Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne Przetargi 2016
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2016 roku - Przetargi 2016, menu 322, artykuł 7006 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Przetargi 2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2016 roku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2016 roku.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części 1 dotyczącej wykonania operatu szacunkowego - określenia wartości działek przeznaczonych pod drogi gminne, poszerzenia dróg gminnych oraz inne tereny publiczne (zieleń itp.) oraz potwierdzenia jego aktualności po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia została wybrana oferta nr 9 złożona przez:

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Krzysztof Stasiak

ul. Jabłoniowa 33b

62-322 Orzechowo

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 3.567,00 złotych.

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 97%, termin płatności faktury - 3%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium cena - 97,00 pkt, w kryterium termin płatności faktury- 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) Biuro Usług Technicznych Elżbieta Szczepańska (oferta nr 1)ul. Świętowidzka 6/9, 61-068 Poznań,cena oferty brutto: 4.797,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 72,13 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 75,13 pkt.

2Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Niedziela (oferta nr 2)ul. Krauthofera 16B/8, 60-203 Poznań,cena oferty brutto: 8.610,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 40,19 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 43,19 pkt.

3Wycena Ekspert Ewa Banaś, Anna Poszyler Sp. jawna (oferta nr 3)ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań, cena oferty brutto: 12.054,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 28,70 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 31,70 pkt.

4ARIS Arkadiusz Szczeciński (oferta nr 5)ul. Zakładowa 1162-510 Konin, cena oferty brutto: 6.863,40 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 50,41 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 53,41 pkt.

5INVESTY Kacper Głazaczow (oferta nr 6)ul. H. Januszewskiej 3, 60-195 Poznań, cena oferty brutto: 18.000,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 19,22 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 22,22 pkt.

6NTP Biuro Wyceny i Doradztwa Tomasz Paprzycki (oferta nr 7)ul. Fiołkowa 13/7, 63-004 Tulce,cena oferty brutto: 6.396,00 zł, termin płatności faktury: 15 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 54,10 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 1,50 pkt, łącznie oferta uzyskała 55,60 pkt.

7Biuro Inżynieryjno - Handlowe Andrzej Maciejak (oferta nr 8)ul. Zamysłowskiego 34, 62-300 Września, cena oferty brutto: 8.610,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 40,19 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 43,19 pkt.

8ANWO-NIERUCHOMOŚCI Łukasz Woźniak (oferta nr 10)ul. Sośnicka 10, 61-058 Poznań, cena oferty brutto: 5.904,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 58,60 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 61,60 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Zamawiający informuje, iż w części 2 dotyczącej wykonania operatu szacunkowego - określenia wartościrynkowej nieruchomości zabudowanej oraz potwierdzenia jego aktualności po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

Biuro Usług Technicznych Elżbieta Szczepańska

ul. Świętowidzka 6/9

61-068 Poznań

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 2.460,00 złotych.

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 97%, termin płatności faktury - 3%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium cena - 97,00 pkt, w kryterium termin płatności faktury- 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Niedziela (oferta nr 2)ul. Krauthofera 16B/8, 60-203 Poznań,cena oferty brutto: 4.920,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 48,50 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 51,50 pkt.

2Wycena Ekspert Ewa Banaś, Anna Poszyler Sp. jawna (oferta nr 3)ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań, cena oferty brutto: 5.842,50 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 40,84 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 43,84 pkt.

3INVESTY Kacper Głazaczow (oferta nr 6)ul. H. Januszewskiej 3, 60-195 Poznań, cena oferty brutto: 3.750,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 63,63 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 66,63 pkt.

4NTP Biuro Wyceny i Doradztwa Tomasz Paprzycki (oferta nr 7)ul. Fiołkowa 13/7, 63-004 Tulce,cena oferty brutto: 7.995,00 zł, termin płatności faktury: 15 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 29,85 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 1,50 pkt, łącznie oferta uzyskała 31,35 pkt.

5Biuro Inżynieryjno - Handlowe Andrzej Maciejak (oferta nr 8)ul. Zamysłowskiego 34, 62-300 Września, cena oferty brutto: 4.920,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 48,50 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 51,50 pkt.

