BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13208428
ostatnia aktualizacja BIP'u:
06-12-2019
Informacja o samorządzie
(286449)
Zamówienia publiczne
(116124)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(108363)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(85457)
Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(59085)
Przetargi 2015
(57008)
Aktualne oferty pracy
(53854)
Oferty pracy
(53282)
Urząd Miasta i Gminy
(46197)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(44837)
Przetargi 2014 - archiwum
(42687)
Przetargi 2017
(41743)
Władze
(38904)
Przetargi 2016
(38663)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(36756)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(30166)
Przetargi 2019
(30153)
Kontakt
(30053)
Przetargi 2018
(29913)
Akty prawne i protokoły
(28155)
Podatki lokalne
(27526)
Opłata śmieciowa
(26394)
Przetargi - archiwum 2012
(26331)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(26312)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2019
(24611)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(23256)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(22922)
Przetargi - archiwum 2013
(22753)
Oświadczenia majątkowe radnych
(19607)
Informacja o wynikach przetargów
(19564)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(19200)
Uchwały Rady Miejskiej
(18241)
Aktualne wyniki naborów
(18190)
Jednostki organizacyjne gminy
(17861)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(17084)
Rada Miejska we Wrześni
(16983)
Archiwum zakładowe
(16567)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(15598)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(15194)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(15151)
Konsultacje społeczne
(14839)
Jednostki pomocnicze gminy
(14572)
Sprawy finansowe
(14409)
Zarządzenia Burmistrza
(14162)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(14123)
Zastępcy Burmistrza
(13964)
Ogłoszenia
(13742)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(13605)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(12606)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(12526)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(12360)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(11470)
Publicznie dostępne wykazy danych
(11269)
Ogłoszenia
(10477)
Archiwum ofert pracy
(9956)
Spółki z udziałem gminy
(9479)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(8902)
Protokoły z sesji
(8426)
Deklaracja
(8088)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(7961)
Terminy wpłaty opłaty
(7958)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(7896)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(7847)
Segregacja odpadów komunalnych
(7582)
Sprawozdania finansowe
(7575)
Metoda naliczania opłaty i wysokość stawki
(7395)
Archiwum wyników naborów
(7350)
Zmiany Budżetowe
(7060)
Placówki oświatowe
(6936)
Przetargi - archiwum
(6886)
Archiwum 2001-2002
(6852)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(6787)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(6719)
Schronisko dla zwierząt
(6506)
Uchwała budżetowa
(6447)
Składy Komisji
(6430)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(6357)
Podatki lokalne w 2019 r.
(6345)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(6297)
Protokoły z Komisji Edukacji
(6271)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(6235)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(6129)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(6061)
Muzeum Regionalne
(6012)
Nazwy i adresy
(6001)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(5917)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury - planowanie przestrzenne
(5870)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(5778)
Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi
(5720)
Statut Gminy Września
(5668)
Statut Gminy
(5651)
Zgromadzenia publiczne
(5642)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(5608)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(5517)
Biblioteka Publiczna
(5458)
Protokoły z Komisji Rewizyjnej
(5454)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(5451)
Uchwały Zarządu
(5437)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(5328)
Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni - zmiana terminu składania ofert (19)
(5321)
Plany zamówień publicznych
(5309)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(5275)
Wybory samorządowe 2018
(5259)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(5221)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(5194)
Strategia Miasta i Gminy Września
(5180)
Rocznik 2014
(4990)
Majątek komunalny
(4958)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych - 2017 r.
(4933)
Plan Rozwoju Lokalnego
(4882)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(4805)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(4787)
Opłaty lokalne
(4755)
Rocznik 2015
(4718)
Rocznik 2014
(4700)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4692)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(4661)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(4656)
Rocznik 2012
(4615)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(4573)
Rocznik 2013
(4553)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(4545)
Rocznik 2012
(4538)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(4510)
Petycje
(4463)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(4454)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(4341)
Podstawa prawna systemu
(4305)
Rocznik 2013
(4295)
Rocznik 2010
(4212)
Rocznik 2011
(4208)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września – etap 2 - odpowiedzi na pytania (5)
(4152)
Rocznik 2015
(4103)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(4100)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(4090)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(4084)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(4051)
Protokoły z komisji budżetowej
(3993)
Petycje
(3990)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(3969)
Rocznik 2011
(3909)
Protokoły z komisji oświaty
(3908)
Rocznik 2008
(3907)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(3889)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(3877)
Deklaracja elektroniczna
(3865)
Protokoły z komisji gospodarczej
(3863)
PROTOKÓŁ NR 63
(3862)
Protokoły z komisji zdrowia
(3846)
PROTOKÓŁ NR 69
(3842)
Nieograniczone
(3840)
Oświadczenie majątkowe
(3817)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(3805)
Rocznik 2009
(3786)
Worki do segregacji odpadów
(3760)
Rocznik 2005
(3759)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(3758)
PROTOKÓŁ NR 67
(3708)
Protokół 59
(3671)
PROTOKÓŁ NR 58
(3666)
Tabela stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych i kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
(3653)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(3649)
PROTOKÓŁ NR 66
(3633)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(3622)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(3620)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(3614)
PROTOKÓŁ NR 70
(3593)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(3592)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(3577)
Konkursy
(3576)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(3566)
PROTOKÓŁ NR 60
(3557)
PROTOKÓŁ NR 61
(3556)
Rocznik 2017
(3528)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(3527)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(3509)
PROTOKÓŁ NR 64
(3508)
Archiwum 2011
(3500)
PROTOKÓŁ NR 65
(3497)
2014 rok
(3478)
Protokół nr 62
(3460)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(3450)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
2012 rok
(3404)
Lobbing
(3400)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3378)
Rocznik 2005
(3377)
PROTOKÓŁ NR 68
(3372)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(3366)
Opłata targowa
(3347)
Rocznik 2006
(3340)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(3335)
Rocznik 2007
(3324)
PROTOKÓŁ NR 71
(3321)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3317)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(3304)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(3303)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(3285)
Rocznik 2010
(3284)
Rocznik 2003
(3271)
Rocznik 2007
(3268)
Rocznik 2009
(3267)
Rocznik 2002
(3230)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(3230)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3229)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(3226)
Podatek rolny w 2015 roku
(3226)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(3218)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(3215)
Rocznik 2008
(3205)
Informacja o wyborze oferty
(3201)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(3201)
Rocznik 2016
(3195)
Rocznik 2003
(3194)
Rocznik 2006
(3186)
Sprzedaż lokali komunalnych
(3184)
Rocznik 2004
(3178)
Rocznik 2004
(3163)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(3163)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(3162)
Przedszkola
(3135)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(3131)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(3121)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(3114)
Majątek komunalny
(3080)
Rocznik 2016
(3061)
Poziomy recyklingu
(3020)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3006)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(3005)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(3005)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2987)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(2982)
Oświata Niepubliczna
(2962)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(2944)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(2940)
za 2010 rok
(2940)
Rejestr umów przetargowych
(2919)
2013 rok
(2912)
2013 rok
(2899)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(2899)
Oświadczenie majątkowe
(2893)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(2890)
Uchwały w sprawach podatkowych obowiązujące w 2019 roku.
(2883)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(2881)
Archiwum
(2872)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(2864)
Plan Rozwoju Lokalnego
(2860)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(2840)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(2839)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(2834)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2833)
Oświadczenie majątkowe
(2818)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(2810)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(2808)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(2801)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(2801)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(2787)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(2757)
2011 rok
(2755)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego DK 15 z DK 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 1 - informacja o złożonych ofertach
(2743)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(2742)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2741)
Rocznik 2018
(2730)
Inne ogłoszenia
(2718)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(2698)
Podatki lokalne w roku 2016
(2698)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(2694)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2693)
Rocznik 2001
(2693)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(2692)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(2690)
Rada Nadzorcza
(2683)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2677)
2011 rok
(2676)
Protokół Nr 60
(2664)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2658)
Rocznik 2017
(2656)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(2656)
Protokół 1
(2655)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(2652)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(2641)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2635)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(2632)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(2620)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2618)
CRP Sp. z o. o.
