Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Rocznik 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZARZĄDZENIE Nr 205/2021 - Rocznik 2021, menu 330, artykuł 8940 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2021

ZARZĄDZENIE Nr 205/2021

ZARZĄDZENIE NR 205

Burmistrza Miasta i Gminy Września

zdnia 28grudnia 2021 r.

 

w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej przeznaczonej dotrzeciego przetargu.

 

Na podstawie art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się cenę wywoławczą na kwotę 264 120,00 zł do trzeciego przetargu na sprzedaż następującej nieruchomości zabudowanej:

- Działki o nr 160/8 i 160/9 o powierzchni łącznej 0,2812 ha, położone w Gutowie Wielkim, zapisane w księdze wieczystej PO1F/00026677/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość gruntowa zabudowana jest niepodpiwniczonym trzykondygnacyjnym (2 kondygnacje, poddasze) budynkiem dawnej szkoły o powierzchni użytkowej 478,28 m2 w średnim stanie technicznym oraz jednokondygnacyjnym budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 74,28 m2 w złym stanie technicznym. Działki o regularnym kształcie, zbliżonym do prostokąta. Otoczenie nieruchomości stanowi w przeważającej mierze zabudowa jednorodzinna i tereny użytkowane rolniczo. Działki nr 160/8, 160/9 ogrodzone są ogrodzeniem stalowym mocowanym do słupów stalowych osadzonych w cokole betonowym. Przez nieruchomość przechodzi linia niskiego napięcia, na działce nr 160/9 znajduje się słup żelbetowy z lampą na wysięgniku stalowym. Część działki nr 160/9 częściowo utwardzona placem stanowiącym dawne boisko szkolne. Nieruchomość zagospodarowana, obsadzona zielenią ozdobną, ścieżki utwardzone kostką betonową, częściowo porośnięta trawą.

Przez nieruchomość przebiega sieć wodociągowa, elektryczna oraz telekomunikacyjna. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej i na czas eksploatacji służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstw będących właścicielami urządzeń, zgodnie z istniejącym przebiegiem sieci. Szczegóły oraz zakres służebności należy uzgodnić z właścicielami sieci.

Na nieruchomości znajduje się bezodpływowy zbiornik na ścieki. Ogrzewanie tradycyjne piecowe.

Gmina Września nie przeprowadzała badań geotechnicznych na ww. działce będącej przedmiotem przetargu. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków. Gmina Września nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzonych prac geodezyjnych.

Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września, zatwierdzoną uchwałą nr XXIV/224/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28maja 2021 r., działki przeznaczone są pod tereny zabudowy usługowej.

Nieruchomość zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

/-/ Tomasz Kałużny

Metryka

sporządzono
2021-12-29 przez
udostępniono
2021-12-29 00:00 przez Rajkowska Dorota
zmodyfikowano
2021-12-29 13:56 przez Rajkowska Dorota
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1365
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.