BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14120763
ostatnia aktualizacja BIP'u:
14-07-2020
Informacja o samorządzie
(305706)
Zamówienia publiczne
(123597)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(116199)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(94187)
Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(64565)
Przetargi 2015
(60230)
Aktualne oferty pracy
(56750)
Oferty pracy
(55204)
Urząd Miasta i Gminy
(48422)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(47797)
Przetargi 2014 - archiwum
(43110)
Przetargi 2017
(42450)
Władze
(41057)
Przetargi 2016
(40677)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(40521)
Przetargi 2019
(36238)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2020 r.
(34062)
Kontakt
(31778)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(31644)
Opłata śmieciowa
(31262)
Przetargi 2018
(31000)
Podatki lokalne
(30514)
Akty prawne i protokoły
(29647)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(28350)
Przetargi - archiwum 2012
(26587)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(25970)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(24335)
Przetargi - archiwum 2013
(23080)
Informacja o wynikach przetargów
(21980)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(21386)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(21306)
Oświadczenia majątkowe radnych
(20121)
Uchwały Rady Miejskiej
(19452)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(19322)
Jednostki organizacyjne gminy
(19084)
Aktualne wyniki naborów
(18701)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(18017)
Rada Miejska we Wrześni
(17941)
Archiwum zakładowe
(17629)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(17132)
Konsultacje społeczne
(16291)
Jednostki pomocnicze gminy
(15450)
Zarządzenia Burmistrza
(15136)
Sprawy finansowe
(15063)
Zastępcy Burmistrza
(14796)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(14529)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(14129)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(14123)
Ogłoszenia
(13742)
Przetargi 2020
(13632)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(12840)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(12701)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(12208)
Publicznie dostępne wykazy danych
(11723)
Ogłoszenia
(11456)
Archiwum ofert pracy
(10316)
Spółki z udziałem gminy
(9865)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(9434)
Segregacja odpadów komunalnych
(9376)
Deklaracja
(9224)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(8995)
Protokoły z sesji
(8922)
Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokość stawki tej opłaty oraz terminy wpłaty opłaty
(8653)
Sprawozdania finansowe
(8189)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(8114)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(8071)
Archiwum wyników naborów
(7716)
Zmiany Budżetowe
(7612)
Placówki oświatowe
(7499)
Archiwum 2001-2002
(7197)
Przetargi - archiwum
(7161)
Podatki lokalne w 2019 r.
(7122)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(7109)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(7099)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(6997)
Schronisko dla zwierząt
(6978)
Uchwała budżetowa
(6947)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(6886)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(6786)
Protokoły z Komisji Edukacji
(6670)
Muzeum Regionalne
(6563)
Nazwy i adresy
(6509)
Składy Komisji
(6430)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(6283)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(6273)
Zgromadzenia publiczne
(6263)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury - planowanie przestrzenne
(6238)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(6213)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(6187)
Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi
(6154)
Statut Gminy Września
(6134)
Statut Gminy
(6102)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(6058)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(5992)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(5912)
Biblioteka Publiczna
(5910)
Plany zamówień publicznych
(5900)
Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni - zmiana terminu składania ofert (19)
(5873)
Uchwały Zarządu
(5818)
Protokoły z Komisji Rewizyjnej
(5817)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(5765)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(5761)
Wybory samorządowe 2018
(5688)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(5686)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(5521)
Strategia Miasta i Gminy Września
(5485)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych - 2017 r.
(5480)
Majątek komunalny
(5203)
Plan Rozwoju Lokalnego
(5200)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(5143)
Rocznik 2014
(5122)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(5098)
Opłaty lokalne
(5057)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(4954)
Petycje
(4914)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(4908)
Rocznik 2015
(4900)
Rocznik 2014
(4868)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(4849)
Podstawa prawna systemu
(4848)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(4801)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4771)
Rocznik 2012
(4742)
Rocznik 2013
(4682)
Rocznik 2012
(4660)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(4633)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września – etap 2 - odpowiedzi na pytania (5)
(4583)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(4574)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(4512)
Rocznik 2013
(4479)
Deklaracja elektroniczna
(4405)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(4386)
Rocznik 2010
(4377)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(4369)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(4341)
Rocznik 2011
(4338)
Worki do segregacji odpadów
(4294)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(4275)
Rocznik 2015
(4269)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(4257)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(4232)
Protokoły z komisji budżetowej
(4225)
Protokoły z komisji oświaty
(4169)
Tabela stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych i kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
(4168)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(4135)
PROTOKÓŁ NR 63
(4133)
Protokoły z komisji gospodarczej
(4121)
Protokoły z komisji zdrowia
(4098)
PROTOKÓŁ NR 69
(4074)
Nieograniczone
(4072)
Oświadczenie majątkowe
(4059)
Rocznik 2008
(4057)
Rocznik 2011
(4051)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(4048)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(4046)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(4002)
Petycje
(3990)
PROTOKÓŁ NR 67
(3980)
PROTOKÓŁ NR 58
(3952)
Protokół 59
(3933)
Rocznik 2009
(3913)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(3911)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(3902)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
Rocznik 2005
(3880)
PROTOKÓŁ NR 66
(3872)
PROTOKÓŁ NR 60
(3844)
PROTOKÓŁ NR 70
(3838)
PROTOKÓŁ NR 61
(3789)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(3767)
PROTOKÓŁ NR 64
(3758)
PROTOKÓŁ NR 65
(3740)
Protokół nr 62
(3719)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(3705)
Konkursy
(3703)
Lobbing
(3698)
Rocznik 2017
(3696)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(3692)
Sprzedaż lokali komunalnych
(3689)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(3672)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(3652)
PROTOKÓŁ NR 68
(3624)
Archiwum 2011
(3622)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(3614)
2014 rok
(3589)
PROTOKÓŁ NR 71
(3576)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(3566)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3553)
Rocznik 2005
(3544)
Opłata targowa
(3531)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(3528)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(3521)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(3499)
2012 rok
(3499)
Obwody głosowania
(3484)
Rocznik 2006
(3467)
Rocznik 2007
(3461)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(3440)
Rocznik 2010
(3422)
Rocznik 2007
(3409)
Rocznik 2003
(3407)
Oświata Niepubliczna
(3406)
Rocznik 2009
(3401)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3396)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(3386)
Przedszkola
(3376)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(3373)
Rocznik 2016
(3370)
Rocznik 2002
(3368)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(3366)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(3359)
Poziomy recyklingu
(3351)
Rejestr umów przetargowych
(3350)
Rocznik 2003
(3349)
Rocznik 2008
(3341)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(3335)
Podatek rolny w 2015 roku
(3334)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(3333)
Rocznik 2006
(3323)
Informacja o wyborze oferty
(3305)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(3302)
Rocznik 2004
(3301)
Rocznik 2004
(3300)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(3269)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3269)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(3265)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(3265)
Rocznik 2016
(3255)
Archiwum
(3254)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(3249)
Majątek komunalny
(3217)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3187)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(3175)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(3165)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(3160)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(3159)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego DK 15 z DK 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 1 - informacja o złożonych ofertach
(3152)
Rocznik 2018
(3141)
Uchwały w sprawach podatkowych obowiązujące w 2019 roku.
(3131)
Programy i Plany Miasta i Gminy Września
(3129)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(3117)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(3115)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(3102)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(3101)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(3091)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(3091)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(3072)
Plan Rozwoju Lokalnego
(3043)
Oświadczenie majątkowe
(3026)
2013 rok
(3008)
2013 rok
(3007)
za 2010 rok
(3005)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(3004)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(2981)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(2976)
Protokół 1
(2946)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(2942)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(2940)
Oświadczenie majątkowe
(2940)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2935)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(2927)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(2912)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
(2904)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(2899)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(2897)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2896)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(2891)
KONSULTACJE SPOŁECZNE DO PROJEKTU AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2017-2023
(2888)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2875)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(2872)
Rocznik 2017
(2869)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(2863)
Rada Nadzorcza
(2860)
Bioodpady
(2857)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(2834)
Rocznik 2001
(2828)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(2827)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(2826)
Oświadczenie majątkowe
(2823)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(2817)
Inne ogłoszenia
(2809)
CRP Sp. z o. o.
