Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne Przetargi 2014 - archiwum
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września - Przetargi 2014 - archiwum, menu 324, artykuł 7051 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Przetargi 2014 - archiwum

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 5.186.000 euro na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych na terenie miasta i gminy Września w 2015 roku.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu:

w części 1 realizacji zamówienia w granicach miasta Wrześni została wybrana złożona przez:

Przedsiębiorstwo „DROG - KAR"

Gutowo Małem, ul. Powidzka 16

62-300 Września

Cena wybranej oferty wynosi brutto 64.575,00 zł.

 

w części 2 realizacji zamówienia poza granicami miasta Wrześni została wybrana złożona przez:

Przedsiębiorstwo „DROG - KAR"

Gutowo Małem, ul. Powidzka 16

62-300 Września

Cena wybranej oferty wynosi brutto 75.645,00 zł.

 

Uzasadnienie wyboru: w obu częściach najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała: w kryterium CENA - 95% uzyskała 95,00 pkt, w kryterium TERMIN PŁATNOŚCI - 5% uzyskała 5,00 pkt. Oferta łącznie uzyskała 100,00 punktów.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dniod dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Metryka

sporządzono
2014-12-10 przez Monika Musielak
udostępniono
2014-12-10 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-13 09:30 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1500
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.