BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14460849
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Informacja o samorządzie
(311397)
Zamówienia publiczne
(125312)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(119869)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(96812)
Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(66715)
Przetargi 2015
(60654)
Aktualne oferty pracy
(57626)
Oferty pracy
(55772)
Urząd Miasta i Gminy
(49001)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(48635)
Przetargi 2014 - archiwum
(43173)
Przetargi 2017
(42535)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(41712)
Władze
(41669)
Przetargi 2016
(40761)
Przetargi 2019
(36527)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2020 r.
(36457)
Opłata śmieciowa
(32519)
Kontakt
(32290)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(32012)
Przetargi 2018
(31234)
Podatki lokalne
(31196)
Akty prawne i protokoły
(30049)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(28746)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(26748)
Przetargi - archiwum 2012
(26637)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(24671)
Przetargi - archiwum 2013
(23165)
Informacja o wynikach przetargów
(22535)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(22103)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(21914)
Oświadczenia majątkowe radnych
(20341)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(19889)
Uchwały Rady Miejskiej
(19749)
Jednostki organizacyjne gminy
(19426)
Aktualne wyniki naborów
(18917)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(18238)
Rada Miejska we Wrześni
(18225)
Archiwum zakładowe
(17975)
Przetargi 2020
(17597)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(17560)
Konsultacje społeczne
(16676)
Jednostki pomocnicze gminy
(15686)
Zarządzenia Burmistrza
(15361)
Sprawy finansowe
(15266)
Zastępcy Burmistrza
(15009)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(14898)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(14844)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(14123)
Ogłoszenia
(13742)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(12906)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(12735)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(12357)
Publicznie dostępne wykazy danych
(11874)
Ogłoszenia
(11729)
Archiwum ofert pracy
(10421)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(10135)
Spółki z udziałem gminy
(9969)
Segregacja odpadów komunalnych
(9807)
Deklaracja
(9715)
Protokoły z sesji
(9072)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(9009)
Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokość stawki tej opłaty oraz terminy wpłaty opłaty
(8982)
Sprawozdania finansowe
(8336)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(8146)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(8118)
Archiwum wyników naborów
(7815)
Zmiany Budżetowe
(7746)
Placówki oświatowe
(7642)
Archiwum 2001-2002
(7318)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(7279)
Podatki lokalne w 2019 r.
(7267)
Przetargi - archiwum
(7221)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(7209)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(7142)
Uchwała budżetowa
(7066)
Schronisko dla zwierząt
(7066)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(6923)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(6904)
Protokoły z Komisji Edukacji
(6762)
Muzeum Regionalne
(6705)
Nazwy i adresy
(6632)
Składy Komisji
(6430)
Zgromadzenia publiczne
(6404)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(6396)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury - planowanie przestrzenne
(6389)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(6354)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(6298)
Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi
(6257)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(6243)
Statut Gminy Września
(6241)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(6234)
Statut Gminy
(6211)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(6109)
Biblioteka Publiczna
(6048)
Plany zamówień publicznych
(6001)
Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni - zmiana terminu składania ofert (19)
(5969)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(5959)
Uchwały Zarządu
(5895)
Protokoły z Komisji Rewizyjnej
(5890)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(5867)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(5837)
Wybory samorządowe 2018
(5801)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(5780)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(5613)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych - 2017 r.
(5587)
Strategia Miasta i Gminy Września
(5555)
Majątek komunalny
(5265)
Plan Rozwoju Lokalnego
(5261)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(5205)
Rocznik 2014
(5152)
Opłaty lokalne
(5149)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(5149)
Petycje
(5083)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(5015)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(4967)
Podstawa prawna systemu
(4950)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(4936)
Rocznik 2015
(4935)
Rocznik 2014
(4906)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(4854)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4810)
Rocznik 2012
(4790)
Rocznik 2013
(4722)
Rocznik 2012
(4690)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(4662)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września – etap 2 - odpowiedzi na pytania (5)
(4649)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(4627)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(4592)
Deklaracja elektroniczna
(4530)
Rocznik 2013
(4521)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(4454)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(4419)
Rocznik 2010
(4413)
Worki do segregacji odpadów
(4412)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(4393)
Rocznik 2011
(4370)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(4341)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(4321)
Rocznik 2015
(4301)
Tabela stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych i kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
(4286)
Protokoły z komisji budżetowej
(4282)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(4277)
Protokoły z komisji oświaty
(4223)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(4199)
PROTOKÓŁ NR 63
(4176)
Protokoły z komisji gospodarczej
(4175)
Protokoły z komisji zdrowia
(4157)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(4141)
Nieograniczone
(4132)
PROTOKÓŁ NR 69
(4128)
Oświadczenie majątkowe
(4121)
Rocznik 2008
(4091)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(4087)
Rocznik 2011
(4083)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(4068)
PROTOKÓŁ NR 67
(4023)
PROTOKÓŁ NR 58
(4007)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(3996)
Petycje
(3990)
Protokół 59
(3979)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(3949)
Rocznik 2009
(3947)
PROTOKÓŁ NR 66
(3919)
Rocznik 2005
(3904)
PROTOKÓŁ NR 60
(3893)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
PROTOKÓŁ NR 70
(3876)
Sprzedaż lokali komunalnych
(3844)
PROTOKÓŁ NR 61
(3828)
Lobbing
(3823)
PROTOKÓŁ NR 64
(3804)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(3790)
PROTOKÓŁ NR 65
(3787)
Protokół nr 62
(3764)
Konkursy
(3753)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(3749)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(3745)
Rocznik 2017
(3733)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(3726)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(3708)
Archiwum 2011
(3665)
PROTOKÓŁ NR 68
(3663)
PROTOKÓŁ NR 71
(3617)
2014 rok
(3617)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(3614)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(3604)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3594)
Opłata targowa
(3584)
Rocznik 2005
(3579)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(3577)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(3566)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(3554)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(3540)
Obwody głosowania
(3531)
Oświata Niepubliczna
(3524)
2012 rok
(3499)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(3493)
Rocznik 2006
(3491)
Rocznik 2007
(3482)
Przedszkola
(3459)
Rocznik 2010
(3454)
Rocznik 2003
(3449)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
Rocznik 2007
(3429)
Rejestr umów przetargowych
(3429)
Rocznik 2009
(3428)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3422)
Poziomy recyklingu
(3420)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(3415)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(3410)
Rocznik 2016
(3404)
Rocznik 2002
(3403)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(3400)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(3373)
Rocznik 2003
(3371)
Podatek rolny w 2015 roku
(3368)
Rocznik 2008
(3365)
Archiwum
(3353)
Informacja o wyborze oferty
(3353)
Rocznik 2006
(3345)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(3335)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(3334)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(3333)
Rocznik 2004
(3329)
Rocznik 2004
(3328)
Rocznik 2016
(3301)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3299)
Programy i Plany Miasta i Gminy Września
(3298)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(3298)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(3276)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(3275)
Majątek komunalny
(3252)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(3249)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(3240)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego DK 15 z DK 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 1 - informacja o złożonych ofertach
(3235)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3230)
Rocznik 2018
(3220)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(3195)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(3194)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(3193)
Uchwały w sprawach podatkowych obowiązujące w 2019 roku.
(3177)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(3160)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(3140)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(3136)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(3136)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(3129)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(3113)
Plan Rozwoju Lokalnego
(3086)
Oświadczenie majątkowe
(3066)
2013 rok
(3058)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(3046)
2013 rok
(3033)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(3032)
KONSULTACJE SPOŁECZNE DO PROJEKTU AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2017-2023
(3025)
za 2010 rok
(3020)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(3012)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
(3011)
Bioodpady
(2996)
Protokół 1
(2985)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(2983)
Oświadczenie majątkowe
(2979)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(2968)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(2962)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(2960)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(2958)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2957)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(2942)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2938)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(2932)
Rocznik 2017
(2925)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(2917)
Rada Nadzorcza
(2913)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2911)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(2909)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(2907)
Oświadczenie majątkowe
(2871)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(2870)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(2870)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(2864)
Inne ogłoszenia
(2862)
Rocznik 2001
(2859)
CRP Sp. z o. o.
