Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Rocznik 2015
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2015, menu 309, strona 2 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2015

Data wytworzenia 2015-02-24, ostatniej modyfikacji 2020-09-30 12:07

UCHWAŁA NR V/40/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/40/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów przyjmowania do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Września. Na podstawie art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz 2572 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni, uchwala co następuje: § 1. Ustala się kryteria przyjmowania do publicznego przedszkola prowadzonego przez
Data wytworzenia 2015-02-24, ostatniej modyfikacji 2020-09-30 12:03

UCHWAŁA NR V/41/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/41/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg znajdujących się w Bierzglinku w rejonie ulicy Malwowej do kategorii dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Września. Na podstawie art.7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 260 z późn. zm.), Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje: § 1. Zalicza się drogi - ul.
Data wytworzenia 2015-02-24, ostatniej modyfikacji 2020-09-30 12:00

Uchwała NR V/42/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r.

Uchwała NR V/42/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w Bierzglinku, w rejonie ulicy Malwowej, na terenie Miasta i Gminy Września. Na podstawie art.7 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 260 z późn. zm.), Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje: § 1 Ustala się przebieg dróg gminnych znajdujących się
Data wytworzenia 2015-02-24, ostatniej modyfikacji 2020-09-30 12:00

Uchwała NR V/43/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r.

Uchwała NR V/43/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie w rejonie ulicy Chabrowej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 8 ust 1a. ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1 1.
Data wytworzenia 2015-02-24, ostatniej modyfikacji 2020-09-30 11:58

Uchwała NR V/44/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r.

Uchwała NR V/44/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany regulaminów targowisk na terenie miasta Września. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) uchwala się co następuje: § 1 W regulaminach targowisk stanowiących załączniki nr 1, nr 2, nr 3 Regulaminów targowisk - do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/173/04 z dnia 23 lutego 2004r.
Data wytworzenia 2015-02-24, ostatniej modyfikacji 2020-09-30 11:58

Uchwała NR V/45/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r.

Uchwała NR V/45/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/174/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 23 lutego 2004 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 53, poz 1228). Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 19 pkt. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Data wytworzenia 2015-02-24, ostatniej modyfikacji 2020-09-30 11:57

UCHWAŁA Nr V/46/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr V/46/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki. Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 poz. 301 z późn. zm.), Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje: § 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2016.
Data wytworzenia 2015-02-24, ostatniej modyfikacji 2020-09-30 11:56

UCHWAŁA NR V/48/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/48/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje: § 1. 1. Podejmuje się wraz z Powiatem Wrzesińskim działania zmierzające
Data wytworzenia 2015-02-24, ostatniej modyfikacji 2020-09-30 11:55

UCHWAŁA NR V /49/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V /49/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie: podjęcia współdziałania z Powiatem Gnieźnieńskim w zakresie prowadzenia zadania publicznego pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego". Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2, 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.), Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:
Data wytworzenia 2015-02-24, ostatniej modyfikacji 2020-09-30 11:55

Uchwała nr V/50/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r.

Uchwała nr V/50/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.
2 / 16
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.