BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
12262611
ostatnia aktualizacja BIP'u:
26-06-2019
Informacja o samorządzie
(273856)
Zamówienia publiczne
(110527)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(100893)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(76681)
Przetargi 2015
(54261)
Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(52938)
Oferty pracy
(50818)
Aktualne oferty pracy
(50344)
Urząd Miasta i Gminy
(44548)
Przetargi 2014 - archiwum
(42363)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(42355)
Przetargi 2017
(40971)
Władze
(37189)
Przetargi 2016
(36891)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(33968)
Kontakt
(29046)
Przetargi 2018
(28882)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(28737)
Akty prawne i protokoły
(27163)
Podatki lokalne
(26286)
Przetargi - archiwum 2012
(26073)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(24277)
Opłata śmieciowa
(24209)
Przetargi - archiwum 2013
(22475)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(22372)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2019
(21256)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(20018)
Oświadczenia majątkowe radnych
(19034)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(17514)
Informacja o wynikach przetargów
(17326)
Uchwały Rady Miejskiej
(17276)
Aktualne wyniki naborów
(17189)
Jednostki organizacyjne gminy
(16843)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(16444)
Przetargi 2019
(16317)
Rada Miejska we Wrześni
(16122)
Archiwum zakładowe
(15782)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(14066)
Jednostki pomocnicze gminy
(13883)
Sprawy finansowe
(13875)
Ogłoszenia
(13742)
Konsultacje społeczne
(13607)
Zarządzenia Burmistrza
(13518)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(13432)
Zastępcy Burmistrza
(13141)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(12822)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(12475)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(12440)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(12232)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(12218)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(11321)
Publicznie dostępne wykazy danych
(10873)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(10849)
Ogłoszenia
(9668)
Archiwum ofert pracy
(9535)
Spółki z udziałem gminy
(9166)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(8708)
Protokoły z sesji
(8024)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(7783)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(7645)
Deklaracja
(7638)
Terminy wpłaty opłaty
(7388)
Sprawozdania finansowe
(7152)
Archiwum wyników naborów
(6923)
Metoda naliczania opłaty i wysokość stawki
(6866)
Segregacja odpadów komunalnych
(6827)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(6787)
Zmiany Budżetowe
(6646)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(6646)
Przetargi - archiwum
(6642)
Archiwum 2001-2002
(6569)
Placówki oświatowe
(6442)
Składy Komisji
(6430)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(6350)
Uchwała budżetowa
(6115)
Schronisko dla zwierząt
(6047)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(5950)
Protokoły z komisji edukacji
(5950)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(5933)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(5778)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(5735)
Nazwy i adresy
(5632)
Muzeum Regionalne
(5632)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(5571)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(5531)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury
(5444)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(5436)
Protokoły z komisji rozwoju wsi
(5435)
Podatki lokalne w 2019 r.
(5374)
Statut Gminy
(5280)
Zgromadzenia publiczne
(5253)
Statut Gminy Września
(5246)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(5227)
Uchwały Zarządu
(5190)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(5172)
Protokoły z komisji rewizyjnej
(5150)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(5131)
Biblioteka Publiczna
(5099)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(5096)
Podatki lokalne w roku 2019 - druki interaktywne
(5083)
Wybory samorządowe 2018
(4957)
Strategia Miasta i Gminy Września
(4923)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(4915)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(4901)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(4810)
Majątek komunalny
(4808)
Plany zamówień publicznych
(4807)
Rocznik 2014
(4788)
Plan Rozwoju Lokalnego
(4651)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4609)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(4580)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(4542)
Opłaty lokalne
(4533)
Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni - zmiana terminu składania ofert (19)
(4529)
Rocznik 2015
(4519)
Rocznik 2014
(4477)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych - 2017 r.
(4464)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(4451)
Rocznik 2012
(4442)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(4418)
Rocznik 2013
(4394)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(4359)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(4345)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(4341)
Rocznik 2012
(4329)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(4302)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(4274)
Petycje
(4164)
Rocznik 2013
(4117)
Podstawa prawna systemu
(4032)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(4004)
Petycje
(3990)
Rocznik 2011
(3988)
Rocznik 2010
(3981)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(3890)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
Rocznik 2015
(3885)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(3837)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(3809)
Protokoły z komisji budżetowej
(3808)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(3772)
Protokoły z komisji oświaty
(3730)
PROTOKÓŁ NR 63
(3713)
Rocznik 2011
(3711)
PROTOKÓŁ NR 69
(3701)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(3690)
Rocznik 2008
(3677)
Protokoły z komisji zdrowia
(3670)
Deklaracja elektroniczna
(3652)
Protokoły z komisji gospodarczej
(3651)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(3648)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(3643)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(3614)
Rocznik 2009
(3601)
Oświadczenie majątkowe
(3572)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(3571)
Rocznik 2005
(3566)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(3566)
PROTOKÓŁ NR 67
(3547)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(3534)
PROTOKÓŁ NR 58
(3527)
Protokół 59
(3513)
Worki do segregacji odpadów
(3513)
PROTOKÓŁ NR 66
(3485)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(3452)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(3445)
PROTOKÓŁ NR 61
(3441)
PROTOKÓŁ NR 70
(3437)
PROTOKÓŁ NR 60
(3435)
Archiwum 2011
(3381)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(3377)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(3369)
PROTOKÓŁ NR 65
(3367)
PROTOKÓŁ NR 64
(3365)
2014 rok
(3351)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(3335)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(3320)
Protokół nr 62
(3318)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(3299)
2012 rok
(3285)
Rocznik 2017
(3262)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września – etap 2 - odpowiedzi na pytania (5)
(3252)
PROTOKÓŁ NR 68
(3247)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3230)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(3216)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3200)
PROTOKÓŁ NR 71
(3197)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(3180)
Rocznik 2005
(3180)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(3175)
Lobbing
(3174)
Rocznik 2006
(3172)
Tabela stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych i kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
(3171)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3165)
Opłata targowa
(3148)
Podatek rolny w 2015 roku
(3136)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(3130)
Rocznik 2007
(3125)
Rocznik 2010
(3115)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(3110)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(3103)
Rocznik 2009
(3091)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(3069)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(3064)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(3063)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(3056)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(3054)
Rocznik 2003
(3052)
Rocznik 2007
(3044)
Rocznik 2016
(3036)
Rocznik 2002
(3033)
Rocznik 2008
(3032)
Rocznik 2003
(3030)
Informacja o wyborze oferty
(3009)
Rocznik 2004
(3008)
Nieograniczone
(2995)
Rocznik 2004
(2989)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2986)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2977)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(2975)
Rocznik 2006
(2970)
Majątek komunalny
(2919)
Przedszkola
(2901)
za 2010 rok
(2891)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(2879)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2874)
Rocznik 2016
(2851)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2840)
2013 rok
(2828)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2827)
Poziomy recyklingu
(2824)
Sprzedaż lokali komunalnych
(2810)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(2806)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(2792)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(2789)
2013 rok
(2786)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(2778)
Konkursy
(2760)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(2750)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(2749)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(2744)
2011 rok
(2736)
Plan Rozwoju Lokalnego
(2736)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(2729)
Oświadczenie majątkowe
(2717)
Oświata Niepubliczna
(2709)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(2699)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2693)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(2692)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(2677)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2666)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(2649)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(2636)
Podatki lokalne w roku 2016
(2627)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(2625)
2011 rok
(2613)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2606)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(2598)
Inne ogłoszenia
(2597)
Oświadczenie majątkowe
(2591)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2588)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2585)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(2584)
Archiwum
(2578)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(2574)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(2563)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(2562)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(2538)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(2534)
Rada Nadzorcza
(2529)
Protokół Nr 60
(2520)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(2514)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2512)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(2509)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(2494)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(2494)
Rocznik 2001
(2476)
Uchwały w sprawach podatkowych obowiązujące w 2019 roku.
(2474)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2473)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(2473)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(2472)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(2471)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(2465)
Rejestr umów przetargowych
(2459)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(2458)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(2446)
Protokół 1
(2444)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(2442)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2441)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(2430)
Oświadczenie majątkowe
(2429)
CRP Sp. z o. o.
