Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Obwieszczenia, ogłoszenia Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego 2014 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 12 września 2014 r. - 2014 r., menu 301, artykuł 3984 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2014 r.

Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 12 września 2014 r.

Obwieszczenie

 

Starosty Wrzesińskiego

 

z dnia 12 września 2014 r.

 

 

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 29, art. 39 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r., Nr 199, poz.1227, z późn. zm.) w związku z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U z 2014 r., poz. 1153)

 

 

 

podaję

do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu następujących dokumentów:

1Projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, położonych na obszarze gmin: Września, Nekla, Kołaczkowo i Miłosław (zwanych dalej w skrócie UPUL)

2Prognozę oddziaływania na środowisko (zwaną dalej Prognozą) projektów UPUL dla lasów położonych w gminie Miłosław i w obrębie ewidencyjnym Spławie w gminie Kołaczkowo.

 

Zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektów UPUL można składać w terminie 30 dni tj. od dnia 
15 września 2014 r. do dnia 14 października 2014 r. we właściwych terenowo gminach.

 

Uwagi i wnioski w sprawie Prognozy oddziaływania na środowisko projektów UPUL dla lasów położonych wgminie Miłosław i w obrębie ewidencyjnym Spławie w gminie Kołaczkowo. można składać w terminie 21 dni tj. od dnia 15 września 2014 r. do dnia 6 października 2014 r., pisemnie we właściwych gminach oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni w Referacie Środowiska i Rolnictwa ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. nr 4, osobiście, drogą pocztową lub mailową (na adres:iwona.michalak@)wrzesnia.powiat.pl).

 

 

Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminów zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Wrzesiński.

 

Projekty w/w dokumentów nie mają oddziaływania transgranicznego.

Metryka

sporządzono
2014-09-12 przez
udostępniono
2014-09-12 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-09-28 14:28 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1141
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.