Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Rocznik 2016
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „UCHWAŁA NR XXI/288/2016 - Rocznik 2016, menu 308, artykuł 4088 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2016

UCHWAŁA NR XXI/288/2016

Uchwała Nr XXI/288/2016
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 29 grudnia roku


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 446 i 1579), art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz.1870 i 1984) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/196/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Września Nr 15 z dnia 20 stycznia 2016 roku, zarządzeniem Nr 23 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 stycznia 2016 roku, uchwałą Nr XIV/197/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 lutego 2016 roku, uchwałą Nr XV/222/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 roku, zarządzeniem Nr 72 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 24 marca 2016 roku, zarządzeniem Nr 76 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 29 marca 2016 roku, zarządzeniem Nr 92 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 6 kwietnia 2016 roku, zarządzeniem Nr 94 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 11 kwietnia 2016 roku, zarządzeniem Nr 96 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 20 kwietnia 2016 roku, zarządzeniem Nr 100 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 27 kwietnia 2016 roku, zarządzeniem Nr 106 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 29 kwietnia 2016 roku, zarządzeniem Nr 112 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 5 maja 2016 roku, zarządzeniem Nr 116 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 maja 2016 roku, uchwałą Nr XVI/249/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku, zarządzeniem Nr 138 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 czerwca 2016 roku, zarządzeniem Nr 141 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 czerwca 2016 roku, zarządzeniem Nr 145 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 czerwca 2016 roku, zarządzeniem Nr 148 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 czerwca 2016 roku, zarządzeniem Nr 149 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 czerwca 2016 roku, zarządzeniem Nr 153 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 lipca 2016 roku, zarządzeniem Nr 155 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 lipca 2016 roku, zarządzeniem Nr 161 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 lipca 2016 roku, zarządzeniem Nr 163 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 sierpnia 2016 roku, zarządzeniem Nr 165 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 sierpnia 2016 roku, zarządzeniem Nr 166 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 sierpnia 2016 roku, zarządzeniem Nr 175 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 sierpnia 2016 roku, zarządzeniem Nr 183 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 września 2016 roku, zarządzeniem Nr 195 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 września 2016 roku, uchwałą Nr XVIII/264/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 września 2016 roku, zarządzeniem Nr 210 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2016 roku, zarządzeniem Nr 216 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 października 2016 roku, zarządzeniem Nr 244 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 października 2016 roku, zarządzeniem Nr 248 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 października 2016 roku, uchwałą Nr XX/274/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2016 roku, zarządzeniem Nr 258 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 listopada 2016 roku, zarządzeniem Nr 259 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2016 roku, zarządzeniem Nr 266 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 listopada 2016 roku, zarządzeniem Nr 268 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 grudnia 2016 roku, zarządzeniem Nr 275 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
㤠1.
1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 164.144.676,09 zł z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 157.407.640,49 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 6.737.035,60 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 39.124.229,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A,
2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 133.867,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1B,
3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.200.000,00 zł,
4) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.797.612,07 zł,
5) dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 730.000,00 zł".
2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
㤠2.
1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 185.244.869,74 zł z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 157.619.791,71 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 27.625.078,03 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 39.124.229,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2A,
2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 133.867,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2B,
3) wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 7.551.884,71 zł (w tym nadwyżka z roku poprzedniego w kwocie 2.351.884,71 zł przeznaczona zostanie na realizację celów wskazanych w ustawie),
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 225.100,00 zł,
5) wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska określone ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie 730.000,00 zł".
3. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:
„ § 7. Określa się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych:
1. dochody w kwocie 1.850.480,00 zł,
2. wydatki w kwocie 1.850.480,00 zł".
5.W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
6.W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
8.W załączniku Nr 5 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY 
Rady Miejskiej we Wrześni
/-/ Waldemar Grześkowiak

 

 

Metryka

sporządzono
2017-01-10 przez Iwona Koralewska
udostępniono
2017-01-10 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-09-29 09:52 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
432
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.