Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Rocznik 2016
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „UCHWAŁA NR XXI/289/2016 - Rocznik 2016, menu 308, artykuł 4090 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2016

UCHWAŁA NR XXI/289/2016

Uchwała Nr XXI/289/2016
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 29 grudnia 2016 roku


w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września 
na lata 2017 - 2022

 

Na podstawie art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm. ) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Września na lata 2017 - 2022 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Września do: 
1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku Nr 2,
2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/195/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016 - 2021 z późniejszymi zmianami.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Za organ stanowiący

Waldemar Grześkowiak

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Metryka

sporządzono
2017-01-10 przez Iwona Koralewska
udostępniono
2017-01-10 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-09-29 09:54 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
351
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.