Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Obwieszczenia, ogłoszenia Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Września Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury - planowanie przestrzenne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury - planowanie przestrzenne, menu 290, strona 5 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury - planowanie przestrzenne

Data wytworzenia 2024-05-09, ostatniej modyfikacji 2024-05-09 10:32

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Września

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 20 2 3 poz. 977 ), Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że 09 maja 2024 roku wydana została decyzja nr WGA.6733. 7.2024 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży oraz kontenera technicznego wraz z infrastruktura towarzyszącą (wewnętrzną linią zasilającą, kanalizacją
Data wytworzenia 2024-04-30, ostatniej modyfikacji 2024-04-30 09:19

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49a i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 20 2 4 r., poz. 572 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 4 i art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 20 2 3, poz. 977 zwanej dalej „ustawą” ), w toku postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 22 marca 202 4 r. z wniosku P an a Igora Zawieruchy w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
Data wytworzenia 2024-04-30, ostatniej modyfikacji 2024-04-30 09:12

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Września

ZAWIADOMIENIE Na p o dstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 202 3, poz. 977 ), Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że 23 kwietnia 2024 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustale niu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na b udow i e sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz nn 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na
Data wytworzenia 2024-04-30, ostatniej modyfikacji 2024-04-30 08:40

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

ZAWIADOMIENIE Na p o dstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 202 3, poz. 977 ), Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że 22 kwietnia 2024 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustale niu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na b udow i e budynku gospodarczego, przewidzianej do realizacji na dzia łce oznaczon ej nr geod.
Data wytworzenia 2024-04-29, ostatniej modyfikacji 2024-04-29 08:51

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz art. 53 ust. 1c, w związku z art. 64 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977) Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 16 budynków mieszkalnych
Data wytworzenia 2024-04-26, ostatniej modyfikacji 2024-04-26 10:17

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49a i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 20 2 4 r., poz. 572 ) w związku z art. 53 ust. 4 i art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 20 2 3, poz. 977 ), w toku postępowania administracyjnego z wniosku Pan i Łucji Dekowskiej w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budow ie dziewięciu budynków mieszkalnych
Data wytworzenia 2024-04-25, ostatniej modyfikacji 2024-04-25 10:07

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49a i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 20 2 3 r., poz. 755 ) w związku z art. 53 ust. 4 i art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 20 2 3, poz. 977 ), w toku postępowania administracyjnego z wniosku Pana Roberta Tatabki w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych
Data wytworzenia 2024-04-24, ostatniej modyfikacji 2024-04-24 13:19

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Września na podstawie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 202 4 r., poz. 572 ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 202 3 r., poz. 977 ) zawiadamia, że w dniu 24 kwietnia 202 4 r. została wydana decyzja o ustaleni u warunków zabudowy nr WGA.6730. 4 5. 202 4 d la CLL NF Invest Sp.
Data wytworzenia 2024-04-24, ostatniej modyfikacji 2024-04-24 11:46

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Września na podstawie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 202 4 r., poz. 572 ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 202 3 r., poz. 977 ) zawiadamia, że w dniu 24 kwietnia 202 4 r. została wydana decyzja o ustaleni u warunków zabudowy nr WGA.6730. 44. 202 4 d la Pan i Anny Taciak dla inwestycji
Data wytworzenia 2024-04-19, ostatniej modyfikacji 2024-04-19 08:20

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że na podstawie art. 10 § 1 w nawiązaniu do art. 49a kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 20 2 3 r., poz. 775 ) w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym, wszczętym na wniosek spółki SOLIDDOM Sp. z o.o w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budow ie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, przewidzianej do realizacji
1 ... 2 3 4 5 6 7 8 ... 104 Przejdź do strony 9
5 / 104
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.