Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Rocznik 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2017, menu 313, strona 6 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2017

Data wytworzenia 2017-03-14, ostatniej modyfikacji 2020-10-02 14:25

ZARZĄDZENIE Nr 51/2017

ZARZĄDZENIE Nr 51 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2017 roku. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579 i 1948), w związku z uchwałą Nr XVIII/258/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 września 2016 r.
Data wytworzenia 2017-03-14, ostatniej modyfikacji 2020-10-02 14:21

ZARZĄDZENIE Nr 52/2017

ZARZĄDZENIE Nr 52 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 roku. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579 i 1948), w związku z uchwałą Nr XVIII/258/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z
Data wytworzenia 2017-03-15, ostatniej modyfikacji 2020-10-02 14:20

ZARZĄDZENIE Nr 53/2017

ZARZĄDZENIE NR 53 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie: wydzierżawienia części nieruchomości położonej na terenie miasta Wrześni Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579 i 1948), art. 25 ust.1 w związku z art. 23 ust. 1, pkt. 7a, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2017-03-16, ostatniej modyfikacji 2020-10-02 14:19

ZARZĄDZENIE Nr 54/2017

ZARZĄDZENIE Nr 54 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Nowym Folwarku na rok szkolny 2016/2017. Na podstawie § 10 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej oraz § 12 ramowego statutu publicznego gimnazjum stanowiących załączniki nr 2 i nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
Data wytworzenia 2017-03-20, ostatniej modyfikacji 2020-10-02 14:18

ZARZĄDZENIE Nr 55/2017

ZARZĄDZENIE NR 55 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni Na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. nr 63 po.587) zarządza się co następuje: § 1. W Regulaminie Organizacyjnym Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni stanowiącym
Data wytworzenia 2017-03-20, ostatniej modyfikacji 2020-10-02 14:17

ZARZĄDZENIE Nr 56/2017

ZARZĄDZENIE Nr 56 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty, ul. Szkolna 1, 62-300 Września. Na podstawie art. 36 a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 2169, z 2017 r.
Data wytworzenia 2017-03-20, ostatniej modyfikacji 2020-10-02 14:15

ZARZĄDZENIE Nr 57/2017

ZARZĄDZENIE Nr 57 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół ul. Nowa 5, Nowy Folwark, 62-300 Września. Na podstawie art. 36 a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 2169, z 2017 r. poz. 60) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 kwietnia
Data wytworzenia 2017-03-20, ostatniej modyfikacji 2020-10-02 14:15

ZARZĄDZENIE NR 58/2017

ZARZĄDZENIE Nr 58 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół ul. Księdza Twardego 22, 62-301 Marzenin. Na podstawie art. 36 a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 2169, z 2017 r. poz. 60) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 kwietnia
Data wytworzenia 2017-03-20, ostatniej modyfikacji 2020-10-02 14:14

ZARZĄDZENIE Nr 59/2017

Zarządzenie Nr 59 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2017 r. Na podstawie art. 15 ust. 2 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) w związku z art.
Data wytworzenia 2017-03-21, ostatniej modyfikacji 2020-10-02 14:13

ZARZĄDZENIE Nr 60/2017

ZARZĄDZENIE Nr 60 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 24 marca 2017 roku drugiego przetargu na najem lokalu użytkowego znajdującego się na piętrze budynku położonego we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego 38 o powierzchni użytkowej: 35,14 m2. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j., Dz. U. z 2016 r.
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.