Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Rocznik 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2017, menu 313, strona 2 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2017

Data wytworzenia 2017-01-09, ostatniej modyfikacji 2020-10-05 08:09

ZARZĄDZENIE Nr 12/2017

ZARZĄDZENIE Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II na rok szkolny 2016/2017. Na podstawie § 10 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej stanowiącego załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
Data wytworzenia 2017-01-24, ostatniej modyfikacji 2020-10-02 15:05

ZARZĄDZENIE Nr 13/2017

ZARZĄDZENIE Nr 13 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Września jest organem prowadzącym. Na podstawie art. 20 wa ust.
Data wytworzenia 2017-01-25, ostatniej modyfikacji 2020-10-02 15:04

ZARZĄDZENIE Nr 14/2017

Zarządzenie nr 14 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1870 i 1984) oraz § 10 pkt 2 uchwały nr XXI/290/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zarządza się co następuje: § 1.
Data wytworzenia 2017-01-25, ostatniej modyfikacji 2020-10-02 15:03

ZARZĄDZENIE Nr 15/2017

ZARZĄDZENIE NR 15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Z DNIA 16 stycznia 2017 R. w sprawie upoważnienia Pani Anity Biadasz - kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych, Sekcji Funduszu Alimentacyjnego i Sekcji Świadczeń Wychowawczych Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań w sprawach o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"
Data wytworzenia 2017-01-25, ostatniej modyfikacji 2020-10-02 15:03

ZARZĄDZENIE Nr 16/2017

ZARZĄDZENIE NR 16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Z DNIA 16 stycznia 2017 R. w sprawie upoważnienia Pani Anny Prusak - Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań w sprawach o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach Na podstawie art.
Data wytworzenia 2017-01-25, ostatniej modyfikacji 2020-10-02 15:01

ZARZĄDZENIE Nr 17/2017

ZARZĄDZENIE NR 17 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości lokalowych przeznaczonych do pierwszych przetargów. Na podstawie art. 67 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z poźn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się cenę wywoławczą na kwotę 25 500 zł do pierwszego przetargu na sprzedaż
Data wytworzenia 2017-01-25, ostatniej modyfikacji 2020-10-02 15:00

ZARZĄDZENIE Nr 18/2017

Zarządzenie Nr 18 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 i 1948) oraz Uchwały Nr XVIII/258/2016
Data wytworzenia 2017-01-25, ostatniej modyfikacji 2020-10-02 14:59

ZARZĄDZENIE Nr 19/2017

ZARZĄDZENIE Nr 19 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2017 roku. Na podstawie art. 15 ust.2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2017-01-25, ostatniej modyfikacji 2020-10-02 14:58

ZARZĄDZENIE Nr 20/2017

ZARZĄDZENIE Nr 20 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 roku. Na podstawie art. 15 ust.2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2017-01-27, ostatniej modyfikacji 2020-10-02 14:58

ZARZĄDZENIE Nr 21/2017

ZARZĄDZENIE Nr 21 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany regulaminu rozliczeń ciepła dostarczonego do lokali stanowiących własność Gminy Września Na podstawie art. 45a ust. 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j., Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z poźn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1 W „Regulaminie rozliczeń ciepła dostarczonego do lokali stanowiących własność Gminy Września" stanowiącym
2 / 34
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.