(2859)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2840)
2011 rok
(2839)
Oświadczenie majątkowe
(2835)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(2834)
Podatki lokalne w roku 2016
(2829)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(2828)
Obowiązek Informacyjny
(2826)
Protokół Nr 60
(2824)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(2824)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(2821)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(2815)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(2809)
Protokół 3
(2802)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(2789)
2011 rok
(2788)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2786)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(2784)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(2781)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(2781)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(2766)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2763)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2751)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(2750)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(2749)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(2749)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(2747)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(2745)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(2744)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(2742)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(2739)
Oświadczenie majątkowe
(2737)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(2734)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(2732)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2724)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(2720)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(2717)
Oświadczenie majątkowe
(2714)
Protokół 2
(2714)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2700)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(2698)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2694)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2693)
Oświadczenie majątkowe
(2690)
Jakość wody do spożycia
(2690)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(2689)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2684)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(2681)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(2677)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(2674)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(2669)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2665)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni - wyjaśnienia siwz (5), zmiana terminu składania ofert
(2662)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2659)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(2657)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(2652)
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
(2649)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO RENAULT TRAFIC 2,0 dCi
(2647)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru rowerowego „PUMPTRACK” we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - odpowiedzi na pytania (2)
(2644)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(2642)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(2641)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(2641)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2639)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(2637)
Rocznik 2018
(2635)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(2624)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2617)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(2610)
Protokół nr 19
(2610)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(2606)
Protokół nr XIV/2003
(2600)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2599)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(2593)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(2591)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(2584)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2582)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(2562)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(2557)
Opieka serwisowa nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2550)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(2547)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(2545)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2540)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(2536)
Zarząd
(2533)
Protokół 4
(2526)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(2526)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2523)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(2521)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2520)
2014 rok
(2519)
Zakończenie konsultacji społecznych
(2515)
2012 rok
(2512)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO OSP MARZENIN
(2510)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(2509)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(2506)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(2500)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(2499)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(2498)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(2498)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2492)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(2492)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(2489)
Zakup energii elektrycznej na lata 2018-2019 - informacja o sprostowaniu ogłoszenia
(2486)
Zabytki
(2485)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(2483)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2481)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(2478)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(2476)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2470)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(2470)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(2467)
Uchwała Nr X/132/2011
(2465)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(2463)
Dotacje
(2455)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(2438)
Uchwała Nr XII/160/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
(2436)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(2436)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(2432)
PROTOKÓŁ NR 32
(2431)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2428)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(2425)
Protokół
(2423)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(2422)
PROTOKÓŁ NR 56
(2418)
Rocznik 2002
(2405)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(2403)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(2394)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2387)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(2380)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2016 roku
(2377)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(2376)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(2375)
Unieważnienia przetargów
(2372)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(2365)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(2361)
Adres
(2360)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2355)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2355)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(2353)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(2352)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(2350)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(2345)
ORDO Poznań
(2341)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(2341)
Uchwała Nr II/31/2014
(2340)
Wybory Prezydenta RP 2020
(2339)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(2336)
PROTOKÓŁ Nr 33
(2336)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2335)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2321)
Umowa spółki
(2321)
PROTOKÓŁ Nr 1
(2320)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2319)
PROTOKÓŁ NR 47
(2316)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(2315)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(2314)
Protokoły z komisji Doraźnej
(2313)
PROTOKÓŁ NR 66
(2312)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2310)
Protokół 69
(2309)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(2307)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(2304)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(2304)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(2302)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(2302)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(2301)
Protokół
(2301)
Protokół 47
(2299)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(2298)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2298)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(2297)
2010 rok
(2297)
PROTOKÓŁ NR 42
(2296)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 9 grudnia 2014 r.
(2296)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2281)
Protokół Nr LX / 2002
(2278)
Protokół Nr 46
(2276)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2275)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(2266)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2266)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(2266)
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
(2265)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(2264)
PROTOKÓŁ NR 30
(2261)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(2261)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(2260)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(2260)
Protokół
(2257)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(2256)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(2255)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(2254)
PROTOKÓŁ NR 84
(2253)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2249)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(2244)
PROTOKÓŁ NR 53
(2243)
Ochrona danych osobowych
(2240)
PROTOKÓŁ NR 87
(2239)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(2239)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(2239)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(2238)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(2236)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(2233)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(2230)
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2023
(2227)
PROTOKÓŁ NR 4
(2219)
PROTOKÓŁ NR 11
(2216)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(2215)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(2215)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu służbowego Renault Trafic 2,0 dci
(2212)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(2209)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(2206)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(2204)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(2202)
PROTOKÓŁ NR 14
(2200)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(2195)
PROTOKÓŁ NR 85
(2195)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(2194)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(2193)
PROTOKÓŁ NR 18
(2192)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(2190)
Archiwum 2012
(2189)
Nazwa i adres
(2189)
Uchwała nr XLIV/431/06
(2189)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(2189)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(2186)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(2181)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(2181)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(2179)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(2179)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2178)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(2178)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(2175)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2175)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(2166)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2166)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(2165)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(2164)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(2162)
Protokół nr 32
(2162)
2015 rok
(2159)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(2158)
Dane podstawowe
(2157)
Uchwała Nr 322
(2152)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(2151)
PROTOKÓŁ NR LIX
(2150)
Protokół nr 45
(2149)
PROTOKÓŁ NR LXII
(2149)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(2144)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(2143)
Protokół NR 57
(2143)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(2139)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2138)
Protokół Nr 62
(2138)
Protokół nr 10
(2138)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(2135)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(2135)
Protokół 62
(2134)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(2134)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(2133)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(2131)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2128)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(2126)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(2125)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(2124)
Protokół Nr 50
(2121)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(2120)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(2117)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(2117)
Protokół 43
(2115)
Protokół Nr I / 2002
(2115)
Protokół nr 56
(2115)
Uchwała Nr III/17/2010
(2115)
DECYZJA Nr 600/2010
(2112)
Protokół
(2112)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(2112)
PROTOKÓŁ Nr 83
(2109)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(2109)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2108)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(2108)
Protokół 6
(2104)
Protokół LXVI
(2104)
Protokół
(2104)
Protokół 48
(2103)
Protokół nr 51
(2100)
Protokół 12
(2099)
PROTOKÓŁ NR LXI
(2099)
Protokół 5
(2096)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(2094)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(2093)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(2091)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(2088)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2088)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(2086)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(2086)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(2086)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(2085)
PROTOKÓŁ NR 13
(2083)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(2081)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(2080)
Status prawny
(2080)
PROTOKÓŁ NR 23
(2079)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(2079)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(2077)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(2074)
Protokół nr 16
(2072)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(2070)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(2067)
Protokół Nr 50
(2067)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2066)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(2066)
Protokół Nr VIII / 2003
(2066)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(2064)
2012 rok
(2062)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(2061)
DECYZJA nr 360/2013
(2060)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(2057)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(2057)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(2057)
Protokół
(2055)
Protokół
(2054)
PROTOKÓŁ NR 43
(2054)
Protokół
(2053)
Wybory do Parlamentu Europejskiego
(2051)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2050)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(2049)
2009 rok
(2048)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(2046)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(2046)
Protokół Nr LIII / 2002
(2045)
Uchwała Nr XX/267/2013
(2044)
PROTOKÓŁ NR 16
(2043)
PROTOKÓŁ NR 89
(2043)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(2043)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2042)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(2041)
Protokół 49
(2041)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(2041)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(2040)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(2039)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2038)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(2037)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(2037)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(2035)
Protokół Nr LVIII
(2034)
Protokół Nr 56
(2034)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(2034)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(2033)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(2031)
Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(2031)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (II postępowanie) - wyjaśnienia siwz (2)
(2031)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2030)
Protokół Nr 51
(2028)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(2028)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(2028)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(2026)
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz ponownej ocenie ofert w przetargu na budowę oświetlenia ulicznego w Psarach Polskich; część 1 - odnoga od ulicy Skrajnej
(2026)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(2024)
Protokół 38
(2024)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(2020)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(2020)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(2019)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(2018)
Protokół 66
(2018)
Protokół nr 30
(2017)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2017)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(2016)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(2016)
Organizacja
(2014)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2014)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2014)
PROTOKÓŁ NR 54
(2014)
Protokół nr 17
(2014)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2011)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(2009)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(2009)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(2008)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(2006)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2005)
Protokół 75
(2002)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1998)
PROTOKÓŁ NR 38
(1998)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(1998)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1997)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(1997)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(1997)
Protokół nr 22
(1996)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1995)
GRUZPOL Kamil Cieśla
(1994)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1994)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września
(1994)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(1994)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1994)
Protokół
(1993)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1993)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(1993)
Informacja o wystąpieniach w 2016 roku
(1991)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1991)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1991)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1989)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1987)
Protokół 5
(1987)
Protokół 16
(1985)
Protokół 74
(1984)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1983)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1983)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1982)
Protokół nr 67
(1981)
Protokół 61
(1981)
2010 rok
(1979)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1978)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1977)
Uchwała Nr 12
(1976)
Protokół
(1974)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1973)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1972)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(1972)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1971)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1970)
Protokół
(1969)
Nazwa i adres
(1969)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1967)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(1967)
Struktura własnościowa
(1966)
2016 rok
(1966)
Protokół nr 21
(1965)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1965)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1965)
PROTOKÓŁ NR 61
(1963)
Protokół nr 11
(1962)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1961)
PROTOKÓŁ NR 7
(1960)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(1959)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(1957)
Protokół 41
(1957)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1956)
Protokół 45
(1955)
Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu ratowniczo-gaśniczego Jelcz/Star 005M (244)
(1955)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1954)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(1953)
PROTOKÓŁ NR 36
(1953)
Protokół
(1953)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1952)
Modyfikacja rozpoznania cenowego - Druk ulotek i plakatów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1952)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1952)
Protokół
(1951)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1950)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1950)
Protokół
(1948)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1948)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1948)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(1945)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1945)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1944)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1943)
Protokół LXXI
(1943)
Protokół
(1943)
Protokół
(1943)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1943)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1943)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1942)
PROTOKÓŁ NR 57
(1941)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(1940)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1939)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1938)
Protokół Nr III / 2002
(1937)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1937)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(1933)
Uchwała Nr XXIII/314/2017
(1933)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1933)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1932)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1932)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(1932)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(1932)
Protokół nr 7
(1932)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1931)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1931)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1930)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(1930)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(1929)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1929)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(1928)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1927)
Protokół 68
(1925)
Protokół nr 53
(1924)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1924)
Protokół nr 34
(1923)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1921)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1921)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1920)
Zespoły Szkół
(1920)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1919)
Protokół nr 53
(1917)
Protokół nr 61
(1915)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1913)
PROTOKÓŁ NR 28
(1911)
Przedmiot działalności i kompetencje
(1907)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1907)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1907)
Protokół Nr II / 2002
(1907)
Ograniczone
(1904)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1904)
PROTOKÓŁ NR 41
(1900)
PROTOKÓŁ NR 52
(1899)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1899)
Protokół nr 7
(1898)
Protokół 50
(1898)
Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”- wyjaśnienia SIWZ (5)
(1898)
Produkcja i emisja audycji radiowych prezentujących i promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1898)
Protokół 46
(1898)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(1898)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1897)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1896)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1894)
EKO-TOM S.J. Turguła
(1894)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(1894)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(1892)
Uchwała nr VI/86/2011
(1892)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1890)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1890)
Protokół nr 6
(1889)
Protokół
(1889)
PROTOKÓŁ NR 21
(1889)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(1888)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1888)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1888)
Protokół nr 18
(1888)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1887)
Protokół nr XXXIII/2005
(1887)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1886)
Ramowe zasady udzielania zamówień publicznych do progu 30.000 euro w ramach POIiŚ 2014-2020
(1885)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1885)
Informacja o wyborze oferty na sprzedaż samochodu ratowniczo-gaśniczego Jelcz/Star 005M (244) Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie
(1884)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1884)
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września - wyjaśnienia SIWZ, zmiana terminu składania ofert
(1882)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(1880)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1880)
Protokół Nr LVI / 2002
(1880)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1879)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(1879)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2018 – 2019
(1878)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(1878)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1877)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1877)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1877)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1875)
za 2009 rok
(1875)
PROTOKÓŁ NR 64
(1874)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1874)
Protokół nr VI/2011
(1873)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1873)
PROTOKÓŁ NR 2
(1873)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1871)
Protokół 44
(1871)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1871)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1871)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(1871)
Protokół nr 14
(1870)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(1870)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1870)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(1869)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1869)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1868)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(1867)
Uchwała nr XVI/215/2012
(1867)
Kwalifikacja wojskowa
(1866)
Protokół Nr XLIX / 2001
(1866)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1864)
Protokół nr 15
(1864)
Protokół LXXXII
(1864)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1863)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1863)
Protokół nr 13
(1863)
Protokół Nr 46
(1862)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(1862)
PROTOKÓŁ NR 65
(1861)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku
(1861)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1860)
Protokół Nr XLVII / 2001
(1859)
Protokół Nr LV / 2002
(1858)
PROTOKÓŁ NR 51
(1857)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1857)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(1856)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1855)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1855)
Protokół nr 39
(1854)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1853)
Protokół nr 27
(1853)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1853)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(1852)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1850)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1850)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1850)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(1848)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1847)
Protokół Nr V / 2003
(1847)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1847)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1847)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1846)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1845)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1844)
PROTOKÓŁ NR 19
(1843)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(1842)
Protokół
(1841)
Protokół nr 7
(1841)
Protokół Nr LI / 2002
(1840)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1840)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1840)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1840)
Protokół nr 50
(1840)
Protokół Nr LVII / 2002
(1834)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1834)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1833)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1833)
Protokół
(1832)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1832)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1831)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1831)
Protokół nr 57
(1829)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(1829)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1828)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1827)
Protokół 65
(1827)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(1827)
2009 rok
(1825)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1824)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1824)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1823)
Ogłoszenie
(1823)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie- wyjaśnienia SIWZ
(1822)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1821)
PROTOKÓŁ NR 24
(1820)
Uchwała nr IV/37/06
(1820)
Protokół Nr LVIII / 2002
(1819)
Protokół
(1819)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1819)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1818)
Protokół Nr 47
(1818)
Protokół LXXV
(1818)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(1818)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(1817)
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń publicznych
(1816)
Protokół nr 26
(1815)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1815)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1814)
Protokół nr 55
(1814)
ZARZĄDZENIE NR 48/2019
(1814)
Protokół 39
(1814)
PROTOKÓŁ NR LVI
(1814)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1814)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1813)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1812)
za 2005 rok
(1812)
Protokół nr 8
(1811)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1810)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1810)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1810)
Protokół nr 13
(1810)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1810)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1809)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1807)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1807)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(1807)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(1805)
Podstawowa kwota dotacji dla ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie Miasta i Gminy Września
(1804)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(1804)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1803)
Protokół 64
(1803)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1802)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1801)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1799)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1798)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1798)
Podatki lokalne w 2020 r.
(1798)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1798)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1798)
Protokół Nr VI / 2003
(1797)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1797)
PROTOKÓŁ NR 60
(1796)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1795)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(1795)
Protokół nr 59
(1795)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1794)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1791)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1790)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2017 r.
(1790)
Petycja z 20 kwietnia 2016 r.
(1789)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1789)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1788)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(1788)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(1788)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(1788)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1787)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1787)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2017 roku
(1786)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1786)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1786)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 12 listopada 2013 r.
