr VI/86/2011
(1670)
Protokół nr 10
(1669)
PROTOKÓŁ NR 89
(1666)
Uchwała nr XVI/215/2012
(1666)
Protokół
(1664)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(1663)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1662)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1661)
PROTOKÓŁ NR 38
(1660)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(1660)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1659)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1659)
PROTOKÓŁ NR 57
(1657)
Protokół Nr 51
(1656)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1656)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1655)
Protokół nr 16
(1655)
PROTOKÓŁ NR 61
(1654)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1654)
Programy i Plany Miasta i Gminy Września
(1654)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1652)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1652)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(1652)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1651)
Protokół Nr LVIII
(1651)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1650)
PROTOKÓŁ NR 52
(1647)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1647)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(1645)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1643)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1643)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(1642)
Protokół Nr 50
(1642)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1639)
Protokół 61
(1639)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1637)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1637)
Rocznik 2018
(1636)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1636)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(1635)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1635)
za 2005 rok
(1634)
Protokół 16
(1634)
PROTOKÓŁ NR 7
(1634)
za 2007 rok
(1634)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1634)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1631)
Protokół
(1630)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1630)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1629)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września – etap 2 - zmiana terminu składania ofert
(1628)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1628)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1627)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(1627)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(1626)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1626)
Nazwa i adres
(1626)
Protokoły z komisji Doraźnej
(1626)
Protokół 6
(1623)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1620)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1619)
Protokół 66
(1619)
Protokół
(1619)
PROTOKÓŁ NR 36
(1619)
Protokół
(1618)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1618)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(1617)
Protokół 74
(1617)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1617)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1616)
Protokół
(1616)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1615)
Protokół 5
(1614)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(1614)
Protokół nr 67
(1614)
Protokół
(1612)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1611)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1610)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(1609)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(1609)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1609)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1608)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1606)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1605)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(1604)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1602)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1602)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1602)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(1601)
Protokół nr 21
(1601)
Protokół 41
(1600)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(1600)
Protokół nr 30
(1599)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1599)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1598)
Protokół Nr XLVII / 2001
(1598)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1598)
Protokół Nr III / 2002
(1598)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1598)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(1597)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1596)
PROTOKÓŁ NR 51
(1596)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1595)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1594)
Protokół nr 61
(1594)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1592)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1591)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1591)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(1591)
za 2006 rok
(1590)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(1589)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1589)
Protokół 75
(1588)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1587)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO RENAULT TRAFIC 2,0 dCi
(1587)
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
(1587)
Protokół
(1586)
ORDO Poznań
(1585)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(1585)
Protokół 68
(1584)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1583)
Organizacja
(1583)
Protokół nr 53
(1582)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1581)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1581)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1580)
PROTOKÓŁ NR 41
(1580)
Protokół LXXI
(1580)
Protokół nr VI/2011
(1580)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1579)
Protokół 5
(1579)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1578)
Protokół Nr LI / 2002
(1578)
Uchwała Nr 12
(1576)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(1576)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(1576)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(1575)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1575)
Protokół nr 34
(1574)
Protokół Nr LVI / 2002
(1574)
Protokół
(1574)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1574)
Protokół Nr XLIX / 2001
(1573)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(1573)
Status prawny
(1572)
Protokół Nr II / 2002
(1572)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1571)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1570)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(1570)
PROTOKÓŁ NR 64
(1569)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(1569)
Protokół Nr LV / 2002
(1567)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1567)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1566)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1565)
Protokół nr XXXIII/2005
(1565)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1565)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1563)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1561)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1560)
PROTOKÓŁ NR LVI
(1560)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1560)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1559)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1559)
Protokół 45
(1559)
Protokół nr 22
(1559)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(1558)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1556)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1556)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1555)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1554)
Protokół LXXV
(1552)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1551)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1551)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1551)
Protokół nr 53
(1551)
PROTOKÓŁ NR 65
(1551)
Protokół Nr V / 2003
(1551)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1551)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1548)
Ograniczone
(1547)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1547)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1546)
Protokół Nr 46
(1546)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1546)
PROTOKÓŁ NR 2
(1545)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1544)
Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1544)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1544)
Protokół nr 17
(1544)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1543)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1543)
Protokół 46
(1542)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1542)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1541)
Protokół Nr L / 2002
(1541)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1540)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1540)
Protokół Nr LVII / 2002
(1540)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1539)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1537)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1536)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1536)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(1533)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1533)
PROTOKÓŁ NR 28
(1533)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1533)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1532)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1532)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1532)
Protokół 50
(1531)
Protokół Nr VI / 2003
(1531)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(1531)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1531)
Protokół LXXXII
(1530)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1530)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1530)
PROTOKÓŁ NR 21
(1530)
Protokół nr 39
(1529)
2009 rok
(1529)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1528)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1528)
Protokół
(1527)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1526)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1526)
Uchwała nr IV/37/06
(1526)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1525)
za 2008 rok
(1525)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1525)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1524)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(1524)
Protokół Nr 47
(1522)
Protokół nr 11
(1520)
Struktura własnościowa
(1520)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1520)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1519)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1519)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1518)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(1517)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(1514)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(1513)
Protokół nr 59
(1512)
Protokół Nr LVIII / 2002
(1511)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1510)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1510)
PROTOKÓŁ NR 60
(1509)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1509)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1509)
Protokół nr 14
(1507)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(1507)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1507)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(1506)
Protokół
(1505)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1504)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(1504)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(1504)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1503)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1503)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1503)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1502)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1502)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1502)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1502)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1502)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1501)
KONSULTACJE SPOŁECZNE DO PROJEKTU AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2017-2023
(1501)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1500)
Protokół Nr VII / 2003
(1498)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1497)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1497)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1497)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1497)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1495)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(1495)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1495)
BIOODPADY OD 1 LIPCA 2018 r.!
