Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Rocznik 2015
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała NR V/44/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r. - Rocznik 2015, menu 309, artykuł 4419 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2015

Uchwała NR V/44/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r.

Uchwała NR V/44/2015 
Rady Miejskiej we Wrześni 
z dnia 19 lutego 2015 r.


w sprawie zmiany regulaminów targowisk na terenie miasta Września.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1 
W regulaminach targowisk stanowiących załączniki nr 1, nr 2, nr 3 Regulaminów targowisk - do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/173/04 z dnia 23 lutego 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r. nr 53, poz. 1227 wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 - Regulaminie targowiska przy ul. Kościuszki:

1) w § 2 słowo „gospodarzowi" zastępuje się słowem „administratorowi". 
2) § 4 otrzymuje brzmienie 
"a) Sprzedaż towarów może odbywać się wyłącznie w miejscach objętych rezerwacją lub wskazanych przez administratora targowiska. 
b) Część miejsc przeznaczonych do prowadzenia sprzedaży objęta jest umową rezerwacji. 
c) Zasady rezerwacji miejsc handlowych oraz wysokość i sposób wnoszenia opłat z tego tytułu określi Burmistrz Miasta i Gminy Września w drodze zarządzenia. 
d) Rezerwacja miejsc handlowych obowiązuje w dni targowe do godz. 8.00. 
e) Niezajęcie rezerwowanego miejsca handlowego do godziny 8.00 upoważnia administratora targowiska do dysponowania miejscem handlowym w danym dniu i może zostać ono udostępnione innemu podmiotowi prowadzącemu działalność handlową na targowisku w tym dniu handlowym. 
f) Kolejność zajmowania miejsc nie podlegających rezerwacji odbywa się wg kolejności przybywania handlujących na targowisko w dniu targowym". 
3) w § 5 w ust. 1 pkt 2 słowo „gospodarza" zastępuje się słowem „administratora". 
4) w § 6 słowo „gospodarza" zastępuje się słowem „administratora". 
5) w § 9 słowo „gospodarza" zastępuje się słowem „administratora". 
2. W załączniku nr 2 - Regulaminie targowiska przy ul. Kościelnej: 
1) w § 2 słowo „gospodarzowi" zastępuje się słowem „administratorowi". 
2) w § 4 ust. 1 słowo „gospodarza" zastępuje się słowem „administratora". 
3) w § 5 ust. 1 pkt 2 słowo „gospodarza" zastępuje się słowem „administratora". 
4) w § 6 słowo „gospodarza" zastępuje się słowem „administratora". 
5) w § 9 słowo „gospodarza" zastępuje się słowem „administratora". 
3. W załączniku nr 3 - Regulaminie targowiska przed cmentarzem komunalnym we Wrześni: 
1) w § 1 ust 2 słowo „gospodarz" zastępuje się słowem „administrator". 
2) w § 2 słowo „gospodarz" zastępuje się słowem „administrator". 
3) w § 4 słowo „gospodarz" zastępuje się słowem „administrator". 
4) w § 5 ust 1 pkt 2 słowo „gospodarz" zastępuje się słowem „administrator". 
5) w § 7 słowo „gospodarz" zastępuje się słowem „administrator".

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy we Wrześni.

§ 3 
Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w Biuletynie Informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.

§ 4 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Waldemar Grześkowiak

Metryka

sporządzono
2015-02-24 przez Jolanta Cypryańska
udostępniono
2015-02-24 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-09-30 11:58 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
437
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.