(1786)
Zagospodarowanie otoczenia wraz z budową towarzyszącej infrastruktury w miejscowości Goniczki w ramach projektu „Aktywnie wypoczywaj – Goniczki odkrywaj”
(1786)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(1784)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1784)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1784)
PROTOKÓŁ NR 35
(1783)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(1783)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(1782)
Protokół Nr VII / 2003
(1782)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(1781)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1779)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1779)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1778)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1777)
Protokół nr VIII/2007
(1776)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 3 - wyjaśnienia siwz (6)
(1776)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1776)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1776)
Protokół nr 14
(1775)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1774)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(1771)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1771)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1770)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup telefonów komórkowych
(1770)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1768)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1768)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1768)
Protokół nr 24
(1768)
Protokół 40
(1768)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(1768)
Protokół Nr L / 2002
(1768)
PROTOKÓŁ NR 55
(1767)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1766)
Protokół nr 11
(1766)
Protokół Nr LII / 2002
(1766)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1765)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1764)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1764)
Protokół nr 28
(1763)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1762)
PROTOKÓŁ NR 49
(1762)
Protokół nr 55
(1762)
Protokół
(1758)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1758)
Informacja o działaniach w latach 2006-2015
(1756)
Protokół nr 23
(1756)
Protokół
(1756)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1755)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1755)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1755)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1754)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1754)
Gimnazja
(1753)
Protokół 18
(1753)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1752)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(1752)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1752)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(1752)
za 2007 rok
(1752)
Protokół 72
(1750)
Protokół 6
(1749)
Plan zamówień publicznych na 2018 rok
(1749)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1748)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1748)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1747)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1747)
Protokół 9
(1747)
Umowy o zamówienia publiczne
(1747)
PROTOKÓŁ NR 62
(1747)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1746)
Uchwała Nr II/29/2014
(1745)
Protokół
(1745)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1745)
Protokół nr XXIX/2005
(1744)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1743)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1743)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1743)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1742)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1741)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(1741)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1741)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1740)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1740)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1736)
Uchwała Nr XII/159/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
(1736)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(1736)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1735)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1735)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
(1735)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1734)
Protokół
(1734)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(1733)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1733)
UCHWAŁA NR 69
(1733)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni
(1732)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(1732)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: część 2 – fitness park w Sokołowie na dz. geod. Nr 213/2
(1732)
PROTOKÓŁ NR 46
(1731)
Protokół
(1730)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1729)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1729)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(1728)
Protokół
(1726)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1726)
Protokół nr 51
(1726)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1725)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1725)
ZARZĄDZENIE Nr 40/2019
(1725)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1723)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1722)
Protokół nr XXIV/2004
(1721)
PROTOKÓŁ NR 58
(1721)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(1721)
Protokół nr 48
(1721)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1720)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1720)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1718)
Protokół 22
(1718)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1717)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1717)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(1717)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1717)
Protokół nr XX/2004
(1716)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1716)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(1714)
Uchwała Nr XI/145/2012
(1714)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1714)
Protokół 42
(1713)
Protokół LX
(1713)
Protokół Nr IX / 2003
(1712)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1711)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1710)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1709)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1709)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1708)
Protokół
(1707)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(1707)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(1706)
za 2006 rok
(1706)
Protokół nr 18
(1705)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(1705)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1705)
Protokół nr XVIII/2004
(1705)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(1705)
Protokół
(1704)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1703)
2011 rok
(1703)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(1703)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1703)
Protokół nr 9
(1703)
Protokół 1
(1702)
Rocznik 2019
(1701)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(1700)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1699)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1698)
wybory do Sejmu i Senatu 2019
(1698)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1697)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1696)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1696)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(1696)
Starosta Wrzesiński informuje
(1695)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 15 września 2015 r.
(1695)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1694)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO OSP WĘGIERKI
(1694)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(1693)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(1693)
Petycja z 26 lipca 2016 r.
(1693)
Protokół nr XXVI/2004
(1692)
ZARZĄDZENIE NR 156/2015
(1692)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(1690)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1690)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(1689)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie kwalifikacji wojskowej
(1689)
Protokół nr XI/2003
(1689)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1689)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1689)
Protokół Nr 49
(1689)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1689)
Kultura fizyczna i sport Miasta i Gminy Września
(1688)
Protokół Nr LIV / 2002
(1688)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(1688)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1688)
Protokół nr 52
(1687)
PROTOKÓŁ NR LXX
(1687)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1687)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Biurze Rady Miejskiej
(1687)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1687)
Uchwała Nr VII/98/2011
(1687)
Ogłoszenie
(1686)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(1686)
Petycja z 9 maja 2016 r.
(1686)
Protokół nr XLIII/2006
(1685)
Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Września
(1685)
Protokół nr 44
(1685)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(1685)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
Protokół nr VI/2007
(1684)
PROTOKÓŁ NR 5
(1684)
PROTOKÓŁ NR 44
(1684)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(1684)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(1684)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1683)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1683)
Protokół nr XII/2003
(1683)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(1682)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1681)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1681)
Zarządzenie Nr 59
(1681)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1680)
Protokół
(1679)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1679)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1678)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1678)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1678)
Protokół
(1678)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1678)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 13 lutego 2015 r.
(1678)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1677)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1677)
Protokół 60
(1676)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1676)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1675)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1675)
Protokół nr XXX/2005
(1675)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1674)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1673)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(1673)
Zarządzenie w sprawie ustalenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Września
(1672)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1672)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1671)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1671)
UCHWAŁA NR 91
(1670)
Uchwała Nr 127
(1667)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1667)
Protokół nr I/2006
(1666)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1666)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1666)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1665)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(1664)
Ogłoszenie
(1664)
Rekultywacja kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo gm. Września - odpowiedzi na pytania
(1663)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1663)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1663)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(1662)
Petycja z 6 maja 2016 r.
(1662)
Protokół 4
(1662)
Protokół nr XXXV/2005
(1661)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1661)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie zieleni miejskiej
(1661)
Uchwała nr 95
(1661)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(1660)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1660)
Protokół nr 24
(1659)
Protokół nr 57
(1659)
Protokół 3
(1658)
Protokół 59
(1658)
za 2008 rok
(1658)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1657)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1657)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1656)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1656)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1656)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1655)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1654)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1654)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1654)
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk banerów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1652)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1652)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(1652)
PROTOKÓŁ NR LX
(1652)
Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Września w 2017 roku
(1652)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(1650)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1650)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(1650)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(1650)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(1648)
Protokół nr 54
(1647)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1647)
Protokół LXXVI
(1645)
Protokół 71
(1645)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1644)
Protokół 67
(1643)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1643)
Ogłoszenie
(1643)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(1643)
Protokół z posiedzenie Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 września 2015 roku
(1643)
Uchwała Nr V/80/2011
(1642)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1642)
Protokół Nr X / 2003
(1641)
Klauzula informacyjna dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1641)
Uchwała nr 94
(1641)
Protokół nr 49
(1641)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(1640)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1639)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(1639)
Protokół nr XIX/2004
(1638)
Protokół nr 52
(1638)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1637)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1637)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1637)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(1637)
Uchwała Nr 144
(1636)
Protokół nr XLI/2006
(1636)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1636)
Protokół nr 14
(1635)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1635)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1635)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(1634)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(1633)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(1633)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1633)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(1633)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(1632)
PROTOKÓŁ NR 63
(1631)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1631)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(1631)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1630)
rok 2013
(1629)
Wycinka drzew i krzewów na terenie Gminy Września
(1629)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(1629)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1628)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(1627)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(1627)
Protokół 70
(1627)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(1627)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(1625)
Komunikat
(1624)
Protokół
(1624)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(1624)
PROTOKÓŁ NR 86
(1624)
Ogłoszenie
(1623)
Uchwała nr XXXVI/359/05
(1623)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1622)
Protokół nr XXV/2004
(1622)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(1622)
PROTOKÓŁ NR 26
(1622)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(1622)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1621)
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk banerów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1620)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(1620)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1620)
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r.
(1620)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1619)
Protokół nr XLIV/2006
(1619)
Podatek od środków transportu w 2019 r.
(1619)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1617)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1616)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1616)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1615)
Protokół nr 41
(1615)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1615)
PROTOKÓŁ nr 45
(1615)
Uchwała Nr 106
(1614)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(1614)
PROTOKÓŁ NR LXV
(1614)
Protokół LXXIV
(1614)
Uchwała nr XI/102/03
(1613)
PROTOKÓŁ NR 10
(1613)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(1613)
Zarządzenie nr 254/2012
(1612)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1612)
Protokół nr XXI/2004
(1612)
Protokół Nr LIX / 2002
(1612)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem” - modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert
(1611)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(1611)
Protokół z IX z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2015 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1611)
Ogłoszenie
(1611)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1609)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 17 listopada 2015 roku
(1609)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1609)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1608)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1608)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(1608)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(1607)
Rok 2013
(1607)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1607)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1607)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(1607)
UCHWAŁA NR 80
(1607)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1606)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1605)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1605)
Protokół nr 12
(1604)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(1604)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1604)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1604)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1604)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1603)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1603)
Protokół LXV
(1602)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1602)
Obwieszczenie
(1601)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1601)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (III postępowanie)
(1601)
Protokół LXXII
(1601)
Petycja z 22 kwietnia 2016 r.