(2617)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(2611)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2610)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(2604)
Oświadczenie majątkowe
(2602)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(2602)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(2600)
Oświadczenie majątkowe
(2597)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(2584)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(2581)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(2571)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(2571)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(2567)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2563)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(2557)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(2553)
Oświadczenie majątkowe
(2553)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(2544)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2541)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(2539)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(2534)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2533)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(2530)
Programy i Plany Miasta i Gminy Września
(2530)
Obwody głosowania
(2524)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(2521)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(2519)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2517)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(2512)
Protokół 3
(2512)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(2509)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(2507)
Oświadczenie majątkowe
(2505)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(2502)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2489)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(2479)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru rowerowego „PUMPTRACK” we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - odpowiedzi na pytania (2)
(2477)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(2476)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(2475)
Protokół nr XIV/2003
(2474)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(2473)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(2472)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(2468)
Opieka serwisowa nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2459)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(2452)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
(2451)
Oświadczenie majątkowe
(2441)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(2438)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(2436)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(2428)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(2426)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(2425)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2425)
Protokół 2
(2421)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(2419)
Protokół nr 19
(2416)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2415)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2410)
KONSULTACJE SPOŁECZNE DO PROJEKTU AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2017-2023
(2403)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(2396)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(2388)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(2381)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(2381)
2014 rok
(2375)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(2361)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(2360)
2012 rok
(2357)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2356)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(2356)
Obowiązek Informacyjny
(2356)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(2355)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(2354)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni - wyjaśnienia siwz (5), zmiana terminu składania ofert
(2354)
Zarząd
(2353)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(2352)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(2352)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(2350)
Uchwała Nr X/132/2011
(2349)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(2346)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(2344)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(2342)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(2335)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(2332)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(2332)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(2324)
Zakup energii elektrycznej na lata 2018-2019 - informacja o sprostowaniu ogłoszenia
(2321)
Zakończenie konsultacji społecznych
(2318)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2316)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(2313)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(2310)
Rocznik 2018
(2306)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2300)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(2298)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2016 roku
(2295)
PROTOKÓŁ NR 56
(2293)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(2288)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2286)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2285)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2282)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(2281)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(2275)
Protokół 4
(2266)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2264)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(2258)
Unieważnienia przetargów
(2258)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(2258)
Rocznik 2002
(2254)
BIOODPADY OD 1 LIPCA 2018 r.!
(2253)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(2250)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(2246)
Jakość wody do spożycia
(2242)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(2235)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(2234)
PROTOKÓŁ NR 32
(2221)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(2219)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(2219)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2217)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2216)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(2216)
Uchwała Nr II/31/2014
(2214)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(2213)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(2212)
Protokół
(2209)
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
(2204)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2197)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(2194)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(2194)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(2193)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(2189)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2187)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(2187)
Adres
(2186)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO RENAULT TRAFIC 2,0 dCi
(2185)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(2185)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(2183)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2182)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2178)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(2176)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(2176)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(2173)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(2170)
PROTOKÓŁ Nr 1
(2169)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(2168)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2167)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(2164)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2155)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(2150)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2149)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(2149)
Protokół Nr LX / 2002
(2148)
2010 rok
(2146)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2143)
PROTOKÓŁ NR 42
(2143)
PROTOKÓŁ NR 47
(2142)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(2141)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(2141)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(2138)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2137)
Protokół
(2134)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(2133)
Protokół 69
(2132)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(2131)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(2130)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(2127)
Protokół Nr 46
(2125)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(2124)
PROTOKÓŁ NR 66
(2123)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(2123)
Umowa spółki
(2123)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(2122)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(2119)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(2119)
PROTOKÓŁ Nr 33
(2117)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(2110)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(2103)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(2101)
PROTOKÓŁ NR 30
(2100)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(2097)
PROTOKÓŁ NR 53
(2096)
Protokół 47
(2095)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(2094)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2094)
PROTOKÓŁ NR 84
(2094)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(2093)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(2093)
Protokół
(2090)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(2089)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(2089)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(2080)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(2079)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(2078)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(2078)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 9 grudnia 2014 r.
(2077)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2076)
Nazwa i adres
(2073)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(2071)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(2069)
Uchwała nr XLIV/431/06
(2069)
DECYZJA Nr 600/2010
(2067)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2067)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(2065)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(2062)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(2057)
2015 rok
(2056)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(2056)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(2055)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(2054)
Paweł-Trans
(2053)
PROTOKÓŁ NR 87
(2052)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2051)
PROTOKÓŁ NR 18
(2049)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(2048)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(2046)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2044)
PROTOKÓŁ NR 11
(2042)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(2036)
PROTOKÓŁ NR 85
(2032)
Archiwum 2012
(2031)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO OSP MARZENIN
(2030)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(2030)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(2026)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(2024)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(2022)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2020)
PROTOKÓŁ NR 14
(2019)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2017)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(2015)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(2013)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(2013)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2012)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(2012)
Protokoły z komisji Doraźnej
(2011)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(2008)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(2008)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(2006)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(2006)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(2006)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(2002)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(2002)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2001)
PROTOKÓŁ NR LXII
(2001)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1998)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(1998)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1997)
Uchwała Nr 322
(1995)
Protokół Nr I / 2002
(1993)
PROTOKÓŁ NR LIX
(1993)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1992)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1991)
Zabytki
(1989)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(1988)
Protokół LXVI
(1986)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(1985)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(1985)
Protokół nr 45
(1984)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1984)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1984)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1983)
Protokół Nr 62
(1983)
ORDO Poznań
(1982)
Protokół NR 57
(1981)
Protokół 62
(1981)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(1981)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(1979)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(1978)
Uchwała Nr III/17/2010
(1975)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(1974)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(1972)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(1971)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1971)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(1968)
PROTOKÓŁ NR 4
(1968)
Protokół Nr 50
(1968)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1967)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1964)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(1963)
DECYZJA nr 360/2013
(1963)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(1962)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(1960)
Protokół
(1960)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1959)
Dane podstawowe
(1959)
Protokół 48
(1958)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1958)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1957)
PROTOKÓŁ NR LXI
(1954)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(1950)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1949)
Protokół 43
(1948)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1946)
Protokół Nr VIII / 2003
(1945)
Protokół nr 51
(1945)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(1941)
PROTOKÓŁ NR 13
(1939)
Protokół 12
(1938)
Protokół nr 32
(1937)
Protokół nr 16
(1935)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(1935)
PROTOKÓŁ Nr 83
(1934)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1933)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(1933)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(1932)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(1931)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(1928)
Protokół nr 56
(1927)
Uchwała Nr XX/267/2013
(1926)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1926)
Protokół
(1925)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(1925)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1925)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1924)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1923)
Protokół nr 10
(1922)
Zespoły Szkół
(1920)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1918)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1914)
2012 rok
(1913)
Protokół Nr 50
(1912)
Protokół Nr 56
(1912)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1911)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1910)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1909)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1908)
PROTOKÓŁ NR 43
(1906)
Protokół Nr LIII / 2002
(1905)
Protokół 6
(1903)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1903)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1901)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1900)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1900)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(1899)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1899)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(1899)
2009 rok
(1897)
PROTOKÓŁ NR 23
(1897)
PROTOKÓŁ NR 89
(1896)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1895)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1894)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1893)
Protokół 49
(1893)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1892)
PROTOKÓŁ NR 16
(1891)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1890)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(1890)
PROTOKÓŁ NR 54
(1889)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1888)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(1888)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(1887)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(1887)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1887)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (II postępowanie) - wyjaśnienia siwz (2)
(1886)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1881)
Dotacje
(1878)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1875)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1874)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1874)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1874)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1873)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1871)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1871)
Protokół
(1871)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1871)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1870)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1870)
Protokół Nr 51
(1869)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1868)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu służbowego Renault Trafic 2,0 dci
(1867)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1867)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września
(1865)
Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1863)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1861)
Protokół
(1861)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1860)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1859)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1859)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1858)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(1857)
Protokół 66
(1856)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(1856)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1855)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1854)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1854)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(1854)
Status prawny
(1854)
Protokół Nr LVIII
(1852)
Protokół
(1850)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1845)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1844)
