Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Rocznik 2014
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2014, menu 320, strona 7 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2014

Data wytworzenia 2014-12-30, ostatniej modyfikacji 2020-10-07 09:49

ZARZĄDZENIE Nr 360/2014

ZARZĄDZENIE Nr 360 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Września jest organem prowadzącym na 2014 rok. Na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych
Data wytworzenia 2014-12-30, ostatniej modyfikacji 2020-10-07 09:42

ZARZĄDZENIE Nr 361/2014

ZARZĄDZENIE Nr 361 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Pułku Piechoty we Wrześni na rok szkolny 2014/2015. Na podstawie § 10 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej stanowiącego załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych
Data wytworzenia 2014-12-31, ostatniej modyfikacji 2020-10-07 09:41

ZARZĄDZENIE Nr 362/2014

Zarządzenie Nr 362 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na podstawie art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zmianami) zarządzam, co następuje: §1 Dokonuje się zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Data wytworzenia 2014-12-31, ostatniej modyfikacji 2020-10-07 09:40

ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014

ZARZĄDZENIE Nr 363 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni wprowadzonym Zarządzeniem Nr 310 Burmistrza Miasta i Gminy Września
Data wytworzenia 2014-12-31, ostatniej modyfikacji 2020-10-07 09:38

ZARZĄDZENIE Nr 364/2014

ZARZĄDZENIE Nr 364 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Mieszkaniowej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Września Na podstawie pkt. 4, 5 i 6 Regulaminu pracy Komisji Mieszkaniowej działającej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Września stanowiącego załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września nr 44 z dnia 15.09.2011 r. w sprawie określenia Regulaminu pracy Komisji Mieszkaniowej działającej
Data wytworzenia 2014-12-31, ostatniej modyfikacji 2020-10-07 09:35

ZARZĄDZENIE NR 365/2014

ZARZĄDZENIE NR 365 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00034272/8. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2 i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 518 ze zm.) zarządza się co następuje: § 1. Odstępuje się od wykonania prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrześni
Data wytworzenia 2015-01-05, ostatniej modyfikacji 2020-10-07 09:34

ZARZĄDZENIE Nr 366/2014

ZARZĄDZENIE nr 366 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania dyrektora Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.
7 / 7
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.