Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Informacje o podatkach lokalnych Podatki lokalne w 2023 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Podatek rolny - osoby fizyczne - Podatki lokalne w 2023 r., menu 457, artykuł 10062 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Podatki lokalne w 2023 r.

Podatek rolny - osoby fizyczne

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1256).

  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2019 r., poz. 1105).

 

Osoby fizyczne obowiązane są składać organowi podatkowemu informację o gruntach oraz załączniki w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

 

Uwaga!!!

Nowe druki podatkowe obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 roku:

Z dniem 1 lipca 2019 roku weszło w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1105), które określa nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych podane niżej:

  • IR-1 Informacja o gruntach

  • ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

  • ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

  • ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

Ujednolicone wzory w/w informacji będą miały zastosowanie w sytuacji powstania obowiązku podatkowego po dniu 30 czerwca 2019 roku.

Dla sytuacji, w których obowiązek podatkowy powstał przed tym dniem, należy stosować załączniki do uchwały nr XII/159/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku:

strona-18244-title4_Rocznik_2015_Uchwala_Nr_XII1592015_Rady_Miejskiej_we_Wrzesni_z_dnia_30_listopada_2015_roku_.html

 

 

Od dnia 1 lipca 2019 r. informacje o gruntach mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem ePUAP.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Jeśli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

Podatek rolny od osób fizycznych płatny jest w czterech ratach:

  • I rata – do dnia 15 marca,

  • II rata płatna - do dnia 15 maja,

  • III rata płatna - do dnia 15 września,

  • IV rata płatna - do dnia 15 listopada

na indywidualny rachunek podatnika lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Września: 24 9681 0002 0011 1474 2000 0020.

 

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

 

Wysokość podatku rolnego za rok 2023 wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym - równowartość pieniężną 2,5q żyta – 96,25 zł (t.j. 2,5q x 38,50 zł = 96,25 zł).

- od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku rolnym - równowartość pieniężną 5q żyta – 192,50 zł (t.j. 5q x 38,50 zł = 192,50 zł).

 

Uchwała w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2023 na terenie Gminy Września

 

 

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji organu podatkowego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Września.

 

 

Metryka

sporządzono
2021-12-29 przez Sylwia Andrzejak
udostępniono
2021-12-29 00:00 przez Walkowska Agata
zmodyfikowano
2022-12-22 11:47 przez Walkowska Agata
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1308
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.