(2429)
Oświadczenie majątkowe
(2426)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(2426)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(2424)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(2422)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2417)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(2414)
Oświadczenie majątkowe
(2410)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(2403)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(2403)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(2401)
Rocznik 2017
(2399)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2395)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2388)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(2385)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(2384)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(2384)
Rocznik 2018
(2372)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(2359)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(2348)
Protokół nr XIV/2003
(2348)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(2348)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(2345)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(2343)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(2341)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(2332)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(2325)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(2325)
2014 rok
(2320)
Oświadczenie majątkowe
(2317)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(2316)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(2316)
Protokół nr 19
(2314)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2313)
Protokół 3
(2313)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(2302)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(2298)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(2298)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(2296)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2287)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(2286)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(2274)
2012 rok
(2273)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(2272)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(2271)
Oświadczenie majątkowe
(2269)
Opieka serwisowa nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2269)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(2268)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(2260)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2256)
Uchwała Nr X/132/2011
(2254)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(2248)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2247)
Protokół 2
(2245)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(2243)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(2237)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(2232)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(2232)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(2230)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru rowerowego „PUMPTRACK” we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - odpowiedzi na pytania (2)
(2224)
Zarząd
(2221)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(2219)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego DK 15 z DK 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 1 - informacja o złożonych ofertach
(2218)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(2211)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(2202)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(2199)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(2198)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(2193)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(2192)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(2185)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2174)
EKO-SKÓRTEX Sp. z o. o.
(2173)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2016 roku
(2158)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(2154)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2152)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(2151)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2148)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(2146)
Unieważnienia przetargów
(2146)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(2142)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(2139)
Protokół 4
(2129)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(2127)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(2123)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(2121)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(2120)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2117)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni - wyjaśnienia siwz (5), zmiana terminu składania ofert
(2116)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(2115)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(2115)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(2107)
Rocznik 2002
(2102)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(2099)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(2099)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(2098)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2097)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(2096)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(2095)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(2092)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(2091)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2088)
Uchwała Nr II/31/2014
(2088)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(2086)
2010 rok
(2082)
Adres
(2082)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(2081)
KONSULTACJE SPOŁECZNE DO PROJEKTU AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2017-2023
(2081)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(2080)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(2078)
Programy i Plany Miasta i Gminy Września
(2075)
PROTOKÓŁ NR 32
(2074)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(2073)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2070)
Protokół
(2067)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2067)
Zakup energii elektrycznej na lata 2018-2019 - informacja o sprostowaniu ogłoszenia
(2065)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(2062)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(2060)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2060)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(2059)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(2058)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2058)
Protokół
(2057)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(2054)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2051)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(2050)
Protokół Nr LX / 2002
(2049)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(2044)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(2043)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(2042)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2040)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(2037)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2035)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2034)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2033)
PROTOKÓŁ NR 53
(2033)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(2032)
Obwody głosowania
(2032)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(2028)
Protokół Nr 46
(2028)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w 2019 r.
(2027)
PROTOKÓŁ Nr 1
(2023)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(2023)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2023)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(2022)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(2020)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2019)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(2017)
Jakość wody do spożycia
(2017)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(2015)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2013)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(2013)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(2013)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(2011)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(2010)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2009)
PROTOKÓŁ NR 42
(2008)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2002)
Obowiązek Informacyjny
(2001)
Protokół 69
(1998)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(1995)
Umowa spółki
(1994)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1992)
Rocznik 2018
(1991)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1989)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(1989)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1988)
Protokół 47
(1985)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1985)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1983)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
(1981)
Protokół
(1978)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(1977)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(1975)
PROTOKÓŁ NR 47
(1974)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(1970)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 9 grudnia 2014 r.
(1967)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(1967)
PROTOKÓŁ NR 66
(1964)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1964)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(1963)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(1963)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(1962)
Nazwa i adres
(1962)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1961)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(1961)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1955)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1955)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1955)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(1952)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1952)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(1950)
Paweł-Trans
(1950)
Archiwum 2012
(1949)
PROTOKÓŁ NR 84
(1948)
DECYZJA Nr 600/2010
(1947)
Uchwała nr XLIV/431/06
(1947)
2015 rok
(1942)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(1942)
PROTOKÓŁ NR 30
(1940)
PROTOKÓŁ NR 18
(1940)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(1936)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(1932)
PROTOKÓŁ Nr 33
(1931)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(1926)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(1925)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1924)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1923)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1922)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1922)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(1921)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1920)
Zespoły Szkół
(1920)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(1919)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(1917)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1917)
PROTOKÓŁ NR 87
(1914)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(1909)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(1908)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1907)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1905)
Protokół LXVI
(1904)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(1903)
Uchwała Nr III/17/2010
(1902)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1901)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1898)
PROTOKÓŁ NR 11
(1897)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(1896)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(1894)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(1893)
PROTOKÓŁ NR LIX
(1892)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(1889)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(1885)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(1879)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(1879)
PROTOKÓŁ NR 14
(1878)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1878)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1877)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(1876)
Uchwała Nr 322
(1874)
PROTOKÓŁ NR 85
(1874)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1873)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(1871)
Protokół 43
(1871)
Protokół nr 45
(1871)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(1870)
Protokół NR 57
(1869)
2012 rok
(1865)
Protokół 48
(1864)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(1863)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1863)
DECYZJA nr 360/2013
(1862)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1862)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1861)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(1860)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1858)
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
(1858)
PROTOKÓŁ NR LXII
(1856)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(1856)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1854)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO RENAULT TRAFIC 2,0 dCi
(1853)
Protokół 62
(1852)
PROTOKÓŁ NR LXI
(1852)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1850)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(1849)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1849)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(1848)
Protokół Nr I / 2002
(1848)
Protokół Nr 62
(1844)
2009 rok
(1844)
Protokół 12
(1843)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1843)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1842)
Protokół Nr 50
(1841)
Protokół nr 51
(1839)
Dane podstawowe
(1838)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1836)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1836)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1835)
BIOODPADY OD 1 LIPCA 2018 r.!
