Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Rocznik 2022
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2022, menu 422, strona 2 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2022

Data wytworzenia 2022-12-14, ostatniej modyfikacji 2022-12-14 14:38

ZARZĄDZENIE Nr 278/2022

ZARZĄDZENIE Nr 278 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 213 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 listopada 2019r. w sprawie: określenia Regulaminu pracy Komisji Mieszkaniowej, działającej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Września. Na podstawie §2 ust. 7 Uchwały IX/106/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
Data wytworzenia 2022-12-14, ostatniej modyfikacji 2022-12-14 14:36

ZARZĄDZENIE Nr 277/2022

ZARZĄDZENIE NR 277 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej na Targowisku Miejskim przy ulicy Kościelnej we Wrześni Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). ) zarządzam, co następuje: § 1. Postanawia się oddać w dzierżawę na czas oznaczony do 3 miesięcy, następującą
Data wytworzenia 2022-12-14, ostatniej modyfikacji 2022-12-14 14:35

ZARZĄDZENIE Nr 276/2022

ZARZĄDZENIE Nr 276 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie: zaopiniowania odwołania ze stanowiska wicedyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni pani Aleksandry Janiszewskiej. Na podstawie art. 64 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zmianami) zarządza się, co następuje: § 1. Organ prowadzący pozytywnie opiniuje odwołanie z dniem 12 grudnia
Data wytworzenia 2022-12-14, ostatniej modyfikacji 2022-12-14 14:30

ZARZĄDZENIE Nr 275/2022

ZARZĄDZENIE Nr 275 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie: powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów sportowych na rok 2023 Na podstawie § 3 ust. 3 Uchwały Nr XXV/247/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień (Dz. Urz. Woj. Wlkp.
Data wytworzenia 2022-12-14, ostatniej modyfikacji 2022-12-14 14:28

ZARZĄDZENIE Nr 274/2022

Zarządzenie nr 274 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie: zmiany zarządzenia poprzez sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do zarządzenia nr 269 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
Data wytworzenia 2022-12-14, ostatniej modyfikacji 2022-12-14 14:27

ZARZĄDZENIE Nr 273/2022

Zarządzenie nr 273 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie: zmiany zarządzenia poprzez sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do zarządzenia nr 268 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (t.
Data wytworzenia 2022-12-14, ostatniej modyfikacji 2022-12-14 14:23

ZARZĄDZENIE Nr 272/2022

ZARZĄDZENIE NR 272 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2022 (200 KB)
Data wytworzenia 2022-12-06, ostatniej modyfikacji 2022-12-06 12:27

ZARZĄDZENIE Nr 271/2022

ZARZĄDZENIE NR 271 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej we Wrześni oznaczonej jako działka nr geod. 1045. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz §2 ust. 1 Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr V/46/03 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie: określania zasad nabycia, zbycia i obciążania
Data wytworzenia 2022-12-06, ostatniej modyfikacji 2022-12-06 12:26

ZARZĄDZENIE Nr 270/2022

ZARZĄDZENIE NR 270 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2022 (202 KB)
Data wytworzenia 2022-12-02, ostatniej modyfikacji 2022-12-02 09:23

ZARZĄDZENIE Nr 269/2022

Zarządzenie nr 269 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) w związku z art.
2 / 29
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.