(1494)
Protokół nr 18
(1492)
Protokół nr 7
(1491)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1490)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1490)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1490)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1489)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1489)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(1489)
Protokół nr 55
(1488)
Protokół nr 50
(1488)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(1487)
2016 rok
(1487)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1487)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(1486)
Przedmiot działalności i kompetencje
(1485)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1485)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1484)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1484)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(1483)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1483)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1482)
Protokół 18
(1482)
PROTOKÓŁ NR 19
(1480)
Protokół
(1480)
Protokół nr 7
(1479)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1479)
Uchwała Nr XI/145/2012
(1479)
Umowy o zamówienia publiczne
(1479)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1478)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1476)
Protokół 65
(1476)
Protokół nr 13
(1475)
Protokół nr 7
(1474)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1473)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1473)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(1473)
PROTOKÓŁ NR 35
(1473)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1473)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1472)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1472)
Protokół nr 6
(1472)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1471)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1471)
Protokół
(1471)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1471)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1470)
Protokół nr XVIII/2004
(1468)
Protokół
(1468)
Uchwała Nr VII/98/2011
(1467)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(1467)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu służbowego Renault Trafic 2,0 dci
(1467)
Protokół Nr LII / 2002
(1466)
Protokół 1
(1465)
Uchwała Nr V/80/2011
(1465)
PROTOKÓŁ NR 55
(1465)
PROTOKÓŁ NR 62
(1464)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1464)
UCHWAŁA NR 69
(1463)
Protokół 39
(1463)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1462)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(1461)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1461)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1461)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(1460)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(1458)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1458)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1458)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1457)
Zabytki
(1457)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1456)
Protokół nr XXVI/2004
(1456)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1456)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1456)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1456)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(1456)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1455)
Protokół nr 15
(1453)
Protokół 44
(1452)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(1452)
PROTOKÓŁ NR 24
(1451)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1451)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1451)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(1451)
Protokół
(1451)
Protokół nr 13
(1449)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1449)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 12 listopada 2013 r.
(1448)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1447)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie- wyjaśnienia SIWZ
(1447)
Uchwała Nr II/29/2014
(1446)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1445)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1444)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(1444)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1444)
Protokół nr XII/2003
(1442)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(1441)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(1441)
PROTOKÓŁ NR 56
(1441)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1440)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1440)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1438)
Protokół nr 57
(1438)
Protokół nr VIII/2007
(1438)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(1437)
Protokół nr XXIX/2005
(1437)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1436)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1436)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1436)
Protokół nr 14
(1435)
Protokół
(1435)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(1434)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1434)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1434)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1434)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1433)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(1433)
Protokół LX
(1432)
Protokół nr XXIV/2004
(1432)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1432)
PROTOKÓŁ NR 58
(1431)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(1431)
Protokół nr 55
(1431)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(1431)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(1431)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1431)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1430)
Protokół nr 26
(1430)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1430)
Protokół nr 27
(1430)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1430)
Protokół 9
(1429)
Protokół 64
(1429)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1429)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1429)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(1428)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1427)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(1427)
Protokół
(1426)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(1426)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1426)
PROTOKÓŁ NR 49
(1426)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1425)
Protokół nr 51
(1424)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO OSP MARZENIN
(1424)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1421)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1420)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1420)
PROTOKÓŁ NR 46
(1420)
Protokół Nr IX / 2003
(1420)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1420)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(1419)
Protokół nr XLIII/2006
(1418)
Ogłoszenie
(1417)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1416)
Informacja o wystąpieniach w 2016 roku
(1416)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1416)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1415)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1415)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: część 2 – fitness park w Sokołowie na dz. geod. Nr 213/2
(1415)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1415)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1414)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(1414)
Uchwała Nr IX/122/2011
(1412)
Uchwała Nr VII/100/2011
(1412)
Protokół
(1412)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1412)
Protokół nr XXX/2005
(1412)
Protokół 72
(1411)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1411)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1411)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1407)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1406)
Protokół nr 28
(1406)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1406)
Starosta Wrzesiński informuje
(1406)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(1406)
Zarządzenie Nr 59
(1405)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(1405)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(1404)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1404)
Ogłoszenie
(1401)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(1401)
Protokół 40
(1401)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup telefonów komórkowych
(1401)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1400)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(1399)
Protokół LXXVI
(1399)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1398)
Protokół nr 8
(1398)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1398)
Protokół nr 44
(1397)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1397)
2011 rok
(1397)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(1397)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(1397)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1395)
Protokół nr I/2006
(1394)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1394)
Protokół 6
(1393)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1393)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1393)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1392)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(1392)
Protokół nr XLI/2006
(1391)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (II postępowanie) - wyjaśnienia siwz (2)
(1391)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1390)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1390)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1390)
Protokół
(1390)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1390)
PROTOKÓŁ NR 44
(1389)
Protokół nr IX/2007
(1389)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(1389)
Protokół nr XIX/2004
(1389)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1389)
Protokół nr XX/2004
(1388)
Ochrona danych osobowych
(1388)
Protokół nr 48
(1388)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1388)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1388)
Protokół
(1386)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(1386)
Protokół nr 41
(1386)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(1386)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1386)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(1386)
Protokół nr XI/2003
(1386)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1385)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(1385)
Ogłoszenie
(1385)
Protokół nr 23
(1384)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1384)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(1384)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(1384)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1383)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(1382)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(1382)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1382)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(1382)
Protokół Nr 49
(1381)
UCHWAŁA NR 80
(1381)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1380)
PROTOKÓŁ NR LXX
(1380)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(1380)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(1380)
Protokół 42
(1379)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(1378)
Protokół nr XXXV/2005
(1378)
Uchwała nr 95
(1378)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(1377)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1377)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1377)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1377)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(1377)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(1376)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1376)
Uchwała Nr X/131/2011
(1376)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1375)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1375)
Protokół
(1375)
Protokół
(1375)
Ogłoszenie
(1375)
Ogłoszenie
(1374)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1374)
Protokół nr 52
(1374)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(1374)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1373)
Protokół nr VI/2007
(1372)
Protokół nr 24
(1372)
Protokół Nr LIV / 2002
(1371)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(1371)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1370)
Protokół nr XXXIV/2005
(1370)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(1370)
Protokół Nr X / 2003
(1370)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1370)
Uchwała Nr 127
(1370)
Protokół
(1369)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1369)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1369)
Ogłoszenie
(1369)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1369)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(1368)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1366)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1366)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(1365)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(1365)
Uchwała Nr VII/101/2011
