Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Rocznik 2022
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2022, menu 422, strona 29 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2022

Data wytworzenia 2022-02-02, ostatniej modyfikacji 2022-02-02 10:58

ZARZĄDZENIE Nr 10/2022

ZARZĄDZENIE Nr 10 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie: powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień sportowych Na podstawie § 3 ust. 3Uchwały Nr XXV/247/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 lipca 2021 r.w sprawie: szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień (Dziennik Urzędowy
Data wytworzenia 2022-02-02, ostatniej modyfikacji 2022-02-02 10:56

ZARZĄDZENIE Nr 9/2022

ZARZĄDZENIE NR 9 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2022 (168 KB)
Data wytworzenia 2022-01-13, ostatniej modyfikacji 2022-01-13 14:51

ZARZĄDZENIE Nr 8/2022

ZARZĄDZENIE Nr 8 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas IV publicznych szkół i oddziałów, o których mowa w art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, oraz oddziałów dwujęzycznych, o których
Data wytworzenia 2022-01-13, ostatniej modyfikacji 2022-01-13 14:40

ZARZĄDZENIE Nr 7/2022

ZARZĄDZENIE Nr 7 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Września jest organem prowadzącym. Na podstawie art. 154 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2022-01-13, ostatniej modyfikacji 2022-01-13 14:34

ZARZĄDZENIE Nr 6/2022

ZARZĄDZENIE Nr 6 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 stycznia2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, w których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli za rok 2022 oraz formy i specjalności kształcenia. Na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r.
Data wytworzenia 2022-01-13, ostatniej modyfikacji 2022-01-13 14:33

ZARZĄDZENIE Nr 5/2022

ZARZĄDZENIE Nr 5 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości Nagród Burmistrza dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Września na rok 2022. Na podstawie § 2 ust. 4 uchwały nr XIII/184/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Września (Dziennik Urzędowy
Data wytworzenia 2022-01-10, ostatniej modyfikacji 2022-01-10 15:33

ZARZĄDZENIE Nr 4/2022

ZARZĄDZENIE Nr 4 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznegoMiasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2022 roku. Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2022-01-05, ostatniej modyfikacji 2022-01-05 14:30

ZARZĄDZENIE Nr 3/2022

ZARZĄDZENIE Nr 3 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Września. Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 1930 i 2445 ) zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się dotacje dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Września
Data wytworzenia 2022-01-05, ostatniej modyfikacji 2022-01-05 14:27

ZARZĄDZENIE Nr 2/2022

ZARZĄDZENIE Nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Września jest organem prowadzącym na 2022 rok. Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków
Data wytworzenia 2022-01-05, ostatniej modyfikacji 2022-01-05 13:58

ZARZĄDZENIE Nr 1/2022

Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie: Preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok Na podstawie art 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1382, 1834 ) oraz art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r.
29 / 29
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.