BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13545822
ostatnia aktualizacja BIP'u:
20-02-2020
Informacja o samorządzie
(293400)
Zamówienia publiczne
(119172)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(111436)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(89173)
Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(61545)
Przetargi 2015
(58205)
Aktualne oferty pracy
(55184)
Oferty pracy
(54151)
Urząd Miasta i Gminy
(46917)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(45971)
Przetargi 2014 - archiwum
(42865)
Przetargi 2017
(42098)
Władze
(39629)
Przetargi 2016
(39422)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(37957)
Przetargi 2019
(34308)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(30687)
Kontakt
(30613)
Przetargi 2018
(30400)
Akty prawne i protokoły
(28799)
Podatki lokalne
(28752)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2020 r.
(28739)
Opłata śmieciowa
(28615)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(27115)
Przetargi - archiwum 2012
(26468)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(24177)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(23683)
Przetargi - archiwum 2013
(22911)
Informacja o wynikach przetargów
(20717)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(20070)
Oświadczenia majątkowe radnych
(19797)
Uchwały Rady Miejskiej
(18783)
Aktualne wyniki naborów
(18413)
Jednostki organizacyjne gminy
(18340)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(17435)
Rada Miejska we Wrześni
(17336)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(17047)
Archiwum zakładowe
(16923)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(16702)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(16056)
Konsultacje społeczne
(15390)
Jednostki pomocnicze gminy
(14895)
Sprawy finansowe
(14639)
Zarządzenia Burmistrza
(14621)
Zastępcy Burmistrza
(14259)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(14123)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(13858)
Ogłoszenia
(13742)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(12836)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(12664)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(12650)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(11754)
Publicznie dostępne wykazy danych
(11413)
Ogłoszenia
(10858)
Archiwum ofert pracy
(10116)
Spółki z udziałem gminy
(9621)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(8933)
Protokoły z sesji
(8647)
Terminy wpłaty opłaty
(8564)
Deklaracja
(8434)
Segregacja odpadów komunalnych
(8433)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(8401)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(8024)
Metoda naliczania opłaty i wysokość stawki
(7979)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(7972)
Sprawozdania finansowe
(7781)
Archiwum wyników naborów
(7512)
Zmiany Budżetowe
(7262)
Placówki oświatowe
(7173)
Przetargi - archiwum
(7025)
Archiwum 2001-2002
(6975)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(6926)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(6821)
Schronisko dla zwierząt
(6720)
Podatki lokalne w 2019 r.
(6703)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(6682)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(6668)
Uchwała budżetowa
(6647)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(6488)
Protokoły z Komisji Edukacji
(6454)
Składy Komisji
(6430)
Muzeum Regionalne
(6239)
Nazwy i adresy
(6207)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(6158)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(6115)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(6101)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury - planowanie przestrzenne
(6025)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(6009)
Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi
(5917)
Statut Gminy Września
(5851)
Zgromadzenia publiczne
(5851)
Statut Gminy
(5850)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(5736)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(5724)
Biblioteka Publiczna
(5652)
Uchwały Zarządu
(5627)
Protokoły z Komisji Rewizyjnej
(5619)
Plany zamówień publicznych
(5611)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(5571)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(5531)
Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni - zmiana terminu składania ofert (19)
(5513)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(5462)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(5421)
Wybory samorządowe 2018
(5407)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(5387)
Strategia Miasta i Gminy Września
(5325)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych - 2017 r.
(5159)
Majątek komunalny
(5063)
Rocznik 2014
(5050)
Plan Rozwoju Lokalnego
(5028)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(4975)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(4929)
Opłaty lokalne
(4890)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(4794)
Rocznik 2015
(4778)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(4778)
Rocznik 2014
(4770)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4723)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(4719)
Rocznik 2012
(4668)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(4654)
Petycje
(4607)
Rocznik 2013
(4606)
Rocznik 2012
(4584)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(4571)
Podstawa prawna systemu
(4535)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(4501)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września – etap 2 - odpowiedzi na pytania (5)
(4367)
Rocznik 2013
(4360)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(4341)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(4298)
Rocznik 2010
(4267)
Rocznik 2011
(4244)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(4223)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(4199)
Rocznik 2015
(4168)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(4163)
Protokoły z komisji budżetowej
(4113)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(4087)
Deklaracja elektroniczna
(4061)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(4055)
Protokoły z komisji oświaty
(4025)
Worki do segregacji odpadów
(4008)
PROTOKÓŁ NR 63
(3993)
Petycje
(3990)
Protokoły z komisji gospodarczej
(3985)
Rocznik 2011
(3976)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(3966)
Rocznik 2008
(3961)
Protokoły z komisji zdrowia
(3960)
PROTOKÓŁ NR 69
(3956)
Oświadczenie majątkowe
(3933)
Tabela stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych i kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
(3923)
Nieograniczone
(3907)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(3899)
Przetargi 2020
(3898)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(3852)
Rocznik 2009
(3831)
PROTOKÓŁ NR 67
(3826)
Rocznik 2005
(3801)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(3801)
Protokół 59
(3798)
PROTOKÓŁ NR 58
(3786)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(3774)
PROTOKÓŁ NR 66
(3750)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(3717)
PROTOKÓŁ NR 70
(3715)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(3708)
PROTOKÓŁ NR 60
(3679)
PROTOKÓŁ NR 61
(3670)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(3645)
PROTOKÓŁ NR 64
(3625)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(3621)
Konkursy
(3617)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(3614)
PROTOKÓŁ NR 65
(3610)
Rocznik 2017
(3603)
Protokół nr 62
(3593)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(3566)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(3565)
Archiwum 2011
(3562)
2014 rok
(3509)
Lobbing
(3503)
PROTOKÓŁ NR 68
(3491)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(3473)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(3471)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3455)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
PROTOKÓŁ NR 71
(3435)
Rocznik 2005
(3433)
2012 rok
(3430)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(3420)
Opłata targowa
(3405)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(3398)
Rocznik 2006
(3390)
Sprzedaż lokali komunalnych
(3386)
Rocznik 2007
(3368)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3349)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(3335)
Rocznik 2010
(3330)
Rocznik 2009
(3326)
Rocznik 2003
(3314)
Rocznik 2007
(3310)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(3303)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(3295)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(3281)
Rocznik 2016
(3279)
Rocznik 2002
(3273)
Podatek rolny w 2015 roku
(3266)
Rocznik 2003
(3262)
Rocznik 2008
(3260)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(3258)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(3253)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(3246)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(3241)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3239)
Rocznik 2006
(3234)
Informacja o wyborze oferty
(3233)
Przedszkola
(3225)
Rocznik 2004
(3223)
Rocznik 2004
(3210)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(3203)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(3193)
Poziomy recyklingu
(3190)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(3188)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(3128)
Rocznik 2016
(3127)
Rejestr umów przetargowych
(3125)
Majątek komunalny
(3123)
Oświata Niepubliczna
(3112)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3090)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(3054)
Archiwum
(3043)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(3041)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(3038)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(3029)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(3026)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(3021)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(3003)
Uchwały w sprawach podatkowych obowiązujące w 2019 roku.
(2995)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(2982)
za 2010 rok
(2965)
Oświadczenie majątkowe
(2952)
Plan Rozwoju Lokalnego
(2948)
2013 rok
(2944)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(2936)
2013 rok
(2931)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(2930)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(2929)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(2928)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego DK 15 z DK 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 1 - informacja o złożonych ofertach
(2888)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(2883)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2876)
Oświadczenie majątkowe
(2875)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(2871)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(2866)
Rocznik 2018
(2865)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(2856)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(2853)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(2844)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(2835)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(2812)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2804)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(2784)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(2781)
Protokół 1
(2778)
2011 rok
(2764)
Rada Nadzorcza
(2753)
Inne ogłoszenia
(2751)
Programy i Plany Miasta i Gminy Września
(2751)
Rocznik 2017
(2751)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(2750)
Rocznik 2001
(2750)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2742)
Podatki lokalne w roku 2016
(2742)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(2730)
Protokół Nr 60
(2720)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(2720)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(2718)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(2717)
2011 rok
(2712)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2700)
CRP Sp. z o. o.