(2803)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(2797)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(2797)
Podatki lokalne w roku 2016
(2793)
2011 rok
(2792)
Protokół Nr 60
(2791)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(2789)
Oświadczenie majątkowe
(2784)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(2778)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2778)
2011 rok
(2776)
Protokół 3
(2772)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(2771)
Obowiązek Informacyjny
(2753)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2753)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(2752)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(2749)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(2742)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(2736)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(2735)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2732)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(2726)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(2722)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(2717)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2717)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(2715)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(2713)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(2712)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(2710)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(2695)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(2694)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2693)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(2693)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2687)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(2686)
Oświadczenie majątkowe
(2686)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(2682)
Oświadczenie majątkowe
(2673)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(2673)
Protokół 2
(2670)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(2662)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(2662)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2662)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2661)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(2658)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(2651)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2640)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(2639)
Oświadczenie majątkowe
(2638)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(2638)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2629)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2626)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(2625)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru rowerowego „PUMPTRACK” we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - odpowiedzi na pytania (2)
(2620)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(2613)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(2613)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2613)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(2610)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(2605)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(2604)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(2600)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni - wyjaśnienia siwz (5), zmiana terminu składania ofert
(2592)
Jakość wody do spożycia
(2583)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(2581)
Rocznik 2018
(2578)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2576)
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
(2575)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO RENAULT TRAFIC 2,0 dCi
(2572)
Protokół nr XIV/2003
(2570)
Protokół nr 19
(2569)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(2561)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2561)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(2558)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(2554)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(2552)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2547)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(2530)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(2524)
Opieka serwisowa nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2524)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(2520)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(2516)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2502)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2500)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(2500)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(2495)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(2491)
Protokół 4
(2490)
Zarząd
(2485)
Zakończenie konsultacji społecznych
(2484)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2483)
2014 rok
(2476)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(2475)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(2469)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(2468)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(2465)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(2464)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(2463)
Zakup energii elektrycznej na lata 2018-2019 - informacja o sprostowaniu ogłoszenia
(2462)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO OSP MARZENIN
(2462)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(2454)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2454)
2012 rok
(2454)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(2451)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(2447)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2447)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2441)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(2441)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(2438)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(2437)
Uchwała Nr X/132/2011
(2431)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(2430)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(2427)
PROTOKÓŁ NR 32
(2407)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(2400)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(2399)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(2397)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2390)
PROTOKÓŁ NR 56
(2388)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(2384)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(2378)
Protokół
(2377)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(2370)
Rocznik 2002
(2369)
Uchwała Nr XII/160/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
(2361)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2016 roku
(2349)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(2347)
Zabytki
(2344)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2344)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(2344)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(2343)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2341)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(2340)
Dotacje
(2340)
Unieważnienia przetargów
(2339)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(2335)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(2322)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(2321)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(2319)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(2319)
Adres
(2318)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(2313)
PROTOKÓŁ Nr 33
(2310)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2310)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(2308)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(2307)
Uchwała Nr II/31/2014
(2304)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2298)
PROTOKÓŁ Nr 1
(2295)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2293)
PROTOKÓŁ NR 47
(2291)
PROTOKÓŁ NR 66
(2287)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(2285)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(2283)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2279)
Protokół 69
(2277)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(2275)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(2272)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(2272)
PROTOKÓŁ NR 42
(2271)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2271)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(2270)
Protokół
(2270)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(2269)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2264)
Umowa spółki
(2263)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(2262)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(2262)
Protokół 47
(2262)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(2257)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2257)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 9 grudnia 2014 r.
(2255)
Protokoły z komisji Doraźnej
(2255)
ORDO Poznań
(2254)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2253)
Protokół Nr 46
(2248)
2010 rok
(2245)
Protokół Nr LX / 2002
(2244)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(2240)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(2240)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(2239)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(2239)
PROTOKÓŁ NR 30
(2238)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(2238)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2236)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(2235)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(2233)
Protokół
(2229)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(2227)
PROTOKÓŁ NR 84
(2227)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2222)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(2220)
PROTOKÓŁ NR 87
(2217)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(2214)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(2211)
PROTOKÓŁ NR 53
(2210)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(2209)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(2209)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(2209)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(2203)
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
(2202)
PROTOKÓŁ NR 11
(2194)
PROTOKÓŁ NR 4
(2193)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(2189)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(2189)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(2188)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(2180)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(2177)
PROTOKÓŁ NR 14
(2177)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(2175)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(2173)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(2172)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(2171)
PROTOKÓŁ NR 18
(2169)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(2168)
PROTOKÓŁ NR 85
(2167)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(2165)
Nazwa i adres
(2165)
Uchwała nr XLIV/431/06
(2161)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(2157)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(2156)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu służbowego Renault Trafic 2,0 dci
(2155)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(2152)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(2152)
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2023
(2149)
Ochrona danych osobowych
(2149)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(2148)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(2144)
Archiwum 2012
(2141)
Protokół nr 32
(2141)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2140)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(2139)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(2139)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2135)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2134)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(2130)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(2130)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(2129)
2015 rok
(2128)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(2122)
PROTOKÓŁ NR LXII
(2121)
Uchwała Nr 322
(2120)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(2119)
PROTOKÓŁ NR LIX
(2117)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(2117)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2117)
Protokół NR 57
(2116)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(2115)
Dane podstawowe
(2114)
Protokół nr 45
(2113)
Protokół Nr 62
(2112)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(2112)
Protokół 62
(2110)
Protokół nr 10
(2109)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(2108)
Wybory Prezydenta RP 2020
(2108)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(2105)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(2105)
DECYZJA Nr 600/2010
(2104)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2104)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(2103)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(2102)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(2098)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(2096)
Protokół Nr 50
(2094)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(2093)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2091)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(2091)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(2091)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(2090)
PROTOKÓŁ Nr 83
(2087)
Uchwała Nr III/17/2010
(2086)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(2084)
Protokół 43
(2082)
Protokół
(2082)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(2081)
Protokół Nr I / 2002
(2080)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(2080)
Protokół LXVI
(2079)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(2078)
Protokół nr 56
(2076)
Protokół nr 51
(2074)
Protokół
(2074)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(2071)
PROTOKÓŁ NR LXI
(2070)
Protokół 6
(2069)
Protokół 48
(2066)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(2066)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(2062)
PROTOKÓŁ NR 13
(2062)
Protokół 12
(2061)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2060)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(2057)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(2057)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(2057)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(2054)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(2052)
PROTOKÓŁ NR 23
(2050)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(2049)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(2047)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(2046)
Protokół 5
(2044)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(2044)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2043)
DECYZJA nr 360/2013
(2041)
Protokół Nr VIII / 2003
(2041)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(2041)
Protokół Nr 50
(2040)
Protokół nr 16
(2039)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(2037)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(2036)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(2032)
Status prawny
(2032)
PROTOKÓŁ NR 43
(2031)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(2028)
Protokół
(2025)
PROTOKÓŁ NR 89
(2023)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(2022)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(2022)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2021)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2021)
Protokół
(2018)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(2018)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(2017)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(2017)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(2017)
PROTOKÓŁ NR 16
(2016)
Protokół
(2015)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(2015)
Protokół Nr LIII / 2002
(2015)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(2015)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (II postępowanie) - wyjaśnienia siwz (2)
(2014)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(2011)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(2011)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(2011)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(2011)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(2010)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(2010)
2012 rok
(2009)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(2009)
Uchwała Nr XX/267/2013
(2007)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(2007)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(2006)
Protokół Nr 56
(2006)
Protokół 49
(2005)
2009 rok
(2002)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2001)
Protokół Nr 51
(2001)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(2001)
Protokół Nr LVIII
(2000)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1998)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1998)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1997)
Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1997)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1993)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1991)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(1991)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1989)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1989)
Protokół 38
(1989)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1989)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(1987)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1987)
Protokół nr 30
(1986)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1986)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1985)
Protokół 66
(1984)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1984)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1981)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1981)
PROTOKÓŁ NR 54
(1981)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1979)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1978)
Protokół nr 17
(1976)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1975)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września
