Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Rocznik 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZARZĄDZENIE Nr 202/2021 - Rocznik 2021, menu 330, artykuł 8937 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2021

ZARZĄDZENIE Nr 202/2021

ZARZĄDZENIE NR 202

Burmistrza Miasta i Gminy Września

z dnia 28grudnia 2021 r.

 

w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonejwGutowie Wielkim oznaczonejjako działkanr 81/3.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr V/46/03 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie: określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 567), zarządza się co następuje:

 

§1.1. Nabywa się do zasobów komunalnych Gminy Wrześniaprawoużytkowania wieczystegonieruchomości położonej wGutowie Wielkimoznaczonej jako działka nr 81/3 o pow. 0,0560 ha wchodzącej w skład księgi wieczystej nr PO1F/00021023/4, nieruchomość zabudowana budynkiem stanowiącym odrębny przedmiot własności.

2. Czynność określona w ust. 1 następuje pod warunkiem przedłożenia przez stronę sprzedającą do aktu notarialnego oświadczeń wierzycieli hipotecznych pozwalających na nabycie prawa użytkowania wieczystego bez obciążeń na rzecz osób trzecich.

3. Cena wyżej określonej nieruchomości została ustalona na kwotę 131.365,00 zł (słownie:sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 00/100).

4. Nabycie nieruchomości uzasadnione jest interesem Gminy Września i następuje w celu realizacji zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.).

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

/-/ Tomasz Kałużny

 

Metryka

sporządzono
2021-12-29 przez
udostępniono
2021-12-29 00:00 przez Rajkowska Dorota
zmodyfikowano
2021-12-29 13:45 przez Rajkowska Dorota
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
661
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.