Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Wykaz imiennych głosowań Radnych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „V Sesja Rady Miejskiej we Wrześni w dniu 28 marca 2019 r. - Wykaz imiennych głosowań Radnych, menu 59, artykuł 8197 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wykaz imiennych głosowań Radnych

V Sesja Rady Miejskiej we Wrześni w dniu 28 marca 2019 r.

 

Wyniki głosowania w sprawie wykreślenia z porządku obrad projektów uchwał od nr 17-30

 

wyniki_głosowania_zmiana porządku obrad

 

wyniki_głosowania w sprawie_umieszzenie w porządku obrad projektu w sprawie zaliczenia dróg

 

wyniki_głosowania_ w sprawie umieszczenie w porządku obrad projektu w sprawie ustalenia przebiegu

 

wyniki_głosowania_zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Wsi

 

wyniki_głosowania_zmiany składu osobowego  KBiPS

 

wyniki_głosowania_zmiany składu osobowego Komisji Edukacji

 

wyniki_głosowania_zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Sz.P.

 

wyniki_głosowania_zmiany składu osobowego Komisji Skarg A.RZ

 

wyniki_głosowania_odwołania Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji

 

wyniki_glosowania_wyboru kandyt. W. Wawrzyniaka na Przewod. Komisji Skarg

 

wyniki_glosowania_wyboru kandyd. D. Staniszewskiego na Przewod. Komisji Skarg

 

wyniki_glosowania_zmiany składu osobowego KKF

 

wyniki_glosowania_udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restaur.

 

wyniki_glosowania_przystąp.do sporz. zm. miejs. planu zagos. przestrz. w miejsco. Białężyce

 

wyniki_glosowania_przyjęcia sprawozd. z real. w latach 2017-2018 r. „Gminne. Prog. Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2020

 

wyniki_glosowania_zmiany Studium uwarunk. i kierunków zagos. przestrz. Miasta i Gminy Września - część F

 

wyniki głosowania_uchylenia uchwały Nr 366 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 wrzesnia 2017 roku w sprawie  zarządz.poboru pod.roln.,lesn, pod od nieruch.

 

wyniki_glosowania_poprawki do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

wyniki_glosowania_wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 

wyniki_glosowania_wniosku formalnego radnego R.Smodlibowskiego

 

wyniki_glosowania_ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września

 

wyniki_glosowania_programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2019 r

 

wyniki_glosowania_ zaliczenia dróg znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych

 

wyniki_glosowania_ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Września

 

wyniki_glosowania_nadania nazwy ulicy położonej w Nowym Folwarku

 

wyniki_glosowania_poprawki do projektu uchwały uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2019

 

wyniki_glosowania_uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2019

 

wyniki_glosowania_reasumpcji głosowania w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2019

 

wyniki_glosowania_podwyższone kryterium

 

wyniki_glosowania_określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produk. żywności.

 

wyniki_glosowania_zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalist.

 

wyniki_glosowania_zmiany projektu w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.

 

wyniki_glosowania_ emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 

wyniki_glosowania_zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019-2029

 

wyniki_glosowania_ Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

 

Metryka

sporządzono
2019-03-28 przez Kasprzak Agnieszka
udostępniono
2019-03-28 00:00 przez Kasprzak Agnieszka
zmodyfikowano
2021-08-10 07:58 przez Kasprzak Agnieszka
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
521
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.