(1834)
PROTOKÓŁ NR 4
(1834)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1832)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(1831)
Protokół Nr 56
(1831)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1830)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(1830)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1830)
Protokół
(1829)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1828)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1828)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1827)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1827)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(1827)
PROTOKÓŁ NR 13
(1823)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1822)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(1822)
za 2009 rok
(1819)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1819)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1819)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1819)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(1817)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(1817)
PROTOKÓŁ NR 54
(1816)
Protokół nr 56
(1814)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1813)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1813)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(1812)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1812)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1811)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1808)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1808)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1806)
Uchwała Nr XX/267/2013
(1802)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1802)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1802)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(1801)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1801)
Protokół 49
(1800)
Protokoły z komisji Doraźnej
(1797)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(1797)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1797)
Protokół
(1795)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(1795)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1794)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1794)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1791)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1789)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1789)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1786)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(1786)
PROTOKÓŁ NR 43
(1784)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1782)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1782)
PROTOKÓŁ Nr 83
(1782)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1781)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(1781)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1780)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1778)
PROTOKÓŁ NR 89
(1778)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(1778)
ORDO Poznań
(1778)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1776)
Protokół Nr LIII / 2002
(1776)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1775)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1774)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1773)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1773)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1771)
PROTOKÓŁ NR 16
(1771)
PROTOKÓŁ NR 23
(1770)
2010 rok
(1770)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1769)
Protokół Nr VIII / 2003
(1767)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(1767)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1766)
Protokół Nr 50
(1765)
Protokół nr 10
(1764)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1764)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(1763)
Protokół 38
(1762)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(1761)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1761)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1760)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1760)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1760)
Protokół nr 32
(1758)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1756)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(1756)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1756)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1755)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1753)
Gimnazja
(1753)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(1752)
PROTOKÓŁ NR 57
(1752)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1751)
Protokół Nr 51
(1751)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1750)
Protokół
(1750)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1750)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1750)
PROTOKÓŁ NR 61
(1749)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1749)
Protokół nr 16
(1747)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1747)
Uchwała nr XVI/215/2012
(1744)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1743)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1742)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(1740)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1736)
Protokół 66
(1734)
PROTOKÓŁ NR 38
(1734)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(1733)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(1731)
Nazwa i adres
(1731)
Uchwała nr VI/86/2011
(1731)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1731)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1730)
Protokół 74
(1730)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1729)
Status prawny
(1729)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1729)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1728)
Organizacja
(1728)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1728)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1728)
za 2005 rok
(1727)
Protokół
(1726)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1726)
Protokół Nr LVIII
(1725)
Protokół 6
(1723)
Protokół 16
(1721)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1719)
Protokół
(1719)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1719)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(1719)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1716)
za 2007 rok
(1715)
Protokół
(1714)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1714)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1714)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(1713)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1713)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1712)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1711)
Protokół
(1711)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1710)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1709)
Protokół 75
(1707)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(1707)
Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1706)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1705)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(1704)
Protokół 5
(1703)
Protokół 41
(1703)
PROTOKÓŁ NR 52
(1703)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1702)
PROTOKÓŁ NR 36
(1702)
Zabytki
(1702)
PROTOKÓŁ NR 7
(1702)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1699)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(1699)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(1698)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1698)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1698)
Protokół 61
(1697)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1695)
Protokół nr 67
(1695)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1694)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(1689)
Protokół 68
(1689)
Protokół nr 21
(1689)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1689)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(1688)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1687)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1687)
Protokół
(1687)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1687)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(1686)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1686)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO OSP MARZENIN
(1684)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1684)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
Protokół LXXI
(1682)
Protokół
(1682)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1682)
Protokół nr 30
(1681)
Protokół 5
(1680)
Protokół Nr III / 2002
(1679)
Protokół nr 53
(1679)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (II postępowanie) - wyjaśnienia siwz (2)
(1679)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1677)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1677)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(1677)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września
(1676)
Protokół 45
(1675)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1672)
PROTOKÓŁ NR 64
(1671)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1670)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(1669)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1668)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1668)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1668)
Protokół nr 61
(1667)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(1667)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(1666)
za 2006 rok
(1666)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1663)
Protokół nr XXXIII/2005
(1663)
Protokół nr 22
(1662)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1662)
Protokół nr VI/2011
(1662)
PROTOKÓŁ NR 65
(1662)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1662)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1661)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(1661)
Protokół Nr II / 2002
(1660)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1660)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(1660)
Protokół Nr XLVII / 2001
(1659)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(1658)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1657)
Protokół Nr LVI / 2002
(1657)
Uchwała Nr 12
(1657)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1656)
Struktura własnościowa
(1655)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1655)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1652)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(1652)
Protokół nr 53
(1652)
Ograniczone
(1652)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1652)
Protokół nr 34
(1651)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(1651)
PROTOKÓŁ NR 41
(1650)
PROTOKÓŁ NR 51
(1650)
Protokół
(1650)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1649)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1648)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1648)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1647)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1647)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(1646)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1645)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(1643)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1642)
Protokół 46
(1642)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1641)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu służbowego Renault Trafic 2,0 dci
(1640)
Protokół Nr LI / 2002
(1640)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1640)
Protokół nr 17
(1640)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1639)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1639)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1638)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1638)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1638)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1637)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1637)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1636)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1635)
PROTOKÓŁ NR 21
(1634)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1634)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1634)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1634)
Protokół Nr XLIX / 2001
(1633)
2016 rok
(1633)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(1633)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(1632)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1632)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1632)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1632)
Protokół
(1630)
Protokół Nr V / 2003
(1630)
Protokół 50
(1629)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(1628)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1627)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1625)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(1625)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1623)
Protokół Nr LV / 2002
(1623)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1622)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1622)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1621)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1621)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1621)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1620)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(1620)
Przedmiot działalności i kompetencje
(1620)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1619)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1618)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(1618)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1618)
PROTOKÓŁ NR 28
(1617)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1617)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1617)
PROTOKÓŁ NR 2
(1616)
Protokół LXXV
(1616)
Ochrona danych osobowych
(1615)
PROTOKÓŁ NR LVI
(1613)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1613)
Protokół Nr LVII / 2002
(1613)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1612)
Protokół nr 11
(1611)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1611)
Protokół Nr L / 2002
(1611)
Protokół Nr 47
(1611)
za 2008 rok
(1610)
Protokół LXXXII
(1610)
PROTOKÓŁ NR 60
(1610)
Modyfikacja rozpoznania cenowego - Druk ulotek i plakatów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1609)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(1609)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2018 – 2019
(1608)
Protokół Nr 46
(1608)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1607)
Protokół Nr VI / 2003
(1607)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1607)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1606)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1606)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1604)
Protokół nr 59
(1604)
Protokół nr 39
(1604)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1603)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1603)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1603)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1602)
Uchwała nr IV/37/06
(1596)
Protokół nr 50
(1596)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(1595)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1595)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1595)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1594)
Protokół Nr LVIII / 2002
(1594)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(1593)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1593)
Protokół
(1592)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(1592)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1592)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(1591)
Protokół nr 55
(1591)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1590)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1589)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1587)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1586)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1585)
Protokół nr 7
(1585)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1584)
Protokół nr 6
(1584)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1584)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1583)
Protokół
(1582)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1580)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1580)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1579)
Protokół Nr VII / 2003
(1579)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1577)
Umowy o zamówienia publiczne
(1577)
2009 rok
(1577)
Protokół nr 14
(1577)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(1576)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(1575)
PROTOKÓŁ NR 55
(1574)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1573)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(1573)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1573)
Protokół 65
(1572)
PROTOKÓŁ NR 19
(1572)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1571)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1571)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1571)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1571)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1571)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(1570)
Protokół nr 7
(1570)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(1569)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1569)
Protokół nr 18
(1569)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1569)
Protokół 44
(1568)
Informacja o wystąpieniach w 2016 roku
(1568)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(1567)
Dotacje
(1567)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(1565)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1565)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1565)
Protokół nr 13
(1564)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1564)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: część 2 – fitness park w Sokołowie na dz. geod. Nr 213/2
(1564)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie- wyjaśnienia SIWZ
(1563)
Produkcja i emisja audycji radiowych prezentujących i promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1563)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1563)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1562)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(1562)
Protokół
(1561)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1561)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1561)
Uchwała Nr VII/98/2011
(1561)
PROTOKÓŁ NR 62
(1560)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1559)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1558)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1557)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1557)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1557)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1555)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1554)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1554)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(1553)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(1553)
Uchwała Nr II/29/2014
(1553)
Protokół nr 7
(1552)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1552)
Protokół 39
(1552)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1551)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1551)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(1550)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1549)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1549)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1549)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1548)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(1548)
Protokół
(1547)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1547)
Protokół nr XXVI/2004
(1547)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1547)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1547)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(1545)
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2023
(1545)
Uchwała Nr XI/145/2012
(1544)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1543)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1542)
Protokół Nr LII / 2002
(1542)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1542)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1541)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1540)
PROTOKÓŁ NR 56
(1540)
PROTOKÓŁ NR 58
(1540)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1540)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(1539)
Protokół nr 15
(1539)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1539)
Protokół nr XVIII/2004
(1536)
Protokół nr 57
(1535)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1535)
Protokół 64
(1535)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(1534)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1534)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1533)
UCHWAŁA NR 69
(1533)
Ogłoszenie
(1533)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1532)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1532)
GRUZPOL Kamil Cieśla
(1532)
Protokół
(1531)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1531)
Protokół
(1531)
PROTOKÓŁ NR 35
(1530)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(1529)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(1528)
Protokół 18
(1528)
Protokół nr 55
(1528)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1528)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1527)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1526)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1526)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(1526)
Protokół nr 13
(1525)
Protokół nr VIII/2007
(1525)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(1524)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1524)
Protokół LX
(1524)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1524)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1523)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 12 listopada 2013 r.
