Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Rocznik 2015
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2015, menu 317, strona 4 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2015

Data wytworzenia 2015-02-04, ostatniej modyfikacji 2020-10-07 08:45

ZARZĄDZENIE Nr 31/2015

ZARZĄDZENIE Nr 31 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni na rok szkolny 2014/2015. Na podstawie § 10 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej oraz § 12 ramowego statutu publicznego gimnazjum stanowiących załączniki nr 2 i 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
Data wytworzenia 2015-02-05, ostatniej modyfikacji 2020-10-07 08:44

ZARZĄDZENIE Nr 32/2015

ZARZĄDZENIE Nr 32 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Marzeninie na rok szkolny 2014/2015. Na podstawie § 10 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej oraz § 12 ramowego statutu publicznego gimnazjum stanowiących załączniki nr 2 i 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
Data wytworzenia 2015-02-05, ostatniej modyfikacji 2020-10-07 08:44

ZARZĄDZENIE Nr 33/2015

ZARZĄDZENIE Nr 33 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 5 lutego 2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2015-02-10, ostatniej modyfikacji 2020-10-07 08:43

ZARZĄDZENIE Nr 34/2015

ZARZĄDZENIE Nr 34 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Otocznej na rok szkolny 2014/2015. Na podstawie § 10 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej oraz § 12 ramowego statutu publicznego gimnazjum stanowiących załączniki nr 2 i nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
Data wytworzenia 2015-02-12, ostatniej modyfikacji 2020-10-07 08:42

Zarządzenie Nr 35/2015

Zarządzenie Nr 35 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Na podstawie art 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.
Data wytworzenia 2015-02-13, ostatniej modyfikacji 2020-10-07 08:41

Zarządzenie Nr 36/2015

Zarządzenie Nr 36 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r.
Data wytworzenia 2015-02-16, ostatniej modyfikacji 2020-10-07 08:40

ZARZĄDZENIE Nr 37/2015

ZARZĄDZENIE Nr 37 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 24 lutego 2015 roku przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5 o powierzchni użytkowej: 36,90 m2. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j., Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z poźn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1 Powołuje się Komisję do
Data wytworzenia 2015-02-18, ostatniej modyfikacji 2020-10-07 08:38

ZARZĄDZENIE Nr 38/2015

ZARZĄDZENIE Nr 38 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 roku. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września
Data wytworzenia 2015-02-18, ostatniej modyfikacji 2020-10-07 08:37

ZARZĄDZENIE Nr 39/2015

ZARZĄDZENIE Nr 39 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 luty 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2015 roku. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej we Wrześni
Data wytworzenia 2015-02-18, ostatniej modyfikacji 2020-10-07 08:33

ZARZĄDZENIE Nr 40/2015

ZARZĄDZENIE NR 40 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00034717/0. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2 i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 514 ze zm.) zarządza się co następuje: § 1. Odstępuje się od wykonania prawa pierwokupu udziału wynoszącego 2/82 części w prawie użytkowania wieczystego
4 / 32
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.