6ANWO-NIERUCHOMOŚCI Łukasz Woźniak (oferta nr 10)ul. Sośnicka 10, 61-058 Poznań, cena oferty brutto: 3.075,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 77,60 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 80,60 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Zamawiający informuje, iż w części 3 dotyczącej wykonania operatu szacunkowego - określenia wartościrynkowej nieruchomości gruntowej oraz potwierdzenia jego aktualności po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia została wybrana oferta nr 9 złożona przez:

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Krzysztof Stasiak

ul. Jabłoniowa 33b

62-322 Orzechowo

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 3.567,00 złotych.

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 97%, termin płatności faktury - 3%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium cena - 97,00 pkt, w kryterium termin płatności faktury- 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) Biuro Usług Technicznych Elżbieta Szczepańska (oferta nr 1)ul. Świętowidzka 6/9, 61-068 Poznań,cena oferty brutto: 4.428,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 78,14 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 81,14 pkt.

2Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Niedziela (oferta nr 2)ul. Krauthofera 16B/8, 60-203 Poznań,cena oferty brutto: 8.610,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 40,19 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 43,19 pkt.

3Wycena Ekspert Ewa Banaś, Anna Poszyler Sp. jawna (oferta nr 3)ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań, cena oferty brutto: 12.054,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 28,70 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 31,70 pkt.

4INVESTY Kacper Głazaczow (oferta nr 6)ul. H. Januszewskiej 3, 60-195 Poznań, cena oferty brutto: 11.000,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 31,45 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 34,45 pkt.

5NTP Biuro Wyceny i Doradztwa Tomasz Paprzycki (oferta nr 7)ul. Fiołkowa 13/7, 63-004 Tulce,cena oferty brutto: 8.856,00 zł, termin płatności faktury: 15 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 39,07 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 1,50 pkt, łącznie oferta uzyskała 40,57 pkt.

6Biuro Inżynieryjno - Handlowe Andrzej Maciejak (oferta nr 8)ul. Zamysłowskiego 34, 62-300 Września, cena oferty brutto: 8.610,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 40,19 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 43,19 pkt.

7ANWO-NIERUCHOMOŚCI Łukasz Woźniak (oferta nr 10)ul. Sośnicka 10, 61-058 Poznań, cena oferty brutto: 6.150,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 56,26 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 59,26 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Zamawiający informuje, że w części 4 dotyczącej wykonania operatu szacunkowego - określenia wartości nieruchomości dla potrzeb przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wraz z określeniem wartości dla poszczególnych udziałów oraz potwierdzenia jego aktualności po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia została wybrana oferta nr 9 złożona przez:

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Krzysztof Stasiak

ul. Jabłoniowa 33b

62-322 Orzechowo

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 891,75 złotych.

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 97%, termin płatności faktury - 3%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium cena - 97,00 pkt, w kryterium termin płatności faktury- 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) Biuro Usług Technicznych Elżbieta Szczepańska (oferta nr 1)ul. Świętowidzka 6/9, 61-068 Poznań,cena oferty brutto: 1.107,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 78,14 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 81,14 pkt.

2Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Niedziela (oferta nr 2)ul. Krauthofera 16B/8, 60-203 Poznań,cena oferty brutto: 2.152,50 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 40,19 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 43,19 pkt.

3Wycena Ekspert Ewa Banaś, Anna Poszyler Sp. jawna (oferta nr 3)ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań, cena oferty brutto: 3.013,50 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 28,70 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 31,70 pkt.

4Wycena Nieruchomości Katarzyna Smoczyk (oferta nr 4)ul. Nad Potokiem 27/261-160 Czapury,cena oferty brutto: 3.000,00 zł, termin płatności faktury: 14 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 28,83 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 1,40 pkt, łącznie oferta uzyskała 30,23 pkt.

5INVESTY Kacper Głazaczow (oferta nr 6)ul. H. Januszewskiej 3, 60-195 Poznań, cena oferty brutto: 3.250,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 26,62 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 29,62 pkt.

6NTP Biuro Wyceny i Doradztwa Tomasz Paprzycki (oferta nr 7)ul. Fiołkowa 13/7, 63-004 Tulce,cena oferty brutto: 2.214,00 zł, termin płatności faktury: 15 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 39,07 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 1,50 pkt, łącznie oferta uzyskała 40,57 pkt.

7Biuro Inżynieryjno - Handlowe Andrzej Maciejak (oferta nr 8)ul. Zamysłowskiego 34, 62-300 Września, cena oferty brutto: 1.845,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 46,88 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 49,88 pkt.