(1523)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(1523)
Protokół nr 51
(1522)
Protokół nr 26
(1522)
Ogłoszenie
(1522)
Protokół nr XII/2003
(1522)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(1521)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(1521)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1520)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1520)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(1518)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1518)
PROTOKÓŁ NR 24
(1517)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1515)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1513)
Protokół 40
(1512)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1512)
Protokół nr XXIX/2005
(1512)
Protokół nr XXX/2005
(1512)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(1511)
Protokół 1
(1511)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1510)
Protokół nr XXIV/2004
(1510)
Uchwała Nr V/80/2011
(1510)
Protokół 72
(1509)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1509)
EKO-TOM S.J. Turguła
(1508)
Protokół nr XLIII/2006
(1506)
Protokół nr 27
(1506)
Ogłoszenie
(1505)
Protokół nr 14
(1505)
Zarządzenie Nr 59
(1505)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(1505)
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
(1504)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1502)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1502)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1502)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1501)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1501)
Uchwała Nr XII/160/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
(1500)
Protokół nr 8
(1499)
Ogłoszenie
(1499)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1499)
Protokół
(1498)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(1498)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1497)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1496)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup telefonów komórkowych
(1496)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(1496)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1496)
Protokół Nr IX / 2003
(1495)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(1493)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1492)
PROTOKÓŁ NR 49
(1492)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1492)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1491)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1490)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(1490)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1488)
Protokół
(1488)
Protokół
(1488)
Protokół nr 28
(1487)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1487)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(1487)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(1486)
Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”- wyjaśnienia SIWZ (5)
(1486)
Protokół 9
(1486)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1486)
Starosta Wrzesiński informuje
(1485)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1485)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1485)
Protokół
(1484)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1484)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1484)
PROTOKÓŁ NR 46
(1483)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(1483)
Ogłoszenie
(1483)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1483)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(1483)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1480)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(1480)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1480)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(1480)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1479)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(1479)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(1479)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1478)
Zarządzenie nr 254/2012
(1478)
Protokół Nr 49
(1478)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(1478)
Protokół 42
(1477)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1477)
Protokół nr XX/2004
(1476)
Uchwała Nr 127
(1475)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1475)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(1475)
Protokół nr 24
(1475)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1474)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(1474)
Ogłoszenie
(1474)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1473)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Biurze Rady Miejskiej
(1473)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1473)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(1473)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1471)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1471)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1470)
Protokół nr 52
(1470)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1470)
Protokół nr 48
(1470)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(1469)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(1468)
Protokół
(1468)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(1468)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1468)
Protokół nr 11
(1467)
PROTOKÓŁ NR LXX
(1467)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1466)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1466)
Protokół
(1464)
Protokół nr 44
(1464)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1463)
Protokół nr XI/2003
(1463)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(1463)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1462)
Protokół nr I/2006
(1461)
Protokół 6
(1461)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(1461)
Uchwała Nr VII/100/2011
(1461)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1461)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(1461)
Protokół nr XIX/2004
(1460)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(1460)
Uchwała Nr IX/122/2011
(1460)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1459)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1459)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1459)
Protokół nr 23
(1459)
Protokół nr XLI/2006
(1458)
Protokół nr XXXV/2005
(1458)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1457)
Protokół nr VI/2007
(1457)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(1457)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1456)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(1456)
2011 rok
(1455)
Protokół LXXVI
(1455)
Protokół nr 54
(1455)
PROTOKÓŁ NR 44
(1455)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1454)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(1454)
Protokół Nr LIV / 2002
(1453)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1452)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1452)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(1452)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1452)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(1451)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1449)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1449)
Protokół
(1448)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(1448)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1448)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1448)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1447)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1447)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(1446)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1446)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(1446)
Obwieszczenie
(1445)
Uchwała Nr X/131/2011
(1445)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(1445)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1445)
Protokół nr IX/2007
(1445)
Uchwała nr 95
(1444)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1444)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(1443)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1442)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1442)
UCHWAŁA NR 80
(1441)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1441)
Protokół nr 41
(1441)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: cześć 1 – fitness park w Grzybowie na dz. geod. Nr 224/9
(1440)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(1439)
Protokół nr XXXIV/2005
(1439)
UCHWAŁA NR 91
(1439)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(1438)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1438)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(1438)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(1438)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(1438)
Uchwała Nr 144
(1437)
Protokół nr 57
(1436)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(1436)
Protokół Nr X / 2003
(1436)
Protokół 67
(1436)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1436)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(1436)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1436)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(1435)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1435)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1435)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1434)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(1434)
Protokół nr 18
(1433)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1433)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1433)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(1433)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1433)
Uchwała nr 94
(1432)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(1432)
PROTOKÓŁ NR 63
(1431)
Protokół Nr LIX / 2002
(1430)
Protokół 22
(1430)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(1429)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(1429)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1429)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(1429)
Protokół 59
(1428)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(1428)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1428)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(1428)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1427)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(1427)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1427)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1426)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
(1426)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1426)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1425)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(1425)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1425)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1424)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1424)
Uchwała Nr XV/190/2012
(1423)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(1423)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1423)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(1422)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1421)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(1421)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(1421)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1421)
Protokół nr XLIV/2006
(1421)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1421)
Protokół nr 9
(1420)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(1420)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1420)
PROTOKÓŁ NR 5
(1419)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(1418)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1417)
Protokół
(1417)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1417)
Ogłoszenie
(1417)
Uchwała Nr XI/166/2012
(1417)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1416)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1416)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1416)
Obwieszczenie
(1415)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(1415)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(1414)
Protokół nr XXXI/2005
(1414)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1413)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1412)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1412)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1412)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1412)
Protokół nr 24
(1412)
Protokół
(1411)
Zarządzenie nr 253/2012
(1411)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1410)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(1409)
Protokół LXXII
(1409)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1408)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(1408)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(1408)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1408)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(1408)
Protokół nr 49
(1407)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(1407)
Zarządzenie nr 174/2012
(1407)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1407)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1407)
Protokół z IX z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2015 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1406)
Zarządzenie nr 251/2012
(1405)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1405)
Protokół LXXIV
(1405)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1405)
Protokół nr XL/2006
(1405)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1404)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1403)
Protokół nr 14
(1403)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1403)
Protokół LXXVIII
(1402)
Protokół LXV
(1402)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(1401)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(1401)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(1401)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1401)
Protokół nr XXV/2004
(1400)
Uchwała Nr 52
(1399)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1399)
Uchwała Nr 106
(1398)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(1398)
Uchwała Nr 141
(1398)
Obwieszczenie
(1397)
PROTOKÓŁ NR 86
(1397)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(1397)
Protokół 3
(1397)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1397)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(1397)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1397)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(1397)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1396)
Uchwała Nr VII/101/2011
(1396)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(1395)
PROTOKÓŁ NR LXV
(1395)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1394)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1394)
Komunikat
(1394)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1394)
Protokół 70
(1394)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1393)
Protokół nr XIII/2003
(1393)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1393)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1393)
Protokół nr XVI/2003
(1392)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(1392)
Zarządzenie Nr 160/2010
(1392)
Protokół 71
(1392)
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń publicznych
(1391)
Protokół nr XV/2003
(1391)
Uchwała Nr III/32/2010
(1390)
Protokół nr X/2007
(1389)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1389)
Uchwała nr 71
(1388)
Uchwała nr VIII/120/2015
(1388)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1388)
Zarządzenie nr 162/2012
(1387)
Protokół 60
(1387)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(1387)
Uchwała Nr XII/171/2012
(1387)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1386)
Zarządzenie nr 256/2012
(1386)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1386)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(1386)
Uchwała Nr XI/143/2012
(1385)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(1385)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1385)
Protokół nr XXI/2004
(1384)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1384)
Protokół Nr 54
(1384)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(1384)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1383)
Protokół nr XXVIII/2004
(1382)
Protokół 4
(1381)
Ogłoszenie
(1381)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(1381)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1381)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(1381)
Uchwała Nr 44
(1381)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(1381)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1380)
PROTOKÓŁ NR LX
(1380)
Obwieszczenie
(1380)
Zarządzenie nr 240/2012
(1379)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(1379)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1378)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1378)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1378)
Uchwała Nr 126
(1378)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(1378)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1378)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(1377)
Protokół nr 73
(1377)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1377)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 13 lutego 2015 r.
