Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne Przetargi 2016
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zawiadomienie o wyborze najkjorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2016-2017 - Przetargi 2016, menu 322, artykuł 7007 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Przetargi 2016

Zawiadomienie o wyborze najkjorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2016-2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na bieżące utrzymanie, konserwację naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2016-2017.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zawiadamia się, że w niniejszym postępowaniu została wybrana oferta nr 1złożona przez:

Zakład Drogowy

Waldemar Lewandowski

Psary Małe, ul. Krótka 1 a

62-300 Września

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 167.335,35 zł

Udzielona gwarancja:

48 miesięcy na nowe elementy oznakowania pionowego

- 24 miesiące na montaż elementów oznakowania pionowego

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (CENA 90%, GWARANCJA 10%) zawiadamia że, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, uzyskała w kryterium CENA - 90 pkt oraz w kryteriumGWARANCJA - 10 pkt, łącznie oferta uzyskała 100 pkt.

Jednocześnie informuję, że w wyżej wymienionym postępowaniu została złożona jedna oferta.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dniod dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Metryka

sporządzono
2016-01-08 przez Monika Musielak
udostępniono
2016-01-08 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-12 15:40 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
613
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.