Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Rocznik 2015
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZARZĄDZENIE Nr 26/2015 - Rocznik 2015, menu 317, artykuł 6407 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2015

ZARZĄDZENIE Nr 26/2015

ZARZĄDZENIE Nr 26
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 2 lutego 2015 roku


Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję przetargową w składzie:
1) Jan Krotoszyński - Naczelnik Wydziału Inwestycyjno-Komunalnego - przewodniczący komisji,
2) Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień Publicznych - sekretarz,
3) Robert Stachowicz - Kierownik Ref. Inwestycyjnego - członek komisji,
4) Monika Musielak - Referent Ref. Zamówień Publicznych - członek komisji,
5) Eugeniusz Staszak - Inspektor Ref. Inwestycyjnego - członek komisji.

§ 2. Zadaniem komisji przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na następujące zadania:
1) Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września" obejmujące zadania:
a) budowa drogi gminnej łączącej istniejącą drogę w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2,
b) budowa drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej,
c) budowa parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej,
d) budowa drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej,
2) Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni.

§ 3. Do zadań przewodniczącego komisji należy w szczególności:
1) dokonanie oceny ofert pod kątem spełniania wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia,
2) nadzorowanie przebiegu oceny ofert przez członków komisji,
3) dokonanie oceny merytorycznej ofert.

§ 4. Do zadań sekretarza należy w szczególności:
1) dokonanie oceny dokumentów załączonych do ofert przez wykonawców pod kątem spełniania wymagań formalnych,
2) sporządzenie protokołu postępowania,
3) przygotowanie projektów odpowiednich wniosków, ogłoszeń i pism niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania,
4) dokonanie oceny merytorycznej ofert.

 

§ 5. Do zadań członka komisji, o którym mowa w § 1, należy w szczególności:
1) dokonanie oceny sytuacji wykonawców pod kątem spełniania wymagań ekonomicznych i finansowych,
2) dokonanie oceny ofert pod względem rachunkowym, w tym terminów i warunków realizacji umowy, gwarancji i płatności,
3) dokonanie oceny wykonawców pod kątem spełniania przez nich wymagań formalno-prawnych,
4) dokonanie oceny merytorycznej ofert.

§ 6. Szczegółowe zadania komisji przetargowej oraz tryb jej pracy określa regulamin pracy komisji przetargowej.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
/-/ Tomasz Kałużny

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Metryka

sporządzono
2015-02-04 przez
udostępniono
2015-02-04 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-07 08:57 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
265
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.