(1377)
Protokół LXVIII
(1377)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1377)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(1376)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(1376)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1376)
Protokół
(1376)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(1376)
Uchwała Nr 48
(1376)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(1376)
Informacja o działaniach w latach 2006-2015
(1373)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1373)
Protokół nr III/2006
(1373)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(1373)
Uchwała Nr 116
(1372)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(1372)
Protokół nr XXXVI/2005
(1372)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1372)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(1371)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(1371)
Protokół nr XXXVIII/2005
(1370)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(1370)
Uchwała Nr XX/266/2013
(1370)
Uchwała Nr 53
(1370)
PROTOKÓŁ NR 69
(1370)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(1370)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(1369)
Uchwała Nr 120
(1369)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(1369)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1368)
Obwieszczenie
(1368)
Protokół nr 12
(1368)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(1368)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(1367)
Uchwała Nr 47
(1367)
Petycja z 20 kwietnia 2016 r.
(1367)
UCHWAŁA nr 60
(1365)
Obwieszczenie
(1365)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1364)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(1364)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(1364)
Protokół nr 52
(1363)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1363)
Uchwała nr VIII/66/03
(1363)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1362)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1362)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1362)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(1361)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(1361)
Uchwała Nr 61
(1361)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1361)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1360)
Uchwała Nr 42
(1360)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1360)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1359)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1359)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1359)
Uchwała Nr 128
(1358)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1358)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1358)
Uchwała nr XXX/282/05
(1357)
Protokół
(1357)
Ogłoszenie
(1356)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1356)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1355)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni
(1355)
PROTOKÓŁ nr 45
(1355)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1354)
Uchwała Nr XV/208/2008
(1354)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1354)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(1353)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1353)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(1352)
Uchwała Nr 45
(1352)
rok 2013
(1352)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1352)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(1352)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(1352)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(1352)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1352)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(1351)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(1351)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(1350)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1349)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1349)
Protokół nr II/2006
(1349)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1348)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1348)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem” - modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert
(1347)
Uchwała Nr 146
(1347)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1347)
Protokół nr XXIII/2004
(1347)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1346)
Rok 2013
(1346)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1346)
Uchwała Nr 88
(1345)
Protokół nr 20
(1345)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1345)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1345)
Uchwała Nr 148
(1345)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(1344)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1344)
Uchwała Nr 43
(1344)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(1343)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1343)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1343)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1342)
PROTOKÓŁ NR 26
(1342)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1342)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1341)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(1341)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1341)
Uchwała Nr 46
(1341)
Protokół LXIX
(1341)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1341)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.
(1341)
Uchwałą nr 85
(1341)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(1341)
Uchwała Nr 27
(1341)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1340)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(1340)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1340)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1340)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(1340)
Ogłoszenie
(1340)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1340)
Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Września w 2017 roku
(1340)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1339)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1338)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1338)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1338)
Uchwała Nr 7
(1338)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(1338)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1337)
PROTOKÓŁ NR 40
(1337)
Protokół nr XXXIX/2006
(1335)
Ogłoszenie
(1335)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1334)
Uchwała Nr 39
(1334)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1334)
Obwieszczenie
(1334)
Uchwała Nr 49
(1334)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(1333)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1333)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1333)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(1333)
Uchwała Nr 64
(1332)
Uchwała Nr 31
(1332)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1332)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(1332)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1332)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1332)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1332)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(1331)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(1331)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1331)
Uchwała Nr 34
(1330)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1330)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1330)
Uchwała Nr 32
(1329)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1329)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(1329)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2017 roku
(1329)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1329)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1329)
PROTOKÓŁ Nr 9
(1328)
UCHWAŁA NR 76
(1328)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(1328)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(1327)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(1327)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1327)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(1327)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1326)
Rok 2014
(1326)
Ogłoszenie
(1326)
Uchwała Nr 102
(1326)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1326)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1325)
Uchwała Nr 58
(1325)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1325)
Zarządzenie nr 170/2012
(1325)
Protokół nr 9
(1325)
PROTOKÓŁ NR 6
(1325)
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września - wyjaśnienia SIWZ, zmiana terminu składania ofert
(1325)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(1324)
Uchwała Nr VI/91/2011
(1324)
Uchwała nr 74
(1324)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1324)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1324)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(1324)
Uchwała Nr 8
(1324)
Budowa drogi publicznej łączącej istniejącą drogę w rejonie WSAG oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2 - wyjaśnienia siwz (2), zmiana terminu składania ofert
(1323)
PROTOKÓŁ NR 10
(1323)
2010 rok
(1323)
Protokół LXXIII
(1322)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(1322)
Protokół LXX
(1322)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(1322)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1322)
Uchwała Nr 51
(1321)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(1321)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(1321)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(1321)
Protokół nr XLII/2006
(1320)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1320)
Ogłoszenie
(1320)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1320)
Protokół nr VII/2007
(1320)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1319)
Uchwała Nr 65
(1319)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(1319)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1319)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(1319)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1319)
Uchwała Nr V/54/2015
(1318)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1318)
Protokół 5
(1318)
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk banerów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1318)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(1318)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1318)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1318)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(1318)
Uchwała Nr 18
(1318)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1318)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1318)
Protokół LXXIX
(1317)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1317)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1317)
Uchwała Nr 112
(1317)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1316)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1316)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1316)
Zarządzenie nr 214/2012
(1316)
Protokół nr XXVII/2004
(1315)
Uchwała Nr 3
(1315)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(1315)
Opracowanie dokumentacji projektowej odcinkowej przebudowy rowów melioracyjnych WR-6, WR-6a oraz WR-12 od granicy Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) do Wielkiego Rowu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Uzbrojenie strat
(1315)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(1315)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1315)
Uchwała nr III/13/2002
(1315)
Plan zamówień publicznych na 2018 rok
(1314)
Protokół LXII
(1314)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(1314)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(1314)
Uchwała Nr X/130/2011
(1314)
Uchwała Nr 103
(1314)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1313)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1313)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(1313)
Protokół
(1313)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1312)
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk banerów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1311)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1311)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(1311)
PROTOKÓŁ NR 64
(1311)
UCHWAŁA NR 99
(1310)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (III postępowanie)
(1310)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(1310)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(1309)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(1309)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(1309)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1308)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1308)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1308)
Protokół nr V/2007
(1308)
Uchwała Nr 55
(1308)
Uchwała nr 98
(1307)
Uchwała Nr 24
(1307)
Uchwała Nr 59
(1307)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego DK nr 15 z DK nr 92 na terenie Gminy Września - wyjaśnienia siwz
(1307)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(1307)
Obwieszczenie
(1307)
UCHWAŁA NR 86
(1307)
Uchwała Nr 143
(1306)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1306)
Uchwała Nr 50
(1306)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1306)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1306)
UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.
(1305)
Zarządzenie nr 234/2012
(1305)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 15 września 2015 r.
(1305)
Protokół LXI
(1305)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1304)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(1304)
Uchwała Nr 104
(1304)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1304)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1304)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1304)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1303)
Obwieszczenie
(1303)
Uchwała Nr 33
(1303)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1303)
Uchwała Nr 35
(1303)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(1303)
Uchwała Nr 57
(1302)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(1302)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1302)
2011 rok
(1301)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(1301)
Protokół 63
(1301)
Protokół LXVII
(1301)
Uchwała Nr VI/77/2015
(1300)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(1300)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(1300)
2011 rok
(1300)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(1300)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1300)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1300)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1300)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1299)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1299)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1299)
Obwieszczenie
(1299)
Ogłoszenie
(1298)
Podatek od środków transportu w 2019 r.
(1298)
Uchwała Nr 54
(1298)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1297)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1297)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(1297)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1297)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1296)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(1296)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1296)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1295)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(1295)
Protokół nr 45
(1295)
Uchwała Nr XI/167/2012
(1295)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(1295)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(1294)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(1294)
PROTOKÓŁ NR 70
(1294)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(1294)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku
(1293)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(1293)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(1293)
Uchwała nr XXXV/338/05
(1293)
Uchwała Nr 29
(1292)
Uchwała Nr VII/226/2008
(1292)
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r.
