Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Rocznik 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZARZĄDZENIE Nr 192/2023 - Rocznik 2023, menu 458, artykuł 10991 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2023

ZARZĄDZENIE Nr 192/2023

ZARZĄDZENIE nr 192

Burmistrza Miasta i Gminy Września

z dnia 4 października 2023 r.

 

w sprawie: powołania Zespołu roboczego do spraw dostępności

 


Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1440) zarządza się, co następuje:

 


§ 1.1. Powołuje się Zespół roboczy ds. zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami, zwany dalej „Zespołem”, w następującym składzie:

Jarosław Górski – Przewodniczący Zespołu, Koordynator ds. Dostępności,
Anna Majorczyk - Z-ca Przewodniczącego Zespołu,
Jakub Goc – Członek Zespołu,
Maja Koniuk – Członek Zespołu,
Marcin Maciejewski – Członek Zespołu,
Monika Musielak – Członek Zespołu,
Anita Tuzikiewicz – Członek Zespołu,
Anna Walicht – Członek Zespołu,
Sławomir Zaworski – Członek Zespołu.

 

2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

analiza aktualnego stanu zapewnienia przez Urząd Miasta i Gminy we Wrześni dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obszarach, o których mowa w ust. 1,
analiza potrzeb oraz opracowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymogami ustawy.
terminowa realizacja zadań zapewniających tym osobom w trakcie korzystania z usług Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, dostępność cyfrową, architektoniczną oraz informacyjno-komunikacyjną, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (zwanej dalej ustawą) oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych., zaakceptowanych przez Burmistrza,
przygotowanie deklaracji dostępności oraz projektu raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymogami ustawy.

 

3. Przy realizacji poszczególnych zadań Zespół może również korzystać z profesjonalnej pomocy oraz doradztwa specjalistów spoza Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.

 


§ 2.1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni do terminowego przekazywania informacji i opinii oraz udzielania wszelkiej niezbędnej pomocy członkom Zespołu w celu prawidłowej realizacji zarządzenia.

 


2. Zobowiązuje się naczelników, kierowników oraz samodzielne stanowiska pracy do ścisłej współpracy z Zespołem, w szczególności w zakresie terminowego wdrażania rozwiązań wymaganych ustawą.

 


§ 3. Traci moc zarządzenie nr 140 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie: powołania Zespołu roboczego do spraw dostępności.

 


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

/-/ Tomasz Kałużny

Metryka

sporządzono
2023-10-18 przez Wydział Organizacyjny
udostępniono
2023-10-18 13:15 przez Rosa Nataliia
zmodyfikowano
2023-10-18 13:17 przez Rosa Nataliia
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
262
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.