Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Obwieszczenia, ogłoszenia Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego 2014 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 11 września 2014 roku - 2014 r., menu 301, artykuł 3985 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2014 r.

Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 11 września 2014 roku

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

 

z dnia 11 września 2014 r.

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm. zwanej dalej „ustawą”) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

 

że w dniu 30 lipca 2014 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej nabudowie drogi gminnej w rejonie ul. Paderewskiego we Wrześni obejmująca: budowę konstrukcji i nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, ciągu pieszo – rowerowego, budowę kanalizacji dla odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, przebudowę odcinka rowu W-24 poprzez wykonanie rurociągu wraz z jednostronnym wylotem, przebudowę odcinka sieci elektroenergetycznej poprzez przestawienie słupa na działkach oznaczonych nr ewid.: dz. 866,  881/3, 873, 884/5, 870, 884/4, 885/7, 885/13, 885/20, 885/12, 885/15, 883, 885/37, 885/16, 885/9, 885/17, 885/48, 885/14 – ark. 10, 
dz. 906 – ark. 11, jednostka ewidencyjna 303005_ 4, Września - miasto.

 

Prawnym następstwem wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie przejście na własność gminy Września działek oznaczonych nr ewid.: dz. 884/8 powstała w wyniku podziału dz. 884/4, dz. 881/5 powstała w wyniku podziału dz. 881/3, dz. 883/2 powstała w wyniku podziału dz. 883, dz. 906/2 powstała w wyniku podziału dz. 906.

 

Strony, w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia w drodze publicznego ogłoszenia, zapoznać się mogą z aktami sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni, Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa, ul. Chopina 10, 63-300 Września, pokój nr 2, w godzinach urzędowania oraz składać ewentualne wnioski, uwagi i zastrzeżenia pisemnie na adres starostwa lub ustnie do protokołu.

 

 

 

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia t.j. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Września, na stronach internetowych oraz w prasie lokalnej.

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Metryka

sporządzono
2014-09-12 przez
udostępniono
2014-09-12 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-09-28 14:29 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1863
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.