Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Rocznik 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2017, menu 313, strona 3 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2017

Data wytworzenia 2017-01-27, ostatniej modyfikacji 2020-10-02 14:57

ZARZĄDZENIE Nr 22/2017

ZARZĄDZENIE NR 22 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: użyczenia części nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Kościuszki. Na podstawie art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, ze zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Postanawia się użyczyć Wrzesińskiemu Ośrodkowi Kultury we Wrześni z siedzibą we Wrześni, 62-300 Września, ul.
Data wytworzenia 2017-01-27, ostatniej modyfikacji 2020-10-02 14:57

ZARZĄDZENIE Nr 23/2017

ZARZĄDZENIE NR 23 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: użyczenia części nieruchomości położonej we Wrześni w Parku im. Dzieci Wrzesińskich. Na podstawie art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, ze zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Postanawia się użyczyć Wrzesińskiemu Ośrodkowi Kultury we Wrześni z siedzibą we Wrześni, 62-300 Września,
Data wytworzenia 2017-01-04, ostatniej modyfikacji 2020-10-02 14:55

ZARZĄDZENIE Nr 3/2017

ZARZĄDZENIE Nr 3 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Września jest organem prowadzącym na 2017 rok. Na podstawie § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych
Data wytworzenia 2017-02-03, ostatniej modyfikacji 2020-10-02 14:51

ZARZĄDZENIE Nr 25/2017

ZARZĄDZENIE Nr 25 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego na rok szkolny 2016/2017. Na podstawie § 12 ramowego statutu publicznego gimnazjum stanowiącego załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.
Data wytworzenia 2017-02-03, ostatniej modyfikacji 2020-10-02 14:50

ZARZĄDZENIE Nr 26/2017

ZARZĄDZENIE Nr 26 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie na rok szkolny 2016/2017. Na podstawie § 10 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej stanowiącego załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.
Data wytworzenia 2017-02-07, ostatniej modyfikacji 2020-10-02 14:49

ZARZĄDZENIE Nr 27/2017

ZARZĄDZENIE Nr 27 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie: wynajęcia lokalu użytkowego położonego w Słomowie 39 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: § 1 Postanawia się wynająć na czas nieokreślony lokal użytkowy o powierzchni użytkowej: 50,00 m2 położony w Słomowie 39 (działka
Data wytworzenia 2017-02-20, ostatniej modyfikacji 2020-10-02 14:49

ZARZĄDZENIE Nr 28/2017

ZARZĄDZENIE Nr 28 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni na rok szkolny 2016/2017. Na podstawie § 10 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej oraz § 12 ramowego statutu publicznego gimnazjum stanowiących załączniki nr 2 i nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
Data wytworzenia 2017-02-20, ostatniej modyfikacji 2020-10-02 14:48

ZARZĄDZENIE Nr 29/2017

Zarządzenie nr 29 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 lutego 2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) w związku z art.
Data wytworzenia 2017-02-20, ostatniej modyfikacji 2020-10-02 14:47

ZARZĄDZENIE Nr 30/2017

ZARZĄDZENIE NR 30 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00045832/2 Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) zarządza się co następuje: § 1. Odstępuje się od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w Bierzglinku oznaczonych jako działki
3 / 34
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.