(2694)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2693)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2693)
Oświadczenie majątkowe
(2693)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2673)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(2669)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(2669)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(2667)
Oświadczenie majątkowe
(2666)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(2665)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(2663)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(2654)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
(2653)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(2653)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(2644)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(2641)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2640)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(2629)
Protokół 3
(2629)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(2628)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(2623)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(2622)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(2617)
Oświadczenie majątkowe
(2611)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(2609)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(2609)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2603)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(2599)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2597)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(2589)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(2586)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(2586)
Oświadczenie majątkowe
(2585)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(2583)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(2579)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(2577)
Obwody głosowania
(2570)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(2569)
KONSULTACJE SPOŁECZNE DO PROJEKTU AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2017-2023
(2567)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(2565)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2562)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(2557)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2557)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(2555)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(2551)
Obowiązek Informacyjny
(2550)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(2544)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(2539)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2538)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(2538)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2537)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru rowerowego „PUMPTRACK” we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - odpowiedzi na pytania (2)
(2531)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2529)
Oświadczenie majątkowe
(2528)
Protokół 2
(2526)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(2523)
BIOODPADY OD 1 LIPCA 2018 r.!
(2515)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(2504)
Protokół nr XIV/2003
(2502)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(2500)
Protokół nr 19
(2497)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(2489)
Opieka serwisowa nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2489)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(2481)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(2469)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(2460)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(2457)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(2456)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2451)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(2450)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(2442)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(2440)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(2431)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni - wyjaśnienia siwz (5), zmiana terminu składania ofert
(2431)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(2420)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(2420)
Zarząd
(2414)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(2413)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2412)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(2407)
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
(2406)
Rocznik 2018
(2405)
2014 rok
(2405)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2403)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(2401)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2400)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(2399)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2398)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2396)
2012 rok
(2392)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(2390)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(2390)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(2389)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2383)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(2382)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(2379)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(2377)
Zakup energii elektrycznej na lata 2018-2019 - informacja o sprostowaniu ogłoszenia
(2376)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(2374)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(2372)
Uchwała Nr X/132/2011
(2372)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(2370)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(2369)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(2368)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2364)
Jakość wody do spożycia
(2362)
Zakończenie konsultacji społecznych
(2361)
Protokół 4
(2361)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(2351)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO RENAULT TRAFIC 2,0 dCi
(2350)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(2344)
PROTOKÓŁ NR 56
(2333)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2324)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2016 roku
(2322)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(2314)
PROTOKÓŁ NR 32
(2313)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(2305)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2304)
Unieważnienia przetargów
(2294)
Rocznik 2002
(2287)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(2286)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(2281)
Protokół
(2278)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(2274)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(2269)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(2268)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(2267)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2261)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(2249)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(2248)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2247)
Uchwała Nr II/31/2014
(2241)
Adres
(2240)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO OSP MARZENIN
(2237)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(2237)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(2235)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(2233)
PROTOKÓŁ Nr 1
(2233)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(2231)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2231)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(2225)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2221)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2216)
PROTOKÓŁ NR 47
(2215)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(2214)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(2214)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(2214)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(2213)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(2210)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(2208)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(2207)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(2206)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2205)
PROTOKÓŁ NR 42
(2204)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(2202)
PROTOKÓŁ NR 66
(2199)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(2194)
PROTOKÓŁ Nr 33
(2194)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2193)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(2190)
Protokół
(2189)
Protokół 69
(2189)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(2187)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2187)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(2182)
Protokół Nr LX / 2002
(2181)
Protokół Nr 46
(2180)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2179)
Umowa spółki
(2179)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(2178)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(2177)
2010 rok
(2174)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(2174)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(2173)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(2172)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(2171)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(2170)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(2168)
PROTOKÓŁ NR 30
(2167)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2167)
Protokół 47
(2162)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(2162)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 9 grudnia 2014 r.
(2160)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(2158)
PROTOKÓŁ NR 84
(2156)
Protokół
(2153)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(2151)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(2151)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2149)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(2144)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(2139)
PROTOKÓŁ NR 87
(2136)
PROTOKÓŁ NR 53
(2136)
Protokoły z komisji Doraźnej
(2130)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(2130)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(2126)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(2121)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(2121)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(2120)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(2119)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(2116)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2115)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(2115)
Nazwa i adres
(2112)
PROTOKÓŁ NR 11
(2112)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(2108)
Zabytki
(2108)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(2108)
Paweł-Trans
(2107)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(2107)
PROTOKÓŁ NR 18
(2105)
Uchwała nr XLIV/431/06
(2102)
PROTOKÓŁ NR 14
(2099)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(2097)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(2097)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(2096)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2094)
PROTOKÓŁ NR 85
(2094)
DECYZJA Nr 600/2010
(2086)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(2085)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(2084)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(2084)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(2082)
Archiwum 2012
(2081)
ORDO Poznań
(2081)
2015 rok
(2079)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(2071)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(2070)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(2070)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(2069)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2068)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(2067)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(2066)
PROTOKÓŁ NR 4
(2063)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2060)
Uchwała Nr 322
(2060)
Dotacje
(2058)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(2056)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2056)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(2053)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2050)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2049)
PROTOKÓŁ NR LXII
(2047)
Protokół nr 45
(2047)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(2045)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(2045)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(2044)
Protokół Nr 62
(2044)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(2043)
PROTOKÓŁ NR LIX
(2042)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(2042)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(2040)
Protokół NR 57
(2040)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(2038)
Protokół nr 32
(2038)
Protokół LXVI
(2035)
Dane podstawowe
(2032)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(2032)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2031)
Protokół Nr I / 2002
(2031)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(2030)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(2029)
Protokół 62
(2029)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(2027)
Protokół Nr 50
(2026)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(2026)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(2023)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(2022)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(2021)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(2019)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu służbowego Renault Trafic 2,0 dci
(2017)
Protokół
(2014)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2012)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(2012)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(2011)
Protokół nr 51
(2010)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(2009)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(2007)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(2005)
Uchwała Nr III/17/2010
(2003)
Protokół nr 10
(2002)
PROTOKÓŁ Nr 83
(1999)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1998)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(1998)
Protokół 48
(1997)
Protokół 43
(1997)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(1996)
PROTOKÓŁ NR LXI
(1996)
Protokół Nr VIII / 2003
(1996)
Protokół 12
(1995)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(1994)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1993)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(1993)
PROTOKÓŁ NR 13
(1993)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(1991)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(1988)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(1988)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(1987)
Protokół nr 56
(1987)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(1985)
DECYZJA nr 360/2013
(1984)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1984)
Protokół
(1983)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1983)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1982)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1979)
Uchwała Nr XII/160/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
(1979)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1978)
Protokół nr 16
(1978)
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
(1977)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(1975)
Protokół 6
(1973)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(1970)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(1970)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1969)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(1968)
Protokół Nr 50
(1966)
PROTOKÓŁ NR 23
(1964)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(1964)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(1962)
PROTOKÓŁ NR 43
(1962)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(1962)
Protokół Nr 56
(1960)
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2023
(1958)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(1958)
Uchwała Nr XX/267/2013
(1957)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(1956)
PROTOKÓŁ NR 89
(1954)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(1954)
Ochrona danych osobowych
(1953)
Protokół Nr LIII / 2002
(1951)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1948)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1947)
PROTOKÓŁ NR 16
(1946)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1946)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1945)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1943)
2012 rok
(1942)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1941)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1939)
Protokół 49
(1938)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1937)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1936)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1936)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (II postępowanie) - wyjaśnienia siwz (2)
(1935)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(1934)
Status prawny