(1975)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(1974)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(1973)
PROTOKÓŁ NR 38
(1973)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1970)
Protokół 75
(1969)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1968)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(1967)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1966)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1965)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1965)
Protokół
(1964)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1963)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1963)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(1962)
Protokół nr 22
(1961)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1961)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(1961)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1960)
Organizacja
(1959)
GRUZPOL Kamil Cieśla
(1959)
Protokół nr 67
(1956)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1955)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1955)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1953)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1952)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1951)
Protokół 5
(1947)
Protokół 74
(1947)
Protokół 16
(1947)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(1946)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1946)
Protokół 61
(1945)
Protokół
(1945)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1944)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1942)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1942)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1941)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(1940)
Nazwa i adres
(1939)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1938)
Uchwała Nr 12
(1937)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1937)
PROTOKÓŁ NR 7
(1936)
Informacja o wystąpieniach w 2016 roku
(1935)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(1933)
Protokół nr 21
(1932)
PROTOKÓŁ NR 61
(1932)
PROTOKÓŁ NR 36
(1931)
Protokół
(1930)
Modyfikacja rozpoznania cenowego - Druk ulotek i plakatów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1929)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(1929)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1929)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1929)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1928)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(1927)
2016 rok
(1927)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1927)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1926)
Protokół nr 11
(1925)
2010 rok
(1925)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1923)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1923)
Protokół 41
(1922)
Protokół
(1920)
Zespoły Szkół
(1920)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(1920)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1919)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1918)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1918)
Protokół
(1918)
Protokół 45
(1918)
Protokół LXXI
(1917)
Struktura własnościowa
(1915)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1914)
Protokół
(1914)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(1914)
Protokół
(1913)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1913)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1913)
PROTOKÓŁ NR 57
(1912)
Wybory do Parlamentu Europejskiego
(1912)
Protokół
(1911)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1911)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1911)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(1911)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1909)
Protokół nr 7
(1909)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(1909)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1906)
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz ponownej ocenie ofert w przetargu na budowę oświetlenia ulicznego w Psarach Polskich; część 1 - odnoga od ulicy Skrajnej
(1906)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(1906)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1906)
Protokół Nr III / 2002
(1905)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1905)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(1905)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1905)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(1905)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1905)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1905)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1904)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1902)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1901)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1900)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(1900)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1900)
Protokół 68
(1899)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1898)
Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu ratowniczo-gaśniczego Jelcz/Star 005M (244)
(1897)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1896)
Protokół nr 53
(1896)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(1896)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1894)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1893)
Protokół nr 61
(1891)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1888)
Protokół nr 53
(1888)
PROTOKÓŁ NR 28
(1887)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1886)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1886)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1882)
Produkcja i emisja audycji radiowych prezentujących i promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1880)
Protokół nr 34
(1879)
Protokół Nr II / 2002
(1879)
PROTOKÓŁ NR 41
(1876)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1876)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1876)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1874)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1871)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1870)
za 2009 rok
(1869)
PROTOKÓŁ NR 52
(1868)
Przedmiot działalności i kompetencje
(1868)
Protokół nr 6
(1867)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(1867)
PROTOKÓŁ NR 21
(1866)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1866)
Protokół 46
(1865)
Protokół nr 7
(1863)
Uchwała nr VI/86/2011
(1861)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1861)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(1861)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(1860)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1860)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1859)
Protokół
(1858)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(1857)
Protokół nr XXXIII/2005
(1856)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1856)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1856)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1855)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1855)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1855)
Protokół Nr LVI / 2002
(1854)
Protokół 50
(1854)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1854)
Uchwała Nr XXIII/314/2017
(1853)
Protokół nr 18
(1853)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(1853)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1851)
Ograniczone
(1850)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1850)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1849)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1848)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1848)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2018 – 2019
(1847)
EKO-TOM S.J. Turguła
(1846)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(1845)
Protokół nr VI/2011
(1845)
PROTOKÓŁ NR 2
(1844)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1844)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(1844)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1843)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1843)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(1841)
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września - wyjaśnienia SIWZ, zmiana terminu składania ofert
(1840)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1839)
PROTOKÓŁ NR 64
(1839)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1838)
Informacja o wyborze oferty na sprzedaż samochodu ratowniczo-gaśniczego Jelcz/Star 005M (244) Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie
(1838)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1838)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1837)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1836)
Protokół LXXXII
(1836)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1836)
Ramowe zasady udzielania zamówień publicznych do progu 30.000 euro w ramach POIiŚ 2014-2020
(1835)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(1835)
Protokół Nr XLIX / 2001
(1835)
Protokół 44
(1834)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1834)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1833)
Protokół Nr 46
(1832)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1831)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1831)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(1830)
Protokół nr 15
(1830)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1830)
Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”- wyjaśnienia SIWZ (5)
(1829)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1829)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(1828)
PROTOKÓŁ NR 51
(1828)
Protokół Nr LV / 2002
(1828)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(1827)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1826)
PROTOKÓŁ NR 65
(1825)
Protokół nr 14
(1825)
Uchwała nr XVI/215/2012
(1824)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(1823)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1823)
Protokół nr 27
(1823)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1822)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1821)
Protokół Nr XLVII / 2001
(1821)
PROTOKÓŁ NR 19
(1821)
Protokół nr 39
(1820)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1819)
Protokół nr 7
(1819)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(1819)
Protokół nr 13
(1819)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(1818)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1818)
Protokół Nr V / 2003
(1814)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1814)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1813)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1812)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1812)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1812)
Protokół
(1811)
Protokół Nr LVII / 2002
(1811)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1811)
Protokół Nr LI / 2002
(1809)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1809)
Protokół nr 50
(1809)
za 2005 rok
(1808)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1808)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(1807)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1807)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1806)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1804)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1804)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1803)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1803)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(1803)
Protokół nr 57
(1802)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1802)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(1802)
Protokół
(1802)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1800)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1799)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1795)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie- wyjaśnienia SIWZ
(1794)
Protokół Nr 47
(1793)
Protokół 65
(1793)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1792)
ZARZĄDZENIE NR 48/2019
(1791)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1791)
Uchwała nr IV/37/06
(1791)
PROTOKÓŁ NR 24
(1790)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1790)
Protokół Nr LVIII / 2002
(1789)
Protokół LXXV
(1789)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1789)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(1788)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(1788)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1788)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1787)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1787)
Protokół nr 26
(1786)
Protokół nr 55
(1786)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1785)
Protokół nr 13
(1785)
Protokół
(1785)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1785)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(1785)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1785)
Protokół nr 8
(1784)
Ogłoszenie
(1784)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1783)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1781)
PROTOKÓŁ NR LVI
(1781)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1779)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(1778)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1778)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1777)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1777)
2009 rok
(1777)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1776)
Protokół Nr VI / 2003
(1776)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1776)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1775)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1774)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1773)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(1773)
Protokół 39
(1773)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1772)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1771)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1770)
Protokół 64
(1768)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1767)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1767)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1767)
Kwalifikacja wojskowa
(1767)
Protokół nr 59
(1765)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(1764)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(1763)
Podstawowa kwota dotacji dla ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie Miasta i Gminy Września
(1763)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1763)
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń publicznych
(1762)
PROTOKÓŁ NR 60
(1762)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1762)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1761)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1760)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(1760)
PROTOKÓŁ NR 35
(1760)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1760)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(1758)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1758)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1758)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(1756)
Zagospodarowanie otoczenia wraz z budową towarzyszącej infrastruktury w miejscowości Goniczki w ramach projektu „Aktywnie wypoczywaj – Goniczki odkrywaj”
(1755)
Protokół Nr VII / 2003
(1755)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1755)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1754)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1754)
Gimnazja
(1753)
Protokół nr VIII/2007
(1751)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(1751)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1750)
Petycja z 20 kwietnia 2016 r.
(1750)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(1749)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1748)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1748)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1747)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1747)
Protokół nr 14
(1747)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(1746)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1746)
za 2007 rok
(1746)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1746)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 12 listopada 2013 r.
(1745)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1744)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1744)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1743)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1743)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1741)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1739)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup telefonów komórkowych
(1739)
PROTOKÓŁ NR 55
(1738)
Protokół Nr L / 2002
(1738)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(1737)
Protokół nr 24
(1737)
PROTOKÓŁ NR 49
(1736)
Protokół nr 11
(1735)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1735)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1735)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1734)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(1733)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1733)
Protokół Nr LII / 2002
(1731)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(1731)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1731)
Protokół
(1729)
Protokół nr 28
(1729)
Protokół
(1729)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1729)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1729)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2017 roku
(1727)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1726)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1725)
Protokół nr 55
(1725)
Protokół 40
(1725)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(1724)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1722)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1721)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1721)
Protokół 18
(1720)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1720)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2017 r.