(1600)
Uchwała Nr 141
(1600)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1600)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(1599)
Protokół LXVIII
(1599)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(1599)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1598)
Zarządzenie nr 98 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(1597)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1596)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(1596)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1596)
Protokół Nr 54
(1596)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1596)
Ogłoszenie
(1596)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(1596)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1595)
Budowa drogi publicznej łączącej istniejącą drogę w rejonie WSAG oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2 - wyjaśnienia siwz (2), zmiana terminu składania ofert
(1595)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1595)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(1595)
Uchwała Nr X/131/2011
(1594)
Rodzinne Ogrody Działkowe - dotacje
(1594)
Obwieszczenie
(1594)
Protokół nr IX/2007
(1593)
Uchwała Nr XV/190/2012
(1591)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(1591)
Protokół nr III/2006
(1591)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(1590)
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(1590)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1589)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1588)
UCHWAŁA nr XXIII/218/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 czerwca 2004r.
(1588)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1588)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1588)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1587)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.
(1586)
Protokół nr XXXI/2005
(1586)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(1586)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1585)
Petycja z 11 października 2016 r. do Rady Miejskiej
(1584)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1584)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1584)
Protokół nr XVI/2003
(1584)
Uchwała Nr 126
(1582)
Protokół nr XXXIV/2005
(1581)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(1580)
Programy i Plany
(1579)
Uchwała Nr 116
(1578)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1578)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1578)
Uchwała Nr 52
(1577)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(1577)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1577)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1577)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(1577)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(1577)
Ogłoszenie
(1576)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1576)
Uchwała nr 71
(1575)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1575)
Protokół nr 20
(1574)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1574)
Protokół LXXVIII
(1573)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(1573)
Protokół
(1573)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1573)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(1573)
Protokół nr XV/2003
(1573)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1573)
Kadra pedagogiczna
(1572)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1572)
UCHWAŁA nr 60
(1571)
Protokół nr XXXVIII/2005
(1570)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(1570)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(1570)
Ogłoszenie
(1570)
PROTOKÓŁ NR 69
(1570)
Uchwała nr VIII/66/03
(1570)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(1569)
Protokół nr 73
(1569)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(1568)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1568)
Protokół nr XXVIII/2004
(1567)
Uchwała Nr 120
(1567)
Protokół nr XIII/2003
(1567)
Ogłoszenie
(1567)
Uchwała Nr 128
(1566)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1566)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(1565)
Uchwała Nr 48
(1564)
Uchwała nr VIII/120/2015
(1564)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1564)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1563)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1563)
Protokół nr XL/2006
(1563)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1563)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1562)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(1562)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1562)
Uchwała Nr VII/100/2011
(1562)
Uchwała Nr 148
(1562)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1562)
Uchwała Nr 53
(1561)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1561)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(1561)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(1561)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(1560)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1559)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1559)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1559)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(1558)
Uchwała Nr 44
(1558)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(1557)
Uchwała Nr 61
(1557)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(1557)
Protokół nr X/2007
(1557)
Ogłoszenie
(1556)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1556)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1556)
Protokół nr 15
(1556)
Ogłoszenie
(1555)
Rok 2014
(1555)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(1554)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1554)
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z 22 sierpnia 2018 r.
(1553)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1553)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1552)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1551)
Protokół nr 9
(1551)
Protokół nr II/2006
(1551)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1551)
Ogłoszenie
(1550)
NFORMACJA O WYNIKU NABORU NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1550)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(1550)
Protokół 5
(1550)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(1549)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1549)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(1549)
Opracowanie dokumentacji projektowej odcinkowej przebudowy rowów melioracyjnych WR-6, WR-6a oraz WR-12 od granicy Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) do Wielkiego Rowu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Uzbrojenie strat
(1548)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1548)
Uchwała Nr 88
(1548)
Protokół nr XXIII/2004
(1547)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1547)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(1546)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1546)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1545)
Uchwała Nr 47
(1545)
PROTOKÓŁ Nr 9
(1544)
Uchwała Nr 146
(1544)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(1544)
Protokół nr XXXVI/2005
(1543)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1542)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(1542)
Uchwała Nr IX/122/2011
(1541)
Uchwała Nr 42
(1541)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1541)
PROTOKÓŁ NR 40
(1541)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1541)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(1540)
Obwieszczenie
(1540)
Nabór w biurze Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
(1539)
Protokół LXIX
(1539)
Zarządzenie nr 253/2012
(1539)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(1539)
Uchwała Nr 45
(1539)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1537)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1537)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1537)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1537)
PROTOKÓŁ NR 8
(1537)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(1536)
Uchwała Nr 39
(1536)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1536)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(1536)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1535)
Ogłoszenie
(1535)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(1534)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1534)
Protokół 63
(1534)
Uchwałą nr 85
(1534)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(1534)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(1533)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1532)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1532)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1531)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: cześć 1 – fitness park w Grzybowie na dz. geod. Nr 224/9
(1531)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1530)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2018 r.
(1530)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1530)
Uchwała Nr 49
(1530)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(1530)
Uchwała Nr 43
(1529)
rok 2012
(1529)
Uchwała Nr VII/101/2011
(1529)
Protokół nr XXXIX/2006
(1528)
Protokół LXXIII
(1528)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1528)
Zarządzenie nr 251/2012
(1528)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(1527)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1527)
Uchwała Nr 27
(1527)
Zarządzenie nr 256/2012
(1527)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(1527)
Protokół nr XLII/2006
(1527)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(1527)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1526)
PROTOKÓŁ NR 64
(1526)
Uchwała Nr 31
(1525)
UCHWAŁA Nr XXXIV/405/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1525)
Uchwała Nr 7
(1525)
Obwieszczenie
(1524)
Uchwała Nr 112
(1524)
2011 rok
(1524)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(1523)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(1523)
Uchwała Nr XX/266/2013
(1523)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1523)
Protokół 20
(1522)
Uchwała Nr 102
(1522)
Obwieszczenie
(1522)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1521)
Zarządzenie nr 174/2012
(1521)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1521)
Protokół LXXXI
(1521)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1520)
Uchwała Nr 32
(1520)
Uchwała Nr 46
(1519)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1519)
Protokół Nr IV / 2003
(1518)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(1518)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1518)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1518)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(1517)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1517)
Ogłoszenie
(1517)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(1516)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1516)
Protokół nr 15
(1515)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(1515)
Uchwała Nr 34
(1514)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1514)
Obwieszczenie
(1514)
Uchwała Nr 51
(1514)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1513)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1513)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(1513)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego DK nr 15 z DK nr 92 na terenie Gminy Września - wyjaśnienia siwz
(1513)
Obwieszczenie
(1513)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1513)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(1513)
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Psary Małe - wyjaśnienia siwz (2)
(1512)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1512)
Uchwała Nr 104
(1512)
UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.
(1511)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1511)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1511)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1510)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1510)
FCC Polska Sp. z o. o.
(1510)
Uchwała Nr XI/166/2012
(1510)
UCHWAŁA NR 86
(1510)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1510)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1509)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(1509)
PROTOKÓŁ NR 6
(1509)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(1508)
Petycja z 29 października 2016 r.
