Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Rocznik 2015
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała NR V/45/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r. - Rocznik 2015, menu 309, artykuł 4417 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2015

Uchwała NR V/45/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r.

Uchwała NR V/45/2015 
Rady Miejskiej we Wrześni 
z dnia 19 lutego 2015 r.


w sprawie zmiany uchwały nr XIX/174/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 23 lutego 2004 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 53, poz 1228).


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 19 pkt. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:


§ 1 
W Uchwale nr XIX/174/2004 z 23 lutego 2004 r. Rady Miejskiej we Wrześni (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 53, poz. 1228, z 2007 r. Nr 105, poz. 2533, z 2011 r. Nr 35, poz. 698, z 2013 r. poz. 1293) w sprawie: opłaty targowej, wprowadza się następujące zmiany:

§ 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. Na inkasenta opłaty targowej na targowiskach zlokalizowanych przy: 
a) ul. Kościelnej, 
b) ul. Kościuszki, 
c) przed cmentarzem komunalnym, 
d) ul. Chrobrego,

wyznacza się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. we Wrześni.

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 3 
Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy oraz opublikowanie w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy.

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Waldemar Grześkowiak

Metryka

sporządzono
2015-02-24 przez Jolanta Cypryańska
udostępniono
2015-02-24 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-09-30 11:58 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
425
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.