(1292)
Uchwała Nr 84
(1292)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(1292)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1291)
Uchwała Nr 93
(1291)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1291)
2011 rok
(1291)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1290)
Protokół Nr IV / 2003
(1290)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1290)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(1290)
Ogłoszenie
(1290)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(1289)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(1289)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1289)
Uchwała Nr 28
(1289)
Uchwała nr II/9/2002
(1288)
UCHWAŁA NR 73
(1288)
PROTOKÓŁ NR 90
(1288)
Protokół 15
(1288)
Uchwała Nr XV/187/2012
(1288)
Uchwała Nr V/65/2011
(1287)
Zarządzenie nr 198/2012
(1287)
Petycja z 26 lipca 2016 r.
(1287)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(1287)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1287)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1287)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(1287)
Zarządzenie nr 220/2012
(1286)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1286)
Petycja z 6 maja 2016 r.
(1286)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1286)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(1286)
PROTOKÓŁ NR 88
(1286)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(1286)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(1286)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1285)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(1284)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1284)
Uchwała Nr 78
(1284)
Uchwała nr 79
(1284)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(1283)
Obwieszczenie
(1283)
Uchwała Nr XV/197/2012
(1283)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1283)
Uchwała Nr 115
(1282)
Protokół LXXXIV
(1282)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(1282)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(1281)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(1281)
Uchwała Nr 142
(1281)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(1280)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1279)
Uchwała Nr 89
(1279)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(1279)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(1279)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1278)
Protokół z posiedzenie Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 września 2015 roku
(1278)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(1278)
Protokół nr IV/2006
(1278)
Uchwała nr XXVII/260/04
(1277)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1277)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1277)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1277)
2010 rok
(1277)
Uchwała Nr 2
(1276)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1276)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(1276)
Protokół 20
(1276)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(1276)
PROTOKÓŁ NR 8
(1275)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1275)
Uchwała Nr 26
(1275)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(1275)
Uchwała Nr 328
(1275)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(1275)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(1275)
Uchwała Nr 21
(1274)
Uchwała Nr XV/195/2012
(1274)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(1274)
Protokół nr XXXII/2005
(1274)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1274)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1274)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(1273)
Uchwała Nr 145
(1273)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(1273)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1273)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1273)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(1272)
Zarządzenie nr 169/2010
(1272)
Protokół nr 15
(1272)
Uchwała Nr 125
(1271)
Ogłoszenie
(1271)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1271)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1270)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1270)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(1270)
Uchwała Nr 23
(1270)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(1270)
Protokół 1
(1270)
Uchwała Nr 121
(1270)
Protokół nr 15
(1270)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(1270)
Uchwała Nr XII/159/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
(1270)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1269)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(1269)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(1269)
Uchwała Nr 105
(1269)
Uchwała Nr 36
(1268)
PROTOKÓŁ NR 15
(1268)
Uchwała Nr 41
(1268)
Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Września
(1268)
PROTOKÓŁ NR 3
(1267)
PROTOKÓŁ Nr 82
(1267)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1267)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1267)
Wybory Parlamentarne
(1267)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1266)
Uchwała nr XXVI/240/04
(1266)
Uchwała nr XIII/137/03
(1266)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1266)
Uchwała Nr 25
(1266)
Uchwała nr 92
(1266)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(1266)
Uchwała Nr 147
(1266)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1266)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(1265)
Uchwała Nr 318
(1265)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(1265)
Obwieszczenie
(1263)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(1263)
U C H W A Ł A Nr 81
(1263)
Kadra pedagogiczna
(1261)
Protokół Nr 58
(1261)
PROTOKÓŁ NR 81
(1261)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1261)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1261)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1260)
Protokół 13
(1260)
Uchwała Nr 100
(1260)
Uchwała Nr 114
(1260)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1259)
rok 2012
(1259)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(1259)
Protokół 14
(1259)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(1259)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1258)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1258)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1258)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(1258)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1258)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1257)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1257)
Protokół LXXXI
(1257)
Podstawowa kwota dotacji dla ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie Miasta i Gminy Września
(1256)
Ogłoszenie
(1256)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1256)
Uchwała Nr 123
(1256)
Protokół LXXX
(1256)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1255)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(1255)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1255)
Uchwała Nr 56
(1255)
2011 rok
(1255)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1255)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1254)
Uchwała nr XI/101/03
(1254)
Obwieszczenie
(1254)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(1254)
Protokół nr XXII/2004
(1254)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1254)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1254)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1253)
UCHWAŁA NR 77
(1253)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(1253)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1253)
PROTOKÓŁ NR 37
(1252)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(1252)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(1252)
Ogłoszenie
(1251)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(1251)
Petycja z 9 maja 2016 r.
(1251)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1251)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1251)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1251)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków mieszkalnych przy ul. Gnieźnieńskiej 2 i Warszawskiej 26 we Wrześni (II postępowanie)
(1251)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(1250)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1250)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(1250)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1250)
Uchwała Nr 66
(1250)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1250)
Uchwała nr VIII/72/03
(1250)
Uchwała Nr 111
(1249)
Uchwała nr VI/91/07
(1249)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(1248)
Uchwała Nr V/45/03
(1248)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1247)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1247)
Uchwała Nr 109
(1247)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(1247)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(1247)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1247)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1246)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1246)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1245)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(1245)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(1245)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1245)
Protokół LXXVII
(1244)
PROTOKÓŁ NR 71
(1243)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1243)
2012 rok
(1243)
U C H W A Ł A Nr 82
(1243)
Protokół nr 8
(1243)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(1243)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1243)
2012 rok
(1242)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1242)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1242)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 17 listopada 2015 roku
(1242)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1242)
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Psary Małe - wyjaśnienia siwz (2)
(1241)
Zarządzenie nr 145/2012
(1241)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(1240)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(1240)
Uchwała Nr 37
(1240)
Uchwała nr XXVI/349/2009
(1240)
UCHWAŁA NR 325
(1240)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(1240)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(1240)
Działalność charytatywna
(1240)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(1240)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1240)
Uchwała Nr XXIV/327/2009
(1239)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(1239)
Obwieszczenie
(1239)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(1239)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(1238)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(1237)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1237)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1237)
UCHWAŁA NR 70
(1237)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1237)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(1236)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(1236)
PROTOKÓŁ NR 20
(1236)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1235)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(1235)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(1235)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1235)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(1235)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(1234)
Uchwała Nr 319
(1234)
U C H W A Ł A Nr 327
(1234)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1234)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1234)
U C H W A Ł A Nr 62
(1234)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1234)
Protokół nr 17
(1233)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(1233)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(1233)
Uchwała Nr 124
(1232)
Uchwała Nr III/34/2010
(1232)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1232)
PROTOKÓŁ NR 27
(1231)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1231)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1231)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1230)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(1230)
NFORMACJA O WYNIKU NABORU NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1230)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(1229)
Zarządzenie nr 31/2012
(1229)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1229)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(1229)
Zarządzenie nr 122/2010
(1229)
Rekultywacja kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo gm. Września - odpowiedzi na pytania
(1228)
Protokół
(1228)
Protokół 6
(1228)
Uchwała Nr 320
(1227)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(1227)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1227)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(1227)
Uchwała Nr 20
(1227)
Kwalifikacja wojskowa
(1226)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1226)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(1226)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1226)
Uchwała Nr XV/198/2012
(1225)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(1225)
PROTOKÓŁ NR 68
(1225)
Obwieszczenie
(1225)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(1225)
PROTOKÓŁ NR 72
(1224)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1224)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(1224)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1223)
Protokół LXXXIII
(1223)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(1222)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1222)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(1222)
UCHWAŁA NR 321
(1222)
Uchwała Nr 101
(1222)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(1221)
PROTOKÓŁ Nr 17
(1221)
Uchwała Nr 19
(1221)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(1221)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1221)
Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej z 12 stycznia 2016 roku
(1220)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1220)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1220)
UCHWAŁA Nr XXXIV/405/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1220)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1219)
Uchwała nr III/25/06
(1219)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1219)
Protokół 1
(1219)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(1219)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(1219)
Petycja z 11 października 2016 r. do Rady Miejskiej
(1218)
PROTOKÓŁ NR 29
(1218)
Uchwała nr XXXV/344/05
(1218)
rok 2014
(1218)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1218)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1218)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1218)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(1218)
Budowa odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do drogi gminnej w m. Psary Polskie - wyjaśnienia SIWZ
(1217)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(1217)
Uchwała nr VIII/70/03
(1217)
Petycja z 22 kwietnia 2016 r.