(1365)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1365)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1365)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1365)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1364)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1364)
GRUZPOL Kamil Cieśla
(1364)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(1364)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(1364)
Zarządzenie nr 254/2012
(1364)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(1363)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(1363)
Uchwała Nr XI/166/2012
(1363)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1363)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1363)
Protokół nr 11
(1363)
UCHWAŁA NR 91
(1363)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(1362)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1362)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(1361)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(1361)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(1361)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1361)
Protokół nr 24
(1361)
Protokół nr 54
(1361)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1360)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1360)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(1359)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1359)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1359)
Protokół Nr LIX / 2002
(1358)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(1358)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(1358)
Zarządzenie Nr 160/2010
(1357)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1356)
Uchwała nr 94
(1356)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1355)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(1355)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(1354)
Protokół 59
(1354)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1353)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1352)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(1352)
Uchwała Nr XV/190/2012
(1352)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1351)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(1351)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1351)
Protokół 22
(1350)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(1350)
PROTOKÓŁ NR 5
(1349)
Protokół nr 57
(1349)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1348)
Protokół nr XIII/2003
(1347)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1347)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1347)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1346)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1346)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(1345)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(1345)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(1345)
Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”- wyjaśnienia SIWZ (5)
(1343)
Protokół nr 18
(1343)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(1341)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1341)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(1341)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(1340)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(1340)
Uchwała Nr III/32/2010
(1340)
Protokół nr 9
(1340)
Protokół LXXVIII
(1340)
Protokół nr XLIV/2006
(1340)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września
(1339)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(1339)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1339)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(1339)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(1338)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1338)
Ogłoszenie
(1338)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1338)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(1338)
PROTOKÓŁ NR 63
(1338)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1337)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1337)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(1337)
Uchwała Nr 144
(1337)
Protokół 67
(1337)
Protokół
(1337)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(1337)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(1336)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1336)
Protokół nr XVI/2003
(1336)
Protokół LXXIV
(1335)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(1335)
Protokół nr 14
(1334)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1333)
Protokół nr 49
(1333)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1333)
Uchwała Nr XII/171/2012
(1332)
EKO-TOM S.J. Turguła
(1332)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1332)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(1332)
Uchwała Nr XI/143/2012
(1332)
Protokół nr XXXI/2005
(1331)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1330)
Obwieszczenie
(1330)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2018 – 2019
(1330)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(1330)
Uchwała Nr 52
(1330)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(1330)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1329)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(1329)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(1329)
Protokół nr XL/2006
(1328)
Uchwała nr 71
(1327)
Protokół z IX z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2015 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1327)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1327)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1326)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(1326)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(1326)
Uchwała Nr 53
(1326)
Zarządzenie nr 240/2012
(1324)
Uchwała Nr 44
(1324)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1324)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1324)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1323)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1322)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1321)
Zarządzenie nr 174/2012
(1321)
Protokół nr XXVIII/2004
(1321)
Uchwała Nr 106
(1321)
Protokół 3
(1319)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1319)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1319)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(1319)
Zarządzenie nr 251/2012
(1318)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1318)
Uchwała Nr 48
(1317)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(1317)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1317)
Protokół 60
(1317)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1316)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(1316)
Protokół 4
(1315)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(1315)
Protokół nr XXV/2004
(1314)
Protokół LXV
(1314)
Zarządzenie nr 162/2012
(1313)
Protokół nr XXI/2004
(1312)
Zarządzenie nr 253/2012
(1312)
Protokół nr X/2007
(1312)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1312)
Protokół nr XV/2003
(1312)
Protokół LXXII
(1312)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1312)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1311)
PROTOKÓŁ NR 69
(1311)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1310)
Uchwała Nr 42
(1310)
Protokół
(1310)
Uchwała Nr XII/160/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
(1310)
Uchwała Nr 47
(1310)
UCHWAŁA nr 60
(1310)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1309)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(1309)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
(1308)
Uchwała Nr 141
(1308)
Uchwała nr VIII/120/2015
(1308)
Uchwała Nr 120
(1308)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1308)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1308)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(1306)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1306)
Protokół nr III/2006
(1306)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1305)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1305)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(1304)
Uchwała nr XXX/282/05
(1304)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(1304)
PROTOKÓŁ NR 86
(1304)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1304)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1304)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(1303)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(1303)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: cześć 1 – fitness park w Grzybowie na dz. geod. Nr 224/9
(1302)
Uchwała Nr 61
(1302)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(1302)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(1302)
Uchwała Nr 88
(1302)
Protokół nr XXXVI/2005
(1302)
Protokół 71
(1301)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1301)
Uchwała Nr XV/208/2008
(1301)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1301)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1301)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(1300)
Protokół 70
(1300)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1300)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(1300)
Uchwała Nr XX/266/2013
(1300)
PROTOKÓŁ NR LXV
(1299)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1299)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(1299)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1299)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1298)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(1297)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(1297)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(1297)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Biurze Rady Miejskiej
(1296)
Protokół nr XXXVIII/2005
(1296)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1296)
Uchwała Nr 116
(1296)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1296)
Komunikat
(1295)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1295)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1294)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(1294)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1294)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(1294)
Protokół nr 12
(1294)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1293)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(1293)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1292)
Zarządzenie nr 256/2012
(1292)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(1291)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(1291)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1291)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1291)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(1291)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(1290)
Uchwała Nr 45
(1290)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(1289)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1289)
Obwieszczenie
(1288)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(1288)
Obwieszczenie
(1288)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(1288)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(1288)
Uchwała Nr 126
(1288)
Uchwała Nr 39
(1288)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1288)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(1287)
Protokół Nr 54
(1287)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1287)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1287)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1287)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(1287)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(1287)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1287)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1286)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(1286)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1286)
Ogłoszenie
(1285)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1285)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(1285)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1285)
Uchwała Nr 49
(1284)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(1284)
Uchwała Nr 43
(1284)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1284)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(1283)
Uchwałą nr 85
(1283)
PROTOKÓŁ NR LX
(1283)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(1283)
Protokół nr XXIII/2004
(1283)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1282)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1282)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1282)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1281)
Protokół
(1281)
Uchwała Nr VI/91/2011
(1281)
Dotacje
(1281)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(1281)
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
(1280)
PROTOKÓŁ Nr 9
(1280)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1280)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(1280)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1279)
PROTOKÓŁ nr 45
(1279)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1279)
Protokół
(1279)
Uchwała Nr 27
(1278)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1278)
Protokół nr 73
(1278)
Uchwała nr 74
(1278)
Uchwała Nr 34
(1277)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 13 lutego 2015 r.