(1932)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1932)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1932)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1930)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1930)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1929)
2009 rok
(1929)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1929)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1928)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1928)
Protokół
(1928)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1926)
Protokół Nr 51
(1926)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1926)
PROTOKÓŁ NR 54
(1924)
Protokół
(1923)
Protokół 5
(1922)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1921)
Zespoły Szkół
(1920)
Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1920)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1916)
Protokół Nr LVIII
(1915)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1914)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1913)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(1913)
PROTOKÓŁ NR 38
(1912)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1912)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1910)
Protokół 66
(1908)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1908)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1907)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(1903)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(1903)
Protokół
(1903)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1901)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1900)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1898)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1898)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1897)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1896)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września
(1896)
Protokół 38
(1895)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(1894)
Protokół 75
(1894)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1894)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1894)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1890)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1890)
Protokół
(1890)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1888)
Protokół nr 67
(1888)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1888)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1887)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1885)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1884)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1884)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1884)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(1883)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1882)
Protokół 74
(1881)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1881)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(1881)
Nazwa i adres
(1880)
Protokół 5
(1879)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(1879)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1878)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1876)
Organizacja
(1875)
Protokół nr 22
(1875)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(1873)
Protokół 61
(1872)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(1871)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1870)
Protokół nr 30
(1869)
PROTOKÓŁ NR 57
(1867)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1867)
Protokół LXXI
(1866)
2010 rok
(1866)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(1865)
PROTOKÓŁ NR 61
(1864)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1863)
PROTOKÓŁ NR 36
(1863)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1863)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1863)
Protokół 16
(1863)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1862)
Protokół nr 17
(1862)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(1861)
Protokół nr 21
(1861)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(1861)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1861)
PROTOKÓŁ NR 7
(1861)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1860)
Modyfikacja rozpoznania cenowego - Druk ulotek i plakatów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1859)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(1857)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1855)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1855)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1855)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1854)
za 2009 rok
(1854)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1852)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(1850)
Uchwała Nr 12
(1849)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1849)
Protokół
(1848)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1848)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1847)
Protokół
(1847)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(1847)
Struktura własnościowa
(1844)
Protokół
(1844)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1843)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(1843)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1843)
Protokół
(1842)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1842)
Protokół Nr III / 2002
(1841)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1841)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1841)
Protokół 41
(1839)
2016 rok
(1839)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(1839)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1839)
GRUZPOL Kamil Cieśla
(1837)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(1836)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1836)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1834)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1833)
Protokół nr 53
(1833)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1829)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1829)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1829)
Protokół nr 53
(1828)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(1827)
Protokół nr 34
(1827)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(1825)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1824)
Protokół nr 61
(1823)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1822)
Protokół 45
(1821)
Informacja o wystąpieniach w 2016 roku
(1820)
Protokół
(1819)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(1819)
Uchwała nr VI/86/2011
(1819)
Protokół nr 7
(1819)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1819)
PROTOKÓŁ NR 28
(1817)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1817)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1816)
Protokół Nr II / 2002
(1815)
Protokół 68
(1815)
Protokół
(1815)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1814)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1814)
PROTOKÓŁ NR 52
(1814)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1812)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1812)
Protokół nr 11
(1809)
PROTOKÓŁ NR 41
(1809)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(1809)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1809)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1808)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(1808)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1806)
Protokół Nr LVI / 2002
(1805)
PROTOKÓŁ NR 21
(1805)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1803)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(1802)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1802)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1802)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1801)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1801)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(1800)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1800)
Protokół nr XXXIII/2005
(1798)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2018 – 2019
(1798)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1798)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(1798)
Protokół
(1798)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1798)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1797)
Uchwała nr XVI/215/2012
(1796)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1795)
Produkcja i emisja audycji radiowych prezentujących i promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1793)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1793)
za 2005 rok
(1792)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1790)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1789)
PROTOKÓŁ NR 64
(1789)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1788)
Przedmiot działalności i kompetencje
(1788)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(1787)
Protokół 46
(1787)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1787)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(1787)
Protokół nr 6
(1786)
Protokół nr 7
(1785)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(1783)
Protokół Nr XLVII / 2001
(1782)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1781)
Protokół nr VI/2011
(1781)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1779)
PROTOKÓŁ NR 2
(1778)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(1778)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1777)
Protokół LXXXII
(1777)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1777)
Protokół nr 18
(1776)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1776)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(1774)
Protokół 50
(1774)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1774)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1773)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1773)
PROTOKÓŁ NR 65
(1772)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(1771)
Protokół Nr 46
(1771)
Protokół nr 39
(1771)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1771)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1770)
PROTOKÓŁ NR 51
(1770)
Protokół Nr V / 2003
(1770)
Ograniczone
(1770)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1770)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1768)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1768)
Protokół Nr XLIX / 2001
(1768)
Protokół Nr LI / 2002
(1765)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1765)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1765)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1765)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1764)
Protokół Nr LV / 2002
(1764)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1763)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1763)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1762)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1762)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(1761)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(1761)
Protokół Nr LVII / 2002
(1759)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1759)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1758)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(1757)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1757)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(1757)
Protokół nr 50
(1756)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(1755)
Protokół nr 7
(1753)
Gimnazja
(1753)
Protokół
(1752)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1752)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1751)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1750)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1749)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1749)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(1748)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1748)
Protokół Nr 47
(1747)
PROTOKÓŁ NR 19
(1747)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1746)
Protokół LXXV
(1745)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1745)
Protokół nr 13
(1744)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(1744)
Protokół nr 15
(1744)
EKO-TOM S.J. Turguła
(1744)
Protokół nr 14
(1743)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1742)
Protokół Nr VI / 2003
(1741)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1740)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1739)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie- wyjaśnienia SIWZ
(1739)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1738)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1738)
Protokół Nr LVIII / 2002
(1738)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1738)
Protokół 44
(1738)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1737)
za 2007 rok
(1736)
Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”- wyjaśnienia SIWZ (5)
(1736)
Protokół nr 26
(1735)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1735)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1734)
Protokół nr 55
(1734)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(1733)
Uchwała nr IV/37/06
(1733)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1732)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1732)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1732)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1732)
PROTOKÓŁ NR LVI
(1730)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1730)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(1729)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1729)
Protokół 65
(1729)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1728)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1728)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1726)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1725)
Protokół
(1724)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1723)
Protokół nr 27
(1722)
Protokół Nr VII / 2003
(1722)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(1721)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1721)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(1721)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1721)
Protokół
(1719)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1719)
Protokół nr 13
(1719)
Protokół nr 57
(1718)
Protokół nr 59
(1718)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1715)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1714)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1714)
PROTOKÓŁ NR 60
(1714)
Protokół
(1713)
Protokół nr 8
(1713)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1712)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1711)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(1710)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1709)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1708)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1708)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1708)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1708)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1708)
PROTOKÓŁ NR 24
(1707)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1706)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1705)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1705)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1705)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(1704)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1704)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(1703)
Protokół Nr L / 2002
(1702)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(1702)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1701)
PROTOKÓŁ NR 35
(1700)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1700)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(1698)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1697)
2009 rok
(1697)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1696)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1695)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(1695)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(1694)
za 2006 rok
(1694)
Protokół 64
(1692)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(1691)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(1691)
Protokół nr 14
(1689)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(1689)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1688)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1688)
PROTOKÓŁ NR 55
(1687)
Informacja o wyborze oferty na sprzedaż samochodu ratowniczo-gaśniczego Jelcz/Star 005M (244) Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie
(1687)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1687)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1687)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1687)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1687)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1687)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1685)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1685)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1683)
ZARZĄDZENIE NR 48/2019
(1682)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1682)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(1682)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1680)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup telefonów komórkowych
(1680)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 12 listopada 2013 r.