8ANWO-NIERUCHOMOŚCI Łukasz Woźniak (oferta nr 10)ul. Sośnicka 10, 61-058 Poznań, cena oferty brutto: 1.845,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 46,88 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 49,88 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Zamawiający informuje, że w części 5 dotyczącej wykonania operatu szacunkowego - określenia cenynieruchomości gruntowej sprzedawanej jej wieczystemu użytkownikowi oraz potwierdzenia jego aktualności po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia została wybrana oferta nr 9 złożona przez:

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Krzysztof Stasiak

ul. Jabłoniowa 33b

62-322 Orzechowo

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 891,75 złotych.

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 97%, termin płatności faktury - 3%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium cena - 97,00 pkt, w kryterium termin płatności faktury- 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) Biuro Usług Technicznych Elżbieta Szczepańska (oferta nr 1)ul. Świętowidzka 6/9, 61-068 Poznań,cena oferty brutto: 1.045,50 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 82,74 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 85,74 pkt.

2Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Niedziela (oferta nr 2)ul. Krauthofera 16B/8, 60-203 Poznań,cena oferty brutto: 2.152,50 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 40,19 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 43,19 pkt.

3Wycena Ekspert Ewa Banaś, Anna Poszyler Sp. jawna (oferta nr 3)ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań, cena oferty brutto: 3.013,50 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 28,70 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 31,70 pkt.

4Wycena Nieruchomości Katarzyna Smoczyk (oferta nr 4)ul. Nad Potokiem 27/261-160 Czapury,cena oferty brutto: 3.000,00 zł, termin płatności faktury: 14 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 28,83 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 1,40 pkt, łącznie oferta uzyskała 30,23 pkt.

5ARIS Arkadiusz Szczeciński (oferta nr 5)ul. Zakładowa 1162-510 Konin, cena oferty brutto: 1.469,85 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 58,85 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 61,85 pkt.

6INVESTY Kacper Głazaczow (oferta nr 6)ul. H. Januszewskiej 3, 60-195 Poznań, cena oferty brutto: 3.250,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 26,62 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 29,62 pkt.

7NTP Biuro Wyceny i Doradztwa Tomasz Paprzycki (oferta nr 7)ul. Fiołkowa 13/7, 63-004 Tulce,cena oferty brutto: 2.214,00 zł, termin płatności faktury: 15 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 39,07 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 1,50 pkt, łącznie oferta uzyskała 40,57 pkt.

8Biuro Inżynieryjno - Handlowe Andrzej Maciejak (oferta nr 8)ul. Zamysłowskiego 34, 62-300 Września, cena oferty brutto: 1.845,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 46,88 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 49,88 pkt.

9ANWO-NIERUCHOMOŚCI Łukasz Woźniak (oferta nr 10)ul. Sośnicka 10, 61-058 Poznań, cena oferty brutto: 1.845,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 46,88 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 49,88 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Zamawiający informuje, że w części 6 dotyczącej wykonania operatu szacunkowego - aktualizacji opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie nieruchomości (działki) oraz potwierdzenia jego aktualności po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia została wybrana oferta nr 9 złożona przez:

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Krzysztof Stasiak

ul. Jabłoniowa 33b

62-322 Orzechowo

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 891,75 złotych.

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 97%, termin płatności faktury - 3%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium cena - 97,00 pkt, w kryterium termin płatności faktury- 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) Biuro Usług Technicznych Elżbieta Szczepańska (oferta nr 1)ul. Świętowidzka 6/9, 61-068 Poznań,cena oferty brutto: 1.107,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 78,14 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 81,14 pkt.

2Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Niedziela (oferta nr 2)ul. Krauthofera 16B/8, 60-203 Poznań,cena oferty brutto: 2.152,50 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 40,19 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 43,19 pkt.

3Wycena Ekspert Ewa Banaś, Anna Poszyler Sp. jawna (oferta nr 3)ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań, cena oferty brutto: 3.013,50 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 28,70 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 31,70 pkt.

4Wycena Nieruchomości Katarzyna Smoczyk (oferta nr 4)ul. Nad Potokiem 27/261-160 Czapury,cena oferty brutto: 3.000,00 zł, termin płatności faktury: 14 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 28,83 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 1,40 pkt, łącznie oferta uzyskała 30,23 pkt.

5INVESTY Kacper Głazaczow (oferta nr 6)ul. H. Januszewskiej 3, 60-195 Poznań, cena oferty brutto: 2.500,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 34,60 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 37,60 pkt.