(1719)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1719)
Protokół 72
(1719)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 3 - wyjaśnienia siwz (6)
(1718)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1718)
Protokół
(1718)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku
(1718)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1718)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1718)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1717)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1717)
Protokół 6
(1716)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1716)
Umowy o zamówienia publiczne
(1714)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1713)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1713)
Protokół nr 23
(1713)
Protokół nr XXIX/2005
(1712)
PROTOKÓŁ NR 62
(1712)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1712)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1711)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1710)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: część 2 – fitness park w Sokołowie na dz. geod. Nr 213/2
(1710)
Protokół 9
(1710)
Uchwała Nr II/29/2014
(1710)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(1709)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
(1709)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1709)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1708)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1708)
Plan zamówień publicznych na 2018 rok
(1707)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(1707)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1707)
Uchwała Nr XII/159/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
(1707)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1705)
PROTOKÓŁ NR 46
(1705)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1704)
UCHWAŁA NR 69
(1703)
Protokół
(1703)
Informacja o działaniach w latach 2006-2015
(1702)
Protokół nr 51
(1702)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1702)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1701)
Protokół
(1700)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1700)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(1700)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1699)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(1699)
Uchwała Nr XI/145/2012
(1698)
za 2006 rok
(1698)
Protokół
(1698)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni
(1698)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1697)
Protokół nr XXIV/2004
(1696)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1696)
Protokół nr 48
(1694)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1693)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1692)
PROTOKÓŁ NR 58
(1692)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1692)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(1690)
Protokół nr XX/2004
(1690)
Protokół LX
(1690)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1690)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(1689)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1688)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1688)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1687)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(1687)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1686)
Protokół Nr IX / 2003
(1685)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1683)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1683)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1682)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(1682)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1681)
Protokół 22
(1681)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(1680)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1680)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1678)
Protokół nr XVIII/2004
(1678)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(1678)
Protokół 42
(1677)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(1677)
Kultura fizyczna i sport Miasta i Gminy Września
(1676)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(1676)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1675)
Protokół
(1675)
Protokół 1
(1673)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1673)
Protokół nr 9
(1672)
Starosta Wrzesiński informuje
(1672)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1671)
Protokół
(1671)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(1668)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1668)
Ogłoszenie
(1667)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1667)
Protokół nr XXVI/2004
(1667)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1666)
Zarządzenie Nr 59
(1666)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1666)
Protokół nr 18
(1665)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1665)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1665)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(1665)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(1665)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1665)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1665)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(1663)
Uchwała Nr VII/98/2011
(1663)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(1663)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1662)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(1662)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(1662)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(1662)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1660)
Protokół nr XI/2003
(1660)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 15 września 2015 r.
(1660)
PROTOKÓŁ NR 5
(1660)
Protokół Nr 49
(1659)
Protokół Nr LIV / 2002
(1659)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1658)
Protokół nr VI/2007
(1658)
PROTOKÓŁ NR 44
(1658)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1657)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1657)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1657)
Protokół nr 52
(1656)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1656)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1656)
Protokół nr 44
(1655)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(1655)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1655)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1655)
Protokół nr XII/2003
(1655)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(1655)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1654)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1654)
PROTOKÓŁ NR LXX
(1654)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(1654)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1654)
Protokół nr XLIII/2006
(1653)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1653)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1653)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1653)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(1652)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1652)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(1651)
Ogłoszenie
(1651)
za 2008 rok
(1651)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1651)
ZARZĄDZENIE NR 156/2015
(1650)
Protokół
(1650)
Petycja z 26 lipca 2016 r.
(1650)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1650)
2011 rok
(1650)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Biurze Rady Miejskiej
(1650)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1649)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1649)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1649)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1649)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1648)
Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Września
(1647)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 13 lutego 2015 r.
(1646)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1646)
Protokół nr XXX/2005
(1646)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1643)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1641)
Rocznik 2019
(1641)
UCHWAŁA NR 91
(1641)
Petycja z 9 maja 2016 r.
(1641)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1641)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(1640)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(1640)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO OSP WĘGIERKI
(1640)
Protokół nr I/2006
(1639)
Protokół
(1639)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1638)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1638)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(1637)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1636)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1636)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie zieleni miejskiej
(1635)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie kwalifikacji wojskowej
(1635)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1634)
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk banerów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1634)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1633)
Uchwała nr 95
(1633)
Protokół 60
(1632)
Protokół 4
(1632)
Protokół nr XXXV/2005
(1631)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1631)
Protokół nr 57
(1631)
Uchwała Nr 127
(1630)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1630)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(1629)
Protokół nr 24
(1628)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1627)
Zarządzenie w sprawie ustalenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Września
(1626)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1626)
Protokół 3
(1626)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1626)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1626)
Protokół 59
(1626)
PROTOKÓŁ NR LX
(1624)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(1623)
Petycja z 6 maja 2016 r.
(1622)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1622)
Protokół nr 54
(1622)
Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Września w 2017 roku
(1622)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1621)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1620)
Ogłoszenie
(1620)
Protokół LXXVI
(1617)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(1617)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1617)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(1616)
Protokół Nr X / 2003
(1616)
Uchwała Nr V/80/2011
(1616)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1616)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1616)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(1615)
Protokół 67
(1615)
Protokół z posiedzenie Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 września 2015 roku
(1615)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1615)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(1615)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(1614)
Protokół nr XLI/2006
(1613)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1613)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(1612)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1611)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1610)
Protokół 71
(1610)
Protokół nr 14
(1609)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1609)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1609)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(1609)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(1609)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1608)
Protokół nr XIX/2004
(1607)
Protokół nr 52
(1607)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(1607)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1607)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(1607)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1607)
Rekultywacja kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo gm. Września - odpowiedzi na pytania
(1606)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(1606)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(1605)
Protokół nr 49
(1605)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(1604)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(1604)
Uchwała nr 94
(1604)
Uchwała Nr 144
(1603)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(1603)
Ogłoszenie
(1602)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1602)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1601)
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk banerów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1601)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(1601)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1601)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(1600)
PROTOKÓŁ NR 26
(1600)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1599)
Uchwała nr XXXVI/359/05
(1599)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(1599)
PROTOKÓŁ NR 86
(1599)
Ogłoszenie
(1598)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1598)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1598)
PROTOKÓŁ NR 63
(1597)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(1597)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(1596)
Protokół
(1595)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(1594)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1593)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1593)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1593)
Protokół nr XLIV/2006
(1592)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1591)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1591)
PROTOKÓŁ NR 10
(1591)
Podatek od środków transportu w 2019 r.
(1591)
Protokół 70
(1591)
Protokół Nr LIX / 2002
(1590)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem” - modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert
(1590)
Komunikat
(1590)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(1590)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(1589)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1589)
Protokół LXXIV
(1589)
Podatki lokalne w 2020 r.
(1588)
Protokół nr XXI/2004
(1588)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1588)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(1588)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1588)
Uchwała nr XI/102/03
(1587)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1587)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1587)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(1586)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1585)
PROTOKÓŁ NR LXV
(1585)
Protokół nr XXV/2004
(1585)
PROTOKÓŁ nr 45
(1585)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 17 listopada 2015 roku
(1585)
Obwieszczenie
(1584)
Protokół z IX z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2015 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1584)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(1582)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1582)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1581)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1581)
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r.
(1581)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1581)
Protokół LXV
(1580)
ZARZĄDZENIE Nr 40/2019
(1580)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(1580)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(1580)
UCHWAŁA NR 80
(1579)
Protokół LXXII
(1579)
Ogłoszenie
(1579)
Rok 2013
(1579)
Protokół nr 41
(1578)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1578)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1578)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(1578)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1577)
Uchwała Nr 106
(1577)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1577)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1576)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(1575)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1575)
rok 2013
(1575)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (III postępowanie)
(1575)
Obwieszczenie
(1575)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1574)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1574)
Protokół LXVIII
(1574)
Uchwała Nr XV/190/2012
(1574)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1574)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(1573)
Zarządzenie nr 254/2012
(1573)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(1573)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1573)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1572)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(1572)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1572)
Protokół nr 12
(1571)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(1570)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1569)
wybory do Sejmu i Senatu 2019
(1569)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1569)
Klauzula informacyjna dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1568)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1568)
Protokół Nr 54
(1566)
UCHWAŁA nr XXIII/218/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 czerwca 2004r.