(1508)
Zarządzenie nr 162/2012
(1508)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(1508)
Protokół nr 17
(1508)
Protokół nr VII/2007
(1507)
Protokół nr 45
(1506)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1506)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1505)
Protokół nr XXVII/2004
(1505)
2010 rok
(1504)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1504)
Uchwała Nr III/32/2010
(1503)
Protokół LXXIX
(1503)
Budowa odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do drogi gminnej w m. Psary Polskie - wyjaśnienia SIWZ
(1502)
Uchwała Nr 35
(1502)
Uchwała Nr 8
(1502)
Uchwała Nr 64
(1502)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1501)
Ogłoszenie
(1501)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(1501)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1501)
Uchwała Nr 58
(1501)
Protokół nr V/2007
(1501)
Uchwała nr 74
(1500)
UCHWAŁA NR 76
(1500)
Uchwała Nr 50
(1500)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1500)
UCHWAŁA NR XXI/290/2016
(1500)
Uchwała Nr 143
(1500)
Uchwała Nr 125
(1500)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(1499)
Protokół 1
(1499)
Zarządzenie nr 240/2012
(1499)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1499)
Uchwała Nr 24
(1498)
Uchwała Nr V/54/2015
(1498)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1498)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(1498)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(1498)
Uchwała Nr 103
(1498)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1497)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(1497)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1497)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(1497)
Protokół nr IV/2006
(1497)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(1497)
PROTOKÓŁ NR 15
(1497)
Zarządzenie nr 150 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(1496)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1496)
Protokół LXI
(1496)
Uchwała Nr 55
(1496)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(1495)
Uchwała Nr XII/171/2012
(1495)
PROTOKÓŁ NR 88
(1494)
PROTOKÓŁ NR 90
(1494)
UCHWAŁA NR 99
(1493)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(1493)
Uchwała Nr 3
(1493)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1492)
Protokół LXX
(1492)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1492)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(1492)
Uchwała Nr 115
(1492)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1492)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1491)
PROTOKÓŁ NR 70
(1491)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1491)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1490)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(1490)
Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej z 12 stycznia 2016 roku
(1490)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1490)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(1489)
Uchwała Nr 65
(1489)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1489)
Protokół LXII
(1489)
Uchwała nr III/13/2002
(1489)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 kwietnia 2015 roku
(1489)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1488)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(1488)
Uchwała Nr 54
(1488)
Uchwała nr 92
(1488)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 20 października 2015 roku
(1488)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(1488)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1487)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1487)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1487)
Uchwała Nr 142
(1487)
Protokół LXVII
(1487)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1486)
Uchwała Nr 33
(1486)
Budowa toru rowerowego z przeszkodami „PUMPTRACK” w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni (IV postępowanie) - wyjaśnienia siwz
(1485)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1485)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(1485)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1484)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(1483)
Uchwała Nr 59
(1483)
PROTOKÓŁ NR 37
(1483)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(1483)
UCHWAŁA NR 73
(1483)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(1482)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1482)
Uchwała nr XXVI/349/2009
(1482)
Uchwała Nr 89
(1481)
Uchwała Nr 18
(1481)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(1481)
Uchwała nr 98
(1481)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1480)
Zarządzenie Nr 160/2010
(1480)
Uchwała Nr 26
(1480)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(1480)
Uchwała Nr 114
(1480)
Uchwała Nr 28
(1480)
Protokół 13
(1479)
Uchwała Nr 78
(1479)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1479)
PROTOKÓŁ NR 20
(1479)
Uchwała Nr 121
(1478)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(1478)
Uchwała Nr 29
(1478)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(1478)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2016 roku
(1477)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1477)
Uchwała Nr 147
(1477)
Protokół 15
(1477)
PROTOKÓŁ NR 3
(1476)
Budowa i przebudowa chodników we Wrześni - odpowiedź na pytanie
(1476)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1476)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(1476)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(1476)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1476)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(1475)
Uchwała Nr 41
(1475)
Uchwała Nr 93
(1475)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1474)
2011 rok
(1474)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1474)
Protokół nr XXII/2004
(1474)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1474)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1474)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1474)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(1474)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1474)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1473)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(1473)
Uchwała Nr XI/143/2012
(1473)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1473)
2012 rok
(1472)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(1472)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1471)
Uchwała Nr 57
(1471)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1471)
Protokół nr XXXII/2005
(1470)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1470)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1470)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1470)
Ogłoszenie
(1469)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(1469)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(1468)
Protokół 14
(1468)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1468)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1468)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(1467)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(1467)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1467)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1467)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(1467)
Uchwała Nr VI/91/2011
(1466)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową: ulicy Spokojnej we Wrześni – etap 2 oraz budową odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego Września
(1466)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2016/2017" - modyfikacja SIWZ (1)
(1466)
Protokół Nr 58
(1466)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1465)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków mieszkalnych przy ul. Gnieźnieńskiej 2 i Warszawskiej 26 we Wrześni (II postępowanie)
(1465)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1465)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(1465)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(1465)
Uchwała nr 79
(1465)
rok 2014
(1465)
Protokół LXXXIV
(1464)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1464)
Uchwała Nr 84
(1464)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1463)
Uchwała Nr 145
(1463)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(1463)
PROTOKÓŁ Nr 25
(1463)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1462)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1462)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1462)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(1461)
Usuwanie złomów i wywrotów w parkach Gminy Września - odpowiedź na pytanie
(1461)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(1460)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1460)
Protokół 4
(1460)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(1460)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1460)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1460)
Protokół 19
(1459)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(1459)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1458)
PROTOKÓŁ Nr 82
(1458)
Uchwała Nr 25
(1458)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(1458)
Ogłoszenie
(1458)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(1458)
Uchwała nr XXX/282/05
(1458)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(1457)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(1457)
Uchwała Nr 36
(1457)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(1457)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej w pełnym wymiarze czasu pracy
(1456)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1456)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(1456)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1456)
PROTOKÓŁ NR 31
(1456)
Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni - odpowiedzi na pytania, modyfikacja przedmiaru robót
(1456)
Uchwała Nr 2
(1456)
PROTOKÓŁ NR 81
(1455)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1455)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(1454)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(1454)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(1453)
Zarządzenie nr 214/2012
(1453)
Uchwała Nr VI/77/2015
(1453)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1453)
Informacj ao wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowych linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaczanowo i Psary Polskie
(1453)
Informacja o wyborze oferty na sprzedaż samochodu pożarniczego OSP Węgierki
(1453)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(1452)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1452)
Uchwała Nr 105
(1451)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(1451)
Uchwała Nr XXIV/327/2009
(1451)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1451)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1450)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(1450)
Petycja z 11 października 2016 r. do Burmistrza MiG Września
(1449)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1449)
Protokół nr XXXIII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 10 czerwca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1448)
Petycja z 22 października 2016 r.
(1448)
PROTOKÓŁ NR 72
(1448)
Obwieszczenie
(1447)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1447)
Protokół 21
(1447)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 23 czerwca 2015 r.
(1447)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 listopada 2015 r.
(1447)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(1446)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1446)
Uchwała Nr 328
(1446)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(1446)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(1446)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(1446)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1445)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1445)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1445)
PROTOKÓŁ NR 71
(1445)
Zarządzenie nr 170/2012
(1444)
Uchwała Nr 111
(1444)
Uchwała Nr 123
(1444)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1444)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1444)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1443)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1443)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(1443)
Protokół 2
(1442)
Protokół 6
(1442)
Uchwała Nr 21
(1442)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1441)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1440)
Uchwała Nr 56
(1440)
Uchwała Nr 23
(1440)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(1439)
Protokół 1
(1439)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(1439)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(1439)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1439)
Uchwała Nr 318
(1439)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1439)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1438)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1438)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(1438)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1438)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1437)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1437)
PROTOKÓŁ NR 29
(1436)
Obwieszczenie
(1436)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(1436)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1436)
Zarządzenie nr 198/2012
(1435)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1435)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(1435)
Uchwała Nr 124
(1435)
Obwieszczenie
(1434)
Uchwała Nr 320
(1434)
Uchwała Nr 100
(1434)
PROTOKÓŁ Nr 17
(1434)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(1434)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1434)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1433)
U C H W A Ł A Nr 81
(1433)
Uchwała Nr XVI/232/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
(1433)
Informacja - sprzedaż VW Transporter T4
(1432)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1432)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(1432)
UCHWAŁA NR 325
(1431)
Protokół LXXVII
(1431)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(1431)
PROTOKÓŁ NR 68
(1431)
2011 rok
(1431)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(1431)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek
(1430)
Uchwała Nr 66
(1430)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1430)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1430)
Zarządzenie nr 234/2012
(1430)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r.
