Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Rocznik 2016
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rocznik 2016, menu 308, strona 3 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2016

Data wytworzenia 2016-03-02, ostatniej modyfikacji 2020-09-29 13:38

Uchwała Nr XV/220/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 roku

UCHWAŁA NR XV/220/2016 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego" Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
Data wytworzenia 2016-03-02, ostatniej modyfikacji 2020-09-29 13:37

Uchwała Nr XV/223/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 roku

UCHWAŁA NR XV/223/2016 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje: § 1. Wyznacza się Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni do realizacji zadań z zakresu świadczenia
Data wytworzenia 2016-03-02, ostatniej modyfikacji 2020-09-29 13:36

Uchwała Nr XV/224/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 roku

Uchwała Nr XV/224/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie: wyborów sołtysa w sołectwie Bardo Na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Sołectwa Bardo, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18.10.1996r. w sprawie Statutu Sołectw na terenie Gminy Września, Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje: § 1. Zarządza się wybory uzupełniające sołtysa w sołectwie Bardo, które
Data wytworzenia 2016-06-06, ostatniej modyfikacji 2020-09-29 13:36

Uchwała Nr XVI/225/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku

Uchwała Nr XVI/225/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
Data wytworzenia 2016-06-06, ostatniej modyfikacji 2020-09-29 13:35

Uchwała Nr XVI/226/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku

Uchwała Nr XVI/226/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn.
Data wytworzenia 2016-06-06, ostatniej modyfikacji 2020-09-29 13:04

Uchwała Nr XVI/227/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku

Uchwała Nr XVI/227/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Wrześni – dz. 908/3. Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
Data wytworzenia 2016-06-06, ostatniej modyfikacji 2020-09-29 13:01

Uchwała Nr XVI/228/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku

Uchwała Nr XVI/228/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin, Gulczewo. Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z 2015 r. poz. 199 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.
Data wytworzenia 2016-06-06, ostatniej modyfikacji 2020-09-29 12:59

Uchwała Nr XVI/229/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku

Uchwała Nr XVI/229/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września – część C. Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.
Data wytworzenia 2016-06-06, ostatniej modyfikacji 2020-09-29 12:44

Uchwała Nr XVI/230/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku

Uchwała Nr XVI/230/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
Data wytworzenia 2016-06-06, ostatniej modyfikacji 2020-09-29 12:35

Uchwała Nr XVI/231/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku

Uchwała Nr XVI/231/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ulicy Wrocławskiej i Kaliskiej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Nadaje się nazwę – „Pilska” - nowo powstałej ulicy we Wrześni, w rejonie ulicy Wrocławskiej i Kaliskiej, zaznaczonej
3 / 9
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.