(1566)
Zarządzenie nr 98 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(1565)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1565)
Wycinka drzew i krzewów na terenie Gminy Września
(1564)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(1564)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1563)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(1562)
Protokół nr IX/2007
(1562)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1562)
Uchwała Nr 141
(1562)
Protokół nr III/2006
(1562)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1561)
Protokół nr XXXI/2005
(1561)
Budowa drogi publicznej łączącej istniejącą drogę w rejonie WSAG oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2 - wyjaśnienia siwz (2), zmiana terminu składania ofert
(1559)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1559)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.
(1557)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(1557)
Uchwała Nr X/131/2011
(1557)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1556)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(1556)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(1554)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1553)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(1553)
Protokół LXXVIII
(1552)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(1552)
Protokół nr XVI/2003
(1551)
Protokół nr XXXIV/2005
(1551)
Protokół nr XXXVIII/2005
(1550)
Petycja z 22 kwietnia 2016 r.
(1550)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1549)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1549)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(1549)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(1548)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1548)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(1548)
Uchwała Nr 52
(1547)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1547)
Uchwała nr 71
(1547)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1546)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1545)
Uchwała Nr 126
(1545)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(1545)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1545)
Protokół nr 20
(1545)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1545)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(1545)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1545)
Petycja z 11 października 2016 r. do Rady Miejskiej
(1544)
Ogłoszenie
(1544)
Protokół nr XXVIII/2004
(1544)
Protokół nr 73
(1544)
PROTOKÓŁ NR 69
(1544)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1544)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(1544)
Uchwała Nr 116
(1542)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1542)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(1542)
Ogłoszenie
(1541)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1541)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(1541)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1541)
Ogłoszenie
(1540)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1540)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(1540)
UCHWAŁA nr 60
(1539)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(1539)
Uchwała nr VIII/66/03
(1539)
Ogłoszenie
(1539)
Protokół nr XV/2003
(1538)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1538)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(1537)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1537)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1536)
Protokół nr XL/2006
(1536)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1535)
Protokół
(1535)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(1535)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1535)
Uchwała Nr 120
(1534)
Uchwała Nr 53
(1534)
Protokół nr X/2007
(1534)
Uchwała Nr 148
(1533)
Protokół nr 15
(1533)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(1533)
Uchwała Nr VII/100/2011
(1532)
Protokół nr XIII/2003
(1532)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1532)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1532)
Uchwała nr VIII/120/2015
(1531)
Uchwała Nr 61
(1531)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1531)
Uchwała Nr 44
(1531)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1530)
Uchwała Nr 48
(1530)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(1529)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1529)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1529)
Rok 2014
(1528)
Uchwała Nr 128
(1528)
Obwieszczenie
(1528)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1527)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(1527)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1527)
Ogłoszenie
(1527)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(1527)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(1526)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1526)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(1525)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1525)
Ogłoszenie
(1525)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1525)
Protokół nr 9
(1524)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(1524)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1523)
Protokół nr II/2006
(1523)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1522)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(1522)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(1522)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1521)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1520)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(1519)
Opracowanie dokumentacji projektowej odcinkowej przebudowy rowów melioracyjnych WR-6, WR-6a oraz WR-12 od granicy Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) do Wielkiego Rowu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Uzbrojenie strat
(1519)
Protokół nr XXIII/2004
(1519)
Kadra pedagogiczna
(1518)
PROTOKÓŁ Nr 9
(1518)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1518)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1518)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1517)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1517)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: cześć 1 – fitness park w Grzybowie na dz. geod. Nr 224/9
(1516)
Uchwała Nr 47
(1516)
Uchwała Nr 88
(1516)
Uchwała Nr IX/122/2011
(1516)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(1515)
Uchwała Nr 42
(1515)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1515)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(1514)
Protokół nr XXXVI/2005
(1513)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1512)
Protokół LXIX
(1512)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1512)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(1512)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1512)
Protokół 5
(1511)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1511)
NFORMACJA O WYNIKU NABORU NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1510)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(1510)
PROTOKÓŁ NR 40
(1510)
Uchwała Nr 45
(1509)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1509)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1509)
Programy i Plany
(1509)
Protokół 63
(1509)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1508)
Uchwała Nr 39
(1508)
Uchwała Nr VII/101/2011
(1508)
Uchwała Nr 146
(1508)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(1508)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(1508)
PROTOKÓŁ NR 8
(1508)
Obwieszczenie
(1507)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1507)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1507)
Protokół LXXIII
(1507)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1507)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(1506)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(1506)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1506)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1505)
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z 22 sierpnia 2018 r.
(1505)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1504)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1503)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1502)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1501)
Ogłoszenie
(1501)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1501)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(1501)
Uchwała Nr 27
(1501)
Obwieszczenie
(1501)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1500)
Uchwała Nr 49
(1500)
Uchwała Nr 43
(1500)
PROTOKÓŁ NR 64
(1500)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1500)
Protokół nr XXXIX/2006
(1499)
Nabór w biurze Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
(1499)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(1499)
Protokół nr XLII/2006
(1498)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(1498)
Obwieszczenie
(1498)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1498)
Zarządzenie nr 253/2012
(1497)
Uchwałą nr 85
(1497)
Uchwała Nr 102
(1497)
UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.
(1497)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1496)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1495)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(1495)
UCHWAŁA Nr XXXIV/405/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1495)
2011 rok
(1494)
Zarządzenie nr 251/2012
(1494)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1494)
Uchwała Nr 31
(1493)
Protokół 20
(1492)
Protokół LXXXI
(1492)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(1492)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(1491)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(1490)
Obwieszczenie
(1490)
Ogłoszenie
(1490)
Uchwała Nr 7
(1490)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1489)
Uchwała Nr 32
(1489)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1489)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1488)
Uchwała Nr 51
(1488)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(1488)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(1487)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(1487)
Protokół Nr IV / 2003
(1487)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1487)
Zarządzenie nr 174/2012
(1487)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1486)
Zarządzenie nr 256/2012
(1486)
Uchwała Nr 34
(1486)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1486)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1486)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(1485)
Uchwała Nr XX/266/2013
(1485)
UCHWAŁA NR 86
(1485)
Uchwała Nr 104
(1485)
Uchwała Nr 46
(1484)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1484)
Uchwała Nr 112
(1484)
PROTOKÓŁ NR 6
(1484)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1484)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1483)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(1483)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1483)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(1482)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego DK nr 15 z DK nr 92 na terenie Gminy Września - wyjaśnienia siwz
(1482)
Protokół nr 15
(1482)
Protokół nr 17
(1481)
rok 2012
(1481)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(1481)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1481)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1480)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1480)
Protokół nr XXVII/2004
(1479)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(1479)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1479)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1478)
Protokół nr VII/2007
(1478)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1477)
Uchwała Nr III/32/2010
(1477)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1477)
Uchwała Nr 58
(1476)
UCHWAŁA NR 76
(1476)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1476)
Protokół LXXIX
(1476)
Uchwała Nr XI/166/2012
(1475)
Uchwała nr 74
(1475)
Protokół LXX
(1475)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1475)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(1475)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(1475)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(1475)
Ogłoszenie
(1475)
Uchwała Nr 64
(1475)
Budowa odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do drogi gminnej w m. Psary Polskie - wyjaśnienia SIWZ
(1474)
PROTOKÓŁ NR 15
(1474)
Protokół LXI
(1474)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1473)
Protokół nr 45
(1473)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(1472)
Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej z 12 stycznia 2016 roku
(1472)
Uchwała Nr 55
(1472)
PROTOKÓŁ NR 90
(1472)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1472)
Uchwała Nr 50
(1472)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(1472)
Protokół nr V/2007
(1471)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1471)
Protokół LXVII
(1471)
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Psary Małe - wyjaśnienia siwz (2)
(1471)
Uchwała Nr XII/171/2012
(1470)
Uchwała Nr 103
(1470)
Zarządzenie Nr 160/2010
(1470)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(1469)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(1469)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1469)
Uchwała Nr 35
(1469)
2010 rok
(1469)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1468)
Uchwała Nr 8
(1468)
Uchwała Nr 143
(1468)
Uchwała Nr V/54/2015
(1467)
PROTOKÓŁ NR 88
(1467)
Protokół 1
(1467)
Zarządzenie nr 162/2012
(1467)
Uchwała Nr 125
(1466)
Protokół LXII
(1466)
PROTOKÓŁ NR 70
(1466)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1466)
UCHWAŁA NR 99
(1465)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(1465)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1464)
Petycja z 29 października 2016 r.