(1679)
Protokół nr VIII/2007
(1679)
Protokół 39
(1679)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1679)
Protokół Nr LII / 2002
(1678)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1678)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1678)
PROTOKÓŁ NR 49
(1676)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1676)
Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu ratowniczo-gaśniczego Jelcz/Star 005M (244)
(1674)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1674)
Ogłoszenie
(1674)
Uchwała Nr II/29/2014
(1674)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1673)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(1673)
Protokół nr 28
(1673)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1672)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1671)
Umowy o zamówienia publiczne
(1667)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1667)
Protokół nr XXIX/2005
(1667)
PROTOKÓŁ NR 62
(1666)
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września - wyjaśnienia SIWZ, zmiana terminu składania ofert
(1666)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1666)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1665)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1665)
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń publicznych
(1665)
UCHWAŁA NR 69
(1663)
Protokół nr 55
(1663)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1663)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1662)
Protokół 18
(1662)
Zagospodarowanie otoczenia wraz z budową towarzyszącej infrastruktury w miejscowości Goniczki w ramach projektu „Aktywnie wypoczywaj – Goniczki odkrywaj”
(1662)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1662)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1662)
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz ponownej ocenie ofert w przetargu na budowę oświetlenia ulicznego w Psarach Polskich; część 1 - odnoga od ulicy Skrajnej
(1660)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(1660)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1659)
Ramowe zasady udzielania zamówień publicznych do progu 30.000 euro w ramach POIiŚ 2014-2020
(1659)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1658)
Protokół nr 51
(1657)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1657)
Protokół nr 24
(1656)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1656)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1655)
Protokół nr 11
(1654)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1654)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(1652)
Protokół
(1652)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1652)
Uchwała Nr XXIII/314/2017
(1651)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1650)
Protokół
(1650)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(1650)
Protokół 72
(1648)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
(1648)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1648)
Protokół Nr IX / 2003
(1647)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1647)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1647)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: część 2 – fitness park w Sokołowie na dz. geod. Nr 213/2
(1646)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(1646)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1645)
PROTOKÓŁ NR 58
(1644)
Protokół LX
(1644)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1642)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1642)
Protokół nr XVIII/2004
(1642)
PROTOKÓŁ NR 46
(1642)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1641)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(1641)
Protokół 9
(1641)
Uchwała Nr XI/145/2012
(1641)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1641)
Protokół nr XXIV/2004
(1641)
za 2008 rok
(1640)
Protokół nr XXVI/2004
(1640)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(1640)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1638)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1638)
Uchwała Nr VII/98/2011
(1638)
Protokół 40
(1638)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(1636)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1636)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1635)
Protokół
(1635)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1634)
Protokół 1
(1634)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1634)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(1634)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(1633)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1633)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1632)
Protokół 6
(1632)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(1632)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1631)
Protokół nr 23
(1630)
Protokół nr XX/2004
(1630)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(1629)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1629)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(1629)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1629)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(1628)
Protokół
(1628)
Protokół
(1627)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1627)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(1626)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2017 roku
(1626)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1626)
Petycja z 20 kwietnia 2016 r.
(1626)
Protokół
(1625)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1624)
Protokół nr 18
(1624)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1624)
Protokół nr 48
(1624)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1623)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1623)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(1623)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1622)
Podstawowa kwota dotacji dla ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie Miasta i Gminy Września
(1622)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1622)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1620)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1620)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1619)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1619)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(1618)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(1617)
Ogłoszenie
(1617)
Ogłoszenie
(1616)
ZARZĄDZENIE NR 156/2015
(1615)
Protokół nr XLIII/2006
(1615)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1615)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(1614)
Protokół Nr 49
(1614)
Wybory do Parlamentu Europejskiego
(1613)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(1612)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(1612)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(1612)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(1611)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1610)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1610)
Protokół nr XII/2003
(1610)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1610)
Protokół nr 52
(1609)
Informacja o działaniach w latach 2006-2015
(1609)
Zarządzenie Nr 59
(1609)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1609)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1608)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1608)
Protokół nr 9
(1607)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1607)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1607)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1607)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1605)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1605)
Protokół nr 44
(1605)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1605)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(1604)
Protokół
(1604)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1604)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1603)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1603)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1603)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1602)
Protokół nr VI/2007
(1602)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1601)
Starosta Wrzesiński informuje
(1600)
Protokół 42
(1599)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku
(1599)
Protokół nr XXX/2005
(1599)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1599)
Plan zamówień publicznych na 2018 rok
(1599)
PROTOKÓŁ NR LXX
(1598)
Protokół 22
(1598)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1598)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1598)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(1597)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(1597)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni
(1597)
Ogłoszenie
(1597)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(1597)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1596)
Uchwała Nr 127
(1596)
Protokół nr I/2006
(1596)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1596)
PROTOKÓŁ NR 44
(1595)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(1594)
Kultura fizyczna i sport Miasta i Gminy Września
(1594)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1594)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1593)
Protokół Nr LIV / 2002
(1593)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(1592)
Protokół
(1591)
PROTOKÓŁ NR 5
(1591)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1590)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(1590)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1589)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(1589)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(1587)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1587)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Biurze Rady Miejskiej
(1587)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1587)
Protokół nr 57
(1585)
Protokół nr XI/2003
(1584)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1584)
Uchwała Nr V/80/2011
(1584)
UCHWAŁA NR 91
(1583)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1582)
Protokół Nr X / 2003
(1582)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1581)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1580)
2011 rok
(1580)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(1580)
Protokół nr 54
(1579)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1579)
Protokół nr XXXV/2005
(1579)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1577)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1577)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1577)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1577)
Protokół nr 24
(1576)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1576)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1576)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1575)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(1575)
Uchwała nr XXXVI/359/05
(1574)
Uchwała nr 95
(1574)
Ogłoszenie
(1574)
Uchwała nr XI/102/03
(1573)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1573)
Protokół nr XLI/2006
(1573)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(1572)
Ogłoszenie
(1572)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1571)
Protokół LXXVI
(1571)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(1570)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(1570)
Protokół 4
(1570)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 15 września 2015 r.
(1567)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(1567)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(1566)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(1565)
Uchwała Nr 144
(1564)
Protokół nr 14
(1563)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1562)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1562)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1562)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 13 lutego 2015 r.
(1561)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1561)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1560)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1560)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1560)
Protokół
(1560)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(1559)
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk banerów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1559)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1559)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1559)
Protokół 3
(1558)
Protokół nr XIX/2004
(1557)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1556)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1556)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(1555)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1555)
Kwalifikacja wojskowa
(1555)
Protokół
(1554)
Protokół 59
(1553)
Obwieszczenie
(1553)
Protokół 67
(1553)
Protokół Nr LIX / 2002
(1553)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(1553)
Uchwała Nr XII/159/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
(1553)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(1552)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1552)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1550)
Petycja z 26 lipca 2016 r.
(1549)
UCHWAŁA nr XXIII/218/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 czerwca 2004r.
(1549)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(1549)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1549)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2017 r.
(1549)
PROTOKÓŁ NR 63
(1548)
Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Września w 2017 roku
(1548)
Uchwała nr 94
(1548)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(1548)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1548)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(1547)
Protokół nr XLIV/2006
(1546)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1546)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(1546)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(1545)
Zarządzenie nr 254/2012
(1545)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1545)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(1545)
PROTOKÓŁ NR 86
(1544)
UCHWAŁA NR 80
(1544)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1544)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(1544)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1544)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1544)
PROTOKÓŁ NR LX
(1544)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(1543)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1543)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1543)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(1542)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(1542)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1542)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1541)
Uchwała Nr XV/190/2012
(1541)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1541)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1540)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie zieleni miejskiej
(1539)
Protokół nr 41
(1539)
Obwieszczenie
(1538)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1538)
Protokół z IX z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2015 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1538)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1538)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1537)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(1537)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1537)
Protokół LXXIV
(1537)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(1536)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(1536)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1536)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1536)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1536)
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk banerów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1536)
Protokół nr 52
(1535)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem” - modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert
(1535)
Protokół LXV
(1534)
Ogłoszenie
(1534)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(1534)
Protokół LXXII
(1533)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1533)
Zarządzenie nr 98 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(1533)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(1533)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1533)
Protokół 71
(1533)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1533)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1532)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1532)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(1531)
PROTOKÓŁ NR 26
(1531)
Petycja z 9 maja 2016 r.
(1530)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1529)
Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Września
(1528)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1528)
Protokół
(1527)
PROTOKÓŁ NR LXV
(1527)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(1527)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(1527)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1527)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1526)
Podatek od środków transportu w 2019 r.
(1526)
Uchwała Nr 106
(1526)
Protokół nr 12
(1526)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1526)
Petycja z 6 maja 2016 r.
(1524)
Protokół nr XXV/2004
(1524)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1524)
Protokół nr XXI/2004
(1524)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(1523)
Protokół nr 49
(1523)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 3 - wyjaśnienia siwz (6)
(1522)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1522)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1521)
Komunikat
(1521)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1521)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1520)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(1520)
Protokół LXVIII
(1520)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(1520)
Protokół 70
(1519)
Protokół nr XXXIV/2005
(1519)
Protokół nr IX/2007
(1519)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(1518)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(1518)
Protokół nr XXXI/2005
(1517)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.
(1517)
Uchwała Nr X/131/2011
(1516)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (III postępowanie)
(1516)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(1516)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1515)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(1515)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(1515)
Zarządzenie w sprawie ustalenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Września
(1515)
Protokół 60
(1514)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(1514)
Uchwała Nr 141
(1514)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1513)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1512)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1512)
Protokół Nr 54
(1512)
Uchwała Nr VII/100/2011
(1512)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1511)
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r.
