Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Rocznik 2016
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZARZĄDZENIE Nr 9/2016 - Rocznik 2016, menu 314, artykuł 5980 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2016

ZARZĄDZENIE Nr 9/2016

Zarządzenie Nr 9

Burmistrza Miasta i Gminy Września

z dnia 15 stycznia 2016 roku


w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Na podstawie art 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), Uchwały Nr IX/132/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 r. w sprawie programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016, Uchwały nr IX/135/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok zarządza się co następuje:

§1.
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pn. „Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin z terenu Gminy Września", których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 22.02.2016 r. a zakończy nie później niż 15.12.2016 r.
2. Treść ogłoszenia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, na stronie internetowej Miasta i Gminy Września.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ
/-/ Tomasz Kałużny

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Metryka

sporządzono
2016-01-15 przez
udostępniono
2016-01-15 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-05 14:53 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
891
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.