(1277)
Uchwała Nr 7
(1277)
Uchwała nr VIII/66/03
(1277)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1277)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1277)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(1277)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(1276)
Protokół nr 20
(1276)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1276)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1276)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1276)
Uchwała Nr 46
(1276)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1276)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(1275)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1275)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1275)
PROTOKÓŁ NR 40
(1275)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1275)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1275)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1275)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(1274)
Uchwała nr III/13/2002
(1274)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1274)
Protokół LXVIII
(1274)
Uchwała Nr X/130/2011
(1274)
Uchwała Nr 64
(1274)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1274)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1273)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1273)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1273)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1273)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(1273)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1273)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1272)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1272)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(1272)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(1271)
Obwieszczenie
(1271)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(1271)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1271)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1270)
Ogłoszenie
(1270)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1269)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1269)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(1269)
PROTOKÓŁ NR 26
(1269)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(1268)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1268)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(1268)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1268)
PROTOKÓŁ NR 10
(1268)
Protokół nr 9
(1268)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1267)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(1267)
Wybory Parlamentarne
(1267)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(1267)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1267)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1267)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1267)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(1267)
Uchwała Nr 32
(1267)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1267)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1267)
Uchwała Nr 18
(1267)
Uchwała Nr 31
(1266)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1265)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1264)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1264)
Uchwała Nr 58
(1264)
Uchwała Nr 65
(1264)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1263)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1263)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(1262)
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń publicznych
(1262)
UCHWAŁA NR 76
(1262)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(1261)
Protokół nr XLII/2006
(1261)
PROTOKÓŁ NR 6
(1261)
Uchwała Nr 3
(1261)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1261)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(1261)
Uchwała Nr 128
(1260)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(1260)
Protokół nr 52
(1260)
Protokół nr II/2006
(1260)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1259)
Modyfikacja rozpoznania cenowego - Druk ulotek i plakatów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1259)
Protokół nr XXXIX/2006
(1259)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1259)
Protokół LXXIX
(1259)
Uchwała Nr 51
(1259)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(1259)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(1259)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1258)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(1258)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1257)
UCHWAŁA NR 99
(1257)
Ogłoszenie
(1257)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1256)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1256)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1255)
Zarządzenie nr 214/2012
(1255)
Uchwała Nr 102
(1255)
Obwieszczenie
(1255)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.
(1255)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1255)
Uchwała nr 98
(1255)
Protokół 5
(1255)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(1254)
Uchwała Nr 35
(1254)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1253)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1253)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(1252)
Uchwała Nr 57
(1251)
Uchwała Nr VII/226/2008
(1251)
Petycja z 20 kwietnia 2016 r.
(1251)
Obwieszczenie
(1251)
Uchwała Nr 59
(1251)
Protokół nr V/2007
(1251)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(1251)
Uchwała Nr 103
(1250)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(1250)
Opracowanie dokumentacji projektowej odcinkowej przebudowy rowów melioracyjnych WR-6, WR-6a oraz WR-12 od granicy Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) do Wielkiego Rowu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Uzbrojenie strat
(1250)
Obwieszczenie
(1250)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(1249)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(1249)
Uchwała Nr 8
(1249)
Zarządzenie nr 234/2012
(1249)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1248)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1248)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1248)
Uchwała Nr VI/77/2015
(1248)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(1247)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(1247)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1247)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(1247)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(1247)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(1247)
Zarządzenie nr 170/2012
(1247)
Uchwała Nr 112
(1246)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1246)
Uchwała Nr V/65/2011
(1246)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni
(1246)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(1246)
Uchwała Nr 54
(1246)
Protokół nr VII/2007
(1245)
Uchwała Nr 50
(1245)
Uchwała nr XXXV/338/05
(1245)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1245)
Protokół
(1245)
Uchwała Nr 55
(1244)
Uchwała Nr XI/167/2012
(1244)
Uchwała Nr V/54/2015
(1244)
Protokół LXIX
(1243)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1243)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1243)
Uchwała Nr 29
(1243)
Uchwała Nr 24
(1243)
Uchwała Nr 148
(1242)
PROTOKÓŁ NR 64
(1242)
Protokół nr XXVII/2004
(1241)
UCHWAŁA NR 86
(1241)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1241)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1241)
Uchwała Nr 84
(1240)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1240)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1240)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem” - modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert
(1240)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1239)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(1239)
Uchwała Nr 146
(1238)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1238)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(1238)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1238)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(1238)
Obwieszczenie
(1238)
Zarządzenie nr 220/2012
(1236)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1236)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1235)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(1235)
UCHWAŁA NR 73
(1235)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1235)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(1235)
Uchwała Nr 33
(1234)
Uchwała Nr 328
(1234)
Uchwała Nr 78
(1234)
Uchwała Nr XV/187/2012
(1234)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego DK nr 15 z DK nr 92 na terenie Gminy Września - wyjaśnienia siwz
(1234)
Protokół LXX
(1234)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1233)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1233)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1233)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1233)
Uchwała Nr 104
(1233)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(1233)
UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.
(1233)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(1233)
Zarządzenie nr 198/2012
(1233)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1233)
Protokół 63
(1232)
Uchwała Nr 28
(1232)
Uchwała Nr 2
(1232)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1232)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(1232)
Uchwała Nr XV/197/2012
(1232)
Obwieszczenie
(1232)
Protokół 15
(1231)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1231)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1231)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(1231)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1230)
Protokół LXXIII
(1230)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1230)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(1229)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1229)
Rok 2013
(1229)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(1229)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(1229)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(1229)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1228)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(1228)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1228)
2010 rok
(1228)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(1227)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1227)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(1227)
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2023
(1227)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 15 września 2015 r.