6NTP Biuro Wyceny i Doradztwa Tomasz Paprzycki (oferta nr 7)ul. Fiołkowa 13/7, 63-004 Tulce,cena oferty brutto: 2.214,00 zł, termin płatności faktury: 15 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 39,07 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 1,50 pkt, łącznie oferta uzyskała 40,57 pkt.

7ANWO-NIERUCHOMOŚCI Łukasz Woźniak (oferta nr 10)ul. Sośnicka 10, 61-058 Poznań, cena oferty brutto: 2.152,50 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 40,19 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 43,19 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Zamawiający informuje, iż w części 7 dotyczącej wykonania operatu szacunkowego - ustalenia wzrostu wartości działki spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opłata urbanistyczna) została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

Biuro Usług Technicznych Elżbieta Szczepańska

ul. Świętowidzka 6/9

61-068 Poznań

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 4.243,50 złotych.

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 97%, termin płatności faktury - 3%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium cena - 97,00 pkt, w kryterium termin płatności faktury- 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Niedziela (oferta nr 2)ul. Krauthofera 16B/8, 60-203 Poznań,cena oferty brutto: 6.642,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 61,97 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 64,97 pkt.

2Wycena Ekspert Ewa Banaś, Anna Poszyler Sp. jawna (oferta nr 3)ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań, cena oferty brutto: 9.840,00 zł, termin płatności faktury: 14 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 41,83 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 1,40 pkt, łącznie oferta uzyskała 43,23 pkt.

3INVESTY Kacper Głazaczow (oferta nr 6)ul. H. Januszewskiej 3, 60-195 Poznań, cena oferty brutto: 8.000,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 51,45 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 54,45 pkt.

4NTP Biuro Wyceny i Doradztwa Tomasz Paprzycki (oferta nr 7)ul. Fiołkowa 13/7, 63-004 Tulce,cena oferty brutto: 15.990,00 zł, termin płatności faktury: 15 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 25,74 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 1,50 pkt, łącznie oferta uzyskała 27,24 pkt.

5Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Krzysztof Stasiak (oferta nr 9)ul. Jabłoniowa 33b, 62-322 Orchowo, cena oferty brutto: 5.535,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 74,37 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 77,37 pkt.

6ANWO-NIERUCHOMOŚCI Łukasz Woźniak (oferta nr 10)ul. Sośnicka 10, 61-058 Poznań, cena oferty brutto: 4.920,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 83,66 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 86,66 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Zamawiający informuje, że w części 8 dotyczącej wykonania operatu szacunkowego - określeniawysokości opłat związanych z dzierżawą i najmem nieruchomości oraz innych opłat wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami została wybrana oferta nr 10 złożona przez:

ANWO-NIERUCHOMOŚCI Łukasz Woźniak

ul. Sośnicka 10

61-058 Poznań

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 7.380,00 złotych.

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 97%, termin płatności faktury - 3%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium cena - 97,00 pkt, w kryterium termin płatności faktury- 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Niedziela (oferta nr 2)ul. Krauthofera 16B/8, 60-203 Poznań,cena oferty brutto: 11.808,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,63 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 63,63 pkt.

2Wycena Ekspert Ewa Banaś, Anna Poszyler Sp. jawna (oferta nr 3)ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań, cena oferty brutto: 22.140,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 32,33 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 35,33 pkt.

3ARIS Arkadiusz Szczeciński (oferta nr 5)ul. Zakładowa 1162-510 Konin, cena oferty brutto: 9.815,40 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 72,93 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 75,93 pkt.

4INVESTY Kacper Głazaczow (oferta nr 6)ul. H. Januszewskiej 3, 60-195 Poznań, cena oferty brutto: 24.000,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 29,83 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 32,83 pkt.

5NTP Biuro Wyceny i Doradztwa Tomasz Paprzycki (oferta nr 7)ul. Fiołkowa 13/7, 63-004 Tulce,cena oferty brutto: 12.054,00 zł, termin płatności faktury: 15 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 59,39 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 1,50 pkt, łącznie oferta uzyskała 60,89 pkt.

6Biuro Inżynieryjno - Handlowe Andrzej Maciejak (oferta nr 8)ul. Zamysłowskiego 34, 62-300 Września, cena oferty brutto: 12.300,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 58,20 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 61,20 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Zamawiający informuje, że w części 9 dotyczącej wykonania operatu szacunkowego - określenia wartości lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami i udziałem w gruncie oraz potwierdzenia jego aktualności po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia została wybrana oferta nr 5 złożona przez:

ARIS Arkadiusz Szczeciński

ul. Zakładowa 11

62-510 Konin

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 4.895,40 złotych.

