Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Rocznik 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2021, menu 330, strona 21 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2021

Data wytworzenia 2021-01-19, ostatniej modyfikacji 2021-01-19 15:20

ZARZĄDZENIE Nr 9/2021

Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Miasta i Gminy Września gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 9a i art.
Data wytworzenia 2021-01-13, ostatniej modyfikacji 2021-01-13 11:16

ZARZĄDZENIE Nr 8/2021

ZARZĄDZENIE Nr 8 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 stycznia2021 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, w których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli za rok 2021 oraz formy i specjalności kształcenia. Na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r.
Data wytworzenia 2021-01-13, ostatniej modyfikacji 2021-01-13 09:01

ZARZĄDZENIE Nr 7/2021

ZARZĄDZENIE Nr 7 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Września. Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 poz. 2029 ze zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się dotacje dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Września w wysokości 721,04
Data wytworzenia 2021-01-08, ostatniej modyfikacji 2021-01-08 10:27

ZARZĄDZENIE Nr 6/2021

ZARZĄDZENIE Nr 6 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie: rozwiązania Gminnego Biura Spisowego. Na podstawie art. 16 ust. 4 oraz art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. 2019.1728 ) zarządza się co następuje: § 1. W związku z zakończeniem zadań spisowych dotyczących Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. z dniem 8 stycznia 2021 roku rozwiązuję Gminne Biuro Spisowe.
Data wytworzenia 2021-01-08, ostatniej modyfikacji 2021-01-08 10:25

ZARZĄDZENIE Nr 5/2021

ZARZĄDZENIE Nr 5 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas IV publicznych szkół i oddziałów, o których mowa w art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, oraz oddziałów dwujęzycznych, o których
Data wytworzenia 2021-01-08, ostatniej modyfikacji 2021-01-08 10:21

ZARZĄDZENIE Nr 4/2021

ZARZĄDZENIE Nr 4 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Września jest organem prowadzącym. Na podstawie art. 154 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2021-01-07, ostatniej modyfikacji 2021-01-07 14:25

ZARZĄDZENIE Nr 3/2021

Zarządzenie nr 3 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2021 roku. Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz Uchwały Nr XVII/169/2020 Rady Miejskiej
Data wytworzenia 2021-01-07, ostatniej modyfikacji 2021-01-07 14:23

ZARZĄDZENIE Nr 2/2021

ZARZĄDZENIE Nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Września jest organem prowadzącym na 2021 rok. Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków
Data wytworzenia 2021-01-07, ostatniej modyfikacji 2021-01-07 14:19

ZARZĄDZENIE Nr 1/2021

Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie: Preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok Na podstawie art 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378 ) oraz art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r.
21 / 21
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.