(1227)
Uchwała Nr 93
(1226)
Informacja o działaniach w latach 2006-2015
(1226)
Produkcja i emisja audycji radiowych prezentujących i promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1226)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(1226)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1226)
Ogłoszenie
(1226)
Uchwała nr II/9/2002
(1225)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(1225)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1225)
Protokół nr 45
(1225)
rok 2013
(1225)
Protokół Nr IV / 2003
(1225)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(1224)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(1224)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(1224)
Protokół 1
(1224)
Budowa drogi publicznej łączącej istniejącą drogę w rejonie WSAG oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2 - wyjaśnienia siwz (2), zmiana terminu składania ofert
(1223)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(1223)
Uchwała Nr 115
(1223)
Protokół nr XXXII/2005
(1222)
Uchwała Nr 21
(1222)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(1222)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1222)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1222)
Protokół LXII
(1222)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1221)
PROTOKÓŁ NR 70
(1221)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1221)
Uchwała Nr XV/195/2012
(1221)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(1221)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1220)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(1220)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(1219)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1219)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(1218)
Uchwała nr XXVI/240/04
(1218)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1218)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(1217)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1217)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1217)
Uchwała nr 79
(1216)
Uchwała Nr 318
(1216)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(1216)
Uchwała Nr 89
(1216)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1216)
Uchwała Nr 41
(1216)
Ogłoszenie
(1216)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(1215)
Protokół LXVII
(1215)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(1214)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1214)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(1214)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1214)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1214)
Uchwała Nr 36
(1214)
Uchwała Nr 105
(1214)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1214)
PROTOKÓŁ NR 3
(1214)
Ogłoszenie
(1214)
Uchwała Nr 100
(1214)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1213)
Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Września w 2017 roku
(1213)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1213)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(1212)
Protokół LXI
(1212)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1212)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(1212)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1212)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1211)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(1211)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(1211)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(1211)
Rok 2014
(1210)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1210)
Uchwała nr XIII/137/03
(1210)
Protokół 13
(1210)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(1209)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2017 roku
(1209)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1209)
Protokół LXXXIV
(1209)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1209)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1209)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(1209)
Protokół 20
(1209)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(1208)
Uchwała Nr 26
(1207)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(1207)
Protokół nr 15
(1206)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1206)
Uchwała nr VIII/72/03
(1206)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1206)
Uchwała Nr 66
(1206)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(1206)
Uchwała Nr 121
(1206)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1205)
Uchwała Nr 114
(1205)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1204)
Uchwała Nr 123
(1204)
Uchwała Nr 56
(1204)
Uchwała Nr V/45/03
(1204)
Protokół nr IV/2006
(1203)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(1203)
Protokół nr XXII/2004
(1203)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(1203)
Uchwała Nr 143
(1203)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(1203)
Protokół 14
(1202)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(1202)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(1202)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1202)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1202)
Protokół LXXX
(1202)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1202)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(1202)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1202)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(1202)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1202)
Uchwała nr 92
(1202)
UCHWAŁA NR 77
(1201)
Zarządzenie nr 169/2010
(1201)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(1201)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(1201)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1201)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(1200)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1200)
PROTOKÓŁ NR 8
(1199)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1199)
Protokół Nr 58
(1198)
Uchwała Nr 37
(1198)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(1197)
Wybory ławników sądowych
(1197)
PROTOKÓŁ NR 90
(1197)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(1197)
Obwieszczenie
(1197)
Uchwała Nr 25
(1197)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1196)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(1195)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1195)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1195)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(1194)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(1194)
Ogłoszenie
(1194)
U C H W A Ł A Nr 81
(1194)
Protokół LXXVII
(1194)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1193)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1193)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1193)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1193)
Działalność charytatywna
(1193)
Uchwała Nr 23
(1193)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(1193)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(1193)
2011 rok
(1192)
Ogłoszenie
(1192)
Ogłoszenie
(1192)
Protokół
(1192)
PROTOKÓŁ NR 15
(1192)
Uchwała Nr 109
(1192)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1191)
PROTOKÓŁ NR 88
(1191)
Uchwała nr XXVII/260/04
(1190)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1190)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1190)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(1190)
Obwieszczenie
(1190)
Protokół nr 8
(1190)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1189)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(1189)
Uchwała Nr 125
(1189)
U C H W A Ł A Nr 82
(1189)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(1188)
U C H W A Ł A Nr 62
(1188)
Protokół nr 15
(1188)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(1188)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1188)
Uchwała Nr 319
(1188)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1188)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(1187)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(1187)
Uchwała nr VI/91/07
(1186)
Uchwała Nr III/34/2010
(1186)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(1186)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(1186)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(1186)
U C H W A Ł A Nr 327
(1186)
2011 rok
(1185)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(1185)
Uchwała Nr 111
(1184)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(1184)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(1184)
UCHWAŁA NR 70
(1184)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1184)
UCHWAŁA NR 325
(1184)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1184)
Zarządzenie nr 122/2010
(1184)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(1184)
PROTOKÓŁ NR 27
(1183)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(1182)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1182)
Uchwała Nr 142
(1182)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1182)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1182)
Uchwała Nr XV/198/2012
(1182)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(1182)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1182)
2011 rok
(1181)
Uchwała Nr 145
(1181)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(1180)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1180)
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r.
(1179)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1179)
PROTOKÓŁ Nr 82
(1179)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(1178)
Uchwała nr XX/182/04
(1178)
Uchwała Nr 147
(1177)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(1177)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(1177)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(1177)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(1177)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(1176)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1176)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(1176)
Uchwała nr XX/181/04
(1176)
Uchwała Nr 320
(1176)
PROTOKÓŁ NR 37
(1175)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1175)
Protokół z posiedzenie Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 września 2015 roku
(1175)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1175)
Zarządzenie nr 145/2012
(1175)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1175)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(1175)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1175)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(1175)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1174)
Protokół LXXXI
(1174)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1174)
Uchwała nr VIII/70/03
(1173)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(1173)
Uchwała nr XI/101/03
(1173)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1173)
Petycja z 26 lipca 2016 r.
(1172)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(1172)
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Psary Małe - wyjaśnienia siwz (2)
(1171)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1171)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(1171)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(1170)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1170)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1170)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(1170)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1170)
Uchwała Nr 101
(1169)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(1169)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(1169)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1169)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(1169)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1167)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(1167)
Uchwała Nr XI/135/2012
(1167)
PROTOKÓŁ NR 81
(1167)
Petycja z 6 maja 2016 r.