(1511)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1511)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1511)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1511)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1510)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 17 listopada 2015 roku
(1510)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1509)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(1509)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(1509)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(1508)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1508)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: cześć 1 – fitness park w Grzybowie na dz. geod. Nr 224/9
(1507)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(1507)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1507)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1506)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(1506)
Protokół LXXVIII
(1505)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(1505)
Budowa drogi publicznej łączącej istniejącą drogę w rejonie WSAG oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2 - wyjaśnienia siwz (2), zmiana terminu składania ofert
(1504)
rok 2013
(1503)
Uchwała Nr 52
(1503)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1503)
Rok 2013
(1503)
Uchwała nr 71
(1503)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(1502)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(1501)
Uchwała Nr IX/122/2011
(1501)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1500)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1500)
Protokół z posiedzenie Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 września 2015 roku
(1500)
Protokół nr III/2006
(1500)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(1500)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1500)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(1499)
Protokół nr XXVIII/2004
(1498)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1497)
Uchwała Nr 126
(1497)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1497)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(1497)
Protokół nr XVI/2003
(1496)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1496)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1496)
Protokół nr XXXVIII/2005
(1495)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1495)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1494)
Protokół nr XL/2006
(1494)
Protokół nr XIII/2003
(1494)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1494)
Uchwała nr VIII/66/03
(1494)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(1494)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1493)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1493)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(1492)
Protokół nr 73
(1492)
Protokół nr XV/2003
(1491)
Uchwała Nr 116
(1491)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1491)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(1490)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1490)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(1489)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(1489)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1489)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1489)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1489)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1489)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(1488)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(1488)
Protokół nr 20
(1488)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1488)
Uchwała Nr 44
(1488)
Protokół nr X/2007
(1487)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie kwalifikacji wojskowej
(1487)
PROTOKÓŁ nr 45
(1486)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1485)
Uchwała Nr 128
(1485)
PROTOKÓŁ NR 69
(1485)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(1485)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1484)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(1483)
Uchwała Nr 48
(1483)
Ogłoszenie
(1483)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1483)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1482)
Uchwała Nr 53
(1482)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1482)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1482)
Uchwała Nr 120
(1481)
Ogłoszenie
(1481)
Rekultywacja kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo gm. Września - odpowiedzi na pytania
(1481)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1481)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1480)
Protokół nr XXXVI/2005
(1480)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1479)
Ogłoszenie
(1479)
Protokół
(1479)
Obwieszczenie
(1479)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1479)
Obwieszczenie
(1479)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(1478)
Uchwała Nr 61
(1478)
Ogłoszenie
(1478)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(1477)
Uchwała Nr 148
(1477)
UCHWAŁA nr 60
(1476)
Protokół nr II/2006
(1476)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1476)
Protokół nr 9
(1475)
PROTOKÓŁ NR 10
(1474)
Uchwała Nr 47
(1474)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1474)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1474)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1473)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(1473)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(1473)
Opracowanie dokumentacji projektowej odcinkowej przebudowy rowów melioracyjnych WR-6, WR-6a oraz WR-12 od granicy Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) do Wielkiego Rowu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Uzbrojenie strat
(1472)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1472)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(1472)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1471)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(1471)
Uchwała nr VIII/120/2015
(1470)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1470)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(1470)
Uchwała Nr 42
(1470)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(1469)
Zarządzenie nr 253/2012
(1469)
Uchwała Nr 88
(1468)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1468)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(1467)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1465)
Protokół nr XXIII/2004
(1465)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1465)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(1465)
Protokół LXIX
(1465)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1465)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1464)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(1464)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1463)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1463)
Uchwała Nr 146
(1463)
Obwieszczenie
(1463)
Zarządzenie nr 174/2012
(1463)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(1463)
Obwieszczenie
(1462)
Zarządzenie nr 251/2012
(1462)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(1461)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1461)
Uchwała Nr III/32/2010
(1461)
Petycja z 11 października 2016 r. do Rady Miejskiej
(1460)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(1460)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1459)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1459)
Ogłoszenie
(1459)
Uchwała Nr 45
(1458)
Protokół LXXIII
(1458)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1457)
Protokół nr XLII/2006
(1457)
Uchwała Nr XX/266/2013
(1456)
PROTOKÓŁ Nr 9
(1456)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1456)
Uchwała Nr 49
(1456)
Uchwała Nr 43
(1456)
Uchwała Nr VII/101/2011
(1456)
PROTOKÓŁ NR 40
(1455)
Uchwała Nr XI/166/2012
(1455)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1455)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(1455)
Uchwała Nr 39
(1454)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1454)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1454)
Obwieszczenie
(1454)
Zarządzenie nr 256/2012
(1453)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1453)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1453)
Ogłoszenie
(1453)
Protokół nr 15
(1453)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1452)
Zarządzenie Nr 160/2010
(1452)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1452)
Petycja z 22 kwietnia 2016 r.
(1451)
Rocznik 2019
(1450)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(1450)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(1450)
Rok 2014
(1450)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(1449)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1449)
Uchwałą nr 85
(1449)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1448)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(1448)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(1448)
Uchwała Nr XII/171/2012
(1448)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1447)
Ogłoszenie
(1447)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1447)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1446)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(1446)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1446)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(1446)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1445)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(1445)
Protokół nr XXVII/2004
(1445)
Uchwała Nr 46
(1444)
Uchwała Nr 112
(1444)
Uchwała Nr 27
(1444)
PROTOKÓŁ NR 8
(1443)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1443)
Uchwała Nr 31
(1443)
Protokół Nr IV / 2003
(1443)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1443)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1443)
Zarządzenie nr 162/2012
(1442)
Protokół 5
(1442)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(1442)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(1441)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1441)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1441)
Uchwała Nr 102
(1441)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(1441)
Protokół nr XXXIX/2006
(1440)
PROTOKÓŁ NR 64
(1440)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(1439)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(1439)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1439)
Uchwała Nr 34
(1439)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(1438)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1438)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego DK nr 15 z DK nr 92 na terenie Gminy Września - wyjaśnienia siwz
(1438)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1438)
Uchwała Nr 51
(1437)
Uchwała Nr XI/143/2012
(1437)
Uchwała Nr 7
(1437)
Uchwała Nr 64
(1436)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1436)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1435)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1435)
Uchwała Nr 32
(1434)
UCHWAŁA NR 76
(1434)
Zarządzenie nr 240/2012
(1434)
NFORMACJA O WYNIKU NABORU NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1434)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1433)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(1433)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1433)
Protokół 20
(1433)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1433)
Protokół LXXIX
(1432)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1432)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(1432)
UCHWAŁA NR 86
(1432)
UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.