Protokół 38
(1844)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1843)
Nazwa i adres
(1842)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1842)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1842)
Ochrona danych osobowych
(1842)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1841)
Protokół 74
(1840)
Protokół 75
(1840)
za 2009 rok
(1840)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1840)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1839)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1839)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(1838)
PROTOKÓŁ NR 38
(1837)
Protokół 5
(1836)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1836)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1835)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1835)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1834)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1832)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(1831)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1830)
2010 rok
(1829)
Protokół nr 67
(1829)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1829)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1829)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(1828)
PROTOKÓŁ NR 61
(1825)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1825)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(1825)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1824)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(1823)
Protokół 61
(1823)
PROTOKÓŁ NR 57
(1822)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1820)
Organizacja
(1819)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1818)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1818)
Protokół 16
(1815)
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
(1814)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1810)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1810)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(1810)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(1809)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1809)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1809)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(1808)
Modyfikacja rozpoznania cenowego - Druk ulotek i plakatów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1808)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(1807)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(1806)
PROTOKÓŁ NR 7
(1805)
Uchwała nr VI/86/2011
(1805)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1805)
Protokół LXXI
(1805)
Protokół 5
(1804)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1804)
Protokół Nr III / 2002
(1804)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1804)
PROTOKÓŁ NR 36
(1804)
Protokół
(1802)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1801)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1801)
Protokół
(1801)
Protokół
(1801)
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2023
(1798)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1797)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(1797)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(1797)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1796)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1793)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1792)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(1791)
Protokół nr 22
(1791)
Protokół Nr II / 2002
(1790)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1790)
Protokół 41
(1790)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(1790)
2016 rok
(1790)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(1789)
Protokół nr 30
(1789)
Uchwała nr XVI/215/2012
(1789)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(1788)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1787)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1787)
Protokół
(1787)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1787)
Protokół
(1787)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1785)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1784)
Protokół nr 34
(1783)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1783)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1780)
Protokół nr 21
(1778)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1778)
za 2005 rok
(1777)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1777)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1777)
Protokół 68
(1777)
Protokół nr 17
(1777)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(1777)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1776)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1776)
PROTOKÓŁ NR 52
(1776)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(1776)
Protokół nr 53
(1775)
Uchwała Nr 12
(1775)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1772)
Struktura własnościowa
(1772)
Protokół nr 53
(1772)
Protokół nr 61
(1771)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1770)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1769)
Protokół nr XXXIII/2005
(1769)
Protokół 45
(1768)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2018 – 2019
(1766)
Protokół Nr LVI / 2002
(1765)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(1765)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1765)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1764)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1759)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1757)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(1757)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1757)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1757)
Protokół Nr XLVII / 2001
(1757)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1756)
Protokół
(1756)
PROTOKÓŁ NR 41
(1754)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1754)
Gimnazja
(1753)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1753)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1753)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1753)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(1752)
PROTOKÓŁ NR 21
(1752)
PROTOKÓŁ NR 28
(1751)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1751)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(1751)
Protokół nr VI/2011
(1751)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1749)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(1747)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1747)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1747)
Protokół 46
(1746)
Protokół Nr XLIX / 2001
(1746)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1746)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1746)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1745)
PROTOKÓŁ NR 64
(1745)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(1744)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1743)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1743)
Produkcja i emisja audycji radiowych prezentujących i promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1741)
Protokół
(1739)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1738)
Protokół
(1737)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1737)
Protokół Nr LI / 2002
(1737)
Protokół Nr V / 2003
(1737)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(1736)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(1736)
Protokół Nr LV / 2002
(1735)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1735)
Protokół nr 7
(1735)
Protokół nr 39
(1734)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1734)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(1734)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1733)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1733)
PROTOKÓŁ NR 65
(1733)
Ograniczone
(1732)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1731)
Protokół 50
(1731)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1730)
Przedmiot działalności i kompetencje
(1729)
PROTOKÓŁ NR 51
(1729)
Protokół nr 7
(1729)
za 2007 rok
(1728)
Protokół Nr LVII / 2002
(1727)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(1727)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1726)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1725)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1725)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1725)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1725)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(1725)
PROTOKÓŁ NR 2
(1723)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(1723)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1722)
Protokół nr 11
(1721)
Protokół LXXXII
(1720)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1720)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(1718)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1717)
Protokół Nr VI / 2003
(1717)
GRUZPOL Kamil Cieśla
(1716)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1716)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1714)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(1714)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1714)
Protokół Nr LVIII / 2002
(1713)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1713)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1712)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1712)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(1712)
Protokół nr 14
(1712)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1712)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(1711)
Protokół Nr 46
(1711)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1710)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1709)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1709)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1709)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1708)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1707)
Protokół nr 7
(1707)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1706)
Uchwała nr IV/37/06
(1705)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1704)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1703)
Informacja o wystąpieniach w 2016 roku
(1703)
Protokół nr 6
(1703)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1703)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1702)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1700)
Protokół LXXV
(1700)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(1699)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie- wyjaśnienia SIWZ
(1699)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(1699)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1699)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1698)
Protokół Nr VII / 2003
(1698)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1697)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1696)
Protokół
(1696)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1696)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1695)
Protokół Nr 47
(1694)
Protokół nr 50
(1693)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1693)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1693)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1692)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1689)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1689)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(1689)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1688)
Protokół 44
(1688)
za 2006 rok
(1687)
Protokół nr 18
(1686)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1686)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1684)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1683)
PROTOKÓŁ NR LVI
(1683)
Protokół Nr L / 2002
(1683)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1683)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1682)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1682)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1682)
Protokół nr 26
(1681)
Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”- wyjaśnienia SIWZ (5)
(1681)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1680)
Protokół nr 59
(1680)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(1680)
PROTOKÓŁ NR 60
(1679)
PROTOKÓŁ NR 19
(1679)
Protokół 65
(1678)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1677)
EKO-TOM S.J. Turguła
(1677)
Protokół nr 55
(1677)
Protokół
(1676)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1676)
Uchwała Nr XII/160/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
(1676)
Protokół nr 13
(1676)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1674)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(1674)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(1671)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1670)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1670)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1669)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1667)
Protokół nr 13
(1666)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1665)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1665)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1664)
Protokół nr 57
(1663)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1663)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1662)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1660)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1659)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1659)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(1657)
Protokół nr 15
(1656)
Protokół Nr LII / 2002
(1655)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1654)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1654)
Protokół
(1654)
2009 rok
(1654)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1653)
Protokół nr VIII/2007
(1652)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1652)
Protokół
(1652)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1651)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(1648)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(1647)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1647)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(1647)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup telefonów komórkowych
(1647)
Protokół 64
(1647)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1646)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(1646)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1646)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1645)
Uchwała Nr II/29/2014
(1645)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1645)
PROTOKÓŁ NR 55
(1644)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(1644)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1644)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(1643)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1641)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1640)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1640)
PROTOKÓŁ NR 35
(1640)
Umowy o zamówienia publiczne
(1639)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1639)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1638)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1638)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1638)
PROTOKÓŁ NR 24
(1638)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: część 2 – fitness park w Sokołowie na dz. geod. Nr 213/2
(1635)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1632)
za 2008 rok
(1631)
Protokół nr 27
(1631)
Protokół 39
(1631)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1630)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1629)
PROTOKÓŁ NR 62
(1629)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(1629)
Protokół nr 8
(1626)
Protokół 18
(1626)
Uchwała Nr VII/98/2011
(1626)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1625)
Uchwała Nr XI/145/2012
(1624)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1624)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(1624)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1623)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1622)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1622)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(1621)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1621)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(1620)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1620)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1620)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1620)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(1620)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(1619)
Protokół nr XXVI/2004
(1619)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1619)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(1619)
Zagospodarowanie otoczenia wraz z budową towarzyszącej infrastruktury w miejscowości Goniczki w ramach projektu „Aktywnie wypoczywaj – Goniczki odkrywaj”
(1619)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1619)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1618)
Protokół nr XXIX/2005
(1618)
Protokół nr XVIII/2004
(1617)
Ogłoszenie
(1617)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1616)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1615)
Protokół nr 14
(1613)
Protokół nr 11
(1613)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(1612)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1612)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(1612)
PROTOKÓŁ NR 49
(1612)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(1611)
Protokół nr XXIV/2004
(1611)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1611)
Protokół nr 55
(1611)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1610)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1610)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1609)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1609)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1609)
Protokół nr 51
(1608)
Protokół Nr IX / 2003
(1607)
UCHWAŁA NR 69
(1607)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1607)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(1606)
Protokół 1
(1606)
PROTOKÓŁ NR 58
(1606)
Ogłoszenie
(1605)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(1605)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(1604)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1604)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1603)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1603)
ZARZĄDZENIE NR 156/2015
(1603)
ZARZĄDZENIE NR 48/2019
(1602)
Protokół 72
(1601)
Protokół LX
(1601)
Protokół 9
(1601)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(1601)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1600)
Protokół nr 28
(1600)
Zarządzenie Nr 59
(1600)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1598)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1598)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(1598)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1598)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(1597)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1596)
Protokół nr XX/2004
(1596)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 12 listopada 2013 r.
