Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Rocznik 2014
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr II/27/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 r. - Rocznik 2014, menu 310, artykuł 4446 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2014

Uchwała Nr II/27/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/27/2014
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18 grudnia 2014 r.

 

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Września.


Na podstawie art. 229 pkt. 3 oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

 

§ 1 Uznaje się skargę Pana Roberta Czwajdy doręczoną dnia 12 września 2014 r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Września za bezzasadną.


§ 2 Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do zawiadomienia skarżącego
o sposobie załatwienia skargi.


§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Waldemar Grześkowiak

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 


Pan Robert Czwajda w dniu 12 września 2014 roku wniósł skargę na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Września, w związku z odmową udostępnienia informacji publicznej, jaką są nagrania przebiegu komisji Rady Miejskiej we Wrześni, oraz na poświadczenie nieprawdy, jakoby przebieg takich komisji nie był rejestrowany. Postawiony Burmistrzowi zarzut poświadczenia nieprawdy odnosi się do treści odpowiedzi udzielonej Skarżącemu w dniu 21 marca 2014 r. (e-mail), a mianowicie: „Stosownie do § 36 Statutu Gminy cyfrowo rejestrowany jest wyłącznie przebieg obrad Rady na sesji" i powtórzonej ponownie 27 marca 2014 r. Powyższa treść dotyczy regulacji wynikających ze Statutu tj. brzmienia postanowień 
§ 36 (ust. 7 „Przebieg sesji rejestrowany jest cyfrowo") i braku analogicznych postanowień w odniesieniu do obrad komisji Rady.
Rada Miejska we Wrześni stwierdziła, że po zweryfikowaniu odpowiedzi z treścią Statutu udzielone Skarżącemu odpowiedzi są prawdziwe i tym samym nie mogą być uznane jako poświadczające nieprawdę, a przepisy powszechnie obowiązujących ustaw nie nakładają obowiązku cyfrowego zapisu przebiegu obrad kolegialnych organów jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast cyfrowa rejestracja może zatem wynikać wyłącznie z postanowień Statutu jednostki, a brak regulacji statutowych w tym zakresie oznacza, że cyfrowa forma dokumentowania przebiegu prac komisji Rady prawnie nie istnieje.
Brak prawnego usankcjonowania cyfrowego zapisu obrad komisji skutkuje brakiem podstaw do udostępniania takiego zapisu (nagrań) w trybie dostępu do informacji publicznej, i to także wtedy gdyby fizycznie nagranie zostało sporządzone przez pracownika Urzędu i z jego inicjatywy. 
Skarżący domagał się udostępnienia nagrań z obrad Komisji i dlatego w odpowiedzi został poinformowany o regulacjach zawartych w Statucie Gminy oraz o zamieszczeniu protokołów z obrad komisji w Biuletynie Informacji Publicznej. Tym samym udzielone Skarżącemu odpowiedzi, w ogóle nie odnoszą się do fizycznego istnienia nagrań z komisji, a tylko i wyłącznie do prawnych możliwości udostępniania tych nagrań w trybie dostępu do informacji publicznej. 
Wobec powyższego, Rada Miejska we Wrześni, uznała, że skarga wniesiona przez pana Roberta Czwajdę jest bezzasadna.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Waldemar Grześkowiak

Metryka

sporządzono
2014-12-22 przez
udostępniono
2014-12-22 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-09-30 12:59 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
163
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.