(1432)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(1431)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1431)
Protokół LXX
(1431)
Protokół 63
(1431)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1430)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1430)
PROTOKÓŁ NR 6
(1430)
Uchwała Nr 143
(1429)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO OSP WĘGIERKI
(1429)
Uchwała Nr 58
(1428)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(1428)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(1428)
Protokół LXVII
(1428)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1427)
Uchwała nr 74
(1427)
Protokół LXXXI
(1427)
Uchwała Nr 104
(1426)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(1426)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(1426)
Protokół LXII
(1426)
Uchwała Nr 8
(1426)
Protokół nr 17
(1425)
Protokół nr 45
(1425)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1425)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(1425)
Protokół LXI
(1425)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(1425)
Uchwała Nr 103
(1425)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1424)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(1424)
Zarządzenie nr 150 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(1424)
Uchwała Nr 55
(1424)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1424)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1424)
Protokół nr VII/2007
(1424)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(1423)
Klauzula informacyjna dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1422)
Uchwała Nr 65
(1422)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1422)
Budowa odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do drogi gminnej w m. Psary Polskie - wyjaśnienia SIWZ
(1422)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1421)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(1421)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(1421)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1420)
Ogłoszenie
(1420)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(1420)
2011 rok
(1419)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1419)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(1419)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(1419)
Uchwała Nr 3
(1418)
PROTOKÓŁ NR 15
(1418)
rok 2012
(1418)
UCHWAŁA NR 99
(1418)
Uchwała Nr 24
(1418)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1418)
Uchwała nr XXX/282/05
(1417)
PROTOKÓŁ NR 90
(1417)
Uchwała Nr 35
(1417)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1416)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(1416)
2010 rok
(1416)
PROTOKÓŁ NR 70
(1416)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(1416)
Kadra pedagogiczna
(1416)
Uchwała Nr 115
(1415)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1415)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(1415)
Uchwała Nr 50
(1415)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(1415)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(1415)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową: ulicy Spokojnej we Wrześni – etap 2 oraz budową odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego Września
(1414)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1413)
PROTOKÓŁ NR 88
(1413)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(1411)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(1411)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1411)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(1411)
Protokół nr V/2007
(1411)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1410)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1410)
Protokół nr 15
(1410)
Ogłoszenie
(1409)
Uchwała Nr 18
(1409)
Uchwała Nr 54
(1408)
Protokół nr IV/2006
(1408)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(1408)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1408)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1408)
Uchwała nr 98
(1407)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1407)
Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej z 12 stycznia 2016 roku
(1406)
Uchwała Nr 142
(1406)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1406)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(1405)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1405)
Uchwała Nr 33
(1405)
Uchwała nr III/13/2002
(1405)
Uchwała Nr 93
(1405)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1405)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1405)
Uchwała Nr 125
(1404)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1404)
Uchwała Nr 59
(1404)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(1404)
Protokół 1
(1404)
Uchwała nr 92
(1403)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1403)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1403)
Uchwała Nr V/54/2015
(1403)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków mieszkalnych przy ul. Gnieźnieńskiej 2 i Warszawskiej 26 we Wrześni (II postępowanie)
(1402)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1402)
Uchwała Nr 57
(1402)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(1401)
Protokół LXXXIV
(1401)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1401)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1401)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1401)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(1401)
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Psary Małe - wyjaśnienia siwz (2)
(1401)
Uchwała Nr 29
(1400)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1400)
Uchwała Nr 28
(1400)
PROTOKÓŁ NR 20
(1400)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(1400)
Obwieszczenie
(1399)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(1399)
Uchwała Nr 84
(1399)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(1399)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1399)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(1399)
PROTOKÓŁ NR 3
(1398)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(1398)
Uchwała nr XXVI/349/2009
(1397)
Uchwała Nr VI/91/2011
(1397)
Obwieszczenie
(1397)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(1396)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1396)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(1396)
Uchwała Nr 121
(1396)
Uchwała Nr 26
(1396)
Uchwała Nr 78
(1396)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(1395)
Uchwała Nr 89
(1395)
UCHWAŁA NR 73
(1394)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1394)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(1394)
Ogłoszenie
(1394)
Protokół 15
(1394)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1394)
Uchwała Nr XV/208/2008
(1393)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1393)
UCHWAŁA NR XXI/290/2016
(1393)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(1393)
Uchwała Nr 41
(1393)
Uchwała Nr 147
(1393)
UCHWAŁA Nr XXXIV/405/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1393)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1393)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1392)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1392)
Protokół nr XXXII/2005
(1392)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(1391)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1391)
Protokół 13
(1391)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1391)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1391)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1391)
2012 rok
(1390)
PROTOKÓŁ NR 81
(1390)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(1390)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1390)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1390)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(1390)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1389)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1388)
PROTOKÓŁ NR 37
(1388)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1388)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(1387)
2011 rok
(1387)
Uchwała nr 79
(1387)
Wycinka drzew i krzewów na terenie Gminy Września
(1386)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(1386)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1386)
Nabór w biurze Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
(1386)
Budowa i przebudowa chodników we Wrześni - odpowiedź na pytanie
(1386)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1386)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(1386)
Programy i Plany
(1385)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(1385)
Uchwała Nr 114
(1385)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(1384)
Protokół Nr 58
(1384)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(1384)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1384)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1383)
Uchwała Nr 145
(1383)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(1383)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(1383)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1383)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1382)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1381)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(1381)
PROTOKÓŁ Nr 82
(1381)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1381)
Zarządzenie nr 214/2012
(1381)
Uchwała Nr 36
(1381)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(1380)
Budowa toru rowerowego z przeszkodami „PUMPTRACK” w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni (IV postępowanie) - wyjaśnienia siwz
(1380)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(1380)
Uchwała Nr VI/77/2015
(1379)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1379)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1379)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1379)
Uchwała Nr 2
(1379)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1378)
Protokół nr XXII/2004
(1378)
PROTOKÓŁ Nr 25
(1378)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1378)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1378)
Usuwanie złomów i wywrotów w parkach Gminy Września - odpowiedź na pytanie
(1377)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1377)
Uchwała Nr 105
(1377)
Uchwała nr XIII/137/03
(1377)
Uchwała Nr 328
(1377)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1377)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1377)
Petycja z 29 października 2016 r.
(1376)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(1376)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(1376)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(1376)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1376)
Ogłoszenie
(1375)
Obwieszczenie
(1375)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(1375)
Uchwała Nr 25
(1375)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1375)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1375)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1375)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(1375)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1375)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1374)
Zarządzenie nr 170/2012
(1374)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1374)
Uchwała Nr XXIV/327/2009
(1373)
U C H W A Ł A Nr 81
(1373)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 kwietnia 2015 roku
(1373)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1373)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(1373)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2016 roku
(1373)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(1373)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(1372)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1372)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2016/2017" - modyfikacja SIWZ (1)
(1371)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1371)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1371)
Zarządzenie nr 169/2010
(1371)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1370)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(1370)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1369)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1369)
Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni - odpowiedzi na pytania, modyfikacja przedmiaru robót
(1368)
Uchwała Nr 23
(1368)
Uchwała nr XI/101/03
(1368)
Uchwała Nr X/130/2011
(1368)
Obwieszczenie
(1368)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1368)
Uchwała Nr 21
(1368)
Uchwała Nr 318
(1367)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(1367)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1367)
Protokół 14
(1367)
PROTOKÓŁ NR 31
(1367)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1367)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 listopada 2015 r.
(1366)
Uchwała Nr 111
(1366)
PROTOKÓŁ NR 72
(1365)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(1365)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek
(1365)
Uchwała Nr 123
(1365)
Uchwała Nr 56
(1365)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1365)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(1365)
Obwieszczenie
(1364)
Protokół 1
(1364)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(1364)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1364)
Zarządzenie nr 234/2012
(1363)
Uchwała Nr VII/226/2008
(1363)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(1363)
Protokół 6
(1363)
PROTOKÓŁ NR 71
(1363)
Uchwała Nr V/65/2011
(1362)
Uchwała Nr 100
(1362)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(1362)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(1362)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1362)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(1361)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(1361)
Protokół LXXX
(1361)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(1360)
Protokół 19
(1360)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(1359)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(1358)
Protokół 2
(1358)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1358)
Protokół 4
(1358)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(1357)
PROTOKÓŁ NR 29
(1357)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1357)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1357)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(1357)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(1356)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(1356)
Protokół nr XXXIII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 10 czerwca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1356)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1355)
UCHWAŁA NR 325
(1354)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(1354)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(1354)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1354)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1354)
Uchwała Nr 109
(1353)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(1353)
Protokół LXXVII
(1353)
Uchwała Nr 66
(1353)
rok 2014
(1353)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1353)
Uchwała Nr 124
(1353)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1352)
U C H W A Ł A Nr 62
(1352)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(1352)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1351)
U C H W A Ł A Nr 82
(1351)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(1351)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1350)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 20 października 2015 roku
(1350)
PROTOKÓŁ NR 68
(1350)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1350)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(1350)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1350)
Uchwała nr II/9/2002
(1349)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1349)
Zarządzenie nr 198/2012
(1349)
UCHWAŁA NR 77
(1349)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1348)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1348)
Protokół 21
(1347)
2011 rok
(1347)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1347)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(1347)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1346)
Uchwała Nr 320
(1346)
UCHWAŁA NR 70
(1346)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r.
(1345)
PROTOKÓŁ NR 27
(1345)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1345)
Uchwała Nr XI/167/2012
(1345)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1345)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(1344)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1344)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1344)
Uchwała Nr XVI/232/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
(1343)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1343)
Protokół LXXXIII
(1343)
PROTOKÓŁ Nr 17
(1343)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(1343)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1343)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(1342)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1342)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1342)
U C H W A Ł A Nr 327
(1342)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(1342)
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z 22 sierpnia 2018 r.