(1595)
Ogłoszenie
(1594)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1594)
Protokół nr XII/2003
(1594)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1593)
Protokół 40
(1593)
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września - wyjaśnienia SIWZ, zmiana terminu składania ofert
(1592)
Protokół nr XLIII/2006
(1591)
Ogłoszenie
(1590)
Protokół
(1587)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1587)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(1586)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1586)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
(1586)
PROTOKÓŁ NR 46
(1585)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1585)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1584)
Protokół 6
(1584)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(1584)
Protokół
(1584)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(1583)
Protokół
(1583)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(1583)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(1582)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(1581)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1581)
Protokół
(1581)
Protokół
(1580)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1580)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1580)
Protokół nr VI/2007
(1580)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1580)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1578)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1578)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(1578)
Protokół nr 48
(1577)
Starosta Wrzesiński informuje
(1577)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1577)
Kultura fizyczna i sport Miasta i Gminy Września
(1576)
Protokół nr XXX/2005
(1576)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1575)
Uchwała Nr V/80/2011
(1574)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(1574)
Protokół nr 18
(1573)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1572)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(1572)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(1571)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(1570)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1570)
Protokół nr I/2006
(1570)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1569)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1569)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1569)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1568)
Protokół nr 44
(1568)
Protokół nr 24
(1568)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(1567)
Ogłoszenie
(1567)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(1567)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1566)
Protokół
(1566)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1566)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(1566)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1566)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(1565)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1565)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1564)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1563)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1563)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1563)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1563)
Protokół Nr LIV / 2002
(1563)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1562)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1561)
Protokół 42
(1561)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1561)
Uchwała nr XXXVI/359/05
(1561)
Uchwała nr XI/102/03
(1560)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1560)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1559)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1559)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(1559)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1558)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1558)
Protokół Nr 49
(1558)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1557)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1557)
Protokół
(1556)
PROTOKÓŁ NR LXX
(1556)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1556)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1556)
Protokół nr 52
(1555)
Protokół Nr X / 2003
(1554)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1554)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1553)
Ogłoszenie
(1553)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1552)
Protokół nr XI/2003
(1552)
Protokół nr 23
(1552)
Protokół nr XXXV/2005
(1551)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(1551)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(1551)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1550)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(1549)
Protokół nr XLI/2006
(1549)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Biurze Rady Miejskiej
(1549)
Protokół nr 24
(1548)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1548)
PROTOKÓŁ NR 44
(1548)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(1546)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(1545)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(1544)
Uchwała Nr 127
(1544)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1544)
Protokół 22
(1544)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(1543)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2017 roku
(1543)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni
(1543)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1543)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1543)
2011 rok
(1542)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1541)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1541)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1541)
UCHWAŁA nr XXIII/218/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 czerwca 2004r.
(1540)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1540)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(1539)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1539)
Obwieszczenie
(1539)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(1539)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1538)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(1538)
Zarządzenie nr 254/2012
(1538)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(1538)
Informacja o wyborze oferty na sprzedaż samochodu ratowniczo-gaśniczego Jelcz/Star 005M (244) Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie
(1538)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(1537)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1536)
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń publicznych
(1536)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1536)
Protokół nr 57
(1535)
Protokół nr 14
(1535)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1535)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1534)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(1534)
Protokół nr XIX/2004
(1533)
UCHWAŁA NR 91
(1533)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(1532)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1532)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1532)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(1532)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1532)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1531)
Protokół nr 54
(1531)
PROTOKÓŁ NR 5
(1531)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(1531)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(1530)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1530)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1529)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1529)
Protokół Nr LIX / 2002
(1529)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1529)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(1528)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1528)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(1527)
Protokół
(1527)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1527)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(1526)
Protokół LXXVI
(1526)
Uchwała Nr XV/190/2012
(1524)
Zarządzenie nr 98 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(1524)
Protokół 4
(1523)
Petycja z 20 kwietnia 2016 r.
(1523)
Protokół nr 9
(1522)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1521)
Uchwała Nr 144
(1520)
Protokół 67
(1520)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1520)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1519)
Protokół nr XLIV/2006
(1518)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 13 lutego 2015 r.
(1518)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(1517)
Uchwała nr 95
(1516)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1516)
Obwieszczenie
(1516)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(1516)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku
(1516)
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk banerów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1515)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(1515)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1515)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(1515)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1514)
Protokół 3
(1514)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1513)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1513)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1513)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1513)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(1513)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(1513)
Ogłoszenie
(1513)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1512)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1512)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie zieleni miejskiej
(1512)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(1512)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(1511)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1511)
Protokół nr 41
(1511)
Protokół z IX z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2015 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1511)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1511)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1510)
Protokół 59
(1509)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(1509)
PROTOKÓŁ NR 63
(1509)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1508)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1508)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1507)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1507)
Protokół
(1506)
Uchwała Nr VII/100/2011
(1506)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(1506)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1506)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1505)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1504)
Protokół nr IX/2007
(1503)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: cześć 1 – fitness park w Grzybowie na dz. geod. Nr 224/9
(1503)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1502)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1502)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(1501)
Uchwała nr 94
(1501)
Informacja o działaniach w latach 2006-2015
(1501)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1500)
Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Września w 2017 roku
(1499)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem” - modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert
(1499)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(1499)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1499)
Protokół nr XXXIV/2005
(1498)
UCHWAŁA NR 80
(1498)
Uchwała Nr X/131/2011
(1498)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(1498)
PROTOKÓŁ NR LX
(1498)
Protokół
(1497)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1497)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(1497)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(1497)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1497)
Uchwała Nr IX/122/2011
(1497)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1496)
Protokół nr XXV/2004
(1493)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1492)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(1492)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1492)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(1492)
Protokół nr 12
(1492)
Protokół nr XXXI/2005
(1492)
Podatek od środków transportu w 2019 r.
(1492)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1491)
Komunikat
(1491)
Protokół LXXIV
(1491)
PROTOKÓŁ NR 86
(1490)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(1489)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(1488)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1488)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1488)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(1487)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(1487)
Plan zamówień publicznych na 2018 rok
(1487)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(1487)
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk banerów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1486)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1486)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(1486)
Uchwała Nr XXIII/314/2017
(1486)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(1485)
Protokół LXXII
(1485)
PROTOKÓŁ NR LXV
(1485)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(1485)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(1485)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(1485)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1484)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1483)
Ramowe zasady udzielania zamówień publicznych do progu 30.000 euro w ramach POIiŚ 2014-2020
(1483)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1483)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(1483)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(1483)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.
(1482)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1482)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1482)
Protokół nr XXI/2004
(1482)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1481)
Protokół
(1481)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(1481)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1480)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1480)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1480)
Protokół 71
(1479)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1478)
Protokół LXV
(1478)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1477)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1477)
Protokół nr 49
(1477)
Podstawowa kwota dotacji dla ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie Miasta i Gminy Września
(1477)
Protokół nr 52
(1477)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (III postępowanie)
(1476)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1476)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(1476)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1475)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1474)
Protokół nr III/2006
(1474)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(1473)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1473)
Uchwała Nr 106
(1473)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1473)
Budowa drogi publicznej łączącej istniejącą drogę w rejonie WSAG oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2 - wyjaśnienia siwz (2), zmiana terminu składania ofert
(1473)
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz ponownej ocenie ofert w przetargu na budowę oświetlenia ulicznego w Psarach Polskich; część 1 - odnoga od ulicy Skrajnej
(1473)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(1473)
Protokół nr XXXVIII/2005
(1472)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(1472)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1472)
Uchwała Nr 141
(1472)
Protokół nr XL/2006
(1472)
PROTOKÓŁ NR 26
(1471)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1471)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1471)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1471)
Protokół nr XXVIII/2004
(1470)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1470)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1470)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1469)
Obwieszczenie
(1469)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1469)
Protokół LXVIII
(1469)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(1468)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(1468)
Protokół nr XIII/2003
(1468)
Protokół nr XVI/2003
(1467)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1467)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(1467)
Protokół 70
(1467)
Wybory do Parlamentu Europejskiego
(1466)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1466)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(1466)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(1466)
Protokół nr XV/2003
(1465)
Protokół 60
(1465)
Protokół Nr 54
(1465)
Uchwała nr VIII/66/03
(1464)
Protokół nr X/2007
(1464)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1464)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1464)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1463)
Zarządzenie nr 253/2012
(1463)
Protokół LXXVIII
(1463)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2017 r.
