Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Rocznik 2016
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2016, menu 308, strona 7 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2016

Data wytworzenia 2016-10-11, ostatniej modyfikacji 2020-09-29 11:30

Uchwała Nr XVIII/262/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 września 2016 roku

Uchwała Nr XVIII/262/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 września 2016 roku w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Września do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Parku Miejskim im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni". Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.
Data wytworzenia 2016-10-11, ostatniej modyfikacji 2020-09-29 11:11

Uchwała Nr XVIII/265/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 września 2016 r.

Uchwała Nr XVIII/265/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.
Data wytworzenia 2016-10-11, ostatniej modyfikacji 2020-09-29 11:04

UCHWAŁA NR XVIII/264/2016

Uchwała Nr XVIII/264/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 446), art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:
Data wytworzenia 2016-10-11, ostatniej modyfikacji 2020-09-29 11:04

UCHWAŁA NR XVIII/263/2016

Uchwała Nr XVIII/263/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016 - 2022 Na podstawie art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. 1. W uchwale Nr XIII/195/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie
Data wytworzenia 2016-11-22, ostatniej modyfikacji 2020-09-29 10:53

Uchwała nr XX/266/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/266/2016 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Wiązowej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje: § 1. 1. Nadaje się następujące nazwy nowo powstałym ulicom we wsi Bierzglinek gmina Września położonym w rejonie ul.
Data wytworzenia 2016-11-22, ostatniej modyfikacji 2020-09-29 10:49

Uchwała nr XX/267/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z 14 listopada 2016 r.

Uchwała nr XX/267/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z 14 listopada 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Sobiesiernie Na podstawie § 1 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr V/46/03 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. U. Województwa Wielkopolskiego Nr 30,
Data wytworzenia 2016-11-22, ostatniej modyfikacji 2020-09-29 10:49

Uchwała nr XX/268/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/268/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr VI/61/2015 z dnia 28 maja 2015 r. Rady Miejskiej we Wrześni o przystapieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Żerniki, Chociczka, Chocicza Wielka. Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
Data wytworzenia 2016-11-22, ostatniej modyfikacji 2020-09-29 10:48

Uchwała nr XX/269/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/269/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Żerniki, Chociczka. Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 778 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
Data wytworzenia 2016-11-22, ostatniej modyfikacji 2020-09-29 10:43

Uchwała XX/270/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2016 r.

Uchwała XX/270/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2017 na terenie Gminy Września Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.
Data wytworzenia 2016-11-22, ostatniej modyfikacji 2020-09-29 10:14

Uchwała nr XX/271/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2016 r.

Uchwała nr XX/271/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) i § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U.
7 / 9
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.