Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Rocznik 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZARZĄDZENIE Nr 156/2021 - Rocznik 2021, menu 330, artykuł 8575 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2021

ZARZĄDZENIE Nr 156/2021

Zarządzenie nr 156

Burmistrza Miasta i Gminy Września

z dnia 8 października 2021 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu plastycznego „Segregacja odpadów – dbaj o swoje środowisko”.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z umową nr RPWP.04.05.04-30-0007/19-00 zawartą w dniu 14 lipca 2020r. roku o dofinansowanie Projektu pt. „Centrum Edukacji Ekologicznej we Wrześni” w ramach Osi priorytetowej 4 „Środowisko” Działania 4.5 „Ochrona przyrody” Poddziałania 4.5.4 „Edukacja ekologiczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zarządza się, co następuje:

 

§1

W Zarządzeniu nr 139 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu plastycznego „Segregacja odpadów – dbaj o swoje środowisko” oraz przyjęcia Regulaminu Konkursu plastycznego „Segregacja odpadów – dbaj
o swoje środowisko” wprowadza się zmianę w §4, który otrzymuje brzmienie:

„§4. Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do 18 października 2021 roku do Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.”

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

/-/ Tomasz Kałużny

 

Załącznik do Zarządzenia nr 156  Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 października 2021 r. (PDF, 107 KB)

 

 

 

 

Metryka

sporządzono
2021-10-12 przez
udostępniono
2021-10-12 00:00 przez Jankowska Dominika
zmodyfikowano
2021-10-12 09:46 przez Jankowska Dominika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
355
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.