(1463)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1462)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1462)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(1462)
Protokół nr 20
(1461)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(1460)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 15 września 2015 r.
(1460)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1460)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1460)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(1458)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1458)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(1458)
Uchwała Nr 52
(1458)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(1457)
Rok 2013
(1457)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1457)
rok 2013
(1457)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(1457)
Obwieszczenie
(1456)
Ogłoszenie
(1455)
Obwieszczenie
(1455)
Zarządzenie nr 251/2012
(1455)
Zarządzenie nr 174/2012
(1455)
Uchwała Nr III/32/2010
(1454)
Uchwała Nr 126
(1454)
Protokół nr 73
(1454)
Protokół nr 9
(1454)
Protokół nr XXXVI/2005
(1454)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(1453)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(1453)
Uchwała nr 71
(1452)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1452)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1451)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1451)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1451)
Ogłoszenie
(1450)
Uchwała Nr VII/101/2011
(1450)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1450)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(1449)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1449)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1449)
Uchwała Nr XI/166/2012
(1448)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(1448)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(1448)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1447)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1447)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1447)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1447)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1446)
Uchwała Nr 116
(1446)
Uchwała nr VIII/120/2015
(1446)
Ogłoszenie
(1446)
Obwieszczenie
(1446)
Zarządzenie nr 256/2012
(1445)
Protokół
(1445)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1445)
Uchwała Nr 44
(1444)
PROTOKÓŁ NR 69
(1444)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1443)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(1443)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1443)
Uchwała Nr XX/266/2013
(1443)
Protokół nr II/2006
(1443)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1442)
Protokół nr XXIII/2004
(1442)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(1442)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1441)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(1441)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1441)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1440)
Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu ratowniczo-gaśniczego Jelcz/Star 005M (244)
(1440)
Zarządzenie Nr 160/2010
(1440)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1440)
Uchwała Nr XII/171/2012
(1439)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(1439)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1438)
Uchwała Nr 120
(1438)
Uchwała Nr XII/159/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
(1438)
Uchwała Nr 48
(1438)
Petycja z 26 lipca 2016 r.
(1437)
Opracowanie dokumentacji projektowej odcinkowej przebudowy rowów melioracyjnych WR-6, WR-6a oraz WR-12 od granicy Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) do Wielkiego Rowu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Uzbrojenie strat
(1437)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(1436)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1436)
Uchwała Nr 128
(1436)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(1436)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1435)
Obwieszczenie
(1435)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1435)
Zarządzenie nr 162/2012
(1435)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1435)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1435)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(1435)
Ogłoszenie
(1434)
Uchwała Nr 53
(1434)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(1434)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(1433)
Uchwała Nr XI/143/2012
(1433)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1432)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(1431)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1431)
Uchwała Nr 148
(1430)
Uchwała Nr 47
(1430)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(1430)
PROTOKÓŁ nr 45
(1429)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1429)
Uchwała Nr 61
(1428)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1427)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1427)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(1427)
Uchwała Nr 42
(1427)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1427)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1426)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1425)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1425)
PROTOKÓŁ NR 10
(1425)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1425)
Petycja z 6 maja 2016 r.
(1425)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1425)
Protokół nr XLII/2006
(1424)
Zarządzenie nr 240/2012
(1424)
Ogłoszenie
(1424)
Protokół nr 15
(1423)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(1423)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1422)
UCHWAŁA nr 60
(1421)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1420)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1420)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1420)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(1420)
Uchwała Nr 146
(1420)
Protokół LXIX
(1420)
Protokół nr XXVII/2004
(1419)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1419)
Ogłoszenie
(1419)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1419)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(1419)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(1419)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1419)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1418)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(1417)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(1417)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1417)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1416)
Uchwała Nr 88
(1415)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(1415)
Protokół nr XXXIX/2006
(1415)
Kwalifikacja wojskowa
(1415)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(1414)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1413)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1413)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1413)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1412)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(1412)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1412)
Protokół Nr IV / 2003
(1412)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(1412)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(1412)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1411)
Protokół LXXIII
(1411)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1411)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(1411)
PROTOKÓŁ Nr 9
(1410)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(1410)
Uchwała Nr 45
(1409)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(1409)
Uchwała Nr 39
(1409)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(1408)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(1408)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego DK nr 15 z DK nr 92 na terenie Gminy Września - wyjaśnienia siwz
(1408)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(1407)
PROTOKÓŁ NR 40
(1407)
Rok 2014
(1407)
Uchwałą nr 85
(1407)
Rekultywacja kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo gm. Września - odpowiedzi na pytania
(1406)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(1406)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1406)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(1406)
Zarządzenie nr 150 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(1405)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(1405)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(1405)
Uchwała nr XXX/282/05
(1404)
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r.
(1404)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1404)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1403)
Ogłoszenie
(1403)
Protokół z posiedzenie Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 września 2015 roku
(1402)
Uchwała Nr 49
(1402)
Uchwała Nr 43
(1402)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(1401)
Petycja z 9 maja 2016 r.
(1401)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(1401)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 17 listopada 2015 roku
(1400)
Protokół nr VII/2007
(1400)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1400)
Uchwała Nr 46
(1399)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1399)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1398)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1398)
2010 rok
(1398)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(1397)
Uchwała Nr 31
(1397)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1397)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1397)
Uchwała Nr 102
(1397)
Uchwała Nr 27
(1397)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1396)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1396)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1395)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1395)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(1395)
Uchwała Nr 64
(1394)
Protokół 5
(1394)
Uchwała Nr 112
(1394)
Uchwała Nr 7
(1394)
PROTOKÓŁ NR 64
(1393)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1393)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(1393)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(1393)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1393)
Protokół 63
(1393)
Uchwała Nr 34
(1393)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1392)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(1392)
Protokół 20
(1392)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(1391)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1391)
PROTOKÓŁ NR 8
(1391)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(1391)
2011 rok
(1390)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1390)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1389)
Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Września
(1389)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1389)
Uchwała nr III/13/2002
(1389)
Uchwała Nr 51
(1388)
Protokół LXXIX
(1388)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(1388)
UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.