(1217)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1217)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(1216)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2017 r.
(1216)
Uchwała nr VII/104/07
(1216)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1216)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(1216)
Ogłoszenie
(1215)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(1215)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1215)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(1215)
Uchwała Nr 16
(1214)
Uchwała nr XX/181/04
(1214)
Uchwała nr XX/182/04
(1213)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(1213)
ZARZĄDZENIE NR 48/2019
(1213)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1213)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(1213)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(1212)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(1212)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1212)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1212)
Uchwała Nr I/21/2014
(1212)
Uchwała Nr 110
(1212)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek
(1212)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(1211)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1211)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(1211)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1210)
Protokół 19
(1210)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1210)
Ogłoszenie
(1210)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(1210)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r.
(1209)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1209)
Ogłoszenie
(1209)
PROTOKÓŁ Nr 25
(1209)
Uchwała nr XI/108/03
(1209)
UCHWAŁA NR 313
(1208)
Uchwała Nr XI/135/2012
(1208)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1207)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1207)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad budową sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie
(1207)
UCHWAŁA NR XXI/290/2016
(1207)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(1207)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1207)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(1206)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1206)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(1206)
Uchwała Nr 122
(1206)
Protokół nr XXXIII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 10 czerwca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1206)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(1205)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1205)
Protokół 2
(1205)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(1205)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(1205)
Uchwała nr XLI/414/06
(1205)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(1204)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(1204)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1204)
Protokół 21
(1204)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1204)
Uchwała Nr 323
(1204)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(1203)
2012 rok
(1203)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1203)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1202)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1202)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(1202)
Uchwała Nr 63
(1202)
Zarządzenie nr 159/2012
(1201)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(1201)
Uchwała nr VIII/64/03
(1201)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1201)
Uchwała Nr XVI/232/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
(1200)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(1200)
Uchwała nr XXVII/256/04
(1200)
Protokół nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1200)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1199)
Ogłoszenie
(1199)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(1198)
PROTOKÓŁ NR 48
(1198)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(1198)
Wybory ławników sądowych
(1197)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1197)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1197)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1196)
Ogłoszenie
(1196)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1196)
PROTOKÓŁ NR 31
(1196)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(1195)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1195)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(1194)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1194)
Protokół nr XVII/2003
(1194)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(1193)
Uchwała Nr XI/144/2012
(1193)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(1193)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(1193)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1192)
Uchwała Nr XII/172/2012
(1192)
Protokół 4
(1191)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(1191)
Uchwała Nr 17
(1191)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1191)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1190)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1190)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(1190)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(1190)
Budowa i przebudowa chodników we Wrześni - odpowiedź na pytanie
(1190)
Protokół 11
(1189)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(1189)
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (wyjaśnienia siwz)
(1189)
Ogłoszenie
(1189)
Zarządzenie nr 215
(1189)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(1189)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1189)
PROTOKÓŁ NR 39
(1189)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(1188)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1188)
UCHWAŁA Nr XXVIII/366/2009
(1188)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(1188)
Uchwała Nr 324
(1187)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1187)
Zarządzenie nr 124/2012
(1187)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 listopada 2015 r.
(1187)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1186)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1186)
PROTOKÓŁ NR 12
(1186)
Uchwała Nr XX/270/2008
(1186)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1185)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(1185)
Uchwała nr XXXII/306/05
(1185)
Protokół nr 63
(1185)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(1185)
Uchwała Nr 9
(1184)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 kwietnia 2015 roku
(1184)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1184)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(1184)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(1184)
Protokół nr 16
(1184)
Program współpracy 2015
(1184)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(1183)
Uchwała nr V/45/07
(1183)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1183)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1183)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1183)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1183)
Uchwała Nr 329
(1183)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1182)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową: ulicy Spokojnej we Wrześni – etap 2 oraz budową odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego Września
(1182)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(1181)
Zarządzenie w sprawie ustalenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Września
(1181)
Zarządzenie nr 68/2012
(1181)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(1181)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(1181)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(1181)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(1180)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(1180)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1180)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1180)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1179)
Uchwała Nr 67
(1179)
2011 rok
(1179)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1179)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2016/2017" - modyfikacja SIWZ (1)
(1178)
Uchwała nr XLIV/443/06
(1178)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(1178)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(1178)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(1178)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września
(1177)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(1177)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(1177)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(1177)
PROTOKÓŁ NR 34
(1176)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(1176)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1176)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1176)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(1176)
rok 2010
(1175)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(1174)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(1174)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(1174)
Uchwała nr XII/115/03
(1173)
Usuwanie złomów i wywrotów w parkach Gminy Września - odpowiedź na pytanie
(1173)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(1173)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1173)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1173)
Uchwała Nr 13
(1173)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(1173)
Uchwała Nr 1
(1173)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(1172)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(1172)
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
(1172)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(1172)
Uchwała Nr X/129/2011
(1172)
2013 rok
(1172)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(1172)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(1172)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1171)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(1171)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1171)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(1171)
Uchwała nr II/7/2002
(1171)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1171)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1171)
UCHWAŁA Nr XXX/396/2010
(1170)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 411552 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1170)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(1170)
Nabór w biurze Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
(1169)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1169)
Ochrona zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
(1169)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1169)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(1169)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(1169)
Uchwała nr XXXII/308/05
(1168)
Uchwała nr XXIV/225/04
(1167)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(1167)
Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni - odpowiedzi na pytania, modyfikacja przedmiaru robót
(1167)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(1167)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1167)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1166)
Protokół 24
(1166)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1166)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1166)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1166)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(1166)
Uchwała nr XII/118/03
(1165)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1165)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(1165)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1165)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(1165)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(1164)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1164)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(1164)
Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ (2)
(1164)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1163)
ZARZĄDZENIE NR 367/2014
(1163)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(1163)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(1163)
2010
(1162)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1162)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1162)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1161)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1161)
Uchwała Nr V/66/2011
(1160)
Uchwała Nr 5
(1160)
Zarządzenie nr 36 / 2003
(1160)
OGŁOSZENIE
(1160)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(1160)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO.
(1160)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1160)
PROTOKÓŁ NR 65
(1159)
Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1159)
DECYZJA nr 653/2013
(1159)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1159)
Uchwała Nr XLIII/429/06
(1158)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(1158)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(1158)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(1157)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(1157)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1157)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców we Wrześni na działkach n
(1156)
Uchwała nr IV/36/02
(1156)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1156)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(1155)
Protokół Nr 22
(1155)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(1155)
Uchwała nr VI/69/07
(1155)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1155)
Uchwała nr XLVIII/321/2001
(1155)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1154)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(1154)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(1154)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(1154)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1153)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1152)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(1152)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(1152)
Uchwała nr XII/174/2015
(1152)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1151)
Budowa kotłowni na paliwo stałe wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w świetlicy wiejskiej w Gutowie Małym - modyfikacja siwz oraz zmiana terminu składania ofert
(1151)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1151)
Uchwała Nr XXXIII/402/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1151)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1151)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1150)
Uchwała nr XL/390/06
(1150)
Uchwała nr XXII/204/04
(1150)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(1150)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1150)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(1150)
Wyjaśnienia siwz dotyczące przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września
(1149)
Uchwała Nr 11
(1149)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2013 roku
(1149)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1148)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(1148)
UCHWAŁA NR 314
(1148)
Uchwała Nr 15
(1147)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 20 października 2015 roku
(1147)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1147)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1147)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1147)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1147)
Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu ratowniczo-gaśniczego Jelcz/Star 005M (244)
(1147)
ogłaszenie przetargu ustnnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1147)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(1146)
Uchwała Nr XVII/224/2012
(1146)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1146)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1146)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1146)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1145)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1145)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(1144)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1144)
Uchwała nr XIV/141/03
(1144)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(1144)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1144)
Ogłoszenie
(1144)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(1144)
Uchwała Nr XVI/214/2012
(1144)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1143)
Ramowe zasady udzielania zamówień publicznych do progu 30.000 euro w ramach POIiŚ 2014-2020
(1143)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1143)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1143)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(1143)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont świetlicy wiejskiej w m. Kleparz gm. Września
(1143)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1143)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1143)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1142)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1142)
2014 rok
(1142)
Informacja o wyborze oferty na zbycie należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1142)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(1142)
Uchwała Nr 317
(1142)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1141)
Uchwała nr XV/146/03
(1141)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1140)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1140)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1139)
Uchwała Nr XIII/196/2015
(1139)
Petycja z 29 października 2016 r.