(1464)
UCHWAŁA NR XXI/290/2016
(1464)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(1464)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1463)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1463)
Uchwała Nr 3
(1462)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(1462)
Uchwała Nr 115
(1462)
Protokół nr IV/2006
(1462)
Uchwała Nr 65
(1461)
Uchwała Nr 24
(1461)
PROTOKÓŁ NR 37
(1461)
Uchwała nr III/13/2002
(1461)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1461)
Uchwała nr XXVI/349/2009
(1461)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1461)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1460)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1460)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(1460)
Budowa toru rowerowego z przeszkodami „PUMPTRACK” w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni (IV postępowanie) - wyjaśnienia siwz
(1460)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(1459)
Uchwała Nr 54
(1459)
Zarządzenie nr 240/2012
(1458)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(1458)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1458)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1457)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1457)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(1457)
Zarządzenie nr 150 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(1457)
PROTOKÓŁ NR 20
(1457)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 20 października 2015 roku
(1456)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(1456)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 kwietnia 2015 roku
(1456)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(1456)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(1456)
Uchwała Nr XI/143/2012
(1456)
Uchwała nr 98
(1455)
Rodzinne Ogrody Działkowe - dotacje
(1455)
Uchwała Nr 33
(1455)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1455)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1454)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(1454)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(1454)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(1454)
Uchwała Nr 59
(1453)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(1453)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1453)
Uchwała nr 92
(1453)
Uchwała Nr 18
(1453)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1453)
FCC Polska Sp. z o. o.
(1453)
Uchwała Nr 142
(1453)
Budowa i przebudowa chodników we Wrześni - odpowiedź na pytanie
(1453)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1452)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1452)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1451)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(1451)
Uchwała Nr 28
(1451)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(1450)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1450)
PROTOKÓŁ NR 3
(1450)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1450)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1450)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1450)
Uchwała Nr 29
(1450)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1449)
Uchwała Nr 26
(1449)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(1448)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(1448)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1448)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1448)
Uchwała Nr 89
(1447)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(1447)
Uchwała Nr 93
(1447)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2016 roku
(1447)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową: ulicy Spokojnej we Wrześni – etap 2 oraz budową odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego Września
(1447)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1446)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1446)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(1446)
UCHWAŁA NR 73
(1445)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1445)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(1445)
Protokół 15
(1445)
Protokół LXXXIV
(1444)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(1444)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(1444)
Uchwała Nr 78
(1444)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(1443)
Protokół 13
(1443)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(1443)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1443)
Uchwała Nr VI/91/2011
(1443)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1442)
Protokół nr XXXII/2005
(1442)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(1442)
Uchwała Nr 114
(1442)
2011 rok
(1442)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1441)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(1441)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1441)
Uchwała Nr 121
(1441)
2012 rok
(1441)
Protokół nr XXII/2004
(1441)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(1441)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1441)
Uchwała Nr 57
(1441)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1440)
Uchwała nr XXX/282/05
(1440)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1440)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1440)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(1440)
Uchwała Nr 41
(1440)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków mieszkalnych przy ul. Gnieźnieńskiej 2 i Warszawskiej 26 we Wrześni (II postępowanie)
(1440)
Ogłoszenie
(1440)
Uchwała Nr 147
(1439)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(1439)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1438)
Protokół Nr 58
(1437)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(1437)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(1437)
PROTOKÓŁ Nr 82
(1437)
Uchwała Nr 84
(1437)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1436)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1436)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(1436)
PROTOKÓŁ Nr 25
(1436)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(1436)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1435)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1435)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1434)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(1434)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1434)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(1433)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1433)
Usuwanie złomów i wywrotów w parkach Gminy Września - odpowiedź na pytanie
(1433)
PROTOKÓŁ NR 81
(1433)
Uchwała nr 79
(1433)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(1432)
PROTOKÓŁ NR 31
(1432)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1431)
Protokół 14
(1431)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1431)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1430)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2016/2017" - modyfikacja SIWZ (1)
(1430)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(1430)
Protokół nr XXXIII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 10 czerwca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1430)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1430)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1430)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1429)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1429)
Uchwała Nr 25
(1429)
Uchwała Nr XXIV/327/2009
(1429)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2018 r.
(1428)
Uchwała Nr 145
(1427)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1427)
Ogłoszenie
(1427)
Uchwała Nr 2
(1427)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1427)
Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni - odpowiedzi na pytania, modyfikacja przedmiaru robót
(1426)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(1426)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1426)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(1426)
Protokół 4
(1426)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(1425)
Uchwała Nr VI/77/2015
(1425)
Protokół 19
(1425)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(1425)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1425)
Obwieszczenie
(1425)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1424)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(1424)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1424)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1424)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1424)
Uchwała Nr 36
(1424)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1423)
PROTOKÓŁ NR 72
(1422)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(1422)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(1422)
rok 2014
(1422)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(1422)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(1422)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1422)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(1421)
Uchwała Nr 328
(1421)
Zarządzenie nr 214/2012
(1421)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1420)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1420)
Uchwała Nr 105
(1419)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1419)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 listopada 2015 r.
(1419)
Obwieszczenie
(1419)
Protokół 6
(1419)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1418)
Petycja z 11 października 2016 r. do Burmistrza MiG Września
(1417)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1417)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(1417)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1417)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(1416)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(1416)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(1416)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1415)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej w pełnym wymiarze czasu pracy
(1415)
PROTOKÓŁ NR 71
(1415)
Obwieszczenie
(1414)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1414)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(1414)
Uchwała Nr 56
(1414)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(1413)
Uchwała Nr XVI/232/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
(1413)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1413)
Protokół 2
(1413)
Protokół 21
(1413)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1413)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1412)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 23 czerwca 2015 r.
(1412)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(1412)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1412)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(1412)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(1412)
PROTOKÓŁ NR 29
(1411)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1410)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1410)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(1410)
Uchwała Nr 23
(1409)
Protokół 1
(1409)
Uchwała Nr XV/208/2008
(1409)
Zarządzenie nr 170/2012
(1409)
Uchwała Nr 21
(1409)
Uchwała Nr 318
(1408)
Uchwała Nr 100
(1408)
Uchwała Nr 111
(1408)
Uchwała Nr 123
(1408)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(1408)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1408)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(1408)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(1407)
Uchwała nr XIII/137/03
(1407)
PROTOKÓŁ NR 68
(1407)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1407)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1407)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1407)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r.
(1406)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1406)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(1406)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1406)
Protokół LXXX
(1406)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1405)
U C H W A Ł A Nr 81
(1405)
PROTOKÓŁ Nr 17
(1405)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(1405)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1404)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1404)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1404)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek
(1404)
Uchwała nr XI/101/03
(1403)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1403)
Petycja z 22 października 2016 r.