(1388)
Uchwała Nr 32
(1388)
UCHWAŁA NR 76
(1388)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1388)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1388)
Protokół nr V/2007
(1387)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1387)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1387)
Protokół LXX
(1387)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1387)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1386)
Protokół nr 15
(1386)
PROTOKÓŁ NR 6
(1386)
Uchwała Nr 58
(1385)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1385)
Uchwała Nr XV/208/2008
(1385)
Obwieszczenie
(1384)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1384)
Uchwała Nr 143
(1384)
Obwieszczenie
(1384)
Protokół nr IV/2006
(1384)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1383)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1383)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1383)
Uchwała Nr V/54/2015
(1383)
Uchwała nr 74
(1383)
Uchwała Nr 103
(1382)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(1382)
Protokół LXII
(1382)
Zarządzenie w sprawie ustalenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Września
(1382)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(1382)
Protokół nr 17
(1381)
Uchwała Nr 65
(1381)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1381)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1381)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(1381)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(1381)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1380)
Protokół LXVII
(1380)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(1380)
Uchwała Nr 104
(1380)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(1380)
Uchwała Nr VI/91/2011
(1380)
Uchwała Nr 8
(1379)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1379)
Budowa odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do drogi gminnej w m. Psary Polskie - wyjaśnienia SIWZ
(1379)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1379)
Protokół LXI
(1379)
Uchwała Nr 55
(1379)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1378)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(1378)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1378)
UCHWAŁA NR 86
(1377)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1377)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(1377)
Ogłoszenie
(1377)
UCHWAŁA NR 99
(1376)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową: ulicy Spokojnej we Wrześni – etap 2 oraz budową odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego Września
(1376)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(1376)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1376)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1376)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1375)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(1375)
Ogłoszenie
(1375)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1375)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(1375)
Uchwała Nr 3
(1374)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1374)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(1374)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1374)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1374)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1374)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(1374)
Protokół LXXXI
(1373)
Zarządzenie nr 214/2012
(1373)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(1372)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(1372)
Uchwała Nr 24
(1372)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(1372)
PROTOKÓŁ NR 70
(1372)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1371)
Protokół nr 45
(1371)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(1371)
PROTOKÓŁ NR 90
(1371)
2011 rok
(1371)
Uchwała Nr 50
(1370)
PROTOKÓŁ NR 15
(1370)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1370)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1370)
rok 2012
(1370)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1370)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(1370)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(1370)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(1369)
NFORMACJA O WYNIKU NABORU NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1369)
Uchwała Nr VI/77/2015
(1369)
Zarządzenie nr 170/2012
(1369)
Uchwała Nr 35
(1368)
Uchwała Nr 142
(1368)
Uchwała Nr 115
(1368)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1368)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1368)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(1368)
PROTOKÓŁ NR 88
(1368)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1368)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(1368)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(1367)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1367)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1367)
Kadra pedagogiczna
(1367)
Protokół nr XXXII/2005
(1366)
Uchwała Nr 18
(1366)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1366)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(1365)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(1365)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków mieszkalnych przy ul. Gnieźnieńskiej 2 i Warszawskiej 26 we Wrześni (II postępowanie)
(1365)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1365)
Uchwała nr 98
(1365)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1365)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1365)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1364)
UCHWAŁA NR XXI/290/2016
(1364)
Uchwała nr XXVI/349/2009
(1364)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1364)
Protokół 1
(1364)
2012 rok
(1363)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(1363)
Uchwała Nr 54
(1362)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1362)
Ogłoszenie
(1362)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1361)
Uchwała Nr 59
(1361)
Uchwała nr XIII/137/03
(1361)
Obwieszczenie
(1361)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1360)
Uchwała Nr 57
(1359)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1359)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(1358)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(1358)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1358)
Obwieszczenie
(1357)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1357)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1357)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(1357)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(1357)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1356)
Uchwała Nr 28
(1356)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1356)
Protokół LXXXIV
(1356)
Zarządzenie nr 234/2012
(1356)
Uchwała Nr 33
(1356)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(1356)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(1355)
Uchwała Nr 89
(1355)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1355)
Uchwała Nr 93
(1355)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1354)
Uchwała Nr X/130/2011
(1354)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1354)
Uchwała Nr 84
(1354)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(1354)
Uchwała Nr 29
(1352)
Uchwała Nr 125
(1352)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1352)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(1352)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(1351)
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Psary Małe - wyjaśnienia siwz (2)
(1351)
Uchwała Nr 26
(1351)
Protokół 15
(1351)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(1351)
Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej z 12 stycznia 2016 roku
(1350)
UCHWAŁA NR 73
(1350)
Protokół 13
(1350)
Uchwała Nr 121
(1350)
Uchwała nr 92
(1350)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1350)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1350)
PROTOKÓŁ NR 20
(1349)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1349)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1349)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1349)
Obwieszczenie
(1349)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(1348)
Petycja z 22 kwietnia 2016 r.
(1348)
Uchwała Nr V/65/2011
(1348)
Uchwała Nr XXIV/327/2009
(1348)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(1348)
Protokół nr XXII/2004
(1348)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1348)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(1347)
Budowa i przebudowa chodników we Wrześni - odpowiedź na pytanie
(1347)
PROTOKÓŁ NR 3
(1347)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(1347)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(1346)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1346)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(1346)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1346)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(1346)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(1346)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(1345)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1345)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2016 roku
(1345)
PROTOKÓŁ NR 81
(1345)
Uchwała Nr 41
(1345)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(1345)
Uchwała nr 79
(1344)
Petycja z 11 października 2016 r. do Rady Miejskiej
(1344)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1343)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1343)
Uchwała Nr 145
(1343)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1343)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(1342)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1342)
Uchwała Nr VII/226/2008
(1342)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1342)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(1341)
UCHWAŁA Nr XXXIV/405/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1341)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1341)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(1341)
Ogłoszenie
(1341)
Uchwała Nr 147
(1341)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1341)
Uchwała Nr 78
(1341)
Uchwała Nr 114
(1340)
PROTOKÓŁ Nr 82
(1340)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(1340)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(1339)
Uchwała nr II/9/2002
(1339)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1339)
Zarządzenie nr 169/2010
(1339)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(1339)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(1339)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1339)
Uchwała Nr XI/167/2012
(1338)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 listopada 2015 r.
(1338)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1338)
Budowa toru rowerowego z przeszkodami „PUMPTRACK” w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni (IV postępowanie) - wyjaśnienia siwz
(1338)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(1338)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(1338)
Zarządzenie nr 198/2012
(1338)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(1337)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(1337)
Protokół 6
(1336)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1336)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1336)
Uchwała Nr 2
(1335)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1335)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(1334)
Uchwała nr XI/101/03
(1334)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1334)
PROTOKÓŁ NR 37
(1334)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(1333)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1333)
Zarządzenie nr 220/2012
(1333)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1333)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1332)
Uchwała Nr 105
(1332)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1332)
Uchwała Nr 21
(1331)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(1331)
Protokół 1
(1331)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(1331)
Uchwała Nr 328
(1331)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1330)
Uchwała nr XXVII/260/04
(1330)
Uchwała Nr 25
(1330)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(1329)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1329)
Uchwała Nr 23
(1329)
U C H W A Ł A Nr 81
(1329)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(1329)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(1329)
Uchwała Nr 36
(1328)
2011 rok
(1328)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2016/2017" - modyfikacja SIWZ (1)
(1328)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1328)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1328)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1328)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1327)
Uchwała Nr XV/187/2012
(1327)
Uchwała nr XXXV/338/05
(1327)
Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni - odpowiedzi na pytania, modyfikacja przedmiaru robót
(1327)
Protokół nr XXXIII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 10 czerwca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1326)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1326)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(1326)
Protokół 14
(1326)
Usuwanie złomów i wywrotów w parkach Gminy Września - odpowiedź na pytanie
(1326)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(1325)
Protokół Nr 58
(1325)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1324)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(1324)
Uchwała Nr 318
(1323)
Protokół 2
(1323)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1323)
Uchwała Nr 111
(1323)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1323)
Uchwała Nr 123
(1323)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1321)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(1321)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1321)
Uchwała Nr 100
(1321)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(1320)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(1320)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(1319)
Obwieszczenie
(1319)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(1319)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie kwalifikacji wojskowej
(1319)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1319)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1319)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek
(1318)
Protokół 4
(1318)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1318)
PROTOKÓŁ NR 72
(1318)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(1318)
PROTOKÓŁ Nr 25
(1318)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(1318)
Protokół LXXX
(1317)
PROTOKÓŁ NR 71
(1317)
Uchwała Nr V/45/03
(1317)
Nabór w biurze Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
(1317)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1317)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(1317)
Protokół 19
(1316)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1316)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(1316)
Uchwała Nr 56
(1316)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1315)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(1315)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(1315)
Uchwała Nr XV/197/2012
(1315)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1314)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1313)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1313)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(1312)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1312)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1311)
Protokół nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1311)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(1311)
Uchwała Nr 109
(1311)
Uchwała nr VIII/72/03
(1310)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(1310)
Uchwała nr XXVI/240/04
(1310)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(1310)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 kwietnia 2015 roku
(1310)
rok 2014
(1310)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(1310)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(1307)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(1307)
Protokół LXXVII
(1307)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1306)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1306)
Uchwała Nr 66
(1306)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(1306)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(1305)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1305)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1305)
Ogłoszenie
(1305)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(1305)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r.
