Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Rocznik 2015
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2015, menu 317, strona 6 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2015

Data wytworzenia 2015-03-05, ostatniej modyfikacji 2020-10-07 08:21

ZARZĄDZENIE Nr 51/2015

ZARZĄDZENIE Nr 51 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie na rok szkolny 2014/2015. Na podstawie § 10 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej stanowiącego załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.
Data wytworzenia 2015-03-06, ostatniej modyfikacji 2020-10-07 08:20

ZARZĄDZENIE NR 52/2015

ZARZĄDZENIE NR 52 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie: najmu części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kościuszki. Na podstawie art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). zarządzam co następuje: § 1. Postanawia się wynająć w trybie bezprzetargowym, na czas określony tj. od 9 marca 2015 r.
Data wytworzenia 2015-03-06, ostatniej modyfikacji 2020-10-07 08:20

ZARZĄDZENIE Nr 53/2015

Zarządzenie Nr 53 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Na podstawie art 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.
Data wytworzenia 2015-03-10, ostatniej modyfikacji 2020-10-07 08:18

ZARZĄDZENIE Nr 54/2015

ZARZĄDZENIE Nr 54 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 marca 2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2015-03-10, ostatniej modyfikacji 2020-10-07 08:17

ZARZĄDZENIE Nr 55/2015

ZARZĄDZENIE Nr 55 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Marzeninie na rok szkolny 2014/2015. Na podstawie § 10 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej oraz § 12 ramowego statutu publicznego gimnazjum stanowiących załączniki nr 2 i nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
Data wytworzenia 2015-03-11, ostatniej modyfikacji 2020-10-07 08:17

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015

Zarządzenie Nr 56 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia oferty i udzielenia dotacji w formie powierzenia realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Na podstawie art 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.), Zarządzenia Nr 35 Burmistrza Miasta i Gminy Września z
Data wytworzenia 2015-03-11, ostatniej modyfikacji 2020-10-07 08:16

ZARZĄDZENIE Nr 57/2015

Zarządzenie Nr 57 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie: ustalenia wartości drewna na potrzeby realizacji zamówień na wycinki drzew z terenów będących własnością Miasta i Gminy Września Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zarządzam co następuje: §1. Ustala się wartość drewna pozyskanego z wycinki drzew z terenów będących własnością Miasta
Data wytworzenia 2015-03-13, ostatniej modyfikacji 2020-10-07 08:15

ZARZĄDZENIE Nr 58/2015

ZARZĄDZENIE Nr 58 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni wprowadzonym Zarządzeniem Nr 310 Burmistrza Miasta i Gminy Września z
Data wytworzenia 2015-03-13, ostatniej modyfikacji 2020-10-07 08:13

ZARZĄDZENIE Nr 59/2015

ZARZĄDZENIE Nr 59 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA w sprawie powołania komisji przetargowej z dnia 12 marca 2015 roku Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) zarządza się, co następuje: § 1. Powołuje się komisję przetargową w składzie: 1) Marek Przyjemski - Kierownik Referatu Komunalnego - przewodniczący komisji, 2) Tomasz Koralewski - Kierownik Referatu Zamówień
Data wytworzenia 2015-03-13, ostatniej modyfikacji 2020-10-06 15:05

ZARZĄDZENIE Nr 60/2015

ZARZĄDZENIE Nr 60 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie: nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowych położonych w Białężycach i Obłaczkowie. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.