Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Wykaz imiennych głosowań Radnych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „XXIV Sesja Rady Miejskiej we Wrześni w dniu 28 maja 2021 r. - Wykaz imiennych głosowań Radnych, menu 59, artykuł 8227 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wykaz imiennych głosowań Radnych

XXIV Sesja Rady Miejskiej we Wrześni w dniu 28 maja 2021 r.

 

1. Głosowanie w sprawie wniosku o zmianę porządku obrad (pkt 22)

 

2. głosowanie w sprawie wniosek o zmianę porządku obrad (pkt 23)

 

3. głosowanie w sprawie wniosku o zmianę porządku obrad (pkt 12)

 

4. głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad

 

5. głosowanie w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni - radna Wiesława Konieczna.

 

6. głosowanie w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni o radnego Janusza Fiszer

 

7. głosowanie w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni o radną Wiesławę Konieczną

 

8. głosowanie w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni

 

9. głosowanie w sprawie nad kandydaturą radnego Damiana Staniszewskiego na Przewodniczącego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni

 

10. głosowanie w sprawie nad kandydaturą radnej Doroty Szykownej na Przewodniczącą Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni

 

11.głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni

 

12.głosowanie w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa w sołectwie Grzybowo

 

13. glosowanie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego

 

14. głosowanie w sprawie udzielenia dotacji w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września

 

15.głosowanie w sprawie reasumpcji głosowania w sprawie udzielenia dotacji w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

 

16.głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2019-2020 r. Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy  Września na lata 2017-2020

 

17. głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp pod zabudowę usługową we Wrześni w rejonie ul. Słowackiego

 

18. głosowanie w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września część H

 

19. głosowanie w sprawie uznania Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obszaru Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013-2032

 

20.głosowanie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX.401.2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania,

 

21. głosowanie w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi RZGWPGWWP w Poznaniu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

22. głosowanie w sprawie wniosku radnego Damiana Staniszewskiego o zmianę treści uchwały

 

23.głosowanie w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania  problemów społecznych gminy Września na lata 2021-2025

 

24.głosowanie w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych

 

25.głosowanie w sprawie Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Września

 

26. głosowanie w sprawie wniosku radnego Damiana Staniszewskiego o zmianę treści uchwały

 

27.głosowanie w sprawie zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkań dla Mieszkanie Plus

 

28.głosowanie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2021-2033

 

29.głosowanie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

 

30.głosowanie w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury

 

31.głosowanie w sprawie reasumpcji głosowania w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury

 

32.głosowanie w sprawie zwolnienia z II raty opłaty za korzystanie w 2021 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września

 

33.głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we Wrześni w rejonie ulicy Wrocławskiej

 

34.głosowanie w sprawie przystąpienia do programu  Wielkopolska Karta Rodziny

Metryka

sporządzono
2021-05-28 przez Kasprzak Agnieszka
udostępniono
2021-05-28 00:00 przez Kasprzak Agnieszka
zmodyfikowano
2021-08-10 08:08 przez Kasprzak Agnieszka
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
580
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.