Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Rocznik 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZARZĄDZENIE Nr 197/2021 - Rocznik 2021, menu 330, artykuł 8908 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2021

ZARZĄDZENIE Nr 197/2021

Zarządzenie nr 197

Burmistrza Miasta i Gminy Września

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Regulaminu świadczenia usługi door-to-door na terenie Miasta i Gminy Września.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz w związku z zawartą umową nr 014/UDTD/I/2020/00082 z dnia 22.12.2020 roku na realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W Regulaminie świadczenia usługi door-to-door na terenie Miasta i Gminy Września zwanym dalej Regulaminem, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 40 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu świadczenia usługi door-to-door na terenie Miasta i Gminy Września wprowadza się następujące zmiany:

1. W Rozdziale I § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2

Usługa indywidualnego transportu door to door na terenie Miasta i Gminy Września dedykowana jest mieszkańcom Miasta i Gminy Września, posiadającym ważną kartę wydaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni uprawniającą do przejazdu w szczególności osoby:

a) od 75. roku życia z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności,

b) osoby pełnoletnie z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności poniżej 75. roku życia,

w przypadku niepełnosprawności w stopniu znacznym w zakresie schorzeń narządu ruchu,

chorób neurologicznych i/lub schorzeń narządu wzroku,

c) dodatkowo z usługi będą mogły skorzystać osoby, które ukończyły 18. rok życia i wymagają wsparcia w zakresie mobilności. Będą to zarówno osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia. W sytuacji dużego zainteresowania usługą danego dnia, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności będzie uprawniało do pierwszeństwa w skorzystaniu z usługi.”

 

2. W Rozdziale IVpkt 5. otrzymuje brzmienie:

„5.

Karty pojazdu wydaje OPS na podstawie okazania dowodu osobistego wskazującego na fakt ukończenia 18. roku życia oraz na podstawie przedłożonych dokumentów, tj.

- oświadczenia o celu skorzystania z usługi transportowej door-to-door, akceptacji Regulaminu świadczenia usługi transportowej door-to-door i potwierdzenia zapoznania się z informacją o celu i zakresie gromadzonych danych osobowych oraz o administratorze tych danych,

- w przypadku osób pełnoletnich należy przedłożyć oświadczenie o spełnieniu kryteriów, zgodne z załącznikiem nr 1 do Regulaminu oraz dowód osobisty. Natomiast osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w zakresie schorzeń narządu ruchu lub chorób neurologicznych lub schorzeń narządu wzroku muszą okazać stosowny dokument, tj. oryginał orzeczenia wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa, osoba występująca w imieniu ubiegającej się o wydanie karty musi posiadać upoważnienie podpisane przez tę osobę, oryginał orzeczenia o niepełnosprawności i okazać się swoim dowodem osobistym. Karty wydaje OPS. Wydanie karty jest bezpłatne.”

§ 2

Ujednolicony tekst Regulaminuw sprawie świadczenia usługi door-to-door na terenie Miasta i Gminy Września stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

BURMISTRZ

/-/ Tomasz Kałużny

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 197 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 grudnia 2021 r. (PDF, 156 KB)

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 197 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 grudnia2021 r. (PDF, 140 KB)

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 197 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 grudnia2021 r. (PDF, 115 KB)

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 197 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 grudnia2021 r. (PDF, 92 KB)

 

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 197 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 grudnia2021 r. (PDF, 105KB)

Metryka

sporządzono
2021-12-23 przez
udostępniono
2021-12-23 00:00 przez Jankowska Dominika
zmodyfikowano
2021-12-23 11:17 przez Jankowska Dominika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
502
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.