Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Rocznik 2015
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2015, menu 309, strona 6 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2015

Data wytworzenia 2015-06-30, ostatniej modyfikacji 2020-09-30 10:17

Uchwała Nr VIII/80/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VIII/80/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2015-06-30, ostatniej modyfikacji 2020-09-30 10:16

Uchwała Nr VIII/81/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr VIII/81/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 133 późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się Zespół ds.
Data wytworzenia 2015-06-30, ostatniej modyfikacji 2020-09-30 10:15

Uchwała Nr VIII/82/2015 Radt Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku

Uchwała nr VIII/82/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Chociczy Wielkiej. Na podstawie § 1 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr V/46/03 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2003 r.
Data wytworzenia 2015-06-30, ostatniej modyfikacji 2020-09-30 10:15

Uchwała Nr VIII/83/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku

UCHWAŁA NR VIII/83/2015 RADY MIESKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Słomowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2015-06-30, ostatniej modyfikacji 2020-09-30 10:10

Uchwała Nr VIII/84/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku

Uchwała nr VIII/84/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2013-2014 r. „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2013-2016" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
Data wytworzenia 2015-06-30, ostatniej modyfikacji 2020-09-30 10:08

Uchwała Nr VIII/85/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VIII/85/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września. Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje: §1. Ustala się plan sieci i granice obwodów publicznych
Data wytworzenia 2015-06-30, ostatniej modyfikacji 2020-09-30 10:07

Uchwała Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku

UCHWAŁA NR VIII/86/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bardo Na podstawie § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. (Dz. U. t.j. z 2013 r., poz. 501 ze. zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów
Data wytworzenia 2015-06-30, ostatniej modyfikacji 2020-09-30 10:06

Uchwała Nr VIII/87/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku

UCHWAŁA NR VIII/87/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bierzglin Na podstawie § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. (Dz. U. t.j. z 2013 r., poz. 501 ze. zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów
Data wytworzenia 2015-06-30, ostatniej modyfikacji 2020-09-30 10:05

Uchwała Nr VIII/88/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku

UCHWAŁA NR VIII/88/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bierzglinek Na podstawie § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. (Dz. U. t.j. z 2013 r., poz. 501 ze. zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów
Data wytworzenia 2015-06-30, ostatniej modyfikacji 2020-09-30 10:03

Uchwała Nr VIII/89/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku

UCHWAŁA NR VIII/89/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chociczka i Żerniki Na podstawie § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. (Dz. U. t.j. z 2013 r., poz. 501 ze. zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.