(1167)
Ogłoszenie
(1167)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1166)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1166)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1166)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1166)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1166)
Protokół nr 17
(1165)
Protokół 2
(1165)
Uchwała Nr 19
(1164)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1164)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1163)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(1163)
PROTOKÓŁ NR 68
(1163)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1162)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(1162)
Protokół 6
(1162)
Uchwała nr XXXV/344/05
(1162)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(1162)
Ogłoszenie
(1161)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(1161)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(1161)
PROTOKÓŁ Nr 17
(1161)
2010 rok
(1160)
Uchwała Nr 20
(1160)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1160)
Uchwała Nr 124
(1160)
PROTOKÓŁ NR 29
(1160)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1160)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(1160)
Uchwała nr III/25/06
(1159)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(1159)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1159)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1159)
Zarządzenie nr 31/2012
(1159)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1158)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(1158)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1158)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1158)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków mieszkalnych przy ul. Gnieźnieńskiej 2 i Warszawskiej 26 we Wrześni (II postępowanie)
(1158)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(1158)
2011 rok
(1158)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1158)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(1157)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1157)
Uchwała Nr I/21/2014
(1157)
UCHWAŁA NR 321
(1156)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(1156)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1156)
Uchwała nr XXVI/349/2009
(1156)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(1155)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1155)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1155)
Ogłoszenie
(1154)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1154)
Uchwała nr VII/104/07
(1154)
Uchwała Nr 63
(1153)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r.
(1153)
Protokół LXXXIII
(1153)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1153)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(1152)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(1152)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(1152)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1152)
PROTOKÓŁ NR 71
(1152)
Protokół 1
(1152)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(1152)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(1152)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(1152)
PROTOKÓŁ NR 20
(1151)
Obwieszczenie
(1151)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(1150)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(1150)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(1150)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1150)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(1149)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1149)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1149)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1149)
Obwieszczenie
(1149)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1149)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1148)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(1148)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(1147)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1147)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(1147)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(1146)
Uchwała Nr 110
(1146)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1146)
Uchwała nr VIII/64/03
(1145)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(1145)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(1145)
Uchwała Nr 16
(1145)
rok 2012
(1145)
Uchwała Nr XII/172/2012
(1144)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1144)
Ogłoszenie
(1144)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(1143)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(1143)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1143)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(1143)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1142)
Uchwała Nr XI/144/2012
(1142)
Uchwała nr V/45/07
(1142)
Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Września
(1142)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1142)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(1142)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(1141)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(1141)
Uchwała Nr 324
(1141)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(1141)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1141)
Uchwała Nr 122
(1140)
Uchwała Nr 323
(1140)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1140)
UCHWAŁA NR 313
(1140)
Protokół 19
(1139)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1138)
Zarządzenie nr 159/2012
(1138)
Uchwała nr XLI/414/06
(1138)
UCHWAŁA Nr XXVIII/366/2009
(1137)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1137)
PROTOKÓŁ Nr 25
(1137)
PROTOKÓŁ NR 39
(1137)
Uchwała nr XI/108/03
(1137)
Plan zamówień publicznych na 2018 rok
(1136)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1136)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1136)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(1136)
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
(1136)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1136)
Uchwała Nr 17
(1136)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1136)
Petycja z 9 maja 2016 r.
(1135)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1135)
Protokół nr XVII/2003
(1135)
2012 rok
(1135)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(1135)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1135)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1135)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(1134)
Ochrona zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
(1134)
PROTOKÓŁ NR 48
(1134)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1134)
2012 rok
(1134)
Zarządzenie nr 124/2012
(1133)
Protokół 21
(1133)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1133)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(1133)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(1133)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1133)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1132)
PROTOKÓŁ NR 12
(1132)
Protokół nr 16
(1132)
NFORMACJA O WYNIKU NABORU NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1132)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(1132)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1131)
Protokół nr 63
(1131)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1131)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(1131)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(1131)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(1131)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1131)
Uchwała Nr 9
(1131)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(1130)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1130)
Uchwała nr XXIV/225/04
(1130)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(1129)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1129)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 kwietnia 2015 roku
(1128)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1128)
Uchwała nr XLIV/443/06
(1128)
Ogłoszenie
(1128)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1128)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(1128)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1128)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1127)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1127)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(1127)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(1127)
Uchwała Nr 1
(1127)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(1127)
Protokół 11
(1127)
PROTOKÓŁ NR 72
(1127)
Uchwała Nr X/129/2011
(1127)
Uchwała Nr 67
(1126)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(1126)
PROTOKÓŁ NR 31
(1126)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(1126)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(1126)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1126)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(1126)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(1125)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1125)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(1124)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(1124)
Uchwała Nr 329
(1124)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(1124)
Uchwała nr XXVII/256/04
(1124)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(1123)
Obwieszczenie
(1123)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców we Wrześni na działkach n
(1123)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(1122)
Uchwała Nr XXIV/327/2009
(1122)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 17 listopada 2015 roku
(1122)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(1122)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1121)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1121)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1121)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1120)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1120)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(1120)
Uchwała Nr XII/159/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
(1120)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1120)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1120)
Uchwała nr XXXII/308/05
(1120)
Kadra pedagogiczna
(1119)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(1118)
Obwieszczenie
(1118)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1118)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1118)
Protokół 4
(1118)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(1118)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(1118)
Zarządzenie nr 68/2012
(1118)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(1117)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1117)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(1117)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(1116)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(1116)
Uchwała Nr 13
(1116)
Uchwała nr XLVIII/321/2001
(1116)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(1116)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(1115)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek
(1115)
Ogłoszenie
(1115)
Uchwała nr XXXII/306/05
(1115)
Petycja z 11 października 2016 r. do Rady Miejskiej
(1115)
Rekultywacja kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo gm. Września - odpowiedzi na pytania
(1115)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1115)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1114)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1114)
PROTOKÓŁ NR 34
(1114)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(1114)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1114)
Uchwała nr XII/118/03
(1114)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(1113)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(1113)
Protokół nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1113)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(1112)
2012 rok
(1112)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1112)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1112)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(1112)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1112)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 listopada 2015 r.
