Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Rocznik 2016
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XV/204/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 roku - Rocznik 2016, menu 308, artykuł 4208 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2016

Uchwała Nr XV/204/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 roku

UCHWAŁA nr XV/204/2016
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 26 lutego 2016 r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/162/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity - Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 roku (M. P. z 2015 roku, poz. 735) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 roku (M. P. z 2015 roku, poz. 1029), Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XII/162/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 ust.7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 1 ust.7. pkt 2) dla pojazdów o trzech osiach i więcej o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12, a mniejszej niż 40 ton - 1 958,00 zł
b) równej lub wyższej niż 40 ton - 2 760,00 zł

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Waldemar Grześkowiak

Metryka

sporządzono
2016-03-02 przez Anna Olkowska
udostępniono
2016-03-02 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-09-29 14:29 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1284
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.