Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Rocznik 2016
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2016, menu 308, strona 4 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2016

Data wytworzenia 2016-06-06, ostatniej modyfikacji 2020-09-29 12:34

Uchwała Nr XVI/232/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku

Uchwała Nr XVI/232/2016 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz.446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2016 r., poz. 250) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje: § 1.
Data wytworzenia 2016-06-06, ostatniej modyfikacji 2020-09-29 12:30

Uchwała Nr XVI/233/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku

Uchwała Nr XVI/233/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r.
Data wytworzenia 2016-06-06, ostatniej modyfikacji 2020-09-29 12:28

Uchwała Nr XVI/234/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku

UCHWAŁA NR XVI/234/2016 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz. 150 - tekst jednolity ze zmianami) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje: §1.
Data wytworzenia 2016-06-06, ostatniej modyfikacji 2020-09-29 12:27

Uchwała Nr XVI/235/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016

UCHWAŁA Nr XVI/235/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Września. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446), Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje: § 1. W załączniku do uchwały nr XIII/187/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
Data wytworzenia 2016-06-06, ostatniej modyfikacji 2020-09-29 12:22

Uchwała Nr XVI/236/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku

Uchwała Nr XVI/236/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie: wspólnego udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 446) w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2004 nr 19 poz. 177 z późn.
Data wytworzenia 2016-06-06, ostatniej modyfikacji 2020-09-29 12:21

Uchwała Nr XVI/237/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku

Uchwała Nr XVI/237/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/34/90 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 października 1990 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia pod nazwą „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2016-06-06, ostatniej modyfikacji 2020-09-29 12:20

Uchwała Nr XVI/238/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku

Uchwała Nr XVI/238/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie: zgłoszenia sołectw z terenu Gminy Września do Programu,,Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz Uchwały nr 303/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa w Programie,,Wielkopolska Odnowa Wsi
Data wytworzenia 2016-06-06, ostatniej modyfikacji 2020-09-29 12:20

Uchwała Nr XVI/239/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku

Uchwała Nr XVI/239/ 2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/78/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Września do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:
Data wytworzenia 2016-06-06, ostatniej modyfikacji 2020-09-29 12:19

Uchwała Nr XVI/240/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku

Uchwała nr XVI/240/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie: nadania statutu Warsztatowi Terapii Zajęciowej we Wrześni. Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. ) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje: § 1 Nadaje się statut Warsztatowi Terapii Zajęciowej we Wrześni stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Data wytworzenia 2016-06-06, ostatniej modyfikacji 2020-09-29 12:16

Uchwała NrXVI/241/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku

Uchwała Nr XVI/241/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni Na podstawie art. 229 pkt 3) oraz art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23), Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje: § 1 Uznaje się skargę Pana... doręczoną dnia 17 maja 2016 r.
4 / 9
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.