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 97%, termin płatności faktury - 3%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium cena - 97,00 pkt, w kryterium termin płatności faktury- 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) Biuro Usług Technicznych Elżbieta Szczepańska (oferta nr 1)ul. Świętowidzka 6/9, 61-068 Poznań,cena oferty brutto: 6.150,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 77,21 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 80,21 pkt.

2Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Niedziela (oferta nr 2)ul. Krauthofera 16B/8, 60-203 Poznań,cena oferty brutto: 8.610,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 55,15 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 58,15 pkt.

3Wycena Ekspert Ewa Banaś, Anna Poszyler Sp. jawna (oferta nr 3)ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań, cena oferty brutto: 12.054,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 39,39 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 42,39 pkt.

4Wycena Nieruchomości Katarzyna Smoczyk (oferta nr 4)ul. Nad Potokiem 27/261-160 Czapury,cena oferty brutto: 10.000,00 zł, termin płatności faktury: 14 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 47,49 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 1,40 pkt, łącznie oferta uzyskała 48,89 pkt.

5INVESTY Kacper Głazaczow (oferta nr 6)ul. H. Januszewskiej 3, 60-195 Poznań, cena oferty brutto: 10.000,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 47,49 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 50,49 pkt.

6NTP Biuro Wyceny i Doradztwa Tomasz Paprzycki (oferta nr 7)ul. Fiołkowa 13/7, 63-004 Tulce,cena oferty brutto: 12.054,00 zł, termin płatności faktury: 15 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 39,39 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 1,50 pkt, łącznie oferta uzyskała 40,89 pkt.

7Biuro Inżynieryjno - Handlowe Andrzej Maciejak (oferta nr 8)ul. Zamysłowskiego 34, 62-300 Września, cena oferty brutto: 7.380,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 64,34 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 67,34 pkt.

8ANWO-NIERUCHOMOŚCI Łukasz Woźniak (oferta nr 10)ul. Sośnicka 10, 61-058 Poznań, cena oferty brutto: 6.150,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 77,21 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 80,21 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Zamawiający informuje, że w części 10 dotyczącej wykonania inwentaryzacji budynków wraz z określeniem udziałów w częściach wspólnych oraz ułamkowej części prawa własności w działce na której położony jest budynek została wybrana oferta nr 10 złożona przez:

ANWO-NIERUCHOMOŚCI Łukasz Woźniak

ul. Sośnicka 10

61-058 Poznań

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 738,00 złotych.

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 97%, termin płatności faktury - 3%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium cena - 97,00 pkt, w kryterium termin płatności faktury- 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1Wycena Ekspert Ewa Banaś, Anna Poszyler Sp. jawna (oferta nr 3)ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań, cena oferty brutto: 1.293,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 55,36 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 58,36 pkt.

2Biuro Inżynieryjno - Handlowe Andrzej Maciejak (oferta nr 8)ul. Zamysłowskiego 34, 62-300 Września, cena oferty brutto: 1.107,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 64,67 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 67,67 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Zamawiający informuje, że w części 11 dotyczącej wykonania inwentaryzacji lokali wraz z aktualizacją udziałów w częściach wspólnych budynku i gruntu została wybrana oferta nr 10 złożona przez:

ANWO-NIERUCHOMOŚCI Łukasz Woźniak

ul. Sośnicka 10

61-058 Poznań

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 1.845,00 złotych.

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 97%, termin płatności faktury - 3%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium cena - 97,00 pkt, w kryterium termin płatności faktury- 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1Wycena Ekspert Ewa Banaś, Anna Poszyler Sp. jawna (oferta nr 3)ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań, cena oferty brutto: 3.567,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 50,17 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 53,17 pkt.

2INVESTY Kacper Głazaczow (oferta nr 6)ul. H. Januszewskiej 3, 60-195 Poznań, cena oferty brutto: 8.500,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 21,05 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 24,05 pkt.

3Biuro Inżynieryjno - Handlowe Andrzej Maciejak (oferta nr 8)ul. Zamysłowskiego 34, 62-300 Września, cena oferty brutto: 3.690,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 48,50 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 51,50 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Metryka

sporządzono
2016-01-11 przez Monika Musielak
udostępniono
2016-01-11 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-12 15:39 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1042
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.