(1111)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1111)
Uchwała nr VI/69/07
(1111)
Uchwała nr II/7/2002
(1111)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1110)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1110)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1110)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1109)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(1109)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1109)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(1109)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(1108)
Protokół nr XXXIII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 10 czerwca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1108)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(1108)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(1107)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1106)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1106)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1106)
Budowa i przebudowa chodników we Wrześni - odpowiedź na pytanie
(1106)
Budowa odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do drogi gminnej w m. Psary Polskie - wyjaśnienia SIWZ
(1105)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1105)
Zarządzenie nr 215
(1105)
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (wyjaśnienia siwz)
(1105)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1105)
Uchwała nr XII/115/03
(1105)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(1105)
Uchwała Nr 5
(1105)
Uchwała nr XXII/204/04
(1105)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(1104)
Petycja z 22 kwietnia 2016 r.
(1104)
Uchwała Nr V/66/2011
(1104)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1104)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(1104)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1104)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 411552 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1103)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(1103)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1103)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont świetlicy wiejskiej w m. Kleparz gm. Września
(1103)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1103)
UCHWAŁA Nr XXXIV/405/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1102)
PROTOKÓŁ NR 65
(1102)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1102)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(1101)
Uchwała Nr XLIII/429/06
(1101)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1101)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(1101)
Uchwała Nr 11
(1101)
Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ (2)
(1100)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1100)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1100)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(1100)
Uchwała Nr XVI/232/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
(1100)
Uchwała nr VI/91/07
(1100)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(1099)
UCHWAŁA NR 314
(1099)
Uchwała Nr 15
(1099)
Ogłoszenie
(1099)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(1099)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(1098)
Uchwała Nr XVI/214/2012
(1098)
2011 rok
(1098)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1098)
Uchwała Nr XX/270/2008
(1097)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1097)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(1097)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(1097)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1097)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(1096)
Ogłoszenie
(1096)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2013 roku
(1096)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1096)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1095)
Uchwała Nr 317
(1095)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1095)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(1094)
rok 2014
(1094)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1094)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(1094)
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września - wyjaśnienia SIWZ, zmiana terminu składania ofert
(1094)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(1094)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1094)
Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1093)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1093)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(1092)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1092)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(1092)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1092)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2016/2017" - modyfikacja SIWZ (1)
(1092)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(1091)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1091)
Protokół Nr 22
(1091)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1091)
UCHWAŁA NR 4
(1091)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1091)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(1091)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(1091)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1090)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1090)
Uchwała Nr 6
(1090)
Protokół 24
(1090)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(1090)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad budową sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie
(1090)
Zarządzenie nr 36 / 2003
(1090)
UCHWAŁA Nr XXX/396/2010
(1089)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1089)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1089)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(1088)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1088)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(1088)
Budowa kotłowni na paliwo stałe wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w świetlicy wiejskiej w Gutowie Małym - modyfikacja siwz oraz zmiana terminu składania ofert
(1088)
Program współpracy 2015
(1088)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(1088)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(1088)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1088)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1088)
Uchwała Nr XXXIII/402/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1087)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1087)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(1087)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1087)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(1086)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(1086)
Uchwała nr XII/114/03
(1086)
Uchwała nr XLIV/437/06
(1086)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(1086)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Września "Akcja zima 2013/2014"
(1085)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1085)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(1085)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1085)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1084)
ogłaszenie przetargu ustnnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1084)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(1084)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1084)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(1083)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(1083)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(1083)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1082)
Protokół nr 9
(1082)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1082)
Uchwała nr XIV/141/03
(1082)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1082)
Informacja o wyborze oferty na zbycie należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1082)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1082)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września
(1082)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(1081)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1081)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1081)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1080)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1080)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1080)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(1079)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(1079)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1079)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1078)
Uchwała nr XL/390/06
(1078)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2010 roku
(1078)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1078)
UCHWAŁA Nr XII/173/2008
(1078)
Uchwała nr XV/146/03
(1077)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(1077)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1077)
ZARZĄDZENIE NR 165/2012
(1077)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1077)
UCHWAŁA NR IV/46/2011
(1077)
Uchwała nr VII/104/07
(1077)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku
(1076)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraqficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1076)
Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek
(1075)
Uchwała nr XII/174/2015
(1075)
Protokół z kontroli Campingu nr 190 we Wrześni
(1075)
2010
(1075)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1074)
Uchwała Nr 14
(1074)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1074)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1074)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1073)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1073)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1073)
Uchwała nr IV/36/02
(1071)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1071)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(1070)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1070)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1070)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1070)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(1070)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1070)
Zarządzenie nr 112/2012
(1069)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(1069)
Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1069)
Uchwała nr IV/45/2011
(1069)
ZARZĄDZENIE NR 307/2014
(1069)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1069)
Uchwała Nr XV/191/2012
(1069)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(1068)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(1068)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 1 kwietnia 2016 roku
(1068)
Uchwała nr So-951/9/P/5/Ko/2012
(1068)
OGŁOSZENIE
(1068)
Uchwała nr 312
(1068)
Usuwanie złomów i wywrotów w parkach Gminy Września - odpowiedź na pytanie
(1067)
Protokół 10
(1067)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowac
(1066)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie
(1066)
UCHWAŁA NR XXXIV/450/2010
(1066)
Uchwała Nr IX/112/2011
(1065)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1065)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1064)
Podstawowa kwota dotacji dla ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie Miasta i Gminy Września
(1064)
Uchwała nr XLI/415/06
(1063)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową: ulicy Spokojnej we Wrześni – etap 2 oraz budową odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego Września
(1063)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1063)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych na potrzeby Urządu Miasta i Gminy Września
(1063)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1063)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1063)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1062)
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1062)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1062)
Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej z 12 stycznia 2016 roku
(1061)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1061)
ZARZĄDZENIE Nr 306/2009
(1061)
Podatek od środków transportu w 2019 r.
(1060)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(1060)
ZARZĄDZENIE Nr 251/2006
(1060)
Uchwała Nr XVII/224/2012
(1059)
Uchwała nr XXXVI/362/05
(1059)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1059)
Uchwała nr III/15/2002
(1059)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1059)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(1059)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1058)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2013r
(1058)
Uchwała nr SO-0952/34/5/Ko/2012
(1057)
Uchwała nr III/36/06
(1057)
Uchwała Nr 39/SO-5/D/2009/Ko
(1057)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO.