(1305)
Uchwała Nr XV/195/2012
(1305)
U C H W A Ł A Nr 82
(1305)
Uchwała Nr XVI/232/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
(1305)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(1305)
UCHWAŁA NR 77
(1305)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(1305)
2010 rok
(1304)
UCHWAŁA NR 325
(1304)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(1304)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(1304)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1303)
Uchwała Nr 124
(1303)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1303)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1303)
Ogłoszenie
(1303)
Protokół 21
(1303)
2011 rok
(1302)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(1302)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1301)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(1301)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(1301)
Protokół nr 8
(1301)
PROTOKÓŁ NR 68
(1301)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(1301)
PROTOKÓŁ NR 31
(1301)
PROTOKÓŁ NR 27
(1300)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1300)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1300)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(1300)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad: budową ulicy Spokojnej we Wrześni – etap 2 oraz budową odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do d
(1300)
UCHWAŁA NR 70
(1299)
Zarządzenie nr 145/2012
(1299)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1299)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(1299)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1299)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1299)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1299)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1298)
PROTOKÓŁ NR 29
(1298)
Protokół LXXXIII
(1298)
Uchwała Nr 320
(1298)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1298)
PROTOKÓŁ Nr 17
(1298)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1298)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(1298)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1297)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1297)
Uchwała Nr 319
(1297)
Ogłoszenie
(1297)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1297)
Obwieszczenie
(1296)
Uchwała Nr I/21/2014
(1296)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(1296)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1295)
Uchwała Nr 37
(1295)
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (wyjaśnienia siwz)
(1295)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1294)
Uchwała Nr 101
(1294)
Obwieszczenie
(1294)
U C H W A Ł A Nr 62
(1294)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1293)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1293)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(1293)
U C H W A Ł A Nr 327
(1292)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(1292)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(1292)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(1291)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(1291)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1291)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1291)
Uchwała nr III/25/06
(1290)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(1290)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(1290)
Uchwała Nr 122
(1290)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(1290)
Protokół nr 16
(1290)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1289)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1289)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1289)
Ogłoszenie
(1289)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(1289)
UCHWAŁA Nr XXX/396/2010
(1289)
Protokół
(1288)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(1287)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1287)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1287)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(1287)
UCHWAŁA NR 321
(1287)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1286)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(1286)
Uchwała nr VIII/70/03
(1286)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1286)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1285)
Uchwała nr VI/91/07
(1284)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(1284)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1284)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1283)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1283)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(1283)
Uchwała nr XXXV/344/05
(1283)
Uchwała Nr 19
(1283)
PROTOKÓŁ NR 12
(1283)
Program współpracy 2015
(1282)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 3 - wyjaśnienia siwz (6)
(1282)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1282)
Zarządzenie nr 31/2012
(1282)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1282)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(1281)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(1281)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1281)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1281)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1281)
Uchwała Nr 20
(1281)
2012 rok
(1280)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1280)
Uchwała Nr 110
(1280)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(1280)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(1280)
Zarządzenie nr 122/2010
(1279)
Obowiązek informacyjny
(1279)
Uchwała Nr III/34/2010
(1279)
Uchwała nr VIII/64/03
(1279)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1279)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(1279)
Protokół nr XVII/2003
(1278)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(1278)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1278)
rok 2010
(1278)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1278)
Protokół nr 63
(1278)
Ogłoszenie
(1277)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1277)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1277)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO OSP WĘGIERKI
(1276)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(1276)
Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ (2)
(1276)
Programy i Plany
(1275)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1275)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1275)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(1275)
Uchwała Nr 16
(1275)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(1275)
2013 rok
(1275)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(1274)
Uchwała Nr 323
(1274)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(1274)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1273)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(1273)
Uchwała Nr XV/198/2012
(1273)
Uchwała nr XI/108/03
(1272)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(1272)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1272)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(1272)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(1271)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1271)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1271)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(1270)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad budową sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie
(1270)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1270)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września
(1270)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1269)
Petycja z 29 października 2016 r.
(1269)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1269)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(1268)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(1268)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1268)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(1268)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(1268)
Wybory Parlamentarne
(1267)
UCHWAŁA NR 313
(1267)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(1266)
Wyjaśnienia SIWZ i zmiana terminu składania ofert - Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej modernizacji wiaduktu nad koleją zlokalizowanego w ciągu ulicy Paderewskiego we Wrześni wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach
(1266)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1266)
PROTOKÓŁ NR 48
(1266)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(1266)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1265)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(1265)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(1264)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(1264)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej w pełnym wymiarze czasu pracy
(1263)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(1263)
Wycinka drzew i krzewów na terenie Gminy Września
(1262)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(1262)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2017 roku
(1261)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1261)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1261)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(1261)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(1260)
Ogłoszenie
(1260)
Zarządzenie nr 159/2012
(1259)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1259)
Protokół 11
(1258)
UCHWAŁA Nr XXVIII/366/2009
(1258)
FCC Polska Sp. z o. o.
(1258)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(1258)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(1258)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(1258)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(1258)
Informacj ao wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowych linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaczanowo i Psary Polskie
(1257)
Uchwała Nr 63
(1257)
Działalność charytatywna
(1257)
Uchwała nr XXVII/256/04
(1257)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 20 października 2015 roku
(1257)
Uchwała nr VII/104/07
(1257)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(1257)
Uchwała Nr 329
(1257)
Uchwała nr XX/181/04
(1256)
PROTOKÓŁ NR 34
(1255)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(1255)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1255)
Klauzula informacyjna dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1255)
Uchwała nr XLI/414/06
(1255)
Budowa kotłowni na paliwo stałe wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w świetlicy wiejskiej w Gutowie Małym - modyfikacja siwz oraz zmiana terminu składania ofert
(1254)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 411552 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1254)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 1 kwietnia 2016 roku
(1253)
Protokół 24
(1253)
Protokół Nr 22
(1253)
Rocznik 2019
(1253)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(1253)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(1253)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
(1253)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1252)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1252)
Uchwała Nr XI/135/2012
(1251)
Uchwała Nr 17
(1251)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1251)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA)
(1250)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(1250)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1249)
PROTOKÓŁ NR 39
(1249)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(1249)
Remont Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1248)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1248)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(1248)
Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1248)
Zarządzenie nr 215
(1248)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(1248)
Uchwała nr XX/182/04
(1247)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1247)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1247)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1247)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1247)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(1246)
Uchwała Nr 324
(1246)
Wyjaśnienia siwz (2) - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów ....
(1246)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(1245)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(1245)
2014 rok
(1245)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1244)
Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni - wyjaśnienia siwz
(1244)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(1243)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(1243)
Zarządzenie nr 124/2012
(1243)
2012 rok
(1243)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1243)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(1242)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1242)
Regulaminy korzystania ze zbiorów
(1242)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1241)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1241)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1241)
Uchwała Nr XIII/196/2015
(1241)
Uchwała Nr 9
(1240)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1240)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(1240)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1240)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1240)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(1240)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1239)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(1239)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1239)
Ogłoszenie
(1239)
Uchwała nr XII/174/2015
(1238)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(1238)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(1238)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(1238)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1237)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1237)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(1237)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(1237)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1236)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(1236)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1236)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(1236)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1236)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(1235)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(1235)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1235)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1235)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(1235)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1234)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1234)
Uchwała nr XII/118/03
(1234)
Uchwała nr XXXII/306/05
(1234)
Uchwała Nr XI/144/2012
(1234)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(1233)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(1233)
PROTOKÓŁ NR 65
(1233)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(1233)
Uchwała Nr 67
(1233)
Uchwała Nr XX/270/2008
(1232)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1232)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(1232)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1232)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(1232)
Uchwała nr XII/115/03
(1231)
Petycja z 11 października 2016 r. do Burmistrza MiG Września
(1231)
Uchwała Nr 13
(1231)
Uchwała Nr 1
(1230)
Protokół
(1230)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1230)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1230)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(1230)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1229)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2014 roku
(1229)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
(1229)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 7 października 2015 roku
(1229)
Protokół 10
(1228)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1228)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1228)
ZARZĄDZENIE NR 200 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 r.
(1228)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1227)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(1227)
Protokół z kontroli Campingu nr 190 we Wrześni
(1227)
Protokół 7
(1227)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 23 czerwca 2015 r.
