Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Rocznik 2014
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2014, menu 310, strona 3 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2014

Data wytworzenia 2014-12-09, ostatniej modyfikacji 2020-09-30 13:23

Uchwała NR I/15/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r.

Uchwała NR I/15/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2015 na terenie Gminy Września Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.
Data wytworzenia 2014-12-09, ostatniej modyfikacji 2020-09-30 13:23

UCHWAŁA NR I/17/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR I/17/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowo-rzemieślnicze w Gutowie Małym w obrębie nieruchomości o numerze geodezyjnym 71. Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn.
Data wytworzenia 2014-12-09, ostatniej modyfikacji 2020-09-30 13:21

UCHWAŁA NR I/18/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 1 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR I/18/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z póź. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje: § 1.
Data wytworzenia 2014-12-09, ostatniej modyfikacji 2020-09-30 13:18

Uchwała Nr I/20/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr I/20/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego w 2015 roku Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 216 ust. 2 pkt.5 i art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.
Data wytworzenia 2014-12-09, ostatniej modyfikacji 2020-09-30 13:17

UCHWAŁA NR I/16/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR I/16/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r.
Data wytworzenia 2014-12-22, ostatniej modyfikacji 2020-09-30 13:14

Uchwała nr II/22/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z 18 grudnia 2014 r.

Uchwała nr II/22/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z 18 grudnia 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Sobiesiernie Na podstawie § 1 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr V/46/03 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 30,
Data wytworzenia 2014-12-22, ostatniej modyfikacji 2020-09-30 13:13

Uchwała nr II/23/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z 18 grudnia 2014 r.

Uchwała nr II/23/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z 18 grudnia 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości będącej własnością Gminy Września na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Wrzesińskiego. Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: §1.
Data wytworzenia 2014-12-22, ostatniej modyfikacji 2020-09-30 13:11

UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku

UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji. Na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.
Data wytworzenia 2014-12-22, ostatniej modyfikacji 2020-09-30 13:00

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w zw. z art. 410c ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Data wytworzenia 2014-12-22, ostatniej modyfikacji 2020-09-30 12:59

Uchwała Nr II/27/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/27/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Września. Na podstawie art. 229 pkt. 3 oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje: § 1 Uznaje się skargę Pana Roberta Czwajdy doręczoną dnia 12 września 2014
1 2 3 4
3 / 4
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.