(1342)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1341)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1341)
Uchwała Nr 101
(1341)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1341)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1340)
Zarządzenie nr 220/2012
(1339)
Uchwała nr XXXV/338/05
(1339)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1339)
Uchwała nr XXVII/260/04
(1339)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(1339)
Uchwała Nr 122
(1338)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(1337)
Uchwała Nr 37
(1337)
Ogłoszenie
(1337)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1337)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1336)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(1336)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1336)
UCHWAŁA NR 321
(1336)
Uchwała Nr XV/187/2012
(1336)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1335)
Petycja z 11 października 2016 r. do Burmistrza MiG Września
(1335)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(1335)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1335)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(1334)
Uchwała Nr 319
(1334)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(1334)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(1334)
Uchwała Nr V/45/03
(1333)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1333)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(1333)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(1332)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad: budową ulicy Spokojnej we Wrześni – etap 2 oraz budową odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do d
(1332)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1332)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(1332)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(1332)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(1332)
Obwieszczenie
(1332)
PROTOKÓŁ NR 12
(1332)
Protokół nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1332)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(1331)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(1331)
Protokół nr 16
(1331)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(1330)
Protokół nr 8
(1330)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(1330)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1330)
Uchwała Nr 19
(1330)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(1330)
Ogłoszenie
(1329)
FCC Polska Sp. z o. o.
(1329)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1328)
Uchwała Nr 20
(1328)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(1327)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1327)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1327)
Uchwała Nr 16
(1326)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(1326)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1326)
2010 rok
(1326)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(1325)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1325)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1324)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1324)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(1324)
Uchwała nr VIII/72/03
(1324)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(1324)
Uchwała nr XXVI/240/04
(1324)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(1323)
Uchwała Nr 110
(1323)
Uchwała Nr 323
(1323)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1323)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1322)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(1322)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(1322)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(1321)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(1321)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(1321)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(1321)
Uchwała Nr XV/197/2012
(1321)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1321)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(1320)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 23 czerwca 2015 r.
(1320)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej w pełnym wymiarze czasu pracy
(1320)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1320)
Protokół nr 63
(1320)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1320)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1320)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1320)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1319)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1318)
Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ (2)
(1318)
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (wyjaśnienia siwz)
(1318)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1317)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września
(1316)
Uchwała Nr I/21/2014
(1316)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(1316)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(1315)
Ogłoszenie
(1315)
rok 2010
(1315)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(1314)
PROTOKÓŁ NR 48
(1314)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1314)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(1314)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(1314)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(1314)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(1314)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(1314)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(1313)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1313)
UCHWAŁA NR 313
(1313)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1313)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1313)
Protokół
(1312)
UCHWAŁA Nr XXX/396/2010
(1312)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(1312)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1311)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1311)
Uchwała nr VIII/70/03
(1311)
Zarządzenie nr 145/2012
(1311)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1311)
Uchwała Nr XV/195/2012
(1310)
Uchwała Nr 329
(1310)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1310)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(1309)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1309)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1309)
2011 rok
(1309)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1308)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1308)
Obwieszczenie
(1308)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1308)
Program współpracy 2015
(1307)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1306)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(1306)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1306)
PROTOKÓŁ NR 34
(1305)
Ogłoszenie
(1305)
Petycja z 22 października 2016 r.
(1305)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(1305)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(1305)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA)
(1305)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(1305)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(1304)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(1304)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1304)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(1304)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1304)
Protokół nr XVII/2003
(1304)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1303)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(1302)
Uchwała nr XXXV/344/05
(1302)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1302)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1301)
Protokół Nr 22
(1301)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(1301)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2017 roku
(1301)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1301)
Wyjaśnienia SIWZ i zmiana terminu składania ofert - Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej modernizacji wiaduktu nad koleją zlokalizowanego w ciągu ulicy Paderewskiego we Wrześni wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach
(1301)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1301)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(1301)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(1301)
Uchwała Nr III/34/2010
(1300)
Uszycie promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku - odpowiedź na pytanie (2)
(1300)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 7 października 2015 roku
(1300)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(1300)
Obwieszczenie
(1300)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(1299)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 28 grudnia 2015 r.
(1299)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 1 kwietnia 2016 roku
(1299)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1299)
Uchwała Nr 63
(1299)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1298)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(1298)
Uchwała nr III/25/06
(1298)
Zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla Gminy Września i jednostek podległych - odpowiedzi na pytania (2), zmiana terminu składania ofert
(1298)
Protokół 24
(1297)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1297)
Informacj ao wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowych linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaczanowo i Psary Polskie
(1297)
Ogłoszenie
(1297)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 411552 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1297)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(1297)
Uchwała nr XI/108/03
(1297)
2012 rok
(1297)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1296)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1296)
PROTOKÓŁ NR 39
(1296)
2013 rok
(1295)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(1295)
ZARZĄDZENIE Nr 40/2019
(1295)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1295)
Uchwała Nr 17
(1294)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(1294)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1294)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1294)
Uchwała Nr 324
(1293)
Uchwała nr VIII/64/03
(1293)
Protokół 11
(1292)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1292)
Uchwała nr VI/91/07
(1292)
Remont Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1291)
Ogłoszenie
(1291)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(1291)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(1291)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
(1290)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1290)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1289)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(1289)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(1288)
Zarządzenie nr 31/2012
(1288)
Uchwała nr XII/174/2015
(1288)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(1288)
Budowa oświetlenia ulicznego w Bierzglinku i Nowym Folwarku
(1287)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(1287)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1286)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(1286)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(1286)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(1286)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1285)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1285)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(1285)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1285)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(1285)
Zarządzenie nr 122/2010
(1285)
UCHWAŁA Nr XXVIII/366/2009
(1285)
Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni - wyjaśnienia siwz
(1284)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1284)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1284)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(1283)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1283)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(1283)
Uchwała Nr 9
(1282)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(1282)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1281)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(1281)
Wyjaśnienia siwz (2) - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów ....
(1280)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1279)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(1279)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku
(1279)
Obowiązek informacyjny
(1279)
Protokół 10
(1279)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1278)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1278)
Uchwała Nr XV/198/2012
(1278)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1278)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1278)
Budowa kotłowni na paliwo stałe wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w świetlicy wiejskiej w Gutowie Małym - modyfikacja siwz oraz zmiana terminu składania ofert
(1278)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1277)
Uchwała Nr 67
(1277)
PROTOKÓŁ NR 65
(1276)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(1276)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1276)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad budową sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie
(1276)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(1275)
Uchwała Nr 13
(1275)
Uchwała Nr 1
(1275)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1274)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(1274)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(1273)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(1273)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1273)
Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1273)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(1273)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1273)
Zarządzenie nr 159/2012
(1272)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno-Finansowej za dnia 09 lutego 2016 r.
(1272)
2014 rok
(1272)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(1272)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1272)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(1271)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2016 roku
(1271)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 marca 2016 roku
(1271)
Ogłoszenie
(1271)
Protokół 7
(1271)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
(1271)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1271)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1270)
Uchwała nr VII/104/07
(1270)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(1270)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(1270)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(1269)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 kwietnia 2016 roku
(1269)
Uchwała nr XLI/414/06
(1268)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2014 roku
(1268)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1268)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1268)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1267)
Działalność charytatywna
(1267)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(1267)
Uchwała nr XX/181/04
(1267)
Wybory Parlamentarne
(1267)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(1267)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1266)
Uchwała nr XXVII/256/04
(1265)
Uchwała Nr 5
(1265)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1265)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1265)
Protokół z kontroli Campingu nr 190 we Wrześni
(1264)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(1264)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1264)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1264)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1264)
Dostawa ławek parkowych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1264)
Uchwała Nr XIII/196/2015
(1263)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1263)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1263)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(1263)
Zarządzenie nr 215
(1263)
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obłaczkowie nr ewid. dz. 89 - wyjaśnienia siwz
(1263)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1263)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie
(1262)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(1262)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(1261)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(1260)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1260)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(1260)
Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni - ETAP 1 - w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Słowackiego we Wrześni
(1260)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(1260)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1259)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1259)
Wybór agenta emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września - informacja o złożonych ofertach
(1259)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(1259)
Regulaminy korzystania ze zbiorów
(1259)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(1258)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(1258)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(1258)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1257)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(1257)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1257)
GŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1257)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(1257)
Uchwała Nr XI/135/2012
(1257)
Protokół
(1256)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(1256)
Uchwała Nr 15
(1255)
UCHWAŁA NR 314
(1255)
Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej z 4 stycznia 2016 roku
(1255)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 15 września 2015 r.
