Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Rocznik 2015
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „UCHWAŁA NR V/40/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r. - Rocznik 2015, menu 309, artykuł 4425 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2015

UCHWAŁA NR V/40/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/40/2015
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI
 dnia 19 lutego 2015 r.

 

 

w sprawie ustalenia kryteriów przyjmowania do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Września.

 

 

Na podstawie art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz 2572 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni, uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Ustala się kryteria przyjmowania do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Września oraz wartość punktową poszczególnych kryteriów:

 

Lp.

Kryterium

Wartość punktowa

1)

Dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym

50

2)

Dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo lub studiujących w systemie dziennym (kryterium stosuje się również w odniesieniu do pracującego lub studiującego rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko)

15

3)

Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuować edukację w przedszkolu w roku szkolnym, na który przeprowadzona

jest rekrutacja

10

4)

Dziecko, dla którego zdeklarowany czas pobytu w przedszkolu wynosi powyżej 7 godzin dziennie.

10

5)

Dziecko, którego dwoje rodziców/prawnych opiekunów odprowadza podatek dochodowy w Gminie Września

10

6)

Dziecko, którego jeden rodzic/prawny opiekun odprowadza podatek dochodowy w Gminie Września

5

 

§ 2. 1. Określa się rodzaje dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1:

 

1) oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki w systemie dziennym,

2) kopia deklaracji rodziców / opiekunów prawnych o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu przez rodzeństwo dziecka,

3) oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych, zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, dotyczące zadeklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu,

4) oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o odprowadzeniu podatku dochodowego w Gminie Września za rok poprzedni.

2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów wymienionych w § 2 ust.1 nie uwzględnia się danego kryterium.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Waldemar Grześkowiak

Metryka

sporządzono
2015-02-24 przez Jolanta Cypryańska
udostępniono
2015-02-24 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-09-30 12:07 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
568
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.