Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne Przetargi 2014 - archiwum
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Przetargi 2014 - archiwum, menu 324, artykuł 7059 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Przetargi 2014 - archiwum

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

          Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części I dotyczącej ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury została wybrana oferta nr 7 złożona przez:

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA

ul. Chmielna 85/87

00-805 Warszawa

Cena wybranej oferty wynosi brutto 123.494,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała: w kryterium CENA-80% 80,00 pkt, w kryterium KLAUZULE DODATKOWE I INNE POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE FAKULTATYWNE - 20% 18,60 pkt, łączna ilość punktów - 98,60 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dniod dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie informuję, że w części I postępowania ważne oferty złożyli:

1. oferta Nr 2 - InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna insurence Group, ul. Piękna 58, 60-589 Poznań

cena oferty brutto: 194.129,97 zł, liczba punktów: w kryterium CENA-80% 50,89 pkt, w kryterium KLAUZULE DODATKOWE I INNE POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE FAKULTATYWNE - 20% 8,00 pkt, łączna ilość punktów: 58,89 pkt.

2. oferta Nr 3 - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW" ul. Mickiewicza33, 60-837 Poznań

cena oferty brutto: 180.330,00 zł, liczba punktów: w kryterium CENA-80% 54,79 pkt, w kryterium KLAUZULE DODATKOWE I INNE POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE FAKULTATYWNE - 20% 4,80 pkt, łączna ilość punktów: 59,59 pkt.

3. oferta Nr 4 - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź

cena oferty brutto: 196.388,00 zł, liczba punktów: w kryterium CENA-80% 50,31 pkt, w kryterium KLAUZULE DODATKOWE I INNE POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE FAKULTATYWNE - 20% 14,00 pkt, łączna ilość punktów: 64,31 pkt.

4. oferta Nr 5 - Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Przedstawicielstwo Korporacyjne w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 146B, 87-100 Toruń, cena oferty brutto: 255.804,00 zł, liczba punktów: w kryterium CENA-80% 38,62 pkt, w kryterium KLAUZULE DODATKOWE I INNE POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE FAKULTATYWNE - 20% 9,20 pkt, łączna ilość punktów: 47,82 pkt.

5. oferta Nr 6 - Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Oddział w Poznaniu Al. Niepodległości 2 61-874 Poznań

cena oferty brutto: 208.160,00 zł, liczba punktów: w kryterium CENA-80% 47,46 pkt, w kryterium KLAUZULE DODATKOWE I INNE POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE FAKULTATYWNE - 20% 13,60 pkt, łączna ilość punktów: 61,06 pkt.

 

W części II dotyczącej ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miasta i Gminy Września została wybrana oferta nr 5 złożona przez:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Przedstawicielstwo Korporacyjne

w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 146B

87-100 Toruń

Cena wybranej oferty wynosi brutto 48.532,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium CENA-100% 100,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust.2 pkt 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dniod dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Jednocześnie informuję, że w części II postępowania ważne oferty złożyli:

1. oferta Nr 2 - InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna insurence Group, ul. Piękna 58, 60-589 Poznań

cena oferty brutto: 80.010,00 zł, ilość punktów w kryterium CENA-100% 60,66 pkt

2. oferta Nr 4 - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź

cena oferty brutto: 69.390,00 zł, ilość punktów w kryterium CENA-100% 69,94 pkt.

 

W części III dotyczącej ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Września została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

 

CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

ul. Świ. Michała 43

61-119 Poznań

Cena wybranej oferty wynosi brutto 9.984,00 zł

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium CENA-100% 100,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust.2 pkt 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dniod dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie informuję, że w części III postępowania ważne oferty złożyli:

1. oferta Nr 2 - InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna insurence Group, ul. Piękna 58, 60-589 Poznań

cena oferty brutto: 12.308,00 zł, ilość punktów w kryterium CENA-100% 81,12 pkt

2. oferta Nr 4 - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź

cena oferty brutto: 14.792,00 zł, ilość punktów w kryterium CENA-100% 67,50 pkt

3.oferta Nr 5 - Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Przedstawicielstwo Korporacyjne w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 146B, 87-100 Toruń, cena oferty brutto: 17.100,00 zł, ilość punktów w kryterium CENA-100% 58,39 pkt.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU DANEJ CZĘŚCI POSTĘPOWANIA

CZĘŚĆ IV - UBEZPIECZENIE ZWIERZĄT OD ZDARZEŃ LOSOWYCH, PADNIĘCIA I UBOJU Z KONIECZNOŚCI

 

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września, działając zgodnie z art. 93 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zawiadamia o unieważnieniu części IV zamówienia dotyczącejubezpieczenia zwierząt od zdarzeń losowych, padnięcia i uboju z konieczności. Część IV zamówienia została unieważniona na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Metryka

sporządzono
2014-11-19 przez Monika Musielak
udostępniono
2014-11-19 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-13 09:37 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1612
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.