(1255)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 kwietnia 2016 roku
(1254)
Uchwała Nr 11
(1254)
Uchwała nr XII/118/03
(1254)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1253)
Uchwała nr XX/182/04
(1253)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1253)
Uchwała nr XXXII/306/05
(1253)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(1253)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(1253)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(1253)
Zarządzenie nr 124/2012
(1253)
2012 rok
(1253)
ZARZĄDZENIE NR 200 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 r.
(1252)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(1252)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(1252)
Rok 2015
(1251)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1251)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1251)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(1251)
Uchwała nr XV/146/03
(1250)
Rozbudowa monitoringu wizyjnego Gminy Września - odpowiedzi na pytania (1)
(1250)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1250)
Uchwała nr XI/100/03
(1250)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(1249)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1249)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(1249)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1248)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(1248)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1248)
Protokół z posiedzenia Komisji Kounalno - Finansowej z dnia 16 grudnia 2015 r.
(1247)
Protokół nr XI /2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni która odbyła się 10 listopada 2015 r. na sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1247)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1247)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1247)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(1247)
INFORMACJA O ZBĘDNYCH I/LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCHAJĄTKU RUCHOMEGO, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚĆ W ZŁOTYCH KWOTY 300 EURO
(1245)
2011 rok
(1245)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1245)
Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Paderewskiego we Wrześni wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach w zakresie przebudowy schodów A (etap 1) (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert
(1245)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1245)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1244)
Uchwała Nr XI/144/2012
(1244)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1244)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2015 roku
(1243)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1243)
Zarządzenie nr 36 / 2003
(1243)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(1243)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1243)
Uchwała Nr 317
(1243)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1242)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1242)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1242)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1242)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1242)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1242)
Uchwała nr XII/115/03
(1242)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(1241)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1241)
Umowy 2017
(1241)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędem Stanu Cywilnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1241)
Protokół nr 10
(1241)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(1241)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1241)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(1241)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(1240)
Uchwała nr II/7/2002
(1240)
Uchwała Nr XX/270/2008
(1240)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1240)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1239)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1239)
Uchwała Nr V/66/2011
(1238)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(1238)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(1238)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(1238)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2013 roku
(1238)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(1237)
Uchwała nr V/45/07
(1236)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1235)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(1235)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1234)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(1234)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1234)
Nabór na stanowisko Młodszy Referent w Referacie Komunalnym.
(1233)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(1232)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(1232)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1232)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1232)
Protokół 17
(1232)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1231)
Protokół nr VI/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 maja 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1231)
Uchwała Nr X/128/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 roku
(1231)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(1231)
Uchwała Nr XII/172/2012
(1231)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1230)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1230)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1230)
Uchwała nr XLIV/443/06
(1230)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(1230)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(1229)
UCHWAŁA NR 4
(1229)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1229)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1229)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(1229)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1229)
Uchwała nr III/16/2002
(1228)
Uchwała nr XXXV/357/05
(1228)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1228)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1228)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(1228)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(1228)
Uchwała Nr 6
(1228)
Budowa monitoringu wizyjnego Gminy Września: punkt kamerowy PK12 – rondo Wrocławska – Objazdowa we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1228)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(1228)
Uchwała nr XLIV/437/06
(1228)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(1228)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1227)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1227)
ZARZĄDZENIE NR 367/2014
(1227)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(1226)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1226)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1226)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1226)
Uchwała nr XL/390/06
(1225)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(1225)
Uchwała nr XIV/141/03
(1225)
Zarządzenie nr 68/2012
(1225)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1225)
Uchwała nr XXIV/225/04
(1225)
Uchwała Nr 14
(1225)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1225)
Protokół nr XIX /2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni która odbyła się 8 listopada 2016 r. na sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1224)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(1224)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1224)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(1224)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(1224)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1224)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(1224)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1224)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(1223)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1223)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(1223)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1223)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(1223)
Budowa toru rowerowego z przeszkodami „PUMPTRACK” w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni (II postępowanie)
(1222)
Informacja o wyborze oferty na sprzedaż samochodu pożarniczego OSP Węgierki
(1222)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(1222)
Uchwała Nr XXXIII/402/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1222)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
(1222)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1221)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(1221)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(1221)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2017/2018”
(1221)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(1221)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(1220)
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WRZEŚNIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016
(1220)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1220)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1219)
III przetarg ustny ograniczony na dzierżawę ogródków sezonowych
(1219)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1219)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1219)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1218)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(1218)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(1218)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1218)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(1218)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(1218)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(1218)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1218)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(1218)
Uchwała nr XLVIII/321/2001
(1218)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(1217)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(1217)
Uchwała nr 312
(1216)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1216)
UCHWAŁA NR 315
(1216)
DECYZJA nr 653/2013
(1215)
ZARZĄDZENIE NR 152/2015
(1215)
Uchwała nr III/14/2002
(1214)
2011 rok
(1214)
Protokół 2
(1213)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1213)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(1212)
Uchwała nr XXII/204/04
(1212)
Uchwała nr VI/69/07
(1212)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1212)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(1212)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(1212)
Uchwała nr XXXII/308/05
(1211)
wybory do Sejmu i Senatu 2019
(1211)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu
(1211)
Uchwała nr VIII/65/03
(1210)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(1210)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1209)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1209)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1209)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do drogi gminnej w m. Psary Polskie
(1209)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(1208)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1208)
Protokół nr 9
(1208)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1208)
ZARZĄDZENIE Nr 262/2006
(1207)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1207)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
(1207)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(1206)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1206)
Uchwała nr IV/36/02
(1206)
Uchwała Nr X/129/2011
(1206)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1206)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(1206)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1206)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inw
(1206)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1206)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1205)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1205)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO.
(1205)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(1204)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(1204)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(1204)
ROK 2018
(1204)
Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Dmowskiego we Wrześni – etap 1 (II postępowanie)
(1203)
UCHWAŁA NR 10
(1203)
Uchwała nr 326
(1203)
Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2017 roku
(1203)
Uchwała nr XII/114/03
(1203)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1202)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1201)
Budowa parku linowego przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania 2
(1201)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(1201)
UCHWAŁA NR IV/46/2011
(1200)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni - wyjaśnienia siwz
(1200)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie
(1199)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(1199)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(1199)
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
(1199)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(1198)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla Gminy Września i jednostek podległych
(1198)
Ochrona zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
(1198)
Uchwała nr XII/112/03
(1198)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
(1197)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1197)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ścieżki pieszo-rowerowej w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni od wjazdu ul. Daszyńskiego do II mostku (III postępowanie)
(1197)
Wybory ławników sądowych
(1197)
Uchwała Nr XVII/224/2012
(1197)
Uchwała nr XI/99/03
(1197)
ZARZĄDZENIE Nr 251/2006
(1197)
2010
(1196)
Budowa sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie - modyfikacja SIWZ (3)
(1196)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(1196)
Uchwała nr III/15/2002
(1196)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
(1195)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1195)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1195)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1194)
Uchwała Nr XLIII/429/06
(1194)
Zarządzenie nr 112/2012
(1193)
Umowy 2018
(1192)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 19 września 2014 r.
(1192)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad: przebudową pieszo-jezdni przy ul. Kaliskiej, budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Gnieźnieńską a terenem parku, przebudową nawierzchni dróg gminnych
(1192)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1191)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1191)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(1191)
OGŁOSZENIE
(1191)
Informacja o wyborze oferty na zbycie należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1191)
ogłaszenie przetargu ustnnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1191)
Informacja - sprzedaż VW Transporter T4
(1191)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno-Finansowej za dnia 09 lutego 2016 r.
(1190)
Uchwała Nr XVI/214/2012
(1190)
Protokół 3
(1190)
Sprzwozdania budżetowe za II kwartał 2013r
(1190)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
(1189)
Uchwała Nr 9 Miejskiej Komisji Wyborczej we Wrześni z dnia 5 października 2018 r.
(1189)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1188)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1188)
Zarządzenie nr 299 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1188)
Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1188)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1187)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Września "Akcja zima 2013/2014"
(1187)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 27 listopada 2015 r.
(1187)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1187)
Uchwała nr VI/91/07
(1187)
Odpowiedź_na_pytania - Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1186)
Uchwała nr XII/117/03
(1186)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców we Wrześni na działkach n
(1186)