(1429)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1429)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1429)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1429)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1429)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(1428)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1428)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(1427)
Uchwała nr XIII/137/03
(1427)
Uchwała nr XI/101/03
(1427)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1426)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1426)
U C H W A Ł A Nr 62
(1426)
Zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla Gminy Września i jednostek podległych - odpowiedzi na pytania (2), zmiana terminu składania ofert
(1425)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1425)
Protokół LXXX
(1425)
Uchwała Nr V/65/2011
(1425)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1424)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(1424)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1424)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(1424)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku
(1423)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1423)
Uchwała Nr XV/208/2008
(1423)
PROTOKÓŁ NR 27
(1423)
rok 2010
(1423)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(1422)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(1422)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1422)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1422)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1422)
UCHWAŁA NR 321
(1421)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(1421)
Uchwała Nr 109
(1420)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(1420)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(1420)
Protokół nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1418)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1418)
Obwieszczenie
(1417)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(1417)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1417)
Uchwała Nr 37
(1417)
PROTOKÓŁ NR 12
(1416)
Uchwała Nr X/130/2011
(1416)
Protokół nr 16
(1416)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1416)
Protokół LXXXIII
(1415)
U C H W A Ł A Nr 82
(1415)
Rocznik 2019
(1415)
Uchwała Nr 122
(1415)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1415)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1414)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1414)
Uchwała Nr VII/226/2008
(1414)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1414)
Ogłoszenie
(1413)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1413)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1413)
Obwieszczenie
(1413)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 marca 2016 roku
(1413)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(1413)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1413)
Protokół 24
(1413)
U C H W A Ł A Nr 327
(1412)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1412)
Uszycie promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku - odpowiedź na pytanie (2)
(1411)
Uchwała Nr 101
(1411)
Protokół nr 63
(1411)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1411)
Uchwała Nr 19
(1410)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1410)
UCHWAŁA NR 70
(1410)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1410)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(1409)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1409)
Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ (2)
(1409)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(1409)
Uchwała nr II/9/2002
(1409)
Uchwała nr XII/174/2015
(1409)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 1 kwietnia 2016 roku
(1409)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(1408)
ROK 2018
(1408)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1408)
UCHWAŁA NR 77
(1408)
Ogłoszenie
(1408)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1408)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1408)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(1407)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1407)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(1407)
Uchwała Nr 323
(1407)
Zarządzenie nr 220/2012
(1407)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1406)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(1406)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(1406)
2010 rok
(1406)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1406)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1405)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(1405)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(1405)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1405)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(1405)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września
(1405)
Uchwała Nr 20
(1405)
Protokół nr 8
(1404)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1404)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 7 października 2015 roku
(1403)
Zarządzenie nr 169/2010
(1403)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(1403)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(1402)
Protokół 7
(1402)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 28 grudnia 2015 r.
(1402)
Uchwała Nr 16
(1401)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(1401)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1401)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(1401)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1401)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(1401)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(1400)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(1400)
Uchwała Nr 329
(1400)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1399)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1399)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1399)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno-Finansowej za dnia 09 lutego 2016 r.
(1399)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1399)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(1399)
Uchwała Nr 319
(1398)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(1398)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1398)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(1398)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1398)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1397)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(1397)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1397)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(1396)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(1396)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(1395)
PROTOKÓŁ NR 48
(1395)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(1395)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1395)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1395)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1395)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(1394)
Uchwała nr XXXV/338/05
(1394)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1394)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(1394)
Protokół Nr 22
(1393)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad: budową ulicy Spokojnej we Wrześni – etap 2 oraz budową odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do d
(1393)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(1393)
Protokół 11
(1393)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1393)
Uchwała Nr 110
(1392)
Program współpracy 2015
(1392)
Uchwała Nr XI/167/2012
(1392)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1392)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(1391)
Protokół
(1391)
Rozbudowa monitoringu wizyjnego Gminy Września - odpowiedzi na pytania (1)
(1390)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(1390)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 kwietnia 2016 roku
(1389)
Ogłoszenie
(1389)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA)
(1389)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(1389)
Uchwała Nr XV/187/2012
(1389)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1388)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1388)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(1387)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1387)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(1387)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(1386)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1386)
Protokół 10
(1386)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(1386)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1385)
Zarządzenie nr 145/2012
(1385)
Protokół nr XVII/2003
(1385)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(1384)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(1384)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(1384)
Uchwała nr XXVII/260/04
(1384)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(1383)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(1383)
PROTOKÓŁ NR 34
(1383)
UCHWAŁA NR 313
(1382)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(1382)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(1382)
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (wyjaśnienia siwz)
(1382)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1381)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1381)
Budowa oświetlenia ulicznego w Bierzglinku i Nowym Folwarku
(1381)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(1381)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(1381)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(1381)
Ogłoszenie
(1381)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(1380)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(1380)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1380)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(1379)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
(1379)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(1379)
Protokół nr XIX /2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni która odbyła się 8 listopada 2016 r. na sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1379)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1379)
Uchwała Nr V/45/03
(1378)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1378)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(1378)
2012 rok
(1378)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(1378)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1377)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(1377)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1377)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(1376)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1376)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(1375)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(1375)
2013 rok
(1375)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1374)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1374)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(1374)
PROTOKÓŁ NR 39
(1374)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1374)
Uchwała nr XXVI/240/04
(1373)
Ogłoszenie
(1373)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1373)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(1373)
UCHWAŁA Nr XXX/396/2010
(1372)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2014 roku
(1372)
Obwieszczenie
(1372)
Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Donaja we Wrześni - wyjaśnienia siwz, zmiana terminu składania ofert
(1372)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2017 roku
(1372)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1371)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1371)
Uchwała nr VIII/70/03
(1371)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(1371)
Uchwała Nr XV/197/2012
(1370)
Wyjaśnienia siwz (2) - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów ....
(1370)
Ogłoszenie
(1370)
Uchwała Nr III/34/2010
(1370)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(1369)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1369)
Uchwała Nr 324
(1369)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1369)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1368)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1368)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(1368)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1368)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1368)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1368)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1367)
Protokół nr XI /2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni która odbyła się 10 listopada 2015 r. na sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1367)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 kwietnia 2016 roku
(1367)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 411552 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1366)
Uchwała Nr 17
(1366)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(1366)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1365)
Wyjaśnienia SIWZ i zmiana terminu składania ofert - Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej modernizacji wiaduktu nad koleją zlokalizowanego w ciągu ulicy Paderewskiego we Wrześni wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach
(1364)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1364)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(1364)
Uchwała Nr XIII/196/2015
(1364)
Protokół z posiedzenia Komisji Kounalno - Finansowej z dnia 16 grudnia 2015 r.
(1364)
2014 rok
(1364)
Uchwała nr XI/108/03
(1364)
ZARZĄDZENIE NR 152/2015
(1363)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1363)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(1362)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1361)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1361)
Uchwała Nr I/21/2014
(1361)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1360)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(1360)
Wybór agenta emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września - informacja o złożonych ofertach
(1360)
Uchwała Nr 63
(1360)
III przetarg ustny ograniczony na dzierżawę ogródków sezonowych
(1360)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1360)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1359)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(1359)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1359)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1358)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1358)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(1357)
Uchwała nr VIII/72/03
(1357)
Remont Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1356)
Uchwała Nr 9
(1356)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(1355)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(1355)
Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni - wyjaśnienia siwz
(1354)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(1354)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(1354)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1354)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
(1354)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(1353)
Uchwała Nr 67
(1353)
Budowa kotłowni na paliwo stałe wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w świetlicy wiejskiej w Gutowie Małym - modyfikacja siwz oraz zmiana terminu składania ofert
(1353)
Uchwała Nr XV/195/2012
(1353)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(1352)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1351)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1350)
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obłaczkowie nr ewid. dz. 89 - wyjaśnienia siwz
(1350)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1350)
Uchwała Nr 9 Miejskiej Komisji Wyborczej we Wrześni z dnia 5 października 2018 r.
(1350)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1349)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1349)
Uchwała Nr 5
(1349)
PROTOKÓŁ NR 65
(1349)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(1349)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1348)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1348)
2011 rok
(1348)
GŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1348)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(1348)
Uchwała Nr 13
(1348)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1347)
Dostawa ławek parkowych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1347)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(1347)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1346)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(1346)
UCHWAŁA Nr XXVIII/366/2009
(1346)
Umowy 2017
(1346)
Uchwała Nr 15
(1346)
Zarządzenie nr 31/2012
(1345)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1345)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(1345)
Protokół z kontroli Campingu nr 190 we Wrześni
(1345)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1345)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1345)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(1344)
Ogłoszenie
(1344)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1344)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(1344)
Uchwała nr XXXV/344/05
(1344)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(1344)
Uchwała nr III/25/06
(1344)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1343)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1343)
Obwieszczenie
(1343)
Uchwała Nr 1
(1343)
Zarządzenie nr 159/2012
(1343)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(1342)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2016 roku
(1342)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1341)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1341)
Protokół
(1340)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(1340)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(1340)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1340)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1340)
Umowy 2018
(1340)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(1340)
Raport o stanie Miasta i Gminy Września za 2018 rok.
(1339)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1339)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(1339)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(1338)
Druk deklaracji, formularzy i innych druków na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych - odpowiedzi na pytania
(1338)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1338)
2011 rok
(1338)
ZARZĄDZENIE NR 200 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 r.