(1402)
Uchwała Nr 320
(1402)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1402)
rok 2010
(1402)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(1402)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(1402)
Protokół LXXVII
(1401)
Uchwała Nr 66
(1401)
UCHWAŁA NR 325
(1400)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(1400)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1399)
Obwieszczenie
(1399)
Uchwała Nr 124
(1399)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1399)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1398)
Obwieszczenie
(1398)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1398)
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(1398)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1398)
Uchwała Nr V/65/2011
(1398)
Zarządzenie nr 198/2012
(1398)
U C H W A Ł A Nr 62
(1397)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(1397)
PROTOKÓŁ NR 27
(1397)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1396)
Informacja o wyborze oferty na sprzedaż samochodu pożarniczego OSP Węgierki
(1396)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1396)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(1396)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1395)
PROTOKÓŁ NR 12
(1395)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(1395)
2011 rok
(1394)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1394)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1394)
Zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla Gminy Września i jednostek podległych - odpowiedzi na pytania (2), zmiana terminu składania ofert
(1394)
Protokół nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1394)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1393)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(1393)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1393)
Uchwała Nr VII/226/2008
(1393)
Informacj ao wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowych linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaczanowo i Psary Polskie
(1392)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1392)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1391)
UCHWAŁA NR 321
(1391)
Zarządzenie nr 234/2012
(1391)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1390)
Zarządzenie nr 169/2010
(1390)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1389)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1389)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1388)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1388)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(1388)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1388)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1387)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1387)
Uchwała Nr 37
(1386)
Uchwała Nr 109
(1386)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1386)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(1386)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku
(1386)
Uchwała nr II/9/2002
(1386)
U C H W A Ł A Nr 82
(1385)
Protokół LXXXIII
(1385)
U C H W A Ł A Nr 327
(1385)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1385)
Uchwała Nr 101
(1385)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1385)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(1385)
Uszycie promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku - odpowiedź na pytanie (2)
(1384)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(1384)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1384)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1384)
Protokół nr 63
(1384)
Uchwała Nr X/130/2011
(1383)
Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ (2)
(1383)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(1383)
Ogłoszenie
(1381)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(1381)
UCHWAŁA NR 77
(1381)
Ogłoszenie
(1381)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1381)
Protokół 24
(1380)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1380)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1380)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1380)
Uchwała Nr 122
(1380)
Protokół nr 16
(1380)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1380)
UCHWAŁA NR 70
(1380)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(1380)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(1380)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(1379)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(1379)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września
(1379)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1379)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1379)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1379)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1379)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1378)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 marca 2016 roku
(1377)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(1376)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(1376)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(1376)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 1 kwietnia 2016 roku
(1376)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(1376)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(1375)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1375)
Uchwała Nr 19
(1375)
Uchwała Nr 323
(1375)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(1374)
2010 rok
(1374)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad: budową ulicy Spokojnej we Wrześni – etap 2 oraz budową odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do d
(1374)
Protokół nr 8
(1374)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(1374)
Uchwała Nr 329
(1374)
Uchwała Nr 20
(1374)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(1374)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1373)
Uchwała nr XII/174/2015
(1373)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(1372)
Informacja - sprzedaż VW Transporter T4
(1372)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(1371)
Uchwała Nr 319
(1371)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 7 października 2015 roku
(1371)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(1370)
Uchwała Nr 16
(1370)
Uchwała Nr XV/187/2012
(1370)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 28 grudnia 2015 r.
(1370)
Zarządzenie nr 220/2012
(1370)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1370)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(1370)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(1369)
Protokół Nr 22
(1369)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(1369)
Uchwała nr XXXV/338/05
(1369)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1369)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(1369)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(1369)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(1369)
PROTOKÓŁ NR 48
(1368)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1368)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(1368)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1368)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1367)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(1367)
Uchwała Nr XI/167/2012
(1366)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(1366)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1366)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1366)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(1365)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1365)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(1365)
Ogłoszenie
(1365)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1364)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1364)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(1363)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno-Finansowej za dnia 09 lutego 2016 r.
(1363)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1363)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 kwietnia 2016 roku
(1363)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(1362)
PROTOKÓŁ NR 34
(1361)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(1361)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(1361)
Protokół 7
(1361)
Rozbudowa monitoringu wizyjnego Gminy Września - odpowiedzi na pytania (1)
(1361)
Program współpracy 2015
(1361)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(1361)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(1360)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1360)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1360)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1359)
Uchwała Nr 110
(1359)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(1359)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(1359)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA)
(1359)
Uchwała nr XXVII/260/04
(1358)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(1358)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(1358)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(1357)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(1357)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(1357)
Protokół nr XVII/2003
(1357)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(1357)
Uchwała Nr V/45/03
(1356)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1356)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(1356)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(1355)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(1355)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1355)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(1355)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(1355)
Obwieszczenie
(1354)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1354)
Ogłoszenie
(1353)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1353)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(1353)
PROTOKÓŁ NR 39
(1353)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1353)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(1352)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(1352)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(1351)
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (wyjaśnienia siwz)
(1351)
Budowa oświetlenia ulicznego w Bierzglinku i Nowym Folwarku
(1351)
2013 rok
(1351)
Uchwała nr XXVI/240/04
(1351)
UCHWAŁA NR 313
(1351)
Protokół nr XIX /2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni która odbyła się 8 listopada 2016 r. na sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1351)
Protokół 11
(1351)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1350)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(1350)
Protokół
(1349)
Uchwała nr VIII/70/03
(1349)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1349)
Protokół 10
(1349)
Zarządzenie nr 145/2012
(1348)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1348)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1348)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(1347)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(1347)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(1347)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1347)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(1347)
Ogłoszenie
(1347)
ROK 2018
(1346)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1346)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1345)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2017 roku
(1345)
Uchwała Nr III/34/2010
(1345)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 411552 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1345)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(1345)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1345)
Ogłoszenie
(1345)
Uchwała Nr XV/197/2012
(1344)
UCHWAŁA Nr XXX/396/2010
(1344)
2012 rok
(1343)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1343)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(1343)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(1342)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1342)
Wyjaśnienia SIWZ i zmiana terminu składania ofert - Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej modernizacji wiaduktu nad koleją zlokalizowanego w ciągu ulicy Paderewskiego we Wrześni wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach
(1342)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1342)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1341)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1341)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(1341)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(1340)
Uchwała Nr I/21/2014
(1340)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1340)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
(1340)
Uchwała Nr 324
(1340)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1339)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1339)
Protokół z posiedzenia Komisji Kounalno - Finansowej z dnia 16 grudnia 2015 r.
(1338)
Protokół nr XI /2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni która odbyła się 10 listopada 2015 r. na sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1338)
Uchwała nr VIII/72/03
(1338)
Wyjaśnienia siwz (2) - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów ....
(1338)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1338)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1337)
Uchwała Nr 17
(1337)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1337)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1336)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(1336)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1336)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1335)
Uchwała Nr XIII/196/2015
(1335)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1335)
Uchwała Nr 63
(1335)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1334)
2014 rok
(1334)
Obwieszczenie
(1333)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
(1333)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1333)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1333)
Uchwała nr XI/108/03
(1333)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2014 roku
(1332)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(1332)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1332)
Remont Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1332)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(1332)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1332)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(1332)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 kwietnia 2016 roku
(1331)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1331)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(1331)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1331)
Rocznik 2019
(1330)
Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni - wyjaśnienia siwz
(1330)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(1330)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1330)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(1328)
Uchwała Nr XV/195/2012
(1328)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(1328)
PROTOKÓŁ NR 65
(1328)
Uchwała Nr 9
(1327)
Budowa kotłowni na paliwo stałe wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w świetlicy wiejskiej w Gutowie Małym - modyfikacja siwz oraz zmiana terminu składania ofert
(1327)
Uchwała Nr 67
(1327)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(1325)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1325)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1325)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(1325)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(1324)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1323)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(1323)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(1322)
2011 rok
(1322)
Uchwała nr XXXV/344/05
(1322)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(1322)
III przetarg ustny ograniczony na dzierżawę ogródków sezonowych
(1322)
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obłaczkowie nr ewid. dz. 89 - wyjaśnienia siwz
(1322)
Uchwała nr III/25/06
(1321)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1321)
UCHWAŁA Nr XXVIII/366/2009
(1321)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1321)
GŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1321)
Protokół z kontroli Campingu nr 190 we Wrześni
(1320)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1320)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1320)
Uchwała Nr 13
(1319)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1319)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1319)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1318)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1318)
Wybór agenta emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września - informacja o złożonych ofertach
(1318)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1318)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2016 roku
(1317)
Uchwała Nr 5
(1317)
Dostawa ławek parkowych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1316)
Uchwała Nr 9 Miejskiej Komisji Wyborczej we Wrześni z dnia 5 października 2018 r.
(1316)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(1316)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1316)
Uchwała Nr 1
(1315)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1314)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(1314)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie
(1314)
Uchwała nr VI/91/07
(1314)
Zarządzenie nr 31/2012
(1314)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1314)
Obwieszczenie
(1314)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(1313)
Umowy 2017
(1313)
Rok 2015
(1313)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1313)
Uchwała Nr 15
(1313)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1312)
Uchwała nr VIII/64/03
(1312)
ZARZĄDZENIE NR 200 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 r.