(1057)
Uchwała nr III/14/2002
(1057)
Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz gospodarczego w miejscowości Otoczna gm. Września
(1057)
Nabór na stanowisko Młodszy Referent w Referacie Komunalnym.
(1057)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1057)
Protokół nr 10
(1057)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1056)
UCHWAŁA NR 315
(1056)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1056)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(1056)
Uchwała nr 326
(1056)
UCHWAŁA NR LVII/381/2002
(1055)
Uchwała Nr V/64/11
(1055)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej w latach 2013-2015
(1055)
Wyjaśnienia siwz dotyczące przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września
(1055)
UCHWAŁA NR 10
(1055)
Uchwała nr XII/112/03
(1054)
ZARZĄDZENIE Nr 213/2007
(1054)
Uchwała nr XL/398/2006
(1054)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1054)
2013 rok
(1054)
Protokół 2
(1053)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1053)
Uchwała Nr 45/SO-5/P/2009/Ko
(1053)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013r
(1053)
rok 2010
(1053)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1053)
Uchwała nr XI/100/03
(1052)
Sprzwozdania budżetowe za II kwartał 2013r
(1052)
Uchwała nr III/16/2002
(1052)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego WIEŚCI z RATUSZA
(1051)
Zarządzenie nr 103/2012
(1051)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1050)
ZARZĄDZENIE NR 200 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 r.
(1050)
ZARZĄDZENIE NR 306
(1050)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1050)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1050)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(1049)
DECYZJA nr 653/2013
(1049)
UCHWAŁA NR XXVI/319/2013 Rady MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 grudnia 2013 r.
(1049)
Wycinka i nasadzenia drzew na terenie miasta Wrześni
(1049)
Uchwała Nr XXXI/356/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
(1049)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1048)
Zarządzenie nr 304 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1048)
Protokół 17
(1048)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (III postępowanie)
(1048)
Protokół
(1048)
Protokół 7
(1048)
Uchwała Nr XX/262/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1047)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1047)
Odpowiedź_na_pytania - Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1047)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1047)
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk banerów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1047)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1046)
Uchwała Nr XVII/226/2012
(1046)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1046)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(1046)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(1045)
ZARZĄDZENIE NR 367/2014
(1045)
Informacja o wyborze oferty na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1045)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(1044)
Uchwała nr XXXIX/383/2006
(1044)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1044)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1044)
Protokół 3
(1043)
Uchwała Nr XIV/183/2012
(1043)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(1043)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(1043)
Kwalifikacja wojskowa
(1042)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1042)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.
(1042)
Zarządzenie nr 299 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1041)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1041)
Uchwała Nr V/53/2015
(1041)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(1041)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
(1041)
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk banerów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1040)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(1040)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20
(1040)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(1040)
Remont Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1040)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kilińskiego we Wrześni
(1040)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1040)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1040)
Uchwała nr VIII/65/03
(1039)
Zarządzenie nr 26 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(1039)
Zarządzenie nr 0050.1.258.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1038)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1038)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(1037)
Budowa sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie - modyfikacja SIWZ (3)
(1037)
UCHWAŁA Nr XVIII/239/08
(1037)
UCHWAŁA NR XXXII/426/2010
(1037)
UCHWAŁA Nr VI/64/07
(1037)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej
(1037)
Uchwała nr XII/117/03
(1037)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 23 czerwca 2015 r.
(1037)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1037)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1036)
Protokół nr 17
(1036)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów chodnikowych przez Gminę Września przeznaczonych na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kosynierów we Wrześni
(1036)
2010 rok
(1036)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1035)
ZARZĄDZENIE NR 232/2015
(1035)
Uchwała nr XI/99/03
(1035)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1035)
UCHWAŁA NR XXII/285/2009
(1034)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją projektu pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1033)
Informacja o wyborze kolejnej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1033)
UCHWAŁA Nr XXXIII/442/10
(1033)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(1033)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 lutego 2013 r. BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM /kat. obiektu XXV/ we Wrześni, rejon ul. Kościuszki,
(1033)
2014 rok
(1033)
Uchwała nr XXXV/356/05
(1032)
Informacj ao wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowych linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaczanowo i Psary Polskie
(1032)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1032)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(1032)
Uchwała nr XXXII/310/05
(1032)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1032)
Przebudowa klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1031)
Uchwała nr XLI/412/06
(1030)
Uchwała nr XXXIV/454/2010
(1029)
2011 rok
(1029)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 20 października 2015 roku
(1029)
Informacja o wyborze oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(1028)
Zarządzenie nr 0050.1.263.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1028)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu w postępowaniu na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1028)
Informacja o unieważnieniu postępowania na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1028)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20.
(1028)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
(1027)
Sprawozdanie finansowe za 2013r
(1027)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inw
(1027)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek do siedziby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1027)
UCHWAŁA Nr XIX/250/2008
(1027)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1026)
UCHWAŁA Nr XV/200/08
(1026)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1025)
Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
(1025)
Protokół nr 30
(1024)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ul. Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ul. Chopina
(1024)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 marca 2016 roku
(1024)
Protokół 23
(1023)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu
(1023)
Uchwała Nr XIII/196/2015
(1023)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na realizacją projektu pn. "Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni
(1022)
UCHWAŁA Nr XXXIII/440/2010
(1022)
Uchwała nr XXXV/357/05
(1022)
UCHWAŁA NR LVI/367/2002
(1021)
Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb ułożenia kabli światłowodowych (II postępowanie) - zmiana terminu
(1021)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1021)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1021)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1021)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 28 grudnia 2015 r.
(1021)
Uchwała NR V/47/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r.
(1021)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1021)
Uchwała nr XIII/177/08
(1020)
Uchwała nr SO-0957/34/5/Ko/2012
(1020)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa plecaków dla uczestników XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego oraz worków dla uczestników biegu rekreacyjnego we Wrześni
(1020)
ZARZĄDZENIE NR 79/2015
(1020)
Uchwała Nr V/69/11
(1018)