(1338)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1337)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni - wyjaśnienia siwz
(1337)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(1337)
Uchwała nr VI/91/07
(1337)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(1337)
Protokół nr 10
(1336)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
(1336)
Rok 2015
(1336)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(1335)
Uchwała Nr 11
(1335)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie
(1335)
Uchwała nr XLI/414/06
(1334)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1334)
Uchwała nr VIII/64/03
(1333)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(1333)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(1333)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1333)
Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1333)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(1333)
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu Volkswagen Transporter T4
(1332)
Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni - ETAP 1 - w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Słowackiego we Wrześni
(1332)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1332)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1331)
Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Paderewskiego we Wrześni wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach w zakresie przebudowy schodów A (etap 1) (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert
(1331)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2015 roku
(1331)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędem Stanu Cywilnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1331)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1331)
Zarządzenie nr 215
(1330)
Uchwała nr XV/146/03
(1329)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1329)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(1329)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1329)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(1329)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(1328)
Zarządzenie nr 124/2012
(1328)
Uchwała Nr 317
(1328)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1327)
Obwieszczenie
(1327)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1327)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 15 września 2015 r.
(1327)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1327)
Uchwała Nr XV/198/2012
(1327)
Nabór na stanowisko Młodszy Referent w Referacie Komunalnym.
(1326)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1326)
UCHWAŁA NR 314
(1326)
INFORMACJA O ZBĘDNYCH I/LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCHAJĄTKU RUCHOMEGO, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚĆ W ZŁOTYCH KWOTY 300 EURO
(1326)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(1326)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(1325)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(1325)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1324)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2017/2018”
(1323)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1322)
Uchwała nr III/16/2002
(1322)
Protokół 17
(1321)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
(1321)
Uchwała nr V/45/07
(1320)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1320)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(1320)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1319)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(1319)
Zarządzenie nr 122/2010
(1319)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1319)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(1319)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(1319)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1319)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(1319)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(1318)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1318)
Uchwała Nr 14
(1318)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad budową sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie
(1317)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(1317)
Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej z 4 stycznia 2016 roku
(1316)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(1316)
Uchwała nr XXXII/306/05
(1316)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(1316)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(1315)
Regulaminy korzystania ze zbiorów
(1315)
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WRZEŚNIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016
(1313)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(1313)
Budowa monitoringu wizyjnego Gminy Września: punkt kamerowy PK12 – rondo Wrocławska – Objazdowa we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1313)
Uchwała nr XX/181/04
(1313)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1313)
Uchwała Nr 6
(1313)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(1313)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1313)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(1313)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1312)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(1312)
Protokół 2
(1311)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1311)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1311)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 27 listopada 2015 r.
(1310)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(1310)
UCHWAŁA NR 4
(1310)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1310)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(1309)
Uchwała nr VII/104/07
(1309)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(1309)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1309)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1307)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(1307)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(1307)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1306)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(1306)
Działalność charytatywna
(1306)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1306)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(1306)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1305)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1305)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1305)
Budowa toru rowerowego z przeszkodami „PUMPTRACK” w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni (II postępowanie)
(1305)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1305)
Uchwała nr XI/100/03
(1305)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1305)
Uchwała Nr V/66/2011
(1305)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(1304)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1304)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1303)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(1303)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1302)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(1302)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
(1302)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1302)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1302)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(1301)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1301)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(1301)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1301)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1301)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1300)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(1300)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1300)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(1299)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1299)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(1299)
Uchwała nr XXVII/256/04
(1299)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1298)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1298)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2013 roku
(1297)
Protokół nr VI/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 maja 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1297)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(1296)
Uchwała Nr XI/135/2012
(1296)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1296)
ZARZĄDZENIE NR 367/2014
(1295)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(1295)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1295)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1294)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1294)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(1294)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1294)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(1294)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1294)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1293)
Uchwała nr XII/118/03
(1293)
Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Dmowskiego we Wrześni – etap 1 (II postępowanie)
(1293)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1293)
Uchwały Nr XXXV/455/2018
(1293)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1292)
Uchwała nr 326
(1291)
UCHWAŁA NR 315
(1291)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1291)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1290)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1290)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1290)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1290)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1289)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1289)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(1289)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1287)
Uchwała nr XII/115/03
(1287)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(1287)
Uchwała nr XX/182/04
(1286)
2012 rok
(1286)
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Września
(1286)
Zarządzenie nr 36 / 2003
(1286)
Uchwała Nr XI/144/2012
(1286)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1286)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1286)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(1286)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(1286)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(1286)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(1286)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(1286)
UCHWAŁA NR 10
(1285)
Uchwała nr II/7/2002
(1285)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(1285)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1284)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1284)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(1284)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1284)
Uchwała nr III/14/2002
(1284)
Protokół 3
(1284)
Protokół nr 30
(1284)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(1284)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(1284)
Uchwała nr XL/390/06
(1283)
Uchwała nr XXXV/357/05
(1283)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1283)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1283)
Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2017 roku
(1282)
Uchwała nr 312
(1282)
Zarządzenie nr 68/2012
(1282)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(1282)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(1282)
Zapytanie ofertowe - druk deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1282)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1281)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu
(1281)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(1280)
Protokół 23
(1280)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(1280)
Uchwała Nr XXXIII/402/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1279)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(1279)
Uchwała nr XLIV/437/06
(1279)
Obowiązek informacyjny
(1279)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1279)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(1279)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(1278)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1277)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1277)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1277)
Uchwała Nr X/128/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 roku
(1277)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1277)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, oraz Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2016 r.
(1277)
2012 rok
(1276)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1276)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1276)
Taryfy za wodę i ścieki (2018)
(1276)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1275)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(1275)
Protokół 8
(1275)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1275)
Uchwała nr IV/36/02
(1275)
Protokół nr 9
(1275)
Uchwała nr XI/99/03
(1275)
Uchwała Nr XX/270/2008
(1274)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(1274)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(1274)
Uchwała nr XXXII/308/05
(1274)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(1273)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(1273)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(1272)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(1272)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(1272)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(1272)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(1271)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1271)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do drogi gminnej w m. Psary Polskie
(1271)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(1271)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1271)
młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1271)
Uchwała nr XLIV/443/06
(1270)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1270)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla Gminy Września i jednostek podległych
(1270)
Uchwała nr XII/117/03
(1269)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
(1269)
Uchwała Nr XII/172/2012
(1269)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1269)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, oraz Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2016 r.
(1269)
Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb ułożenia kabli światłowodowych (II postępowanie) - zmiana terminu
(1269)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1268)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1268)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(1268)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(1268)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(1268)
Wybory Parlamentarne
(1267)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2017 roku
(1267)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(1266)
Uchwała nr XLVIII/321/2001
(1266)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1266)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy parku miejskim im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1265)
Uchwała nr XXIV/225/04
(1265)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(1264)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(1264)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1264)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(1264)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1264)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(1264)
Budowa parku linowego przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania 2
(1264)
Uchwała nr XIV/141/03
(1263)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(1263)
Budowa drogi gminnej w ulicy Wierzbowej w Bierzglinku
(1263)
Uchwała Nr V/53/2015
(1263)
Uchwała nr VIII/65/03
(1263)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1263)
Informacja o unieważnieniu przetagru nieograniczonego na sprzedaż samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Marzenin
(1263)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(1262)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1262)
Budowa sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie - modyfikacja SIWZ (3)
(1262)
Budowa budynku gospodarczego z przyległą do niego wiatą na sprzęt ogrodniczy na dz. geod. nr 332/2 we Wrześni
(1261)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(1261)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1261)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1260)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(1260)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inw
(1260)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z dnia 14 września 2018 r.
(1259)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(1259)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(1259)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(1259)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1258)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
(1258)
Uchwała nr VI/69/07
(1258)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(1257)
Przebudowa klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1257)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1257)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno-Finansowej za dnia 09 lutego 2016 r.
(1257)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1257)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1256)
Uchwała nr III/15/2002
(1256)
Zarządzenie nr 299 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1256)
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Suwalskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania ofert
(1255)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(1255)
Zarządzenie nr 112/2012
(1255)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1255)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(1255)
Uchwała Nr X/129/2011
(1255)
UCHWAŁA NR XXVI/319/2013 Rady MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 grudnia 2013 r.
(1254)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(1254)
Wycinka drzew w rejonie Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni - modyfikacja SIWZ, zmiana terminu
(1254)
Uchwała nr XII/112/03
(1254)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ścieżki pieszo-rowerowej w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni od wjazdu ul. Daszyńskiego do II mostku (III postępowanie)
(1254)
Uchwała nr XII/114/03
(1253)
Odpowiedź_na_pytania - Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1252)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(1252)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1252)