Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Obwieszczenia, ogłoszenia Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Września Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury - planowanie przestrzenne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury - planowanie przestrzenne, menu 290, strona 3 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury - planowanie przestrzenne

Data wytworzenia 2024-05-21, ostatniej modyfikacji 2024-05-21 12:24

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że na podstawie art. 10 § 1 w nawiązaniu do art. 49a kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 20 2 4 r., poz. 572 ) w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym, wszczętym na wniosek Pan a Mirosława Marcinka w sprawie wydania decyzji o ustaleni u warunk ów zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej przewidzianej
Data wytworzenia 2024-05-21, ostatniej modyfikacji 2024-05-21 10:06

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 20 2 4 r., poz. 572 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 c i ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 20 2 3, poz. 977 ze zm. ), w toku postępowania administracyjnego wszczętego z wniosku PCWO Energy Projekt Sp. z o. o. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budow y farmy fotowoltaicznej
Data wytworzenia 2024-05-21, ostatniej modyfikacji 2024-05-21 10:02

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz art. 53 ust. 1c, w związku z art. 64 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977) Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej zintegrowanej
Data wytworzenia 2024-05-16, ostatniej modyfikacji 2024-05-16 14:19

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Września

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 20 2 3 poz. 977 ), Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że 16 maja 2024 roku wydana została decyzja nr WGA.6733. 9.2024 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rewitalizacji południowo-wschodniej części parku im. Dzieci Wrzesińskich, przewidzianej do realizacji na działce nr
Data wytworzenia 2024-05-16, ostatniej modyfikacji 2024-05-16 10:19

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Przyborkach – rejon ulicy Bocznej i ulicy Miodowej Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Data wytworzenia 2024-05-16, ostatniej modyfikacji 2024-05-16 09:20

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że na podstawie art. 10 § 1 w nawiązaniu do art. 49a kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 20 2 4 r., poz. 572 ) w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym, wszczętym na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w sprawie wydania decyzji o ustaleni u lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oraz przebudowie sieci wodociągowej
Data wytworzenia 2024-05-15, ostatniej modyfikacji 2024-05-15 13:48

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz art. 53 ust. 1c, w związku z art. 64 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977) Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części
Data wytworzenia 2024-05-15, ostatniej modyfikacji 2024-05-15 12:40

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Września na podstawie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 202 4 r., poz. 572 ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 202 3 r., poz. 977 ) zawiadamia, że w dniu 15 maja 202 4 r. została wydana decyzja o ustaleni u warunków zabudowy nr WGA.6730. 84. 202 4 d la SOLIDDOM Sp.
Data wytworzenia 2024-05-15, ostatniej modyfikacji 2024-05-15 12:08

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Września

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 20 2 3 poz. 977 ), Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że 15 maja 2024 roku wydana została decyzja nr WGA.6733. 11.2024 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku mieszkalno-usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcję „prowadzenia
Data wytworzenia 2024-05-15, ostatniej modyfikacji 2024-05-15 10:35

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Września

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 20 2 3 poz. 977 ), Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że 15 maja 2024 roku wydana została decyzja nr WGA.6733. 8.2024 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie pomnika wolności i bramy historycznej, przewidzianej do realizacji na działce nr geod.
3 / 104
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.