(1226)
Uchwała nr II/7/2002
(1226)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(1226)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2016 roku
(1226)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1226)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1226)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(1225)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1225)
Uchwała Nr 5
(1225)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1225)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(1224)
Uchwała nr XLIV/443/06
(1224)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1224)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(1223)
Uchwała Nr XII/172/2012
(1223)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku
(1223)
Zarządzenie nr 36 / 2003
(1223)
Uchwała Nr V/66/2011
(1223)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(1223)
Uchwała nr V/45/07
(1222)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1222)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(1221)
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obłaczkowie nr ewid. dz. 89 - wyjaśnienia siwz
(1221)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1221)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(1221)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1221)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1220)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 28 grudnia 2015 r.
(1220)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1219)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1219)
Zarządzenie nr 68/2012
(1219)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(1218)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie
(1218)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(1218)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1218)
ZARZĄDZENIE NR 367/2014
(1217)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(1217)
Protokół nr 10
(1217)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1217)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(1216)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1216)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1216)
Uchwała nr XV/146/03
(1216)
Uchwała Nr X/128/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 roku
(1216)
Wybór agenta emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września - informacja o złożonych ofertach
(1216)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(1216)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 marca 2016 roku
(1215)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1215)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(1215)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2013 roku
(1215)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(1215)
Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej z 4 stycznia 2016 roku
(1215)
2011 rok
(1215)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1215)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1214)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(1214)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(1214)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1213)
Uchwała nr XXIV/225/04
(1213)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1213)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1213)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1212)
Uchwała nr XLIV/437/06
(1212)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1212)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1212)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1212)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(1212)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1211)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1211)
Uchwała nr XI/100/03
(1211)
Uchwała nr XIV/141/03
(1211)
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z 22 sierpnia 2018 r.
(1211)
Uchwała nr XL/390/06
(1211)
Uchwała nr XXXV/357/05
(1211)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1210)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(1210)
Uchwała Nr XXXIII/402/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1210)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1209)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(1209)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1209)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1209)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1209)
DECYZJA nr 653/2013
(1209)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1208)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(1208)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(1208)
Uchwała Nr 11
(1208)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(1208)
UCHWAŁA NR 314
(1208)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 kwietnia 2016 roku
(1207)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1207)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1207)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1207)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(1207)
Protokół nr VI/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 maja 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1207)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(1206)
Uchwała Nr 15
(1206)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1206)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(1206)
Petycja z 22 października 2016 r.
(1206)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(1205)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(1205)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1204)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1204)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(1204)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1203)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(1203)
Uchwała Nr 317
(1202)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(1202)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO.
(1202)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1202)
Uchwała Nr X/129/2011
(1202)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1202)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1201)
2011 rok
(1201)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(1201)
Uchwała nr XXXII/308/05
(1201)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1201)
Uchwała nr XLVIII/321/2001
(1200)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1200)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1200)
Uchwała nr XXII/204/04
(1200)
INFORMACJA O ZBĘDNYCH I/LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCHAJĄTKU RUCHOMEGO, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚĆ W ZŁOTYCH KWOTY 300 EURO
(1200)
Uchwała nr VI/69/07
(1199)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(1199)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1199)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1199)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(1198)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(1198)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(1198)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(1198)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(1198)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1197)
Uchwała nr IV/36/02
(1197)
Wybory ławników sądowych
(1197)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(1196)
Rok 2015
(1196)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1196)
Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni - ETAP 1 - w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Słowackiego we Wrześni
(1196)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1196)
Umowy 2017
(1196)
Uchwała nr III/16/2002
(1195)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1195)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 kwietnia 2016 roku
(1195)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1194)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(1194)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(1194)
Nabór na stanowisko Młodszy Referent w Referacie Komunalnym.
(1194)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(1194)
Protokół 17
(1193)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1193)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(1192)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1192)
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
(1191)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1191)
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WRZEŚNIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016
(1190)
Uchwała Nr XLIII/429/06
(1190)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(1190)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1190)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(1190)
Uchwała Nr XVII/224/2012
(1189)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(1189)
Budowa monitoringu wizyjnego Gminy Września: punkt kamerowy PK12 – rondo Wrocławska – Objazdowa we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1189)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1189)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1188)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 15 września 2015 r.
(1188)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(1188)
UCHWAŁA NR 4
(1187)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1187)
Zarządzenie nr 112/2012
(1187)
Uchwała nr III/14/2002
(1187)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(1186)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(1186)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie
(1186)
Ochrona zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
(1186)
Budowa toru rowerowego z przeszkodami „PUMPTRACK” w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni (II postępowanie)
(1186)
Uchwała Nr XVI/214/2012
(1186)
ogłaszenie przetargu ustnnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1185)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1185)
2010
(1185)
Uchwała Nr 6
(1185)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców we Wrześni na działkach n
(1184)
Uchwała nr XII/114/03
(1184)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1184)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2015 roku
(1184)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1184)
Informacja o wyborze oferty na zbycie należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1183)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1183)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(1183)
Protokół nr 9
(1183)
Uchwała nr VIII/65/03
(1183)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 19 września 2014 r.
(1183)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1182)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędem Stanu Cywilnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1182)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1181)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
(1181)
Zarządzenie nr 299 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1181)
OGŁOSZENIE
(1181)
Uchwała nr III/15/2002
(1180)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
(1180)
UCHWAŁA NR IV/46/2011
(1180)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1180)
Uszycie promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku - odpowiedź na pytanie (2)
(1180)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(1180)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
(1179)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1178)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2017/2018”
(1178)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1178)
Wyjaśnienia siwz dotyczące przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września
(1178)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1178)
Protokół 2
(1178)
Budowa oświetlenia ulicznego w Bierzglinku i Nowym Folwarku
(1178)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Września "Akcja zima 2013/2014"
(1178)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1177)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inw
(1177)
ZARZĄDZENIE Nr 251/2006
(1177)
ZARZĄDZENIE Nr 262/2006
(1177)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1177)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno-Finansowej za dnia 09 lutego 2016 r.
(1177)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1176)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1176)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(1176)
Budowa parku linowego przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania 2
(1175)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1175)
Uchwała nr III/36/06
(1175)
Protokół nr XIX /2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni która odbyła się 8 listopada 2016 r. na sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1175)
Uchwała Nr 14
(1174)
Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1174)
Uchwała Nr XVII/226/2012
(1174)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1174)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1174)
Sprzwozdania budżetowe za II kwartał 2013r
(1173)
Zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla Gminy Września i jednostek podległych - odpowiedzi na pytania (2), zmiana terminu składania ofert
(1173)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1173)
Uchwała nr XLI/415/06
(1172)
GŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1172)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1172)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(1171)
III przetarg ustny ograniczony na dzierżawę ogródków sezonowych
(1171)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(1171)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(1171)
Protokół nr XI /2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni która odbyła się 10 listopada 2015 r. na sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1171)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla Gminy Września i jednostek podległych
(1171)
ZARZĄDZENIE NR 307/2014
(1170)
Uchwała nr 312
(1170)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ścieżki pieszo-rowerowej w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni od wjazdu ul. Daszyńskiego do II mostku (III postępowanie)
(1170)
Uchwała nr XII/112/03
(1169)
Uchwała nr XI/99/03
(1169)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 1 marca 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1169)
UCHWAŁA Nr XII/173/2008
(1168)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września
(1168)
Protokół z posiedzenia Komisji Kounalno - Finansowej z dnia 16 grudnia 2015 r.
(1168)
Uchwała nr VII/104/07
(1168)
Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek
(1167)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(1167)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1167)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1167)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu
(1167)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowac
(1166)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013r
(1166)
2010 rok
(1166)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraqficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1166)
ZARZĄDZENIE Nr 306/2009
(1166)
UCHWAŁA NR 315
(1166)
Zarządzenie nr 0050.1.263.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1165)
Uchwała Nr V/64/11
(1165)
Uchwała nr So-951/9/P/5/Ko/2012
(1165)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1165)
ZARZĄDZENIE NR 152/2015
(1164)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do drogi gminnej w m. Psary Polskie
(1164)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1164)
Uchwała nr SO-0952/34/5/Ko/2012
(1164)
Zarządzenie nr 0050.1.165.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1163)
Odpowiedź_na_pytania - Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1163)
Zarządzenie nr 103/2012
(1163)
Wycinka i nasadzenia drzew na terenie miasta Wrześni
(1162)