(1139)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(1139)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(1139)
Zarządzenie nr 112/2012
(1139)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1139)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1139)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1137)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1137)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(1137)
Uchwała nr XLIV/437/06
(1137)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 1 kwietnia 2016 roku
(1137)
Uchwała Nr XVII/226/2012
(1137)
ZARZĄDZENIE NR 200 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 r.
(1136)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(1136)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(1135)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(1135)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(1134)
Nabór na stanowisko Młodszy Referent w Referacie Komunalnym.
(1134)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1134)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1134)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(1134)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1133)
Protokół 10
(1133)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(1132)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1132)
Uchwała nr XI/100/03
(1131)
Budowa toru rowerowego z przeszkodami „PUMPTRACK” w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni (IV postępowanie) - wyjaśnienia siwz
(1131)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie kwalifikacji wojskowej
(1131)
Protokół z kontroli Campingu nr 190 we Wrześni
(1130)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(1130)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1130)
Uchwała nr XXXV/357/05
(1130)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1130)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1129)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2010 roku
(1129)
Uchwała Nr 6
(1129)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1128)
ZARZĄDZENIE Nr 251/2006
(1128)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1127)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1127)
Uchwała Nr X/128/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 roku
(1127)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2017 roku
(1127)
Uchwała nr VI/91/07
(1127)
UCHWAŁA Nr XII/173/2008
(1127)
Sprzwozdania budżetowe za II kwartał 2013r
(1127)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie
(1126)
Informacj ao wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowych linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaczanowo i Psary Polskie
(1126)
Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek
(1126)
Uchwała Nr XXIII/314/2017
(1126)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1125)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1125)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1124)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2016 roku
(1124)
UCHWAŁA NR 4
(1124)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1124)
Remont Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1124)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1124)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1124)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1124)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2014 roku
(1123)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraqficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1123)
Protokół 7
(1123)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1123)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1123)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(1123)
UCHWAŁA NR IV/46/2011
(1122)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Września "Akcja zima 2013/2014"
(1122)
Protokół nr 9
(1122)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1122)
Uchwała nr XII/114/03
(1122)
Uchwała nr SO-0952/34/5/Ko/2012
(1121)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(1121)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej w pełnym wymiarze czasu pracy
(1121)
ZARZĄDZENIE NR 307/2014
(1120)
Uchwała nr So-951/9/P/5/Ko/2012
(1120)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1120)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1120)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1120)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 19 września 2014 r.
(1120)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1120)
2011 rok
(1119)
Uchwała nr VII/104/07
(1119)
Uchwała nr XXXV/356/05
(1118)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1118)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 28 grudnia 2015 r.
(1118)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1118)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1118)
Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1118)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013r
(1118)
Uchwała nr III/15/2002
(1117)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1117)
Petycja z 11 października 2016 r. do Burmistrza MiG Września
(1117)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1117)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1117)
Zarządzenie nr 103/2012
(1116)
Uchwała nr XLI/415/06
(1116)
Protokół
(1116)
Wycinka i nasadzenia drzew na terenie miasta Wrześni
(1116)
Uchwała nr III/16/2002
(1115)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(1115)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2015 roku
(1114)
Uchwała nr 312
(1114)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1114)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 17 lutego 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1114)
Uchwała Nr 14
(1114)
UCHWAŁA NR XXXIV/450/2010
(1113)
Uchwała Nr XV/191/2012
(1113)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1112)
2010 rok
(1112)
Uchwała Nr IX/112/2011
(1112)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1111)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowac
(1111)
2011 rok
(1110)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1110)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2013r
(1110)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1110)
ZARZĄDZENIE NR 165/2012
(1110)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(1110)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(1109)
Zarządzenie nr 299 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1109)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1109)
Protokół nr 10
(1109)
Protokół 2
(1109)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1109)
Uchwała Nr V/53/2015
(1108)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 7 października 2015 roku
(1108)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1108)
UCHWAŁA NR XXVI/319/2013 Rady MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 grudnia 2013 r.
(1108)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(1108)
Uchwała nr IV/45/2011
(1108)
2010 rok
(1107)
Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni - wyjaśnienia siwz
(1107)
Uchwała nr XI/99/03
(1107)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA)
(1107)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1107)
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1107)
Protokół 17
(1106)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(1106)
ZARZĄDZENIE Nr 306/2009
(1106)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1106)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2010 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1106)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
(1106)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 marca 2016 roku
(1106)
Podatek od nieruchomości w 2019 r.
(1106)
Zarządzenie nr 304 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1106)
Uchwała nr VIII/65/03
(1106)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inw
(1106)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1105)
Uchwała Nr 45/SO-5/P/2009/Ko
(1105)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 23 czerwca 2015 r.
(1105)
2011 rok
(1105)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
(1105)
UCHWAŁA NR 315
(1105)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1105)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
(1104)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1104)
Uchwała Nr V/64/11
(1104)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(1104)
Uchwała nr XXXVI/362/05
(1103)
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
(1103)
Uchwała nr III/14/2002
(1103)
Uchwała nr XII/112/03
(1103)
Informacja o wyborze oferty na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1102)
Uchwała nr III/36/06
(1102)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych na potrzeby Urządu Miasta i Gminy Września
(1102)
Uchwały
(1102)
Uchwała Nr 39/SO-5/D/2009/Ko
(1101)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1100)
Uchwała nr 326
(1100)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 kwietnia 2016 roku
(1100)
Protokół nr VI/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 maja 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1100)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(1100)
Zarządzenie nr 0050.1.258.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1100)
Informacja o wyborze oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(1100)
ZARZĄDZENIE NR 306
(1100)
INFORMACJA O ZBĘDNYCH I/LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCHAJĄTKU RUCHOMEGO, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚĆ W ZŁOTYCH KWOTY 300 EURO
(1099)
Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz gospodarczego w miejscowości Otoczna gm. Września
(1099)
Uchwała Nr XIV/183/2012
(1099)
Uchwała nr III/36/06
(1099)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego WIEŚCI z RATUSZA
(1098)
2010 rok
(1098)
Podatek od nieruchomości osoby prawne
(1098)
ZARZĄDZENIE NR 232/2015
(1098)
UCHWAŁA NR 10
(1097)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1097)
Odpowiedź_na_pytania - Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1096)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2014r
(1096)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej w latach 2013-2015
(1096)
Programy i Plany
(1096)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1095)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(1095)
UCHWAŁA Nr XVIII/239/08
(1095)
Uchwała Nr XXXI/356/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
(1094)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej
(1094)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(1093)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1093)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1093)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1093)
Protokół 3
(1093)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1092)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 1 marca 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1092)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(1091)
Uchwała nr XL/398/2006
(1091)
UCHWAŁA NR LVII/381/2002
(1091)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu w postępowaniu na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1090)
Petycja z 22 października 2016 r.
(1090)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad: budową ulicy Spokojnej we Wrześni – etap 2 oraz budową odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do d
(1090)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(1090)
FCC Polska Sp. z o. o.
(1089)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września
(1088)
Uchwała Nr XVII/225/2012
(1088)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1088)
ZARZĄDZENIE Nr 213/2007
(1087)
2013 rok
(1087)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędem Stanu Cywilnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1087)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(1087)
UCHWAŁA Nr XIX/250/2008
(1087)
Wyjaśnienia siwz (2) - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów ....
(1087)