(1312)
Ogłoszenie
(1312)
ZARZĄDZENIE NR 152/2015
(1312)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(1311)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(1311)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1311)
2011 rok
(1311)
Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1310)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1310)
Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Paderewskiego we Wrześni wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach w zakresie przebudowy schodów A (etap 1) (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert
(1310)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(1310)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(1309)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(1309)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1309)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1309)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(1309)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(1309)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1309)
Zarządzenie nr 122/2010
(1308)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1308)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1308)
Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Donaja we Wrześni - wyjaśnienia siwz, zmiana terminu składania ofert
(1307)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1307)
Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni - ETAP 1 - w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Słowackiego we Wrześni
(1307)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1306)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(1306)
Protokół nr 10
(1306)
Uchwała nr XV/146/03
(1306)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(1306)
Uchwała nr XLI/414/06
(1306)
Protokół
(1305)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(1305)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1305)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(1305)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1305)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(1304)
Umowy 2018
(1304)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(1304)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(1304)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 15 września 2015 r.
(1303)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(1303)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(1303)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1302)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1302)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędem Stanu Cywilnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1302)
Zarządzenie nr 159/2012
(1301)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1301)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1301)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(1300)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2015 roku
(1300)
Uchwała Nr XV/198/2012
(1300)
Nabór na stanowisko Młodszy Referent w Referacie Komunalnym.
(1300)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1300)
Uchwała nr III/16/2002
(1299)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1299)
Uchwała Nr 11
(1299)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1299)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(1299)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
(1298)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(1298)
Zarządzenie nr 124/2012
(1298)
Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej z 4 stycznia 2016 roku
(1298)
UCHWAŁA NR 314
(1297)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1297)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(1297)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1297)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad budową sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie
(1296)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(1296)
Uchwała Nr 317
(1296)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1296)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1295)
Regulaminy korzystania ze zbiorów
(1295)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2017/2018”
(1295)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(1294)
Uchwała nr V/45/07
(1294)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(1294)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(1294)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1293)
Uchwała nr XX/181/04
(1293)
INFORMACJA O ZBĘDNYCH I/LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCHAJĄTKU RUCHOMEGO, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚĆ W ZŁOTYCH KWOTY 300 EURO
(1293)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni - wyjaśnienia siwz
(1293)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1292)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(1292)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(1292)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(1292)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1292)
Protokół 17
(1292)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(1291)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(1291)
Działalność charytatywna
(1291)
Zarządzenie nr 215
(1291)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(1290)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(1290)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(1290)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1289)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1289)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1289)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1288)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(1288)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1287)
Uchwała nr XXXII/306/05
(1287)
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WRZEŚNIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016
(1286)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1285)
Budowa monitoringu wizyjnego Gminy Września: punkt kamerowy PK12 – rondo Wrocławska – Objazdowa we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1285)
Uchwała nr VII/104/07
(1285)
Budowa toru rowerowego z przeszkodami „PUMPTRACK” w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni (II postępowanie)
(1284)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1284)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(1284)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(1283)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1283)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
(1283)
Uchwała Nr 14
(1283)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(1282)
Uchwała nr XI/100/03
(1282)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1282)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(1281)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1281)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(1281)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1280)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(1280)
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu Volkswagen Transporter T4
(1280)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1280)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1279)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(1279)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1279)
Uchwała Nr 6
(1279)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(1279)
Obowiązek informacyjny
(1279)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1278)
Zarządzenie nr 36 / 2003
(1278)
Uchwała nr XXVII/256/04
(1278)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(1278)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1277)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1277)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(1277)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1277)
Protokół nr VI/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 maja 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1277)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1277)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1277)
UCHWAŁA NR 4
(1276)
Uchwała nr XII/118/03
(1276)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1276)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(1275)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 27 listopada 2015 r.
(1275)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2013 roku
(1274)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(1274)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(1274)
Protokół 2
(1273)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1273)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1272)
Uchwała Nr XI/135/2012
(1272)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(1272)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1271)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1271)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(1271)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(1271)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1271)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(1270)
Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Dmowskiego we Wrześni – etap 1 (II postępowanie)
(1270)
Uchwała Nr V/66/2011
(1270)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1270)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1269)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1269)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1268)
Druk deklaracji, formularzy i innych druków na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych - odpowiedzi na pytania
(1268)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(1268)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1268)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1268)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(1267)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1267)
Uchwała nr II/7/2002
(1267)
Wybory Parlamentarne
(1267)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1267)
2012 rok
(1266)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1265)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1265)
Uchwała nr XX/182/04
(1265)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(1265)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1265)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1265)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(1265)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
(1264)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1264)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1264)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1264)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1263)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1263)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(1262)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1262)
Uchwała nr XLIV/437/06
(1262)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(1262)
Uchwała Nr XXXIII/402/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1262)
UCHWAŁA NR 315
(1262)
Uchwała nr XII/115/03
(1262)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(1261)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1261)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(1261)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(1260)
Uchwały Nr XXXV/455/2018
(1260)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(1259)
Uchwała nr XXXV/357/05
(1259)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(1259)
ZARZĄDZENIE NR 367/2014
(1259)
Uchwała Nr XI/144/2012
(1259)
Uchwała nr 326
(1258)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(1258)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(1258)
Uchwała Nr X/128/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 roku
(1258)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(1257)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1256)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(1256)
Uchwała nr XL/390/06
(1256)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(1256)
Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2017 roku
(1256)
Uchwała nr III/14/2002
(1256)
Uchwała Nr XX/270/2008
(1255)
Zarządzenie nr 68/2012
(1255)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(1254)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(1254)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1254)
Uchwała nr 312
(1254)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1254)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(1254)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(1253)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(1253)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(1252)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do drogi gminnej w m. Psary Polskie
(1252)
Protokół nr 30
(1251)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(1251)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1251)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1251)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(1250)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1250)
UCHWAŁA NR 10
(1250)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(1250)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1250)
Uchwała Nr XII/172/2012
(1249)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(1249)
Uchwała nr IV/36/02
(1249)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(1249)
Uchwała nr XII/117/03
(1248)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu
(1248)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1248)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1248)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1248)
Uchwała nr XLIV/443/06
(1247)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(1247)
Uchwała nr XXXII/308/05
(1247)
2012 rok
(1247)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2017 roku
(1247)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1246)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(1246)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1246)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1246)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(1246)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(1246)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1245)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(1245)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1245)
Protokół nr 9
(1245)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(1245)
Uchwała nr XLVIII/321/2001
(1245)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1245)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1244)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(1244)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(1244)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1243)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1243)
Uchwała nr XXIV/225/04
(1243)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(1243)
Uchwała nr XIV/141/03
(1242)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1242)
Protokół 3
(1242)
Protokół 23
(1242)
Budowa sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie - modyfikacja SIWZ (3)
(1241)
Protokół 8
(1241)
Budowa parku linowego przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania 2
(1241)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1241)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(1241)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(1241)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1241)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, oraz Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2016 r.
(1240)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(1240)
Uchwała nr VI/69/07
(1239)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
(1239)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(1239)
Uchwała nr XI/99/03
(1239)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(1239)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(1239)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1238)
Uchwała nr III/15/2002
(1238)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inw
(1238)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(1237)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(1237)
Uchwała nr VIII/65/03
(1237)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1237)
UCHWAŁA NR XXVI/319/2013 Rady MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 grudnia 2013 r.
(1236)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(1236)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(1235)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, oraz Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2016 r.
(1235)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy parku miejskim im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1235)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1235)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1235)
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Września
(1235)
Budowa budynku gospodarczego z przyległą do niego wiatą na sprzęt ogrodniczy na dz. geod. nr 332/2 we Wrześni
(1234)
Budowa drogi gminnej w ulicy Wierzbowej w Bierzglinku
(1234)
Uchwała Nr V/53/2015
(1234)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1234)
młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1234)
Zapytanie ofertowe - druk deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1234)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1234)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1233)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1233)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1232)
Uchwała nr XII/112/03
(1232)
Uchwała nr XII/114/03
(1232)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla Gminy Września i jednostek podległych
(1231)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ścieżki pieszo-rowerowej w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni od wjazdu ul. Daszyńskiego do II mostku (III postępowanie)
(1231)
Uchwała nr XXII/204/04
(1231)
Protokół nr XII/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1231)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1231)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(1231)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1230)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(1230)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1230)
Modyfikacja SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2017 w roku
(1230)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1229)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(1229)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(1229)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z dnia 14 września 2018 r.
(1228)
Wycinka drzew w rejonie Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni - modyfikacja SIWZ, zmiana terminu
(1228)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1228)
ZARZĄDZENIE Nr 262/2006
(1228)
Uchwała Nr X/129/2011
(1228)
Przebudowa klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1228)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji des